ads_redirect [przekierowanie_adwords]: definicja

 

 

Skorzystaj z atrybutu ads_redirect [przekierowanie_ads], aby określić dodatkowe parametry strony docelowej na stronie produktu, których chcesz użyć w swoich reklamach produktowych. Pamiętaj, że jeśli podasz link monitorujący w atrybucie ads_redirect [przekierowanie_ads], użytkownicy zostaną przekierowani właśnie na ten adres URL, a nie na adres podany w atrybucie link [link] lub mobile_link [link_mobilny]. Po rozwinięciu parametru domena w atrybucie ads_redirect [przekierowanie_ads] musi być dokładnie taka sama jak domena w atrybucie link [link] (a także mobile_link [link_mobilny], jeśli istnieje). Umożliwia to wykorzystanie śledzenia równoległego, które odsyła użytkowników bezpośrednio z reklamy do Twojej witryny i ułatwia szybsze wczytywanie Twojej strony docelowej.

Jeśli chcesz skorzystać z usługi mierzenia kliknięć oferowanej przez inną firmę, możesz ustawić szablon śledzenia w Google Ads, aby określić adres URL serwera śledzenia.

 

WAŻNE

W wyniku wprowadzenia śledzenia równoległego domeny w atrybutach link [link], mobile_link [link_mobilny] (jeśli istnieje) i ads_redirect [przekierowanie_ads] muszą być takie same. W przeciwnym razie możesz stracić możliwość śledzenia. Więcej informacji o śledzeniu równoległym

An illustration showing how adwords_redirect URLs are used

Kiedy używać

Opcjonalny dla każdego produktu

Niedostępny w przestrzeni Google

Możesz śledzić dane kampanii, określając dodatkowe parametry strony docelowej na stronie produktu.Więcej informacji o wspólnej zależności atrybutów link [link] , mobile_link [link_mobilny] i ads_redirect [przekierowanie_ads]

Jeżeli reklamujesz produkt w ramach kampanii w sieci reklamowej, zastosuj zamiast tego atrybut display_ads_link [link_z_reklam_displayowych].

Korzystając z Google Ads, możesz użyć szablonu śledzenia i dodać parametry śledzenia (do przesyłanego adresu URL) na poziomie kampanii, grupy reklam i grupy produktów.Więcej informacji o dodawaniu szablonów śledzenia

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz.

Typ Adres URL (zawierający http lub https), tylko znaki ASCII oraz typ zgodny ze standardem RFC 3986
Limity 1–2000 znaków
Pole powtarzane Nie
 
Format pliku Przykładowa wartość
Pliki danych w formacie tekstowym https://tracking.example.com?product=ballpoint-pens
Pliki danych w formacie XML <g:ads_redirect>https://tracking.example.com?product=ballpoint-pens</g:ads_redirect>

Informacje dotyczące formatu danych w interfejsie API znajdziesz w artykule na temat Content API for Shopping.

Wytyczne

Przestrzegaj tych wytycznych, aby mieć pewność, że przesyłasz wysokiej jakości dane produktów.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełniać, abyśmy mogli wyświetlać reklamy Twojego produktu. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na karcie Diagnostyka na koncie Merchant Center.

 • Przekierowuj użytkowników na stronę docelową, która spełnia wymagania dla stron docelowych. Informacje o wymaganiach dotyczących stron docelowych w reklamach produktowych
 • Przekierowuj użytkowników na stronę docelową o takiej samej treści jak strona podana w atrybutach link [link] lub mobile_link [link_mobilny]. Gdy użytkownicy wejdą na stronę śledzenia, przekieruj ich na stronę docelową o takiej samej treści, jak strona podana w atrybutach link [link] lub mobile_link [link_mobilny].
 • Używaj akceptowanych parametrów ValueTrack jako parametrów w adresie URL do śledzenia. Więcej informacji o parametrach ValueTrack
 • Używaj wartości, która tworzy prawidłowy adres URL, gdy parametry lub szablony śledzenia zostaną zastąpione docelowymi wartościami. Na przykład taka wartość nie będzie wyświetlać się jako prawidłowy adres URL na komputerze: {ifmobile:ht}tp://example.com

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności.

 • Unikaj korzystania z przekierowań. Wydłużają one czas między kliknięciem reklamy przez użytkownika a wczytaniem strony docelowej. Zbyt długi czas wczytywania strony może spowodować negatywne wrażenia użytkowników. Aby śledzić kliknięcia reklam, skorzystaj z szablonu śledzenia Google Ads.
 • Korzystaj z atrybutu ads_redirect [przekierowanie_ads] w przypadku użytkowników mobilnych, aby przekierować ich na stronę, której adres został podany za pomocą atrybutu mobile_link [link_mobilny]. Używaj parametru ValueTrack {ifmobile} (w wartości podanej w atrybucie ads_redirect [przekierowanie_ads]), aby przekierowywać tylko użytkowników mobilnych. Przykład:
  https://tracking.example.com?p=ballpoint-pens&m={ifmobile:true}{ifnotmobile:false}

Przykłady

Uwaga: wszystkie przykłady dotyczące atrybutu link dotyczą też atrybutu link_mobilny.

Korzystanie z szablonów śledzenia Google Ads

Jeśli podasz atrybut przekierowanie_ads, wartość ta zostanie wykorzystana w szablonie śledzenia Google Ads zamiast wartości atrybutów linklink_mobilny. Jeśli nie podasz atrybutu przekierowanie_ads, w szablonie śledzenia zostanie użyta wartość atrybutu „link” lub „link_mobilny”.
link przekierowanie_ads Szablon śledzenia Google Ads
https://www.example.com/123 https://www.example.com/product?id=123&param=abc https://tracking.com?url={lpurl}&src=google

 

Jeśli korzystasz jednocześnie z szablonu śledzenia i z atrybutu przekierowanie_ads, w szablonie śledzenia parametru ValueTrack {lpurl} zostanie użyta wartość atrybutu przekierowanie_ads.
Bez śledzenia równoległego:
 • Użytkownicy są kierowani na stronę https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123%26param%3Dabc%0A&src=google 

Ze śledzeniem równoległym:

 • Użytkownicy są kierowani na stronę https://www.example.com/product?id=123&param=abc
 • Żądanie śledzenia jest przesyłane pod adres https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA&src=google 

Uwagi: 

 • Jeśli korzystasz ze śledzenia równoległego, parametr {lpurl} w wywołaniu śledzenia jest zamieniany na zastępczy adres URL, który wygląda tak: https://google.com/asnc/dGVzdA. Wymiana parametru {lpurl} na zastępczy adres URL Google ma zapewnić, że Twoja strona internetowa nie zostanie sprawdzona testem „ping” dwa razy (najpierw po kliknięciu użytkownika, a potem po przekierowaniu ze śledzenia równoległego). Więcej informacji

Gdy wprowadzimy pole finalUrlSuffix w Google Ads, zastępczy adres URL będzie uwzględniać wszystkie parametry przesłane do strony docelowej, by serwer śledzenia mógł je przetworzyć zgodnie z potrzebami. Więcej informacji

link przekierowanie_ads Szablon śledzenia Google Ads
https://www.example.com/product?id=123 https://tracking.com?url={lpurl}&src=google

 

Jeśli nie podasz wartości atrybutu przekierowanie_ads, w szablonie śledzenia zostaną użyte wartości atrybutów linklink_mobilny.

Bez śledzenia równoległego:

 • Użytkownicy są kierowani na stronę https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123&src=google

Ze śledzeniem równoległym:

 • Użytkownicy są kierowani na stronę https://www.example.com/product?id=123
 • Żądanie śledzenia jest przesyłane pod adres https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA%26
  id%3D123%26param%3Dabc&src=google

Uwaga:

 • Jeśli korzystasz ze śledzenia równoległego, parametr {lpurl} w wywołaniu śledzenia jest zamieniany na zastępczy adres URL, który wygląda tak: https://google.com/asnc/dGVzdA. Wymiana parametru {lpurl} na zastępczy adres URL Google ma zapewnić, że Twoja strona internetowa nie zostanie sprawdzona testem „ping” dwa razy (najpierw po kliknięciu użytkownika, a potem po przekierowaniu ze śledzenia równoległego). Więcej informacji

Gdy wprowadzimy pole finalUrlSuffix w Google Ads, zastępczy adres URL będzie uwzględniać wszystkie parametry przesłane do strony docelowej, by serwer śledzenia mógł je przetworzyć zgodnie z potrzebami. Więcej informacji

 

Bez szablonu śledzenia Google Ads

Jeśli podasz atrybut przekierowanie_ads, użytkownicy zostaną przekierowani na znajdujący się w nim adres URL, a nie na adres URL podany w atrybucie link lub link_mobilny.

link przekierowanie_ads Szablon śledzenia Google Ads
https://www.example.com/product?id=123

 

Ze śledzeniem równoległym i bez niego:

 • Użytkownicy są kierowani na stronę https://www.example.com/product?id=123


Uwaga: jeśli nie skonfigurujesz szablonu śledzenia Google Ads, nie zostanie wysłane żadne żądanie śledzenia równoległego.
 

link link_mobilny przekierowanie_ads Szablon śledzenia Google Ads
https://www.example.com/product?id=123 https://m.example.com/product?id=123 https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc

 

Jeśli użyjesz atrybutu przekierowanie_ads, podana w nim wartość zastąpi wartość z atrybutów linklink_mobilny

 • Użytkownicy komputerów zostaną przekierowani na stronę  https://www.example.com/product?id=123param=abc
 • Użytkownicy urządzeń mobilnych zostaną przekierowani na stronę  https://m.example.com/product?id=123&param=abc

Uwaga: jeśli nie skonfigurujesz szablonu śledzenia Google Ads, nie zostanie wysłane żadne żądanie śledzenia równoległego.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem