Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Presmerovanie zo služby Ads [ads_redirect]

Vlastná ikona klasickej služby Merchant Center a služby Merchant Center Next

Pomocou atribútu presmerovanie zo služby Ads [ads_redirect] môžete špecifikovať ďalšie parametre vstupnej stránky na stránke výrobku, ktoré chcete použiť pre nákupné reklamy. Nezabúdajte, že keď pre atribút presmerovanie zo služby Ads zadáte webovú adresu sledovania, zákazníci budú nasmerovaní na danú webovú adresu a nie na tú, ktorú uvediete ako hodnotu atribútu odkaz [link] alebo odkaz na mobilnú stránku [mobile_link].

DÔLEŽITÉ

Od uvedenia súbežného sledovania sa domény z atribútov odkaz [link], odkaz na mobilnú stránku [mobile_link] (ak je zadaný) a presmerovanie zo služby Ads [ads_redirect] musia zhodovať. Ak sa zistí, že domény z týchto atribútov nie sú zhodné, sledovanie nemusí fungovať. Ďalšie informácie o súbežnom sledovaní

V tomto článku

Kedy ho použiť 

Optional Nepovinné pre každý výrobok

Nie je k dispozícii pre výrobky v bezplatných záznamoch na Googli

Ak potrebujete sledovať metriky kampaní, zadajte na stránke výrobku dodatočné parametre vstupnej stránky.

Ak inzerujete výrobky pomocou obsahovej kampane (ang. Display campaign), použite atribút odkaz pre obsahové reklamy [display_ads_link].

Prostredníctvom služby Google Ads môžete pomocou šablóny sledovania pridať parametre sledovania (do webovej adresy, ktorú zadáte) na úrovni kampane, reklamnej skupiny a skupiny výrobkov.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Ďalšie informácie o tom, kedy a ako odosielať údaje o výrobkoch v angličtine

Typ Webová adresa (vrátane reťazca http alebo https), iba znaky ASCII a v súlade s normou RFC 3986
Obmedzenia 1 – 2000 znakov
Opakované pole Nie
Formát súboru Vzorová hodnota
Text (TSV) https://tracking.example.com?product=ballpoint-pens
XML (informačné kanály) <g:ads_redirect>https://tracking.example.com?product=ballpoint-pens</g:ads_redirect>
Ak chcete formátovať svoje údaje pre Content API, pozrite si zdroj Content API for Shopping.
Poznámka: Súbor feedu údajov odošlite vo formáte, ktorý podporujeme, aby náš systém mohol správne rozpoznať tento atribút údajov o výrobkoch.

Minimálne požiadavky

Tieto požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a dáme vám o tom vedieť v účte Merchant Center.

 • Používatelia musia byť presmerovaní na vstupnú stránku, ktorá spĺňa predpísané požiadavky.
 • Cieľom presmerovania musí byť obsah na vstupnej stránke, ktorú ste určili pomocou atribútu odkaz alebo odkaz na mobilnú stránku. Po návšteve vašej stránky sledovania musia byť zákazníci presmerovaní na obsah na vstupnej stránke, ktorú ste určili pomocou atribútov odkaz [link] alebo odkaz na mobilnú stránku [mobile_link].

 • Ak vaša webová adresa sledovania obsahuje parametre, použite akceptované parametre ValueTrack. Ďalšie informácie o parametroch ValueTrack
 • Použite hodnotu, ktorá sa po nahradení všetkých parametrov alebo šablón sledovania ich konečnými hodnotami zmení na webovú adresu. Nasledujúca hodnota by sa napríklad v počítači nezobrazila ako platná webová adresa: {ifmobile:ht}tp://example.com.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Nepoužívajte presmerovania. Presmerovania predlžujú čas medzi kliknutím používateľa na vašu reklamu a načítaním vstupnej stránky. Dlhé časy načítania vyvolávajú u používateľov negatívny dojem. Ak chcete sledovať kliknutia na reklamy, použite šablónu sledovania služby Google Ads.
 • Po rozbalení parametrov sa doména z atribútu presmerovanie zo služby Ads musí zhodovať s doménou z atribútu odkaz (a tiež z atribútu odkaz na mobilnú stránku, ak je zadaný). Tým sa umožní súbežné sledovanie, ktoré umožňuje presmerovať používateľov z reklamy priamo na váš web a urýchľuje načítanie vstupnej stránky.
 • Ak chcete používať systém merania kliknutí tretej strany, môžete nastaviť šablónu sledovania v službe Google Ads a v nej uviesť webovú adresu sledovacieho servera.

Zaraďte do tohto atribútu svoju vstupnú stránku, ktorá je špecifická pre mobilné zariadenia. Pomocou parametra ValueTrack {ifmobile} (do hodnoty, ktorú uvediete v atribúte presmerovanie zo služby Ads) zaistíte, že presmerovaní budú iba zákazníci používajúci mobilné zariadenia.

Príklad: https://tracking.example.com?p=ballpoint-pens&m={ifmobile:true}{ifnotmobile:false}

https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc

Príklady

Používanie šablón sledovania služby Google Ads

Ak chcete používať šablóny sledovania služby Google Ads, odošlite atribút presmerovanie zo služby Ads [ads_redirect] s príslušnými hodnotami.
Odkaz [link] https://www.example.com/product?id=123
Presmerovanie zo služby Ads [ads_redirect] https://www.example.com/product?id=123&param=abc
Šablóna sledovania služby Google Ads https://tracking.com?url={lpurl}&src=google
Ak sa používa šablóna sledovania aj atribút presmerovanie zo služby Ads, v šablóne sledovania služby Google Ads sa ako hodnota atribútu použije {lpurl}.
Bez súbežného sledovania:
 • Zákazníci sú nasmerovaní na https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123%26param%3Dabc%0A&src=google.
So súbežným sledovaním:
 • Zákazníci sú nasmerovaní na https://www.example.com/product?id=123&param=abc.
 • Žiadosť o sledovanie je odoslaná na https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA&src=google.
Poznámky:
 • V prípade súbežného sledovania je vo volaní nástroja na sledovanie namiesto parametra {lpurl} uvedená náhradná webová adresa, ktorá má formát: https://google.com/asnc/dGVzdA. Nahradením parametra {lpurl} náhradnou webovou adresou Googlu sa zaistí, že dostupnosť vašej webovej stránky nebude testovaná dvakrát (raz po kliknutí používateľa a znova po presmerovaní súbežného sledovania). Ďalšie informácie
Po spustení poľa finalUrlSuffix v službe Google Ads bude náhradná webová adresa zahŕňať všetky parametre odoslané na vstupnú stránku, aby ju server sledovania mohol spracovať podľa potreby. Ďalšie informácie
Odkaz [link] https://www.example.com/product?id=123
Presmerovanie zo služby Ads [ads_redirect]
Šablóna sledovania služby Google Ads https://tracking.com?url={lpurl}&src=google
Ak nie je k dispozícii žiadna hodnota pre atribút presmerovanie zo služby Ads, v šablóne sledovania služby Google Ads sa ako parameter {lpulr} použijú atribúty odkazodkaz na mobilnú stránku. Bez súbežného sledovania:
 • Zákazníci sú nasmerovaní na https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123&src=google.
So súbežným sledovaním:
 • Zákazníci sú nasmerovaní na https://www.example.com/product?id=123.
 • Žiadosť o sledovanie je odoslaná na https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA%26
  id%3D123%26param%3Dabc&src=google.
Poznámka:
 • V prípade súbežného sledovania je vo volaní nástroja na sledovanie namiesto parametra {lpurl} uvedená náhradná webová adresa, ktorá má formát: https://google.com/asnc/dGVzdA. Nahradením parametra {lpurl} náhradnou webovou adresou Googlu sa zaistí, že dostupnosť vašej webovej stránky nebude testovaná dvakrát (raz po kliknutí zákazníka a znova po presmerovaní súbežného sledovania). Ďalšie informácie
Po spustení poľa finalUrlSuffix v službe Google Ads bude náhradná webová adresa zahŕňať všetky parametre odoslané na vstupnú stránku, aby ju server sledovania mohol spracovať podľa potreby. Ďalšie informácie

 

Nepoužívanie šablón sledovania služby Google Ads

Ak odošlete atribút presmerovanie zo služby Ads [ads_redirect], zákazníci budú nasmerovaní na danú webovú adresu a nie na tú, ktorú odošlete pre atribút odkaz [link] alebo odkaz na mobilnú stránku [mobile_link].
Odkaz [link] https://www.example.com/product?id=123
Presmerovanie zo služby Ads [ads_redirect]
Šablóna sledovania služby Google Ads

 • Zákazníci sú nasmerovaní na https://www.example.com/product?id=123.
Odkaz [link] https://www.example.com/product?id=123
Odkaz na mobilnú stránku [mobile_link] https://m.example.com/product?id=123
Presmerovanie zo služby Ads [ads_redirect] https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc
Šablóna sledovania služby Google Ads

Ak použijete atribút presmerovanie zo služby Ads, vami odoslaná hodnota prepíše atribúty odkazodkaz na mobilnú stránku.
 • Zákazníci používajúci počítač sú nasmerovaní na https://www.example.com/product?id=123param=abc.
 • Zákazníci používajúci mobilné zariadenia sú nasmerovaní na https://m.example.com/product?id=123&param=abc.

Vstupné stránky optimalizované pre mobilné zariadenia

Odkaz [link] https://www.example.com/product?id=123
Odkaz na mobilnú stránku [mobile_link] https://m.example.com/product?id=123
Presmerovanie zo služby Ads [ads_redirect] https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc
Šablóna sledovania služby Google Ads
Ak použijete atribút presmerovanie zo služby Ads, vami odoslaná hodnota prepíše atribúty odkazodkaz na mobilnú stránku. Zákazníci používajúci počítač sú nasmerovaní na https://www.example.com/product?id=123param=abc a zákazníci používajúci mobilné zariadenia sú nasmerovaní na https://m.example.com/product?id=123&param=abc.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
4443163663881432542
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
71525