ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม [additional_image_link]

ใช้แอตทริบิวต์ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม [additional_image_link] เพื่อระบุรูปภาพเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรูปภาพหลักที่คุณระบุในแอตทริบิวต์ลิงก์รูปภาพ [image_link] รูปภาพเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์จะปรากฏต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และโดยทั่วไปแล้วจะใช้ในการแสดงผลิตภัณฑ์จากมุมต่างๆ หรือร่วมกับองค์ประกอบการจัดวางผลิตภัณฑ์

Example ad that shows where additional images can appear with your product

กรณีที่ควรใช้

 • ไม่บังคับสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
ประเภท URL (รวมถึง http หรือ https), อักขระ ASCII เท่านั้น และสอดคล้องกับ RFC 3986
จำกัดสูงสุด 0–2,000 อักขระ
รูปแบบไฟล์ที่รองรับ

JPEG (.jpg/.jpeg), WebP (.webp), PNG (.png), GIF (.gif), BMP (.bmp) และ TIFF (.tif/.tiff)

นามสกุลไฟล์ของรูปภาพเหล่านี้ควรสอดคล้องกับรูปแบบของไฟล์

ช่องที่ซ้ำ (นี่คืออะไร) รวมรูปภาพเพิ่มเติมสูงสุด 10 ภาพ
รูปแบบไฟล์ ค่าตัวอย่าง
ฟีดข้อความ

หากต้องการส่ง 1 รูปภาพ ให้ส่ง URL (เข้ารหัส) ดังนี้

https://www.example.com/image2.jpg

หากต้องการส่งมากกว่า 1 รูปภาพ (สูงสุด 10 ภาพ) ให้คั่นแต่ละ URL ด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ดังนี้

https://www.example.com/image2.jpg,https://www.example.com/image3.jpg

อย่าลืมเข้ารหัสเครื่องหมายจุลภาค (เป็น %2C) ภายใน URL แต่อย่าเข้ารหัสเครื่องหมายจุลภาคที่ใช้เพื่อคั่น URL ของแต่ละรูปภาพ ดังนี้

https://www.example.com/image2%2C3.jpg,https://www.example.com/image2%2C4.jpg

ฟีด XML

<g:additional_image_link>https://www.example.com/image2.jpg </g:additional_image_link> <g:additional_image_link>https://www.example.com/image3.jpg </g:additional_image_link>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

 • เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับแอตทริบิวต์ลิงก์รูปภาพ [image_link] รูปภาพเพิ่มเติมยังแสดงภาพต่อไปนี้ได้ด้วย
  • ภาพการจัดวางผลิตภัณฑ์หรือในขณะใช้งาน
  • ภาพที่ไฮไลต์ส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์โดยไม่แสดงทั้งผลิตภัณฑ์
  • ภาพผลิตภัณฑ์บางอย่างในแพ็กเกจ โดยไม่ต้องแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในแพ็กเกจนั้น เมื่อส่งแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง ให้ใช้แอตทริบิวต์แพ็กเกจ [is_bundle]
  • ภาพผลิตภัณฑ์ทั้งแพ็กใหญ่ เมื่อส่งผลิตภัณฑ์แพ็กใหญ่ที่กำหนดเอง ให้ใช้แอตทริบิวต์แพ็กใหญ่ [multipack]

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

แนวทางปฏิบัติแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

 • ทำตามแนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับแอตทริบิวต์ลิงก์รูปภาพ [image_link]
  เช่น อย่าส่งรูปภาพต่อไปนี้
  • รูปภาพที่มีเฉพาะแบรนด์หรือโลโก้
  • รูปภาพที่เบลอหรือผิดรูปร่าง
  • รูปภาพที่มีลายน้ำหรือข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาพ เช่น เครื่องหมายการค้าหรือข้อมูลร้านค้า
 • ส่งรูปภาพที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านขนาด หากใส่รูปภาพที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านขนาดขั้นต่ำ ผลิตภัณฑ์จะได้รับอนุมัติแต่รูปภาพจะไม่แสดง
 • ใช้รูปภาพเพิ่มเติมเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์จากมุมต่างๆ หรือภาพผลิตภัณฑ์ขณะใช้งานอยู่ เช่น หากรูปภาพหลักแสดงบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ การใส่รูปภาพเพิ่มเติมเพื่อแสดงสิ่งของที่อยู่ในกล่องจะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ตนกำลังซื้อได้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปภาพเพิ่มเติม 1 ภาพ

แอตทริบิวต์

ค่า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ลิงก์รูปภาพ [image_link]

https://example.com/image1.jpg

เฉพาะโซฟาบนพื้นหลังสีขาว

ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม [additional_image_link]

https://example.com/image2.jpg

โซฟาพร้อมหมอน 2 ใบ และฉากห้องนั่งเล่น

ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปภาพเพิ่มเติม 3 ภาพ

แอตทริบิวต์

ค่า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ลิงก์รูปภาพ [image_link]

https://example.com/ring1.jpg

เฉพาะแหวนบนพื้นหลังสีขาว

ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม [additional_image_link]

https://example.com/ring2.jpg

เฉพาะแหวนบนพื้นหลังสีขาว ถ่ายจากมุมอื่น

ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม [additional_image_link]

https://example.com/ring3.jpg

นางแบบสวมแหวนและชุดที่เข้ากัน

ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม [additional_image_link]

https://example.com/ring4.jpg

แหวนอยู่ในกล่องของขวัญ

An example showing how additional images can appear alongside the main image

แอตทริบิวต์

ค่า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ลิงก์รูปภาพ [image_link]

https://example.com/image1.jpg

เฉพาะถาดพายบนพื้นหลังสีขาว

ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม [additional_image_link]

https://example.com/image2.jpg

ผลิตภัณฑ์สุดท้าย - พาย 1 ชิ้นบนจาน

ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม [additional_image_link]

https://example.com/image3.jpg

คนทำขนมถือถาดที่มีพายที่ทำเสร็จแล้ว

ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม [additional_image_link]

https://example.com/image4.jpg

ถาดพายในระยะใกล้ให้เห็นพายที่ทำเสร็จแล้ว

แพ็กเกจ

แอตทริบิวต์

ค่า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

แพ็กเกจ [is_bundle]

yes

ลิงก์รูปภาพ [image_link]

https://example.com/camerabundle1.jpg

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในแพ็กเกจบนพื้นหลังสีขาว

ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม [additional_image_link]

https://example.com/camerabundle2.jpg

เฉพาะตัวกล้องบนพื้นหลังสีขาว

แพ็กใหญ่

แอตทริบิวต์

ค่า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

แพ็กใหญ่ [multipack]

3

ลิงก์รูปภาพ [image_link]

https://example.com/soap1.jpg

เฉพาะสบู่ 1 ก้อนบนพื้นหลังสีขาว

ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม [additional_image_link]

https://example.com/soap2.jpg

สบู่ 3 ก้อนบนพื้นหลังสีขาว

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false