ads_redirect [chuyển_hướng_adwords]: Định nghĩa

 

 

Bạn có thể sử dụng thuộc tính ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] để chỉ định các thông số trang đích bổ sung trên trang sản phẩm mà bạn muốn sử dụng cho Quảng cáo mua sắm. Hãy nhớ rằng khi bạn gửi URL theo dõi cho ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng], người dùng sẽ được chuyển tới URL đó, chứ không phải giá trị mà bạn gửi cho thuộc tính link [liên_kết] hoặc mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động]. Sau khi mở rộng tham số, tên miền của thuộc tính ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] cần phải trùng khớp với tên miền của thuộc tính link [liên_kết] (cũng như thuộc tính mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] nếu có). Điều này cho phép tính năng theo dõi song song hoạt động để chuyển thẳng mọi người từ quảng cáo đến trang web của bạn và giúp trang đích tải nhanh hơn.

Nếu muốn sử dụng hệ thống đo lường nhấp chuột của bên thứ ba, thì bạn có thể đặt mẫu theo dõi trong Google Ads để chỉ định URL máy chủ theo dõi.

 

QUAN TRỌNG

Khi tính năng theo dõi song song ra mắt, các tên miền của các thuộc tính link [liên_kết], mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] (nếu có) và ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] phải khớp với nhau. Nếu các miền được sử dụng cho các thuộc tính này khác nhau, thì có thể bạn sẽ không theo dõi được nữa. Tìm hiểu thêm về tính năng theo dõi song song

An illustration showing how adwords_redirect URLs are used

Thời điểm sử dụng

Tùy chọn cho mỗi sản phẩm

Bạn có thể theo dõi các chỉ số của chiến dịch bằng cách chỉ định các tham số bổ sung cho trang đích trên trang sản phẩm của mình. Tìm hiểu thêm về cách các thuộc tính link [liên_kết], mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] và ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] hoạt động cùng nhau

Nếu bạn đang quảng cáo sản phẩm thông qua một chiến dịch hiển thị, thì thay vào đó, hãy sử dụng thuộc tính display_ads_link [liên_kết_quảng_cáo_hiển_thị_hình_ảnh].

Thông qua Google Ads, bạn có thể sử dụng mẫu theo dõi để bổ sung thông số theo dõi (vào URL mà bạn gửi) ở cấp chiến dịch, nhóm quảng cáo và nhóm sản phẩm. Tìm hiểu thêm về cách bổ sung mẫu theo dõi.

Định dạng

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn gửi. 

Loại URL (bao gồm cả http hoặc https), chỉ sử dụng các ký tự ASCII và tuân thủ RFC 3986
Giới hạn 1 – 2.000 ký tự
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản https://tracking.example.com?product=ballpoint-pens
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:ads_redirect>https://tracking.example.com?product=ballpoint-pens</g:ads_redirect>

Để biết thông tin về API định dạng, vui lòng xem Content API cho Google Mua sắm.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu bạn cần đáp ứng để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center. 

Các phương pháp hay nhất

Đây là các phương pháp hay nhất có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm. 

 • Tránh sử dụng lệnh chuyển hướng. Chuyển hướng làm tăng thời gian từ lúc người dùng nhấp vào quảng cáo đến lúc tải trang đích. Thời gian tải kéo dài khiến người dùng có trải nghiệm không tốt. Để theo dõi số lần nhấp chuột vào quảng cáo, hãy sử dụng mẫu theo dõi Google Ads.
 • Trỏ ads_redirect [chuyển_hướng_ads] cho người dùng thiết bị di động đến trang được gửi qua thuộc tính mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động]. Hãy sử dụng thông số ValueTrack {ifmobile} (trong giá trị mà bạn gửi cho ads_redirect [chuyển_hướng_ads]) ể chỉ chuyển hướng người dùng thiết bị di động. Ví dụ:
  https://tracking.example.com?p=ballpoint-pens&m={ifmobile:true}{ifnotmobile:false}

Ví dụ

Lưu ý: Tất cả các ví dụ có thuộc tính link [liên_kết] cũng áp dụng cho thuộc tính mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động].

Sử dụng mẫu theo dõi của Google Ads

Nếu bạn gửi thuộc tính ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng], giá trị này sẽ được sử dụng ở mẫu theo dõi của Google Ads thay cho những giá trị bạn đã gửi cho thuộc tính link [liên_kết] hoặc mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động]. Nếu bạn không gửi thuộc tính ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng], mẫu theo dõi sẽ sử dụng giá trị mà bạn gửi cho thuộc tính link [liên_kết] hoặc mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động].
link [liên kết] ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] Mẫu theo dõi của Google Ads
https://www.example.com/123 https://www.example.com/product?id=123&param=abc https://tracking.com?url={lpurl}&src=google

 

Nếu sử dụng cả mẫu theo dõi và thuộc tính ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng], giá trị ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] sẽ được sử dụng trong mẫu theo dõi thay cho thông số ValueTrack {lpurl}.
Không có tính năng theo dõi song song:
 • Người dùng được đưa đến: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123%26param%3Dabc%0A&src=google 

Có tính năng theo dõi song song:

 • Người dùng được đưa đến: https://www.example.com/product?id=123&param=abc
 • Yêu cầu theo dõi được chuyển đến: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA&src=google 

Lưu ý: 

 • Khi áp dụng tính năng theo dõi song song, thông số {lpurl} trong lệnh gọi theo dõi được thay bằng một URL thay thế giống như https://google.com/asnc/dGVzdA. Việc thay {lpurl} bằng URL thay thế của Google đảm bảo rằng trang web của bạn không bị ping hai lần (một lần do người dùng nhấp vào và một lần nữa do chuyển hướng theo dõi song song). Hãy tìm hiểu thêm

Khi khởi chạy trường finalUrlSuffix trong Google Ads, URL thay thế sẽ bao gồm tất cả thông số được gửi đến trang đích để máy chủ theo dõi có thể xử lý khi cần. Hãy tìm hiểu thêm

link [liên kết] ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] Mẫu theo dõi của Google Ads
https://www.example.com/product?id=123 https://tracking.com?url={lpurl}&src=google

 

Nếu không có giá trị nào được cung cấp cho thuộc tính ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] thì giá trị thuộc tính link [liên_kết]mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] sẽ được sử dụng trong mẫu theo dõi.

Không có tính năng theo dõi song song:

 • Người dùng được chuyển đến: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123&src=google

Có tính năng theo dõi song song:

 • Người dùng được chuyển đến: https://www.example.com/product?id=123
 • Yêu cầu theo dõi được chuyển đến: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA%26
  id%3D123%26param%3Dabc&src=google

Lưu ý:

 • Khi áp dụng tính năng theo dõi song song, thông số {lpurl} trong lệnh gọi theo dõi được thay bằng một URL thay thế giống như https://google.com/asnc/dGVzdA. Việc thay {lpurl} bằng URL thay thế của Google đảm bảo rằng trang web của bạn không bị ping hai lần (một lần do người dùng nhấp vào và một lần nữa do chuyển hướng theo dõi song song). Hãy tìm hiểu thêm

Khi khởi chạy trường finalUrlSuffix trong Google Ads, URL thay thế sẽ bao gồm tất cả thông số được gửi đến trang đích để máy chủ theo dõi có thể xử lý khi cần. Hãy tìm hiểu thêm

 

Không sử dụng mẫu theo dõi của Google Ads

Nếu bạn gửi thuộc tính ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng], người dùng sẽ được chuyển tới URL đó và không được chuyển tới URL mà bạn gửi cho thuộc tính link [liên_kết] hoặc mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động].

link [liên kết] ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] Mẫu theo dõi của Google Ads
https://www.example.com/product?id=123

 

Có và không có tính năng theo dõi song song:

 • Người dùng được chuyển đến: https://www.example.com/product?id=123


Lưu ý: Yêu cầu tính năng theo dõi song song sẽ không được gửi đi nếu không thiết lập mẫu theo dõi của Google Ads.
 

link [liên kết] mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] Mẫu theo dõi của Google Ads
https://www.example.com/product?id=123 https://m.example.com/product?id=123 https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc

 

Nếu sử dụng thuộc tính ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng], giá trị mà bạn cung cấp sẽ ghi đè lên thuộc tính link [liên_kết]mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động].

 • Người dùng trên máy tính để bàn được chuyển đến:  https://www.example.com/product?id=123param=abc
 • Người dùng trên thiết bị di động được chuyển đến:  https://m.example.com/product?id=123&param=abc

Lưu ý: Yêu cầu theo dõi song song sẽ không được gửi đi nếu không thiết lập mẫu theo dõi của Google Ads.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố