Odkaz na ďalší obrázok [additional_image_link]

Pomocou atribútu odkaz na ďalší obrázok [additional_image_link] môžete poskytnúť ďalšie obrázky svojho výrobku okrem hlavného obrázka, ktorý ste zadali pomocou atribútu odkaz na obrázok [image_link]. Ďalšie obrázky sa môžu zobrazovať potenciálnym zákazníkom a väčšinou sa používajú na zobrazenie výrobku z viacerých uhlov alebo v zaujímavom prostredí.
Example ad that shows where additional images can appear with your product

 

V tomto článku

Kedy ho použiť

Optional Nepovinné pre každý výrobok.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate. Ďalšie informácie o tom, kedy a ako odosielať údaje o výrobkoch v angličtine

Typ Webová adresa (vrátane reťazca http alebo https), iba znaky ASCII a v súlade s normou RFC 3986
Obmedzenia 0 – 2 000 znakov
Podporované formáty súborov

JPEG (.jpg/.jpeg), WebP (.webp), PNG (.png), GIF (.gif), BMP (.bmp) a TIFF (.tif/.tiff)

Prípony súborov týchto obrázkov sa musia zhodovať s ich formátom

Opakované pole (Čo je to?) Zahrňte až desať ďalších obrázkov
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály

Ak chcete odoslať jeden obrázok, zadajte (kódovanú) webovú adresu:

https://www.example.com/obrazok2.jpg

Ak chcete odoslať viac ako jeden obrázok (najviac desať), jednotlivé webové adresy oddeľte čiarkou (,):

https://www.example.com/obrazok2.jpg,https://www.example.com/obrazok3.jpg

Čiarky, ktoré sú súčasťou webovej adresy, zakódujte (pomocou znakov %2C), ale čiarku, ktorú používate na oddelenie každej webovej adresy obrázka, nechajte nezakódovanú:

https://www.example.com/obrazok2%2C3.jpg,https://www.example.com/obrazok2%2C4.jpg

Informačné kanály XML

<g:additional_image_link>https://www.example.com/obrazok2.jpg </g:additional_image_link> <g:additional_image_link>https://www.example.com/obrazok3.jpg </g:additional_image_link>

 

Ak chcete formátovať svoje údaje pre Content API, pozrite si zdroj k rozhraniu Content API for Shopping.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nedodržíte, výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime v účte Merchant Center.

 • Dodržiavajte požiadavky týkajúce sa atribútu odkaz na obrázok [image link]. Ďalší obrázok môže okrem iného:
  • zachytávať výrobok v zaujímavom prostredí alebo jeho používanie,
  • zvýrazňovať časti výrobku bez zobrazovania celého výrobku,
  • zobrazovať časti balíka namiesto zobrazenia všetkých výrobkov v balíku (pri zadávaní vlastného balíka výrobkov použite atribút balík [is_bundle]),
  • zobrazovať celé viackusové balenie (pri zadávaní vlastného viackusového balenia výrobkov použite atribút viackusové balenie [multipack]).

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Dodržiavajte osvedčené postupy pre atribút odkaz na obrázok [image_link].
  Neodosielajte napríklad:
  • obrázky obsahujúce len značku alebo logo;
  • rozmazané alebo zdeformované obrázky;
  • obrázky s vodoznakom alebo textom, ktorý nie je pre obrázok relevantný (napr. ochranná známka alebo údaje o obchode).
 • Odosielajte obrázky, ktoré spĺňajú požiadavky na veľkosť. Ak zahrniete obrázky, ktoré nespĺňajú požiadavky na minimálnu veľkosť, výrobok nezamietneme, ale obrázky sa nebudú zobrazovať.
 • Použite ďalšie obrázky výrobku z rôznych uhlov alebo obrázky jeho použitia. Ak napríklad hlavný obrázok zachytáva obal výrobku, vďaka ďalším obrázkom s obsahom balenia získajú zákazníci lepšiu predstavu o tom, čo si kupujú.
 • Používajte obrázky životného štýlu. Obrázky životného štýlu odoslané pomocou atribútu odkaz na obrázok životného štýlu [lifestyle_image_link] slúžia na prezentáciu výrobku v kontexte skutočného sveta (napríklad oblečenie na modelke, nábytok v miestnosti, viaceré výrobky vystavené ako kompletná súprava či výrobky zachytené na výraznom farebnom pozadí alebo prezentované v hravých situáciách). Ďalšie informácie o obrázkoch životného štýlu

Príklady

Výrobok s jedným ďalším obrázkom

Atribút

Hodnota

Ďalšie informácie o výrobku

odkaz na obrázok [image_link]

https://example.com/image1.jpg

len gauč na bielom pozadí

odkaz na ďalší obrázok [additional_image_link]

https://example.com/image2.jpg

gauč s dvoma vankúšmi v obývačke

Výrobok s troma ďalšími obrázkami

 

Atribút

Hodnota

Ďalšie informácie o výrobku

odkaz na obrázok [image_link]

https://example.com/ring1.jpg

len prsteň na bielom pozadí

odkaz na ďalší obrázok [additional_image_link]

https://example.com/ring2.jpg

len prsteň na bielom pozadí z iného uhla

odkaz na ďalší obrázok [additional_image_link]

https://example.com/ring3.jpg

prsteň na modelke v oblečení, ktoré s ním ladí

odkaz na ďalší obrázok [additional_image_link]

https://example.com/ring4.jpg

prsteň v darčekovom balení

An example showing how additional images can appear alongside the main image

 

Atribút

Hodnota

Ďalšie informácie o výrobku

odkaz na obrázok [image_link]

https://example.com/image1.jpg

forma na pečenie na bielom pozadí

odkaz na ďalší obrázok [additional_image_link]

https://example.com/image2.jpg

výsledný výrobok – kus koláča na tanieri

odkaz na ďalší obrázok [additional_image_link]

https://example.com/image3.jpg

pekár držiaci hotový koláč vo forme

odkaz na ďalší obrázok [additional_image_link]

https://example.com/image4.jpg

forma na pečenie zblízka s hotovým koláčom

Balík

Atribút

Hodnota

Ďalšie informácie o výrobku

balík [is_bundle]

áno

 

odkaz na obrázok [image_link]

https://example.com/camerabundle1.jpg

všetky výrobky v balíku na bielom pozadí

odkaz na ďalší obrázok [additional_image_link]

https://example.com/camerabundle2.jpg

len telo fotoaparátu na bielom pozadí

Viackusové balenie

 

Atribút

Hodnota

Ďalšie informácie o výrobku

viackusové balenie [multipack]

3

 

odkaz na obrázok [image_link]

https://example.com/soap1.jpg

len jedna tehlička mydla na bielom pozadí

odkaz na ďalší obrázok [additional_image_link]

https://example.com/soap2.jpg

tri tehličky mydla na bielom pozadí

 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
false
true
true
71525
false