ads_redirect [přesměrování_ads]: definice

 

Použijte atribut ads_redirect [přesměrování_ads] k zadání dalších parametrů vstupní stránky na stránce produktu, kterou chcete použít pro reklamy v Nákupech. Mějte na paměti, že když zadáte měřicí URL atributu ads_redirect [přesměrování_ads], uživatelé budou odesláni na tuto adresu URL, nikoli na hodnotu zadanou v atributu link [url] nebo mobile_link [url_mobilní_stránky]. Po rozbalení parametru musí doména atributu ads_redirect [přesměrování_ads] přesně odpovídat doméně atributu link [url] (a případně také mobile_link [url_mobilní_stránky]). To umožňuje paralelní měření, které odesílá uživatele z reklamy přímo na vaši stránku a urychluje načítání vaší vstupní stránky.

Chcete-li použít systém pro měření kliknutí poskytovaný třetí stranou, můžete nastavit měřicí šablonu v Google Ads na konkrétní adresu URL měřicího serveru.

DŮLEŽITÉ

Po spuštění paralelního měření musí domény atributů link [odkaz]mobile_link [url_mobilní_stránky] (pokud je uveden) odpovídat doméně atributu ads_redirect [přesměrování_ads]. Pokud systém zjistí, že se tyto domény liší, může být měření zrušeno. Další informace o paralelním měření najdete zde.

An illustration showing how adwords_redirect URLs are used

Použití

 • Volitelné pro každý produkt

Není k dispozici u produktů zobrazovaných na Googlu zdarma

Pokud potřebujete sledovat metriky kampaně, můžete uvést další parametry vstupní stránky na stránce produktu. Podívejte se, jak atributy link [url], mobile_link [url_mobilní_stránky]ads_redirect [přesměrování_ads] fungují.

Pokud své produkty inzerujete prostřednictvím obsahové kampaně, použijte namísto toho atribut display_ads_link [odkaz_dynamických_obsahových_reklam].

V Google Ads můžete pomocí měřicí šablony přidat parametry měření (k zadané URL) na úrovni kampaně, reklamní sestavy a skupiny produktů. Další informace o přidávání měřicích šablon

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte. 

Typ Adresa URL (včetně předpony http nebo https); pouze znaky ASCII, odpovídající standardu RFC 3986
Omezení 1–2000 znaků
Opakované pole Ne
 
Formát souboru Příklad hodnoty
Textové zdroje https://tracking.example.com?product=ballpoint-pens
Zdroje XML <g:ads_redirect>https://tracking.example.com?product=ballpoint-pens</g:ads_redirect>

Chcete-li formátovat data pro rozhraní Content API, podívejte se na rozhraní Content API for Shopping.

Pokyny

Dodržováním těchto pokynů si zajistíte vysokou kvalitu odesílaných produktových dat.

Minimální požadavky

Jedná se o požadavky, které je nutné splnit, aby se váš produkt zobrazil. V případě, že tyto požadavky nesplníte, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

 • Přesměrovávejte na vstupní stránku splňující požadavky na vstupní stránku. Prostudujte si požadavky na vstupní stránky v reklamách v Nákupech Google
 • Přesměrovávejte na totožný obsah vstupní stránky, který byl stanoven v atributech link [url] nebo mobile_link [url_mobilní_stránky]. Uživatele, kteří navštíví vaši stránku sledování, poté přesměrujte na vstupní stránku s totožným obsahem zadaným pomocí atributu link [url] nebo mobile_link [url_mobilní_stránky].
 • Použijte schválené parametry ValueTrack, pokud měřicí URL obsahuje parametry. Další informace o parametrech ValueTrack.
 • Použijte hodnotu, která se transformuje do platné URL, pokud jsou parametry či měřicí šablony nahrazeny jejich konečnými hodnotami. Například následující hodnota by se na počítači nezobrazila jako platná adresa URL: {ifmobile:ht}tp://example.com

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat.

 • Snažte se přesměrování nepoužívat. Při přesměrování se prodlužuje doba mezi kliknutím na reklamu a načtením vstupní stránky. Pomalé načítání stránek je pro uživatele nepříjemné. Kliknutí na reklamy sledujte pomocí měřicí šablony Google Ads.
 • Do tohoto atributu zahrňte svou vstupní stránku pro mobilní zařízení s měřením. Chcete-li přesměrovat pouze uživatele mobilních zařízení, použijte parametr ValueTrack {ifmobile} (s hodnotou zadanou v atributu ads_redirect [přesměrování_ads]).
  Příklad:
  https://tracking.example.com?p=ballpoint-pens&m={ifmobile:true}{ifnotmobile:false}
  https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc

Příklady

Upozornění: Všechny příklady, které obsahují atribut link [url], platí také pro atribut mobile_link [url_mobilní_stránky].

S měřicími šablonami Google Ads

Pokud chcete použít šablony pro sledování reklam Google, odešlete prosím ads_redirect s příslušnými hodnotami.
link [url] přesměrování_ads Měřicí šablona Google Ads
https://www.example.com/product?id=123 https://www.example.com/product?id=123&param=abc https://tracking.com?url={lpurl}&src=google
Pokud použijete jak měřicí šablonu, tak atribut ads_redirect [přesměrování_ads], bude v měřicí šabloně na místě parametru {lpurl} použita hodnota atributu ads_redirect [přesměrování_ads].
Bez paralelního měření:
 • Uživatelé jsou přesměrováni na adresu: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123%26param%3Dabc%0A&src=google 

S paralelním měřením:

 • Uživatelé jsou přesměrováni na adresu: https://www.example.com/product?id=123&param=abc
 • Požadavek na měření je odeslán na adresu: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA&src=google

Poznámky:

 • Když je použito paralelní měření, parametr {lpurl} ve volání měřiče je nahrazen náhradní adresou URL, která vypadá takto: https://google.com/asnc/dGVzdA. Nahrazení parametru {lpurl} náhradní adresou URL od Googlu zajišťuje, že vaše stránka nebude pingnuta dvakrát (jednou po kliknutí uživatele a podruhé po přesměrování paralelního měření). Další informace

Jakmile bude v Google Ads aktivováno pole finalUrlSuffix, bude náhradní adresa URL obsahovat všechny parametry odeslané na vstupní stránku, aby je mohl měřicí server podle potřeby zpracovat. Další informace

link [url] přesměrování_ads Měřicí šablona Google Ads
https://www.example.com/product?id=123 https://tracking.com?url={lpurl}&src=google

Není-li stanovena hodnota atributu ads_redirect [přesměrování_ads], budou hodnoty link [url]mobile_link [url_mobilní_stránky] v měřicí šabloně použity jako {lpulr}.

Bez paralelního měření:

 • Uživatelé jsou přesměrováni na adresu: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123&src=google

S paralelním měřením:

 • Uživatelé jsou přesměrováni na adresu: https://www.example.com/product?id=123
 • Požadavek na měření je odeslán na adresu: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA%26
  id%3D123%26param%3Dabc&src=google

Poznámka:

 • Když je použito paralelní měření, parametr {lpurl} ve volání měřiče je nahrazen náhradní adresou URL, která vypadá takto: https://google.com/asnc/dGVzdA. Nahrazení parametru {lpurl} náhradní adresou URL od Googlu zajišťuje, že vaše stránka nebude pingnuta dvakrát (jednou po kliknutí uživatele a podruhé po přesměrování paralelního měření). Další informace

Jakmile bude v Google Ads aktivováno pole finalUrlSuffix, bude náhradní adresa URL obsahovat všechny parametry odeslané na vstupní stránku, aby je mohl měřicí server podle potřeby zpracovat. Další informace

Bez měřicích šablon Google Ads

Pokud zadáte atribut ads_redirect [přesměrování_ads], budou uživatelé přesměrování na tuto adresu URL, nikoli na URL zadanou v atributu link [url] nebo mobile_link [url_mobilní_stránky].

link [url] přesměrování_ads Měřicí šablona Google Ads
https://www.example.com/product?id=123
 • Uživatelé jsou přesměrováni na adresu: https://www.example.com/product?id=123
link [url] mobile_link [url_mobilní_stránky] přesměrování_ads Měřicí šablona Google Ads
https://www.example.com/product?id=123 https://m.example.com/product?id=123 https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc

Pokud použijete atribut přesměrování_ads, zadaná hodnota přepíše atributy urlurl_mobilní_stránky.

 • V případě přístupu z počítače budou uživatelé přesměrováni na adresu:  https://www.example.com/product?id=123param=abc
 • V případě přístupu z mobilního zařízení budou uživatelé přesměrováni na adresu:  https://m.example.com/product?id=123&param=abc

Vstupní stránky optimalizované pro mobily

link [url] mobile_link [url_mobilní_stránky] přesměrování_ads Měřicí šablona Google Ads
https://www.example.com/product?id=123 https://m.example.com/product?id=123 https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc -

Pokud použijete atribut přesměrování_ads, zadaná hodnota přepíše atributy urlurl_mobilní_stránky.


V případě přístupu z počítače budou uživatelé přesměrováni na adresu: https://www.example.com/product?id=123param=abc
V případě přístupu z mobilního zařízení budou uživatelé přesměrováni na adresu: https://m.example.com/product?id=123&param=abc

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory