ads_redirect [přesměrování_ads]: definice

 

 

Použijte atribut ads_redirect [přesměrování_ads] k zadání dalších parametrů vstupní stránky na stránce produktu, kterou chcete použít pro reklamy v Nákupech. Mějte na paměti, že když zadáte měřicí URL atributu ads_redirect [přesměrování_ads], uživatelé budou odesláni na tuto adresu URL, nikoli na hodnotu zadanou v atributu link [url] nebo mobile_link [url_mobilní_stránky]. Po rozbalení parametru musí doména atributu ads_redirect [přesměrování_ads] přesně odpovídat doméně atributu link [url] (a případně také mobile_link [url_mobilní_stránky]). To umožňuje paralelní měření, které odesílá uživatele z reklamy přímo na vaši stránku a urychluje načítání vaší vstupní stránky.

Chcete-li použít systém pro měření kliknutí poskytovaný třetí stranou, můžete nastavit měřicí šablonu v Google Ads na konkrétní adresu URL měřicího serveru.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Po spuštění paralelního měření musí domény atributů link [url]mobile_link [url_mobilní_stránky] (pokud je uveden) odpovídat doméně atributu ads_redirect [přesměrování_ads]. Pokud systém zjistí, že se tyto domény liší, může být měření zrušeno. Další informace o paralelním měření najdete zde.

An illustration showing how adwords_redirect URLs are used

Použití

Volitelné pro každý produkt

Pokud potřebujete sledovat metriky kampaně, můžete uvést další parametry vstupní stránky na stránce produktu. Podívejte se, jak atributy link [url], mobile_link [url_mobilní_stránky]ads_redirect [přesměrování_ads] fungují.

Pokud propagujete své produkty kampaní v Obsahové síti, použijte namísto toho atribut display_ads_link.

V Google Ads můžete pomocí měřicí šablony přidat parametry měření (k zadané URL) na úrovni kampaně, reklamní sestavy a skupiny produktů. Další informace o přidávání měřicích šablon.

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte. 

Typ Adresa URL (včetně předpony http nebo https); pouze znaky ASCII, odpovídající standardu RFC 3986
Omezení 1–2000 znaků
Opakované pole Ne
 
Formát souboru Příklad hodnoty
Textové zdroje https://tracking.example.com?product=ballpoint-pens
Zdroje XML <g:ads_redirect>https://tracking.example.com?product=ballpoint-pens</g:ads_redirect>

Informace o formátu pro rozhraní API najdete v části Content API for Shopping.

Pokyny

Dodržováním těchto pokynů si zajistíte vysokou kvalitu odesílaných produktových dat.

Minimální požadavky

Jedná se o požadavky, které je třeba splnit, aby se mohly zobrazovat reklamy na vaše produkty. V případě, že tyto požadavky nesplníte, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center. 

 • Přesměrovávejte na vstupní stránku splňující požadavky na vstupní stránku. Prostudujte si požadavky na vstupní stránky v reklamách v Nákupech Google.
 • Přesměrovávejte na totožný obsah vstupní stránky, který byl stanoven v atributech link [url] nebo mobile_link [url_mobilní_stránky]. Uživatele, kteří navštíví vaši stránku sledování, poté přesměrujte na vstupní stránku s totožným obsahem zadaným pomocí atributu link [url] nebo mobile_link [url_mobilní_stránky].
 • Použijte schválené parametry ValueTrack, pokud měřicí URL obsahuje parametry. Další informace o parametrech ValueTrack.
 • Použijte hodnotu, která se transformuje do platné URL, pokud jsou parametry či měřicí šablony nahrazeny jejich konečnými hodnotami. Například následující hodnota by se na počítači nezobrazila jako platná adresa URL: {ifmobile:ht}tp://example.com

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat. 

 • Snažte se přesměrování nepoužívat. Při přesměrování se prodlužuje doba mezi kliknutím na reklamu a načtením vstupní stránky. Pomalé načítání stránek je pro uživatele nepříjemné. Kliknutí na reklamy sledujte pomocí měřicí šablony Google Ads.
 • U uživatelů mobilních zařízení směrujte atribut ads_redirect [přesměrování_ads] na stránku zadanou pomocí atributu mobile_link [url_mobilní_stránky]. Chcete-li přesměrovat pouze uživatele mobilních zařízení, použijte parametr ValueTrack {ifmobile} (s hodnotou zadanou v atributu ads_redirect [přesměrování_ads]). Příklad:
  https://tracking.example.com?p=ballpoint-pens&m={ifmobile:true}{ifnotmobile:false}

Příklady

Poznámka: Všechny příklady, které obsahují atribut link [url], platí také pro atribut mobile_link [url_mobilní_stránky].

Práce s měřicími šablonami Google Ads

Pokud zadáte atribut ads_redirect [přesměrování_ads], bude tato hodnota použita v měřicí šabloně Google Ads namísto hodnoty atributu link [url] nebo mobile_link [url_mobilní_stránky]. Pokud atribut ads_redirect [přesměrování_ads] nezadáte, bude měřicí šablona pracovat s hodnotami atributů url nebo url_mobilní_stránky.
link ads_redirect Měřicí šablona Google Ads
https://www.example.com/123 https://www.example.com/product?id=123&param=abc https://tracking.com?url={lpurl}&src=google

 

Pokud použijete jak měřicí šablonu, tak atribut ads_redirect [přesměrování_ads], bude v měřicí šabloně na místě parametru ValueTrack {lpurl} použita hodnota atributu ads_redirect [přesměrování_ads].
Bez paralelního měření:
 • Uživatelé jsou přesměrováni na adresu: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123%26param%3Dabc%0A&src=google 

S paralelním měřením:

 • Uživatelé jsou přesměrováni na adresu: https://www.example.com/product?id=123&param=abc
 • Požadavek na měření je odeslán na adresu: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA&src=google 

Poznámky: 

 • V případě paralelního měření je místo parametru {lpurl} ve volání měřiče použita náhradní adresa URL, která vypadá takto: https://google.com/asnc/dGVzdA. Použití náhradní adresy URL od Googlu místo parametru {lpurl} zajistí, že vaše stránka nebude pingnuta dvakrát (jednou po kliknutí uživatele a podruhé po přesměrování paralelního měření). Další informace

Jakmile bude v Google Ads aktivováno pole finalUrlSuffix, bude náhradní adresa URL obsahovat všechny parametry odeslané na vstupní stránku, aby je mohl měřicí server podle potřeby zpracovat. Další informace

link ads_redirect Měřicí šablona Google Ads
https://www.example.com/product?id=123 https://tracking.com?url={lpurl}&src=google

 

Není-li stanovena hodnota atributu ads_redirect [přesměrování_ads], budou v měřicí šabloně použity hodnoty link [url]mobile_link [url_mobilní_stránky].

Bez paralelního měření:

 • Uživatelé jsou přesměrováni na adresu: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123&src=google

S paralelním měřením:

 • Uživatelé jsou přesměrováni na adresu: https://www.example.com/product?id=123
 • Požadavek na měření je odeslán na adresu: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA%26
  id%3D123%26param%3Dabc&src=google

Poznámka:

 • V případě paralelního měření je místo parametru {lpurl} ve volání měřiče použita náhradní adresa URL, která vypadá takto: https://google.com/asnc/dGVzdA. Použití náhradní adresy URL od Googlu místo parametru {lpurl} zajistí, že vaše stránka nebude pingnuta dvakrát (jednou po kliknutí uživatele a podruhé po přesměrování paralelního měření). Další informace

Jakmile bude v Google Ads aktivováno pole finalUrlSuffix, bude náhradní adresa URL obsahovat všechny parametry odeslané na vstupní stránku, aby je mohl měřicí server podle potřeby zpracovat. Další informace

 

Bez měřicích šablon Google Ads

Pokud zadáte atribut ads_redirect [přesměrování_ads], budou uživatelé přesměrování na tuto adresu URL, nikoli na adresu zadanou v atributu link [url] nebo mobile_link [url_mobilní_stránky].

link ads_redirect  Měřicí šablona Google Ads
https://www.example.com/product?id=123

 

S použitím paralelního měření i bez něj:

 • Uživatelé jsou přesměrováni na adresu: https://www.example.com/product?id=123


Poznámka: Pokud není nastavena měřicí šablona Google Ads, nebudou odesílány žádosti o paralelní měření.
 

link mobile_link ads_redirect Měřicí šablona Google Ads
https://www.example.com/product?id=123 https://m.example.com/product?id=123 https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc

 

Pokud použijete atribut ads_redirect [přesměrování_ads], zadaná hodnota přepíše atributy link [url] a mobile_link [url_mobilní_stránky].

 • V případě přístupu z počítače budou uživatelé přesměrováni na adresu:  https://www.example.com/product?id=123param=abc
 • V případě přístupu z mobilního zařízení budou uživatelé přesměrováni na adresu:  https://m.example.com/product?id=123&param=abc

Poznámka: Pokud není nastavena měřicí šablona Google Ads, nebudou odesílány žádosti o paralelní měření.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory