additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok]: definícia

Ak chcete poskytnúť viac obrázkov výrobku okrem hlavného obrázka, ktorý poskytujete v atribúte image_link [odkaz_na_obrázok], použite atribút additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok]. Ďalšie obrázky sa môžu zobrazovať potenciálnym zákazníkom a väčšinou sa používajú na zobrazenie výrobku z viacerých uhlov alebo v zaujímavom prostredí.

Example ad that shows where additional images can appear with your product

Kedy ich použiť

 • Nepovinné pre každý výrobok

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Typ Webová adresa (vrátane reťazca http alebo https), iba znaky ASCII a v súlade s normou RFC 3986
Obmedzenia 0 – 2 000 znakov
Podporované formáty súborov

JPEG (.jpg/.jpeg), WebP (.webp), PNG (.png), GIF (.gif), BMP (.bmp) a TIFF (.tif/.tiff)

Prípony súborov týchto obrázkov sa musia zhodovať s ich formátom

Opakované pole (Čo je to?) Zahrňte až desať ďalších obrázkov
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály

Ak chcete odoslať jeden obrázok, zadajte (kódovanú) webovú adresu:

https://www.example.com/obrazok2.jpg

Ak chcete odoslať viac ako jeden obrázok (najviac desať), jednotlivé webové adresy oddeľte čiarkou (,):

https://www.example.com/obrazok2.jpg,https://www.example.com/obrazok3.jpg

Čiarky, ktoré sú súčasťou webovej adresy, zakódujte (pomocou znakov %2C), ale čiarku, ktorú používate na oddelenie každej webovej adresy obrázka, nechajte nezakódovanú:

https://www.example.com/obrazok2%2C3.jpg,https://www.example.com/obrazok2%2C4.jpg

Informačné kanály XML

<g:additional_image_link>https://www.example.com/obrazok2.jpg </g:additional_image_link> <g:additional_image_link>https://www.example.com/obrazok3.jpg </g:additional_image_link>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Dodržiavajte požiadavky na atribút image_link [odkaz_na_obrázok] s niekoľkými výnimkami.
  Ďalší obrázok môže:
  • zahŕňať výrobok v zaujímavom prostredí alebo zobrazovať jeho používanie,
  • zvýrazňovať časti výrobku bez zobrazovania celého výrobku,
  • zobrazovať časti súpravy namiesto zobrazenia všetkých výrobkov v súprave (pri zadávaní vlastnej súpravy výrobkov použite atribút is_bundle [súprava]),
  • zobrazovať celé viackusové balenie (pri zadávaní vlastného viackusového balenia výrobkov použite atribút multipack [viackusové_balenie]).

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Postupujte podľa osvedčených postupov týkajúcich sa atribútu image_link [odkaz_na_obrázok].
  Neodosielajte napríklad:
  • obrázky obsahujúce len značku alebo logo;
  • rozmazané alebo zdeformované obrázky;
  • obrázky s vodoznakom alebo textom, ktorý nie je pre obrázok relevantný (napr. ochranná známka alebo údaje o obchode).
 • Odosielajte obrázky, ktoré spĺňajú požiadavky na veľkosť. Ak zahrniete obrázky, ktoré nespĺňajú požiadavky na minimálnu veľkosť (vysvetlenie nájdete v téme venovanej atribútu image_link [odkaz_na_obrázok]), váš výrobok nebude zamietnutý, ale obrázky sa nebudú zobrazovať.
 • Použite ďalšie obrázky výrobku z rôznych uhlov alebo obrázky jeho použitia. Ak napríklad hlavný obrázok zobrazuje obal výrobku, zahrnutie ďalších obrázkov s obsahom balíka používateľom pomôže lepšie pochopiť, čo si kupujú.

Príklady

Výrobok s jedným ďalším obrázkom
Výrobok Gauč
image_link [odkaz_na_obrázok] https://example.com/obrazok1.jpg (len gauč na bielom pozadí)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] https://example.com/obrazok2.jpg (gauč s dvoma vankúšmi v obývačke)
Výrobok s troma ďalšími obrázkami
Výrobok Prsteň
image_link [odkaz_na_obrázok] https://example.com/prsten1.jpg (len prsteň na bielom pozadí)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] https://example.com/prsten2.jpg (len prsteň na bielom pozadí z iného uhla)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] https://example.com/prsten3.jpg (prsteň na modelke v oblečení, ktoré s ním ladí)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] https://example.com/prsten4.jpg (prsteň v darčekovom balení)

An example showing how additional images can appear alongside the main image

Výrobok Forma na pečenie
image_link [odkaz_na_obrázok] https://example.com/obrazok1.jpg (len obrázok formy na pečenie na bielom pozadí)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] https://example.com/obrazok2.jpg (výsledný výrobok – kúsok koláča na tanieri)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] https://example.com/obrazok3.jpg (pekár držiaci hotový koláč vo forme)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] https://example.com/obrazok4.jpg (forma na pečenie zblízka s hotovým koláčom)
Súprava
Výrobok Telo fotoaparátu s taškou a objektívom
is_bundle [súprava] áno
image_link [odkaz_na_obrázok] https://example.com/fotoaparatsuprava1.jpg (všetky výrobky v súprave na bielom pozadí)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] https://example.com/fotoaparatsuprava2.jpg (iba telo fotoaparátu na bielom pozadí)
Viackusové balenie
Výrobok Balenie troch tehličiek mydla
multipack [viackusové_balenie] 3
image_link [odkaz_na_obrázok] https://example.com/mydlo1.jpg (iba jedna tehlička mydla na bielom pozadí)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] https://example.com/mydlo2.jpg (tri tehličky mydla na bielom pozadí)
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false