Přesměrování ads [ads_redirect]

Použijte atribut přesměrování ads [ads_redirect] k zadání dalších parametrů vstupní stránky na stránce produktu, kterou chcete použít pro reklamy v Nákupech. Mějte na paměti, že když v atributu přesměrování ads zadáte meřící adresu URL, zákazníci budou přesměrování na tuto adresu URL, a nikoli na adresu URL zadanou v atributu url stránky [link] nebo url mobilní stránky [mobile_link].

Po rozbalení parametru musí doména atributu přesně odpovídat doméně parametru url stránky (a případně také atributu url mobilní stránky). To umožňuje paralelní měření, které odesílá uživatele z reklamy přímo na vaši stránku a urychluje načítání vaší vstupní stránky.

Chcete-li použít systém pro měření kliknutí poskytovaný třetí stranou, můžete nastavit měřicí šablonu v Google Ads na konkrétní adresu URL měřicího serveru.

DŮLEŽITÉ

Po spuštění paralelního měření si musí domény atributů url stránky [link], url mobilní stránky [mobile_link] (pokud je uveden) a přesměrování ads [ads_redirect] odpovídat. Pokud systém zjistí, že se tyto domény liší, může být měření zrušeno. Další informace o paralelním měření najdete zde.

Použití

 • Volitelné pro každý produkt

Není k dispozici u produktů zobrazovaných na Googlu zdarma

Pokud potřebujete sledovat metriky kampaně, můžete uvést další parametry vstupní stránky na stránce produktu. Podívejte se, jak atributy url stránky, url mobilní stránky a přesměrování ads fungují.

Pokud své produkty inzerujete prostřednictvím obsahové kampaně, použijte namísto toho atribut odkaz obsahových reklam [display_ads_link].

V Google Ads můžete pomocí měřicí šablony přidat parametry měření (k zadané URL) na úrovni kampaně, reklamní sestavy a skupiny produktů. Další informace o přidávání měřicích šablon

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte.

Podrobné informace o tom, kdy a jak odesílat hodnoty v angličtině, najdete v informacích o odesílání produktových dat

Typ Adresa URL (včetně předpony http nebo https); pouze znaky ASCII, odpovídající standardu RFC 3986
Omezení 1–2000 znaků
Opakované pole Ne
 
Formát souboru Příklad hodnoty
Textové zdroje https://tracking.example.com?product=ballpoint-pens
Zdroje XML <g:ads_redirect>https://tracking.example.com?product=ballpoint-pens</g:ads_redirect>

Pokud chcete formátovat data pro rozhraní Content API, podívejte se na rozhraní Content API for Shopping.

Pokyny

Dodržováním těchto pokynů si zajistíte vysokou kvalitu odesílaných produktových dat.

Minimální požadavky

Jedná se o požadavky, které je nutné splnit, aby se váš produkt zobrazil. V případě, že tyto požadavky nesplníte, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

 • Přesměrovávejte na vstupní stránku splňující požadavky na vstupní stránku. Prostudujte si požadavky na vstupní stránky v reklamách v Nákupech Google
 • Přesměrovávejte zákazníky na totožný obsah vstupní stránky, který byl použit v atributu url stránky nebo url mobilní stránky. Uživatele, kteří navštíví vaši stránku sledování, poté přesměrujte na vstupní stránku s totožným obsahem zadaným pomocí atributu url stránky [link] nebourl mobilní stránky [mobile_link].

 • Použijte schválené parametry ValueTrack, pokud měřicí URL obsahuje parametry. Další informace o parametrech ValueTrack.
 • Použijte hodnotu, která se transformuje do platné URL, pokud jsou parametry či měřicí šablony nahrazeny jejich konečnými hodnotami. Například následující hodnota by se na počítači nezobrazila jako platná adresa URL: {ifmobile:ht}tp://example.com

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat.

 • Snažte se přesměrování nepoužívat. Při přesměrování se prodlužuje doba mezi kliknutím na reklamu a načtením vstupní stránky. Pomalé načítání stránek je pro uživatele nepříjemné. Kliknutí na reklamy sledujte pomocí měřicí šablony Google Ads.

Do tohoto atributu zahrňte svou vstupní stránku pro mobilní zařízení s měřením. Pomocí parametru ValueTrack {ifmobile} (s hodnotou zadanou v atributu přesměrování reklam) můžete přesměrovat pouze zákazníky používající mobilní zařízení.

Například: https://tracking.example.com?p=ballpoint-pens&m={ifmobile:true}{ifnotmobile:false}

https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc

Příklady

Poznámka: Všechny příklady, které obsahují atribut url stránky [link], platí také pro atribut url mobilní stránky [mobile_link].

Práce s měřicími šablonami Google Ads

Pokud chcete použít měřicí šablony Google Ads, použijte atribut přesměrování ads [ads_redirect] s příslušnými hodnotami.
URL [link] https://www.example.com/product?id=123
Přesměrování ads [ads_redirect] https://www.example.com/product?id=123&param=abc
Měřicí šablona Google Ads https://tracking.com?url={lpurl}&src=google
Pokud použijete jak měřicí šablonu, tak atribut přesměrování ads, použije se v měřicí šabloně Google Ads hodnota atributu {lpurl}.
Bez paralelního měření:
 • Zákazníci jsou přesměrováni na adresu: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123%26param%3Dabc%0A&src=google
S paralelním měřením:
 • Zákazníci jsou přesměrováni na adresu: https://www.example.com/product?id=123&param=abc
 • Požadavek na měření je odeslán na adresu: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA&src=google
Poznámky:
 • Když je použito paralelní měření, parametr {lpurl} ve volání měřiče je nahrazen náhradní adresou URL, která vypadá takto: https://google.com/asnc/dGVzdA. Nahrazení parametru {lpurl} náhradní adresou URL od Googlu zajišťuje, že vaše stránka nebude pingnuta dvakrát (jednou po kliknutí uživatele a podruhé po přesměrování paralelního měření). Další informace
Jakmile bude v Google Ads aktivováno pole finalUrlSuffix, bude náhradní adresa URL obsahovat všechny parametry odeslané na vstupní stránku, aby je mohl měřicí server podle potřeby zpracovat. Další informace
URL [link] https://www.example.com/product?id=123
Přesměrování ads [ads_redirect]
Měřicí šablona Google Ads https://tracking.com?url={lpurl}&src=google
Pokud u atributu přesměrování ads není uvedena žádná hodnota, použije se v měřicí šabloně Google Ads atribut url stránkyurl mobilní stránky s hodnotou {lpulr}. Bez paralelního měření:
 • Zákazníci jsou přesměrováni na adresu: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123&src=google
S paralelním měřením:
 • Zákazníci jsou přesměrováni na adresu: https://www.example.com/product?id=123
 • Požadavek na měření je odeslán na adresu: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA%26
  id%3D123%26param%3Dabc&src=google
Poznámka:
 • Když je použito paralelní měření, parametr {lpurl} ve volání měřiče je nahrazen náhradní adresou URL, která vypadá takto: https://google.com/asnc/dGVzdA. Nahrazení parametru {lpurl} náhradní adresou URL od Googlu zajišťuje, že vaše stránka nebude pingnuta dvakrát (jednou po kliknutí zákazníka a podruhé po přesměrování paralelního měření). Další informace
Jakmile bude v Google Ads aktivováno pole finalUrlSuffix, bude náhradní adresa URL obsahovat všechny parametry odeslané na vstupní stránku, aby je mohl měřicí server podle potřeby zpracovat. Další informace

 

Bez měřicích šablon Google Ads

Pokud použijete atribut přesměrování ads [ads_redirect], zákazníci budou přesměrováni na tuto adresu URL, nikoli na adresu URL uvedenou v atributu url stránky [link].nebo atributu url mobilní stránky [mobile_link].
URL [link] https://www.example.com/product?id=123
Přesměrování ads [ads_redirect]
Měřicí šablona Google Ads

 • Zákazníci jsou přesměrováni na adresu: https://www.example.com/product?id=123
URL [link] https://www.example.com/product?id=123
URL mobilní stránky [mobile_link] https://m.example.com/product?id=123
Přesměrování ads [ads_redirect] https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc
Měřicí šablona Google Ads

Pokud použijete atribut přesměrování, zadaná hodnota přepíše atributy url stránkyurl mobilní stránky .
 • V případě přístupu z počítače budou zákazníci přesměrováni na adresu https://www.example.com/product?id=123param=abc.
 • V případě přístupu z mobilního zařízení budou zákazníci přesměrováni na adresu https://m.example.com/product?id=123&param=abc.

Vstupní stránky optimalizované pro mobily

URL [link] https://www.example.com/product?id=123
URL mobilní stránky [mobile_link] https://m.example.com/product?id=123
Přesměrování ads [ads_redirect] https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc
Měřicí šablona Google Ads
Pokud použijete atribut přesměrování, zadaná hodnota přepíše atributy url stránkyurl mobilní stránky . V případě přístupu z počítače budou zákazníci přesměrováni na adresu https://www.example.com/product?id=123param=abc. Zákazníci používající mobilní zařízení budou přesměrováni na adresu https://m.example.com/product?id=123&param=abc.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
71525
false
false