quảng_cáo_chuyển_hướng: Định nghĩa

 

Hãy dùng thuộc tính ads_redirect [chuyển_hướng_ads] để chỉ định các thông số trang đích bổ sung trên trang sản phẩm mà bạn muốn sử dụng cho Quảng cáo mua sắm. Hãy nhớ rằng khi bạn gửi URL theo dõi cho thuộc tính ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng], người dùng sẽ được đưa đến URL đó, thay vì giá trị bạn gửi cho các thuộc tính link [đường_liên_kết] hoặc mobile_link [đường_liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động]. Sau khi mở rộng tham số, miền của thuộc tính ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] cần phải khớp chính xác với miền của thuộc tính link [đường_liên_kết] (cũng như thuộc tính mobile_link [đường_liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động], nếu có). Điều này cho phép tính năng theo dõi song song hoạt động để chuyển trực tiếp người dùng từ quảng cáo đến trang web của bạn và giúp trang đích tải nhanh hơn.

Nếu muốn sử dụng hệ thống đo lường nhấp chuột của bên thứ ba, thì bạn có thể đặt mẫu theo dõi trong Google Ads để chỉ định URL máy chủ theo dõi.

QUAN TRỌNG

Khi tính năng theo dõi song song ra mắt, miền của các thuộc tính link [đường_liên_kết], mobile_link [đường_liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] (nếu có) và ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] phải khớp với nhau. Nếu các miền được sử dụng cho các thuộc tính này khác nhau, thì có thể bạn sẽ không theo dõi được nữa. Tìm hiểu thêm về tính năng theo dõi song song

An illustration showing how adwords_redirect URLs are used

Trường hợp sử dụng

Không bắt buộc đối với mỗi sản phẩm

Không áp dụng cho chương trình các nền tảng của Google

Bạn có thể theo dõi các chỉ số của chiến dịch bằng cách chỉ định các tham số bổ sung cho trang đích trên trang sản phẩm của mình. Tìm hiểu thêm về cách các thuộc tính link [đường_liên_kết], mobile_link [đường_liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động]ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] cùng hoạt động

Nếu bạn đang quảng cáo sản phẩm thông qua một chiến dịch hiển thị, hãy sử dụng thuộc tính display_ads_link [đường_liên_kết_của_quảng_cáo_hiển_thị].

Thông qua Google Ads, bạn có thể sử dụng mẫu theo dõi để bổ sung thông số theo dõi (vào URL mà bạn gửi) ở cấp chiến dịch, nhóm quảng cáo và nhóm sản phẩm. Tìm hiểu thêm về cách thêm mẫu theo dõi.

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Loại URL (bao gồm cả http hoặc https), chỉ sử dụng các ký tự ASCII và tuân thủ RFC 3986
Giới hạn 1 – 2.000 ký tự
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản https://tracking.example.com?product=ballpoint-pens
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:ads_redirect>https://tracking.example.com?product=ballpoint-pens</g:ads_redirect>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Tránh sử dụng hoạt động chuyển hướng. Chuyển hướng làm tăng thời gian từ lúc người dùng nhấp vào quảng cáo đến lúc tải trang đích. Thời gian tải kéo dài khiến người dùng có trải nghiệm không tốt. Để theo dõi lượt nhấp quảng cáo, hãy dùng mẫu theo dõi của Google Ads.
 • Thêm trang đích dành riêng cho thiết bị di động cùng tính năng theo dõi trong thuộc tính này. Hãy sử dụng thông số ValueTrack {ifmobile} (trong giá trị mà bạn gửi cho thuộc tính ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng]) để chỉ chuyển hướng người dùng trên thiết bị di động.
  Ví dụ:
  https://tracking.example.com?p=ballpoint-pens&m={ifmobile:true}{ifnotmobile:false}
  https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc

Ví dụ

Lưu ý: Tất cả các ví dụ có thuộc tính link [đường_liên_kết] cũng áp dụng cho thuộc tính mobile_link [đường_liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động].

Sử dụng mẫu theo dõi của Google Ads

Nếu bạn định sử dụng mẫu theo dõi của Google Ads, vui lòng gửi thuộc tính ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] cùng các giá trị phù hợp.
link [đường_liên_kết] ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] Mẫu theo dõi của Google Ads
https://www.example.com/product?id=123 https://www.example.com/product?id=123&param=abc https://tracking.com?url={lpurl}&src=google
Nếu sử dụng cả mẫu theo dõi và thuộc tính ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng], giá trị ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] sẽ được sử dụng làm {lpurl} trong mẫu theo dõi của Google Ads.
Không có theo dõi song song:
 • Người dùng được đưa đến: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123%26param%3Dabc%0A&src=google

Có theo dõi song song:

 • Người dùng được đưa đến: https://www.example.com/product?id=123&param=abc
 • Yêu cầu theo dõi được chuyển đến: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA&src=google

Lưu ý:

 • Khi áp dụng cơ chế theo dõi song song, thông số {lpurl} trong lệnh gọi của trình theo dõi được thay thế bằng một URL giống như https://google.com/asnc/dGVzdA. Việc thay {lpurl} bằng URL thay thế của Google đảm bảo rằng trang web của bạn không bị ping hai lần (một lần do người dùng nhấp vào và một lần nữa do chuyển hướng theo dõi song song). Tìm hiểu thêm

Khi khởi chạy trường finalUrlSuffix trong Google Ads, URL thay thế sẽ bao gồm tất cả thông số được gửi đến trang đích để máy chủ theo dõi có thể xử lý khi cần. Tìm hiểu thêm

link [đường_liên_kết] ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] Mẫu theo dõi của Google Ads
https://www.example.com/product?id=123 https://tracking.com?url={lpurl}&src=google

Nếu không có giá trị nào được cung cấp cho thuộc tính ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng], thì thuộc tính link [đường_liên_kết]mobile_link [đường_liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] sẽ được sử dụng làm {lpulr} trong mẫu theo dõi của Google Ads.

Không có theo dõi song song:

 • Người dùng được đưa đến: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123&src=google

Có theo dõi song song:

 • Người dùng được đưa đến: https://www.example.com/product?id=123
 • Yêu cầu theo dõi được chuyển đến: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA%26
  id%3D123%26param%3Dabc&src=google

Lưu ý:

 • Khi áp dụng cơ chế theo dõi song song, thông số {lpurl} trong lệnh gọi của trình theo dõi được thay thế bằng một URL giống như https://google.com/asnc/dGVzdA. Việc thay {lpurl} bằng URL thay thế của Google đảm bảo rằng trang web của bạn không bị ping hai lần (một lần do người dùng nhấp vào và một lần nữa do chuyển hướng theo dõi song song). Tìm hiểu thêm

Khi khởi chạy trường finalUrlSuffix trong Google Ads, URL thay thế sẽ bao gồm tất cả thông số được gửi đến trang đích để máy chủ theo dõi có thể xử lý khi cần. Tìm hiểu thêm

Không sử dụng mẫu theo dõi của Google Ads

Nếu bạn gửi thuộc tính ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng], người dùng sẽ được chuyển đến URL đó mà không được chuyển đến URL mà bạn gửi cho các thuộc tính link [đường_liên_kết] hoặc mobile_link [đường_liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động].

link [đường_liên_kết] ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] Mẫu theo dõi của Google Ads
https://www.example.com/product?id=123
 • Người dùng được đưa đến: https://www.example.com/product?id=123
link [đường_liên_kết] mobile_link [đường_liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] Mẫu theo dõi của Google Ads
https://www.example.com/product?id=123 https://m.example.com/product?id=123 https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc

Nếu sử dụng thuộc tính ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng], giá trị mà bạn cung cấp sẽ ghi đè lên thuộc tính link [đường_liên_kết]mobile_link [đường_liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động].

 • Người dùng trên máy tính sẽ được đưa đến: https://www.example.com/product?id=123param=abc
 • Người dùng trên thiết bị di động sẽ được đưa đến: https://m.example.com/product?id=123&param=abc

Trang đích được tối ưu hóa cho thiết bị di động

link [đường_liên_kết] mobile_link [đường_liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] Mẫu theo dõi của Google Ads
https://www.example.com/product?id=123 https://m.example.com/product?id=123 https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc -

Nếu sử dụng thuộc tính ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng], giá trị mà bạn cung cấp sẽ ghi đè lên thuộc tính link [đường_liên_kết]mobile_link [đường_liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động].


Người dùng trên máy tính sẽ được đưa đến: https://www.example.com/product?id=123param=abc
Người dùng trên thiết bị di động sẽ được đưa đến: https://m.example.com/product?id=123&param=abc

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố