ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads]: definícia

 

Pomocou atribútu ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] môžete špecifikovať ďalšie parametre vstupnej stránky na stránke výrobku, ktoré chcete použiť pre nákupné reklamy. Nezabúdajte, že keď pre atribút ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] zadáte webovú adresu sledovania, používatelia budú nasmerovaní na danú webovú adresu, a nie na tú, ktorú uvediete ako hodnotu atribútu link [odkaz] alebo mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku]. Po rozbalení parametrov sa doména z atribútu ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] musí zhodovať s doménou z atribútu link [odkaz] (a tiež z atribútu mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku], ak je zadaný). Tým sa umožní súbežné sledovanie, ktoré umožňuje presmerovať používateľov z reklamy priamo na váš web a urýchľuje načítanie vstupnej stránky.

Ak chcete používať systém merania kliknutí tretej strany, môžete nastaviť šablónu sledovania v službe Google Ads a v nej uviesť webovú adresu sledovacieho servera.

DÔLEŽITÉ

Od uvedenia súbežného sledovania sa domény z atribútov link [odkaz], mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku] (ak je zadaný) a ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] musia zhodovať. Ak sa zistí, že domény z týchto atribútov nie sú zhodné, sledovanie nemusí fungovať. Prečítajte si viac o súbežnom sledovaní

An illustration showing how adwords_redirect URLs are used

Kedy ich použiť

 • Nepovinné pre každý výrobok

Nie je k dispozícii pre výrobky v bezplatných záznamoch na Googli

Ak potrebujete sledovať metriky kampaní, zadajte na stránke výrobku dodatočné parametre vstupnej stránky. Prečítajte si viac o tom, ako spolupracujú atribúty link [odkaz], mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku]ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads].

Ak inzerujete výrobky pomocou obsahovej kampane, použite atribút display_ads_link [odkaz_obsahovej_reklamy].

Prostredníctvom služby Google Ads môžete pomocou šablóny sledovania pridať parametre sledovania (do webovej adresy, ktorú zadáte) na úrovni kampane, reklamnej skupiny a skupiny výrobkov. Ďalšie informácie o pridávaní šablón sledovania

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Typ Webová adresa (vrátane http alebo https), iba znaky ASCII a v súlade s normou RFC 3986
Obmedzenia 1 – 2000 znakov
Opakované pole Nie
 
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály https://tracking.example.com?product=gulockove-pera
Informačné kanály XML <g:ads_redirect>https://tracking.example.com?product=gulockove-pera</g:ads_redirect>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Používatelia musia byť presmerovaní na vstupnú stránku, ktorá spĺňa predpísané požiadavky. Informácie o požiadavkách na vstupné stránky nákupných reklám
 • Cieľom presmerovania musí byť obsah na vstupnej stránke, ktorú ste určili pomocou atribútu link [odkaz] alebo mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku]. Po návšteve vašej stránky sledovania musia byť používatelia presmerovaní na obsah na vstupnej stránke, ktorú ste určili pomocou atribútu link [odkaz] alebo mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku].
 • Ak vaša webová adresa sledovania obsahuje parametre, použite akceptované parametre ValueTrack. Ďalšie informácie o parametroch ValueTrack
 • Použite hodnotu, ktorá sa po nahradení všetkých parametrov alebo šablón sledovania ich konečnými hodnotami zmení na webovú adresu. Nasledujúca hodnota by sa napríklad v počítači nezobrazila ako platná webová adresa: {ifmobile:ht}tp://example.com.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Nepoužívajte presmerovania. Presmerovania predlžujú čas medzi kliknutím používateľa na vašu reklamu a načítaním vstupnej stránky. Dlhé časy načítania vyvolávajú u používateľov negatívny dojem. Ak chcete sledovať kliknutia na reklamy, použite šablónu sledovania služby Google Ads.
 • Zaraďte do tohto atribútu svoju vstupnú stránku, ktorá je špecifická pre mobilné zariadenia. Pridaním parametra ValueTrack {ifmobile} do hodnoty, ktorú uvediete v atribúte ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads], zaistíte, že na danú stránku budú presmerovaní iba používatelia mobilných zariadení.
  Príklad:
  https://tracking.example.com?p=ballpoint-pens&m={ifmobile:true}{ifnotmobile:false}
  https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc

Príklady

Poznámka: Všetky príklady, v ktorých je použitý atribút link [odkaz], platia aj pre atribút mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku].

Používanie šablón sledovania služby Google Ads

Ak chcete používať šablóny sledovania služby Google Ads, odošlite atribút ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] s príslušnými hodnotami.
link [odkaz] ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] Šablóna sledovania služby Google Ads
https://www.example.com/product?id=123 https://www.example.com/product?id=123&param=abc https://tracking.com?url={lpurl}&src=google
Ak sa použije šablóna sledovania spoločne s atribútom ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads], hodnota ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] sa použije ako parameter {lpurl} v šablóne sledovania služby Google Ads.
Bez súbežného sledovania:
 • Používatelia sú nasmerovaní na https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123%26param%3Dabc%0A&src=google.

So súbežným sledovaním:

 • Používatelia sú nasmerovaní na: https://www.example.com/product?id=123&param=abc
 • Žiadosť o sledovanie je odoslaná na: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA&src=google

Poznámky:

 • V prípade súbežného sledovania je vo volaní nástroja na sledovanie namiesto parametra {lpurl} uvedená náhradná webová adresa, ktorá má formát: https://google.com/asnc/dGVzdA Nahradením parametra {lpurl} náhradnou webovou adresou Googlu sa zaistí, že dostupnosť vašej webovej stránky nebude testovaná dvakrát (raz po kliknutí používateľa a znova po presmerovaní súbežného sledovania). Ďalšie informácie

Po spustení poľa finalUrlSuffix v službe Google Ads bude náhradná webová adresa zahŕňať všetky parametre odoslané na vstupnú stránku, aby ju server sledovania mohol spracovať podľa potreby. Ďalšie informácie

link [odkaz] ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] Šablóna sledovania služby Google Ads
https://www.example.com/product?id=123 https://tracking.com?url={lpurl}&src=google

Ak nie je k dispozícii žiadna hodnota pre atribút ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads], atribúty link [odkaz]mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku] sa použijú ako parameter {lpulr} v šablóne sledovania služby Google Ads.

Bez súbežného sledovania:

 • Používatelia sú nasmerovaní na https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123&src=google.

So súbežným sledovaním:

 • Používatelia sú nasmerovaní na https://www.example.com/product?id=123.
 • Žiadosť o sledovanie je odoslaná na https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA%26
  id%3D123%26param%3Dabc&src=google.

Poznámka:

 • V prípade súbežného sledovania je vo volaní nástroja na sledovanie namiesto parametra {lpurl} uvedená náhradná webová adresa, ktorá má formát: https://google.com/asnc/dGVzdA Nahradením parametra {lpurl} náhradnou webovou adresou Googlu sa zaistí, že dostupnosť vašej webovej stránky nebude testovaná dvakrát (raz po kliknutí používateľa a znova po presmerovaní súbežného sledovania). Ďalšie informácie

Po spustení poľa finalUrlSuffix v službe Google Ads bude náhradná webová adresa zahŕňať všetky parametre odoslané na vstupnú stránku, aby ju server sledovania mohol spracovať podľa potreby. Ďalšie informácie

Nepoužívanie šablón sledovania služby Google Ads

Ak odošlete atribút ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads], používatelia budú nasmerovaní na danú webovú adresu, a nie na tú, ktorú uvediete ako hodnotu atribútu link [odkaz] alebo mobile_link [odkaz_na_mobilnú stránku].

link [odkaz] ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] Šablóna sledovania služby Google Ads
https://www.example.com/product?id=123
 • Používatelia sú nasmerovaní na https://www.example.com/product?id=123.
link [odkaz] mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku] ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] Šablóna sledovania služby Google Ads
https://www.example.com/product?id=123 https://m.example.com/product?id=123 https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc

Ak použijete atribút ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads], vami poskytnutá hodnota prepíše atribúty link [odkaz]mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku].

 • Používatelia počítačov sú nasmerovaní na https://www.example.com/product?id=123param=abc.
 • Používatelia mobilných zariadení sú nasmerovaní na https://m.example.com/product?id=123&param=abc.

Vstupné stránky optimalizované pre mobilné zariadenia

link [odkaz] mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku] ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] Šablóna sledovania služby Google Ads
https://www.example.com/product?id=123 https://m.example.com/product?id=123 https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc -

Ak použijete atribút ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads], vami poskytnutá hodnota prepíše atribúty link [odkaz]mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku].


Používatelia počítačov sú nasmerovaní na https://www.example.com/product?id=123param=abc.
Používatelia mobilných zariadení sú nasmerovaní na https://m.example.com/product?id=123&param=abc.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false