เปลี่ยนเส้นทางโฆษณา [ads_redirect]

ใช้แอตทริบิวต์เปลี่ยนเส้นทางโฆษณา [ads_redirect] เพื่อระบุพารามิเตอร์หน้า Landing Page เพิ่มเติมในหน้าผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการใช้สำหรับโฆษณา Shopping โปรดทราบว่าเมื่อส่ง URL ติดตามสำหรับแอตทริบิวต์เปลี่ยนเส้นทางโฆษณา ระบบจะนำลูกค้าไปยัง URL ดังกล่าวแทน URL ที่คุณส่งสำหรับแอตทริบิวต์ลิงก์ [link] หรือลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่[mobile_link]

หลังการขยายพารามิเตอร์ โดเมนของแอตทริบิวต์เปลี่ยนเส้นทางโฆษณาต้องตรงกับโดเมนของแอตทริบิวต์ลิงก์ (รวมถึงแอตทริบิวต์ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ หากมี) ทุกประการ การดำเนินการเช่นนี้จะช่วยให้ทำการติดตามพร้อมกันได้ ซึ่งจะส่งผู้คนจากโฆษณาไปยังเว็บไซต์โดยตรงและช่วยให้หน้า Landing Page โหลดเร็วขึ้น

หากต้องการใช้ระบบวัดการคลิกของบุคคลที่สาม คุณจะตั้งค่าเทมเพลตการติดตามใน Google Ads เพื่อระบุ URL ของเซิร์ฟเวอร์การติดตามได้

สำคัญ

เมื่อเริ่มใช้การติดตามพร้อมกัน โดเมนของแอตทริบิวต์ลิงก์ [link], ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link] (หากมี) และเปลี่ยนเส้นทางโฆษณา [ads_redirect] จะต้องตรงกัน คุณอาจสูญเสียการติดตามหากระบบพบว่าโดเมนสำหรับแอตทริบิวต์เหล่านี้แตกต่างกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามพร้อมกัน

กรณีที่ควรใช้

 • ไม่บังคับสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

ใช้ไม่ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่แสดงฟรีใน Google

หากคุณจำเป็นต้องติดตามเมตริกแคมเปญ คุณจะทำได้โดยการระบุพารามิเตอร์ของหน้า Landing Page เพิ่มเติมในหน้าผลิตภัณฑ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานร่วมกันของแอตทริบิวต์ลิงก์ ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และเปลี่ยนเส้นทางโฆษณา

หากกำลังโฆษณาผลิตภัณฑ์ผ่านแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ ให้ใช้แอตทริบิวต์ลิงก์สำหรับโฆษณาแบบดิสเพลย์ [display_ads_link] แทน

คุณจะใช้เทมเพลตการติดตามเพื่อเพิ่มพารามิเตอร์การติดตาม (ลงใน URL ที่ส่ง) ในระดับแคมเปญ กลุ่มโฆษณา และกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ผ่านทาง Google Ads ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มเทมเพลตการติดตาม

ประเภท URL (รวมถึง http หรือ https), อักขระ ASCII เท่านั้น และสอดคล้องกับ RFC 3986
จำกัดสูงสุด 1-2,000 อักขระ
ช่องที่ซ้ำ ไม่มี
 
รูปแบบไฟล์ ค่าตัวอย่าง
ฟีดข้อความ https://tracking.example.com?product=ballpoint-pens
ฟีด XML <g:ads_redirect>https://tracking.example.com?product=ballpoint-pens</g:ads_redirect>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

 • เปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้า Landing Page ที่ตรงกับข้อกำหนดของหน้า Landing Page ดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับหน้า Landing Page ของโฆษณา Shopping
 • เปลี่ยนเส้นทางไปยังเนื้อหาของหน้า Landing Page เดียวกันกับที่คุณส่งสำหรับแอตทริบิวต์ลิงก์หรือลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ หลังจากที่ลูกค้าเข้าชมหน้าการติดตาม ให้เปลี่ยนเส้นทางลูกค้าเหล่านั้นไปยังเนื้อหาของหน้า Landing Page เดียวกันกับที่คุณส่งสำหรับแอตทริบิวต์ลิงก์ [link] หรือลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link]

 • ใช้พารามิเตอร์ ValueTrack ที่ยอมรับหาก URL ติดตามของคุณมีพารามิเตอร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์ ValueTrack
 • ใช้ค่าที่จะแก้ไขเป็น URL ที่ถูกต้องหลังจากแทนที่พารามิเตอร์หรือเทมเพลตการติดตามด้วยค่าสุดท้าย เช่น ค่าต่อไปนี้จะไม่แสดงเป็น URL ที่ถูกต้องสำหรับเดสก์ท็อป: {ifmobile:ht}tp://example.com

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

แนวทางปฏิบัติแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

 • หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเส้นทาง การเปลี่ยนเส้นทางจะเพิ่มเวลาในช่วงที่ผู้ใช้คลิกโฆษณาและเริ่มโหลดหน้า Landing Page เวลาในการโหลดที่ยาวนานทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์เชิงลบ หากต้องการติดตามการคลิกโฆษณา ให้ใช้เทมเพลตการติดตามของ Google Ads

รวมหน้า Landing Page สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยเฉพาะกับการติดตามในแอตทริบิวต์นี้ ใช้พารามิเตอร์ ValueTrack {ifmobile} (ในค่าที่คุณส่งสำหรับแอตทริบิวต์เปลี่ยนเส้นทางโฆษณา) เพื่อเปลี่ยนเส้นทางเฉพาะลูกค้าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้น

เช่น https://tracking.example.com?p=ballpoint-pens&m={ifmobile:true}{ifnotmobile:false}

https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างทั้งหมดที่แสดงแอตทริบิวต์ลิงก์ [link] ยังใช้สำหรับแอตทริบิวต์ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link] ด้วย

การใช้เทมเพลตการติดตามของ Google Ads

หากต้องการใช้เทมเพลตการติดตามของ Google Ads ให้ส่งแอตทริบิวต์เปลี่ยนเส้นทางโฆษณา [ads_redirect] พร้อมค่าที่เหมาะสม
ลิงก์ [link] https://www.example.com/product?id=123
เปลี่ยนเส้นทางโฆษณา [ads_redirect] https://www.example.com/product?id=123&param=abc
เทมเพลตการติดตามของ Google Ads https://tracking.com?url={lpurl}&src=google
หากมีการใช้ทั้งเทมเพลตการติดตามและแอตทริบิวต์เปลี่ยนเส้นทางโฆษณา ระบบจะใช้ {lpurl} เป็นค่าของแอตทริบิวต์นี้ในเทมเพลตการติดตามของ Google Ads
หากไม่มีการติดตามพร้อมกัน
 • ระบบจะนำลูกค้าไปที่ https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123%26param%3Dabc%0A&src=google
หากมีการติดตามพร้อมกัน
 • ระบบจะนำลูกค้าไปที่ https://www.example.com/product?id=123&param=abc
 • ระบบจะส่งคำขอติดตามไปที่ https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA&src=google
หมายเหตุ:
 • เมื่อมีการใช้การติดตามพร้อมกัน พารามิเตอร์ {lpurl} ในการเรียกใช้การติดตามจะแทนที่ด้วย URL ทดแทนที่มีลักษณะเหมือน https://google.com/asnc/dGVzdA การแทนที่ {lpurl} ด้วย URL ทดแทนของ Google จะช่วยให้หน้าเว็บไม่ได้รับคำสั่ง ping จำนวน 2 ครั้ง (1 ครั้งจากการคลิกของผู้ใช้และอีกครั้งจากการเปลี่ยนเส้นทางการติดตามพร้อมกัน) ดูข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อเปิดช่อง finalUrlSuffix ใน Google Ads ขึ้นมา URL ทดแทนจะรวมพารามิเตอร์ทั้งหมดที่ส่งไปยังหน้า Landing Page เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์การติดตามประมวลผลได้ตามต้องการ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ลิงก์ [link] https://www.example.com/product?id=123
เปลี่ยนเส้นทางโฆษณา [ads_redirect]
เทมเพลตการติดตามของ Google Ads https://tracking.com?url={lpurl}&src=google
หากไม่มีการระบุค่าสำหรับแอตทริบิวต์เปลี่ยนเส้นทางโฆษณา ระบบจะใช้แอตทริบิวต์ลิงก์และลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็น {lpulr} ในเทมเพลตการติดตามของ Google Ads หากไม่มีการติดตามพร้อมกัน
 • ระบบจะนำลูกค้าไปที่ https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123&src=google
หากมีการติดตามพร้อมกัน
 • ระบบจะนำลูกค้าไปที่ https://www.example.com/product?id=123
 • ระบบจะส่งคำขอติดตามไปที่ https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA%26
  id%3D123%26param%3Dabc&src=google
หมายเหตุ:
 • เมื่อมีการใช้การติดตามพร้อมกัน พารามิเตอร์ {lpurl} ในการเรียกใช้เครื่องมือติดตามจะแทนที่ด้วย URL ทดแทนที่มีลักษณะเหมือน https://google.com/asnc/dGVzdA การแทนที่ {lpurl} ด้วย URL ทดแทนของ Google จะช่วยให้หน้าเว็บไม่ได้รับคำสั่ง ping จำนวน 2 ครั้ง (1 ครั้งจากการคลิกของลูกค้าและอีกครั้งจากการเปลี่ยนเส้นทางการติดตามพร้อมกัน) ดูข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อเปิดช่อง finalUrlSuffix ใน Google Ads ขึ้นมา URL ทดแทนจะรวมพารามิเตอร์ทั้งหมดที่ส่งไปยังหน้า Landing Page เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์การติดตามประมวลผลได้ตามต้องการ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

การไม่ใช้เทมเพลตการติดตามของ Google Ads

หากส่งแอตทริบิวต์เปลี่ยนเส้นทางโฆษณา [ads_redirect] ระบบจะนำลูกค้าไปยัง URL นั้น ไม่ใช่ URL ที่คุณส่งสำหรับแอตทริบิวต์ลิงก์ [link] หรือลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link]
ลิงก์ [link] https://www.example.com/product?id=123
เปลี่ยนเส้นทางโฆษณา [ads_redirect]
เทมเพลตการติดตามของ Google Ads

 • ระบบจะนำลูกค้าไปที่ https://www.example.com/product?id=123
ลิงก์ [link] https://www.example.com/product?id=123
ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link] https://m.example.com/product?id=123
เปลี่ยนเส้นทางโฆษณา [ads_redirect] https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc
เทมเพลตการติดตามของ Google Ads

หากคุณใช้แอตทริบิวต์เปลี่ยนเส้นทางโฆษณา ค่าที่คุณระบุจะลบล้างแอตทริบิวต์ลิงก์และลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • ระบบจะนำลูกค้าที่ใช้เดสก์ท็อปไปที่ https://www.example.com/product?id=123param=abc
 • ระบบจะนำลูกค้าที่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ไปที่ https://m.example.com/product?id=123&param=abc

หน้า Landing Page ที่เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ลิงก์ [link] https://www.example.com/product?id=123
ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link] https://m.example.com/product?id=123
เปลี่ยนเส้นทางโฆษณา [ads_redirect] https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc
เทมเพลตการติดตามของ Google Ads
หากคุณใช้แอตทริบิวต์เปลี่ยนเส้นทางโฆษณา ค่าที่คุณระบุจะลบล้างแอตทริบิวต์ลิงก์และลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบจะนำลูกค้าที่ใช้เดสก์ท็อปไปที่ https://www.example.com/product?id=123param=abc และจะนำลูกค้าที่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ไปที่ https://m.example.com/product?id=123&param=abc
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false