additional_image_link [liên_kết_hình_ảnh_bổ_sung]: Định nghĩa

Sử dụng thuộc tính additional_image_link [liên_kết_hình_ảnh_bổ_sung] để cung cấp thêm hình ảnh cho sản phẩm ngoài hình ảnh chính mà bạn cung cấp trong thuộc tính image_link [liên_kết_hình_ảnh]. Hình ảnh bổ sung có thể xuất hiện cho khách hàng tiềm năng trong quảng cáo sản phẩm và thường được sử dụng để hiển thị sản phẩm từ các góc độ khác nhau hoặc với các phần tử hiển thị sản phẩm.

Example ad that shows where additional images can appear with your product

Thời điểm sử dụng

Tùy chọn cho mỗi sản phẩm

Định dạng

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn gửi. 

Loại URL (bao gồm http hoặc https), chỉ sử dụng các ký tự ASCII và tuân thủ RFC 3986
Giới hạn 0-2.000 ký tự
Định dạng tệp được hỗ trợ

GIF (.gif), JPEG (.jpg/.jpeg), PNG (.png), BMP (.bmp) và TIFF (.tif/.tiff)

Các phần mở rộng tệp cho những hình ảnh này phải tương ứng với định dạng tệp.

Trường lặp lại (Đây là gì?) Bao gồm tối đa 10 hình ảnh bổ sung
 
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

Để gửi 1 hình ảnh, hãy gửi URL (đã mã hoá):

http://www.example.com/image2.jpg

Để gửi nhiều hình ảnh (tối đa 10), hãy phân tách các URL bằng dấu phẩy ( , ):

http://www.example.com/image2.jpg,http://www.example.com/image3.jpg

Đảm bảo mã hóa bất kỳ dấu phẩy nào (như %2C) trong URL nhưng không mã hoá dấu phẩy mà bạn sử dụng để tách từng URL hình ảnh:

http://www.example.com/image2%2C3.jpg,http://www.example.com/image2%2C4.jpg

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:additional_image_link>http://www.example.com/image2.jpg</g:additional_image_link>
<g:additional_image_link>http://www.example.com/image3.jpg</g:additional_image_link>


Để biết thông tin về API định dạng, vui lòng xem Content API cho Google Mua sắm.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu bạn cần đáp ứng để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center. 

 • Đáp ứng những yêu cầu dành cho thuộc tính image_​link [liên_kết_hình_ảnh] với một số trường hợp ngoại lệ. Hình ảnh bổ sung có thể:
  • Bao gồm các yếu tố trưng bày sản phẩm hoặc cho thấy sản phẩm khi đang sử dụng.
  • Làm nổi bật các bộ phận của sản phẩm mà không hiển thị toàn bộ sản phẩm.
  • Bao gồm đồ họa hoặc hình minh họa.
  • Hiển thị các phần của gói sản phẩm thay vì hiển thị toàn bộ sản phẩm trong gói. Khi gửi một gói sản phẩm tùy chỉnh, hãy sử dụng thuộc tính is_bundle [theo_gói].
  • Hiển thị toàn bộ nhiều gói sản phẩm. Khi gửi nhiều gói sản phẩm tùy chỉnh, hãy sử dụng thuộc tính multipack [nhiều_gói].

Các phương pháp hay nhất

Đây là các phương pháp hay nhất có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm. 

 • Thực hiện theo các phương pháp hay nhất cho thuộc tính image_link [liên_kết_hình_ảnh].  
 • Gửi hình ảnh đáp ứng yêu cầu về kích thước. Nếu bạn bao gồm các hình ảnh không đáp ứng các yêu cầu về kích thước tối thiểu (được giải thích trong image_link [liên_kết_hình_ảnh]), sản phẩm của bạn sẽ không bị từ chối nhưng hình ảnh của bạn sẽ không được hiển thị.
 • Sử dụng hình ảnh bổ sung để hiển thị sản phẩm từ các góc độ khác nhau hoặc sản phẩm đang được sử dụng. Ví dụ: nếu hình ảnh chính hiển thị bao bì sản phẩm, thì việc bao gồm hình ảnh bên trong bao bì trong các hình ảnh bổ sung có thể giúp người dùng hiểu rõ hơn về sản phẩm họ đang mua.

Ví dụ

Sản phẩm có một hình ảnh bổ sung
Sản phẩm Đi văng
image_link [liên_kết_hình_ảnh] http://example.com/image1.jpg (chỉ có ghế đi văng trên nền trắng)
additional_image_link [liên_kết_hình_ảnh_bổ_sung] http://example.com/image2.jpg (ghế đi văng có hai gối và nội thất phòng khách)
Sản phẩm có ba hình ảnh bổ sung
Sản phẩm Nhẫn
image_link [liên_kết_hình_ảnh] http://example.com/ring1.jpg (chỉ có nhẫn trên nền trắng)
additional_image_link [liên_kết_hình_ảnh_bổ_sung] http://example.com/ring2.jpg (chỉ có nhẫn trên nền trắng từ một góc khác)
additional_image_link [liên_kết_hình_ảnh_bổ_sung] http://example.com/ring3.jpg (nhẫn trên người mẫu mặc trang phục phù hợp)
additional_image_link [liên_kết_hình_ảnh_bổ_sung] http://example.com/ring4.jpg (nhẫn bên trong hộp quà tặng)

An example showing how additional images can appear alongside the main image

Sản phẩm Khay nướng bánh
image_link [liên_kết_hình_ảnh] http://example.com/image1.jpg (chỉ có khay nướng bánh trên nền trắng)
additional_image_link [liên_kết_hình_ảnh_bổ_sung] http://example.com/image2.jpg (sản phẩm cuối cùng - một miếng bánh trên đĩa)
additional_image_link [liên_kết_hình_ảnh_bổ_sung] http://example.com/image3.jpg (người làm bánh cầm chiếc bánh đã làm xong trong khay)
additional_image_link [liên_kết_hình_ảnh_bổ_sung] http://example.com/image4.jpg (cận cảnh khay nướng bánh cho thấy chiếc bánh đã hoàn thiện)
Gói
Sản phẩm Thân máy ảnh kèm theo bao đựng và ống kính
is_bundle [theo_gói]
image_link [liên_kết_hình_ảnh] http://example.com/camerabundle1.jpg (tất cả sản phẩm trong gói sản phẩm trên nền trắng)
additional_image_link [liên_kết_hình_ảnh_bổ_sung] http://example.com/camerabundle2.jpg (chỉ thân máy ảnh trên nền trắng)
Nhiều gói
Sản phẩm 3 gói bánh xà phòng
multipack [nhiều_gói] 3
image_link [liên_kết_hình_ảnh] http://example.com/soap1.jpg (chỉ một bánh xà phòng trên nền trắng)
additional_image_link [liên_kết_hình_ảnh_bổ_sung] http://example.com/soap2.jpg (ba bánh xà phòng trên nền trắng)
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố