ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads]: definícia

 

 

Pomocou atribútu ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] môžete špecifikovať ďalšie parametre vstupnej stránky na stránke výrobku, ktoré chcete použiť pre reklamy v Nákupoch. Nezabúdajte, že keď pre atribút ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] zadáte sledovaciu webovú adresu, používatelia budú nasmerovaní na danú webovú adresu a nie na tú, ktorú uvediete ako hodnotu atribútu link [odkaz] alebo mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku]. Po rozbalení parametrov sa doména z atribútu ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] musí zhodovať s doménou z atribútu link [odkaz] (a tiež z atribútu mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku], ak je zadaný). Tým sa umožní súbežné sledovanie, ktoré umožňuje presmerovať používateľov z reklamy priamo na váš web a urýchľuje načítanie vstupnej stránky.

Ak chcete používať systém merania kliknutí tretej strany, môžete nastaviť šablónu sledovania v službe Google Ads a v nej uviesť webovú adresu sledovacieho servera.

 

DÔLEŽITÉ

Od uvedenia súbežného sledovania sa domény z atribútov link [odkaz], mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku] (ak je zadaný) a ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] musia zhodovať. Ak sa zistí, že domény z týchto atribútov nie sú zhodné, sledovanie nemusí fungovať. Ďalšie informácie o súbežnom sledovaní

An illustration showing how adwords_redirect URLs are used

Kedy sa má použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Nedostupné pre platformy Googlu

Ak potrebujete sledovať metriky kampaní, zadajte na stránke výrobku dodatočné parametre vstupnej stránky. Prečítajte si viac o tom, ako spolupracujú atribúty link [odkaz], mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku]ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads].

Ak inzerujete výrobky pomocou obsahovej kampane, použite atribút display_ads_link [odkaz_obsahovej_reklamy].

Prostredníctvom služby Google Ads môžete pomocou šablóny sledovania pridať parametre sledovania (do webovej adresy, ktorú zadáte) na úrovni kampane, reklamnej skupiny a výrobku. Prečítajte si viac o pridávaní šablón sledovania.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Webová adresa (vrátane http alebo https), iba znaky ASCII a v súlade s normou RFC 3986
Obmedzenia 1 – 2000 znakov
Opakované pole Nie
 
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály https://tracking.example.com?product=gulockove-pera
Informačné kanály XML <g:ads_redirect>https://tracking.example.com?product=gulockove-pera</g:ads_redirect>

Viac informácií o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete svoj výrobok zobrazovať na Googli. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Používatelia musia byť presmerovaní na vstupnú stránku, ktorá spĺňa predpísané požiadavky. Prečítajte si o požiadavkách na vstupné stránky nákupných reklám.
 • Cieľom presmerovania musí byť obsah na vstupnej stránke, ktorú ste určili pomocou atribútu link [odkaz] alebo mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku]. Po návšteve vašej sledovacej stránky musia byť používatelia presmerovaní na obsah na vstupnej stránke, ktorú ste určili pomocou atribútu link [odkaz] alebo mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku].
 • Ak vaša sledovacia webová adresa obsahuje parametre, použite akceptované parametre ValueTrack. Prečítajte si viac o parametroch ValueTrack.
 • Použite hodnotu, ktorá sa po nahradení všetkých parametrov alebo šablón sledovania ich konečnými hodnotami zmení na webovú adresu. Nasledujúca hodnota by sa napríklad v počítači nezobrazila ako platná webová adresa: {ifmobile:ht}tp://example.com.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov. 

 • Nepoužívajte presmerovania. Presmerovania predlžujú čas medzi kliknutím používateľa na vašu reklamu a načítaním vstupnej stránky. Dlhé časy načítania vyvolávajú u používateľov negatívny dojem. Ak chcete sledovať kliknutia na reklamy, použite šablónu sledovania služby Google Ads.
 • Pre používateľov mobilných zariadení nasmerujte atribút ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] na stránku zadanú pomocou atribútu mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku]. Pridaním parametra ValueTrack {ifmobile} (do hodnoty, ktorú uvediete v atribúte ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads]) zaistíte, že na danú stránku budú presmerovaní iba používatelia mobilných zariadení. Príklad:
  https://tracking.example.com?p=gulockove-pera&m={ifmobile:true}{ifnotmobile:false}

Príklady

Poznámka: Všetky príklady, v ktorých je použitý atribút link [odkaz], platia aj pre atribút mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku].

Používanie šablón sledovania služby Google Ads

Ak odošlete atribút ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads], daná hodnota bude použitá v šablóne sledovania služby Google Ads namiesto hodnôt, ktoré ste zadali pre atribút link [odkaz] alebo mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku]. Ak atribút ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] neodošlete, v šablóne sledovania bude použitá hodnota, ktorú odošlete pre atribúty link [odkaz] alebo mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku].
link ads_redirect šablóna sledovania služby Google Ads
https://www.example.com/123 https://www.example.com/product?id=123&param=abc https://tracking.com?url={lpurl}&src=google

 

Ak sa používa šablóna sledovania aj ads_redirect, v šablóne sledovania je namiesto parametra ValueTrack {lpurl} použitá hodnota ads_redirect.
Bez súbežného sledovania:
 • Používatelia sú nasmerovaní na: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123%26param%3Dabc%0A&src=google 

So súbežným sledovaním:

 • Používatelia sú nasmerovaní na: https://www.example.com/product?id=123&param=abc
 • Žiadosť o sledovanie je odoslaná na: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA&src=google 

Poznámky: 

 • V prípade súbežného sledovania je v hovore nástroja na sledovanie namiesto parametra {lpurl} uvedená nasledujúca náhradná webová adresa: https://google.com/asnc/dGVzdA. Nahradením parametra {lpurl} náhradnou webovou adresou Googlu sa zaistí, že dostupnosť vašej webovej stránky nebude testovaná dvakrát (raz po kliknutí používateľa a znova po presmerovaní súbežného sledovania). Ďalšie informácie

Po spustení poľa finalUrlSuffix v službe Google Ads bude náhradná webová adresa zahŕňať všetky parametre odoslané na vstupnú stránku, aby ju server sledovania mohol spracovať podľa potreby. Ďalšie informácie

link ads_redirect šablóna sledovania služby Google Ads
https://www.example.com/product?id=123 https://tracking.com?url={lpurl}&src=google

 

Ak nie je uvedená hodnota pre ads_redirect, v šablóne sledovania budú použité linkmobile_link.

Bez súbežného sledovania:

 • Používatelia sú nasmerovaní na: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123&src=google

So súbežným sledovaním:

 • Používatelia sú nasmerovaní na: https://www.example.com/product?id=123
 • Žiadosť o sledovanie je odoslaná na: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA%26
  id%3D123%26param%3Dabc&src=google

Poznámka:

 • V prípade súbežného sledovania je v hovore nástroja na sledovanie namiesto parametra {lpurl} uvedená nasledujúca náhradná webová adresa: https://google.com/asnc/dGVzdA. Nahradením parametra {lpurl} náhradnou webovou adresou Googlu sa zaistí, že dostupnosť vašej webovej stránky nebude testovaná dvakrát (raz po kliknutí používateľa a znova po presmerovaní súbežného sledovania). Ďalšie informácie

Po spustení poľa finalUrlSuffix v službe Google Ads bude náhradná webová adresa zahŕňať všetky parametre odoslané na vstupnú stránku, aby ju server sledovania mohol spracovať podľa potreby. Ďalšie informácie

 

Nepoužívanie šablón sledovania služby Google Ads

Ak odošlete atribút ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads], používatelia budú nasmerovaní na danú webovú adresu a nie na tú, ktorú uvediete ako hodnotu atribútu link [odkaz] alebo mobile_link [odkaz_na_mobilnú stránku].

link ads_redirect šablóna sledovania služby Google Ads
https://www.example.com/product?id=123

 

So súbežným sledovaním a bez neho:

 • Používatelia sú nasmerovaní na: https://www.example.com/product?id=123


Poznámka: Ak nie je nastavená šablóna sledovania služby Google Ads, neodošle sa ani žiadosť o súbežné sledovanie.
 

link mobile_link ads_redirect šablóna sledovania služby Google Ads
https://www.example.com/product?id=123 https://m.example.com/product?id=123 https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc

 

Ak použijete ads_redirect, vami poskytnutá hodnota prepíše linkmobile_link.

 • Používatelia počítačov sú nasmerovaní na:  https://www.example.com/product?id=123param=abc
 • Používatelia mobilných zariadení sú nasmerovaní na:  https://m.example.com/product?id=123&param=abc

Poznámka: Ak nie je nastavená šablóna sledovania služby Google Ads, neodošle sa ani žiadosť o súbežné sledovanie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory