Powiadomienie

W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Przekierowanie z reklam [ads_redirect]

Ikona niestandardowa dotycząca klasycznej wersji Merchant Center i Merchant Center Next.

Skorzystaj z atrybutu przekierowanie z reklam [ads_redirect], aby określić dodatkowe parametry strony docelowej na stronie produktu, których chcesz użyć w swoich reklamach produktowych. Pamiętaj, że jeśli podasz link monitorujący w atrybucie przekierowanie z reklam, klienci zostaną przekierowani właśnie na ten adres URL, a nie na adres URL podany w atrybutach link [link] lub link mobilny [mobile_link].

WAŻNE

Po uruchomieniu śledzenia równoległego domeny w atrybutach link [link], link mobilny [mobile_link] (jeśli istnieje) i przekierowanie z reklam [ads_redirect] muszą być takie same. W przeciwnym razie możesz stracić możliwość śledzenia. Więcej informacji o śledzeniu równoległym

Tematy w tym artykule

Kiedy używać

Optional Opcjonalny dla każdego produktu

Niedostępne w przypadku produktów wyświetlanych bezpłatnie w Google

Możesz śledzić dane kampanii, określając dodatkowe parametry strony docelowej na stronie produktu.

Jeżeli reklamujesz produkty w ramach kampanii w sieci reklamowej, zastosuj zamiast tego atrybut link do reklam displayowych [display_ads_link].

Korzystając z Google Ads, możesz użyć szablonu śledzenia i dodać parametry śledzenia (do przesyłanego adresu URL) na poziomie kampanii, grupy reklam i grupy produktów.

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz.

Dowiedz się, kiedy i jak przesyłać dane produktów w języku angielskim

Typ Adres URL (zawierający http lub https), tylko znaki ASCII oraz typ zgodny ze standardem RFC 3986
Limity 1–2000 znaków
Pole powtarzane Nie
Format pliku Przykładowa wartość
Tekst (TSV) https://tracking.example.com?product=ballpoint-pens
XML (pliki danych) <g:ads_redirect>https://tracking.example.com?product=ballpoint-pens</g:ads_redirect>
Aby sformatować dane pod kątem Content API, zapoznaj się z dokumentacją Content API for Shopping.
Uwaga: aby mieć pewność, że atrybut w danych produktów zostanie prawidłowo rozpoznany przez nasz system, prześlij plik danych w obsługiwanym przez nas formacie.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełnić, aby wyświetlać swój produkt. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na koncie Merchant Center.

 • Przekierowuj użytkowników na stronę docelową, która spełnia wymagania dla stron docelowych.
 • Przekierowuj użytkowników na stronę docelową o takiej samej treści jak strona podana w atrybutach link lub link mobilny. Gdy klienci wejdą na stronę śledzenia, przekieruj ich na stronę docelową o takiej samej treści, jak strona podana w atrybutach link [link] lub link mobilny [mobile_link].

 • Używaj akceptowanych parametrów ValueTrack jako parametrów w linku monitorującym. Więcej informacji o parametrach ValueTrack
 • Używaj wartości, która utworzy prawidłowy adres URL, gdy parametry lub szablony śledzenia zostaną zastąpione docelowymi wartościami. Na przykład taka wartość nie będzie wyświetlać się jako prawidłowy adres URL na komputerze: {ifmobile:ht}tp://example.com

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności.

 • Unikaj korzystania z przekierowań. Wydłużają one czas między kliknięciem reklamy przez użytkownika a wczytaniem strony docelowej. Zbyt długi czas wczytywania strony może spowodować negatywne wrażenia użytkowników. Aby śledzić kliknięcia reklam, skorzystaj z szablonu śledzenia Google Ads.
 • Po rozwinięciu parametru domena w atrybucie przekierowanie z reklam musi być dokładnie taka sama jak domena w atrybucie link (oraz link mobilny, jeśli istnieje). Umożliwia to wykorzystanie śledzenia równoległego, które odsyła użytkowników bezpośrednio z reklamy do Twojej witryny i ułatwia szybsze wczytywanie Twojej strony docelowej.
 • Jeśli chcesz skorzystać z usługi mierzenia kliknięć oferowanej przez inną firmę, możesz ustawić szablon śledzenia w Google Ads, aby określić adres URL serwera śledzenia.

W tym atrybucie uwzględnij śledzoną stronę docelową dla urządzeń mobilnych. Użyj parametru ValueTrack {ifmobile} (w wartości podanej w atrybucie przekierowanie z reklam), aby przekierowywać tylko klientów mobilnych.

Na przykład: https://tracking.example.com?p=ballpoint-pens&m={ifmobile:true}{ifnotmobile:false}

https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc

Przykłady

Używanie szablonu śledzenia Google Ads

Jeśli chcesz używać szablonów śledzenia Google Ads, prześlij atrybut przekierowanie z reklam [ads_redirect] z odpowiednimi wartościami.
Link [link] https://www.example.com/product?id=123
Przekierowanie z reklam [ads_redirect] https://www.example.com/product?id=123&param=abc
Szablon śledzenia Google Ads https://tracking.com?url={lpurl}&src=google
Jeśli jednocześnie korzystasz z szablonu śledzenia i atrybutu przekierowanie z reklam, wartość tego atrybutu będzie wykorzystywana jako {lpurl} w szablonie śledzenia Google Ads.
Bez śledzenia równoległego:
 • Klienci są kierowani na stronę: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123%26param%3Dabc%0A&src=google
Ze śledzeniem równoległym:
 • Klienci są kierowani na stronę: https://www.example.com/product?id=123&param=abc
 • Żądanie śledzenia jest przesyłane pod adres https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA&src=google
Uwagi:
 • Jeśli korzystasz ze śledzenia równoległego, parametr {lpurl} w wywołaniu śledzenia jest zamieniany na zastępczy adres URL, który wygląda tak: https://google.com/asnc/dGVzdA. Wymiana parametru {lpurl} na zastępczy adres URL Google ma zapewnić, że Twoja strona internetowa nie zostanie sprawdzona testem „ping” dwa razy (najpierw po kliknięciu użytkownika, a potem po przekierowaniu ze śledzenia równoległego). Więcej informacji
Gdy wprowadzimy pole finalUrlSuffix w Google Ads, zastępczy adres URL będzie uwzględniać wszystkie parametry przesłane do strony docelowej, aby serwer śledzenia mógł je przetworzyć zgodnie z potrzebami. Więcej informacji
Link [link] https://www.example.com/product?id=123
Przekierowanie z reklam [ads_redirect]
Szablon śledzenia Google Ads https://tracking.com?url={lpurl}&src=google
Jeśli nie podasz żadnej wartości atrybutu przekierowanie z reklam, jako {lpulr} w szablonie śledzenia Google Ads zostaną użyte wartości atrybutów link i link mobilny. Bez śledzenia równoległego:
 • Klienci są kierowani na stronę: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123&src=google
Ze śledzeniem równoległym:
 • Klienci są kierowani na stronę: https://www.example.com/product?id=123
 • Żądanie śledzenia jest przesyłane na adres https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA%26
  id%3D123%26param%3Dabc&src=google
Uwaga:
 • Jeśli korzystasz ze śledzenia równoległego, parametr {lpurl} w wywołaniu śledzenia jest zamieniany na zastępczy adres URL, który wygląda tak: https://google.com/asnc/dGVzdA. Wymiana parametru {lpurl} na zastępczy adres URL Google ma zapewnić, że Twoja strona internetowa nie zostanie sprawdzona testem „ping” dwa razy (najpierw po kliknięciu klienta, a potem po przekierowaniu ze śledzenia równoległego). Więcej informacji
Gdy wprowadzimy pole finalUrlSuffix w Google Ads, zastępczy adres URL będzie uwzględniać wszystkie parametry przesłane do strony docelowej, aby serwer śledzenia mógł je przetworzyć zgodnie z potrzebami. Więcej informacji

 

Bez szablonu śledzenia Google Ads

Jeśli podasz wartość atrybutu przekierowanie z reklam [ads_redirect], klienci będą odsyłani pod ten adres URL, a nie pod adres URL podany w atrybutach link [link] lub link mobilny [mobile_link].
Link [link] https://www.example.com/product?id=123
Przekierowanie z reklam [ads_redirect]
Szablon śledzenia Google Ads

 • Klienci są kierowani na stronę: https://www.example.com/product?id=123
Link [link] https://www.example.com/product?id=123
Link mobilny [mobile_link] https://m.example.com/product?id=123
Przekierowanie z reklam [ads_redirect] https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc
Szablon śledzenia Google Ads

Jeśli używasz atrybutu przekierowanie z reklam, podana w nim wartość zastąpi wartości w atrybutach link i link mobilny.
 • Klienci korzystający z komputerów zostaną przekierowani na stronę: https://www.example.com/product?id=123param=abc
 • Klienci mobilni zostaną przekierowani na stronę: https://m.example.com/product?id=123&param=abc

Strony docelowe zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych

Link [link] https://www.example.com/product?id=123
Link mobilny [mobile_link] https://m.example.com/product?id=123
Przekierowanie z reklam [ads_redirect] https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc
Szablon śledzenia Google Ads
Jeśli używasz atrybutu przekierowanie z reklam, podana w nim wartość zastąpi wartości w atrybutach link i link mobilny. Klienci korzystający z komputerów zostaną przekierowani na stronę: https://www.example.com/product?id=123param=abc Klienci korzystający z urządzeń mobilnych zostaną przekierowani na stronę: https://m.example.com/product?id=123&param=abc

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne