additional_image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh_bổ_sung]: Định nghĩa

Sử dụng thuộc tính additional_image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh_bổ_sung] để cung cấp thêm hình ảnh cho sản phẩm ngoài hình ảnh chính mà bạn cung cấp trong thuộc tính image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh]. Khách hàng tiềm năng có thể thấy hình ảnh bổ sung của sản phẩm, và các hình ảnh này thường được dùng để hiển thị sản phẩm từ nhiều góc độ hoặc với các phần hiển thị sản phẩm.

Example ad that shows where additional images can appear with your product

Trường hợp sử dụng

Không bắt buộc đối với mỗi sản phẩm

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Loại URL (bao gồm http hoặc https), chỉ sử dụng các ký tự ASCII và tuân thủ RFC 3986
Giới hạn 0-2.000 ký tự
Định dạng tệp được hỗ trợ

GIF (.gif), JPEG (.jpg/.jpeg), PNG (.png), BMP (.bmp) và TIFF (.tif/.tiff)

Các phần mở rộng tệp cho những hình ảnh này phải tương ứng với định dạng tệp.

Trường lặp lại (Đây là gì?) Bao gồm tối đa 10 hình ảnh bổ sung
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

Để gửi 1 hình ảnh, hãy gửi URL (đã mã hoá):

https://www.example.com/image2.jpg

Để gửi nhiều hình ảnh (tối đa 10), hãy phân tách các URL bằng dấu phẩy ( , ):

https://www.example.com/image2.jpg,https://www.example.com/image3.jpg

Đảm bảo mã hóa mọi dấu phẩy (như %2C) trong URL, nhưng không mã hoá dấu phẩy mà bạn sử dụng để tách từng URL hình ảnh:

https://www.example.com/image2%2C3.jpg,https://www.example.com/image2%2C4.jpg

Nguồn cấp dữ liệu XML

<g:additional_image_link>https://www.example.com/image2.jpg </g:additional_image_link> <g:additional_image_link>https://www.example.com/image3.jpg </g:additional_image_link>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Đáp ứng các yêu cầu cho thuộc tính image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh] với một số trường hợp ngoại lệ.
  Hình ảnh bổ sung có thể:
  • Bao gồm vùng hiển thị sản phẩm hoặc hiển thị sản phẩm đang sử dụng.
  • Làm nổi bật các bộ phận của sản phẩm mà không hiển thị toàn bộ sản phẩm.
  • Hiển thị các phần của gói sản phẩm thay vì hiển thị toàn bộ sản phẩm trong gói. Khi gửi một gói sản phẩm tùy chỉnh, hãy sử dụng thuộc tính is_bundle [theo_gói].
  • Hiển thị toàn bộ nhiều gói sản phẩm. Khi gửi nhiều gói sản phẩm tùy chỉnh, hãy sử dụng thuộc tính multipack [nhiều_gói].

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Hãy làm theo các phương pháp hay nhất cho thuộc tính image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh].
  Ví dụ: Không gửi:
  • Hình ảnh chỉ có thương hiệu hoặc biểu trưng
  • Hình ảnh mờ hoặc biến dạng
  • Hình ảnh có vân nước hoặc văn bản không liên quan đến hình ảnh như nhãn hiệu hoặc thông tin cửa hàng
 • Hãy gửi hình ảnh đáp ứng các yêu cầu về kích thước. Nếu bạn bao gồm các hình ảnh không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về kích thước (được giải thích trong image_link [đường_liên_kết_hình_ảnh]), thì sản phẩm của bạn sẽ không bị từ chối nhưng hình ảnh của bạn sẽ không được hiển thị.
 • Sử dụng hình ảnh bổ sung để hiển thị sản phẩm từ các góc độ khác nhau hoặc sản phẩm đang được sử dụng. Ví dụ: nếu hình ảnh chính hiển thị bao bì sản phẩm, thì việc bao gồm hình ảnh về nội bên trong bao bì trong các hình ảnh bổ sung có thể giúp người dùng hiểu rõ hơn về sản phẩm họ đang mua.

Ví dụ

Sản phẩm có một hình ảnh bổ sung
Sản phẩm Đi văng
image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh] https://example.com/image1.jpg (chỉ có ghế đi văng trên nền trắng)
additional_image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh_bổ_sung] https://example.com/image2.jpg (ghế đi văng có hai gối và nội thất phòng khách)
Sản phẩm có ba hình ảnh bổ sung
Sản phẩm Nhẫn
image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh] https://example.com/ring1.jpg (chỉ có nhẫn trên nền trắng)
additional_image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh_bổ_sung] https://example.com/ring2.jpg (chỉ có nhẫn trên nền trắng từ một góc khác)
additional_image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh_bổ_sung] https://example.com/ring3.jpg (người mẫu đeo nhẫn mặc trang phục phù hợp)
additional_image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh_bổ_sung] https://example.com/ring4.jpg (nhẫn bên trong hộp quà tặng)

An example showing how additional images can appear alongside the main image

Sản phẩm Khay nướng bánh
image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh] https://example.com/image1.jpg (chỉ có khay nướng bánh tròn trên nền trắng)
additional_image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh_bổ_sung] https://example.com/image2.jpg (sản phẩm cuối cùng – một miếng bánh trên đĩa)
additional_image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh_bổ_sung] https://example.com/image3.jpg (người làm bánh cầm chiếc bánh thành phẩm đặt trong khay)
additional_image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh_bổ_sung] https://example.com/image4.jpg (cận cảnh khay nướng tròn cho thấy chiếc bánh thành phẩm)
Gói
Sản phẩm Thân máy ảnh kèm theo bao đựng và ống kính
is_bundle [theo_gói]
image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh] https://example.com/camerabundle1.jpg (tất cả sản phẩm trong gói sản phẩm trên nền trắng)
additional_image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh_bổ_sung] https://example.com/camerabundle2.jpg (chỉ có thân máy ảnh trên nền trắng)
Nhiều gói
Sản phẩm 3 gói bánh xà phòng
nhiều gói 3
image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh] https://example.com/soap1.jpg (chỉ có một bánh xà phòng trên nền trắng)
additional_image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh_bổ_sung] https://example.com/soap2.jpg (ba bánh xà phòng trên nền trắng)
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố