additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok]: definícia

 

Ak chcete poskytnúť viac obrázkov výrobku okrem hlavného obrázku, ktorý poskytujete v atribúte image_link [odkaz_na_obrázok], použite atribút additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok]. Ďalšie obrázky sa môžu potenciálnym zákazníkom zobrazovať v reklamách na váš výrobok a väčšinou sa používajú na zobrazenie výrobku z viacerých uhlov alebo v zaujímavom prostredí.

Example ad that shows where additional images can appear with your product

Kedy sa má použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Webová adresa (vrátane reťazca http alebo https), iba znaky ASCII a v súlade s normou RFC 3986
Obmedzenia 0 – 2 000 znakov
Podporované formáty súborov

GIF (.gif), JPEG (.jpg/.jpeg), PNG (.png), BMP (.bmp) a TIFF (.tif/.tiff)

prípony súborov týchto obrázkov sa musia zhodovať s ich formátom

Opakované pole (Čo je to?) Zahrňte až 10 ďalších obrázkov
 
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály

Ak chcete zadať jeden obrázok, zadajte (kódovanú) webovú adresu:

http://www.example.com/obrazok2.jpg

Ak chcete zadať viac ako jeden obrázok (najviac 10), jednotlivé webové adresy oddeľte čiarkou ( , ):

http://www.example.com/obrazok2.jpg,http://www.example.com/obrazok3.jpg

Čiarky, ktoré sú súčasťou webovej adresy, zakódujte (pomocou znakov %2C), ale čiarku, ktorú používate na oddelenie každej webovej adresy obrázka, nechajte nezakódovanú:

http://www.example.com/obrazok2%2C3.jpg,http://www.example.com/obrazok3%2C4.jpg

Informačné kanály XML <g:additional_image_link>http://www.example.com/obrazok2.jpg</g:additional_image_link>
<g:additional_image_link>http://www.example.com/obrazok3.jpg</g:additional_image_link>


Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch a zaistiť, aby vaše reklamy dosahovali najvyššiu možnú výkonnosť, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nesplníte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center. 

 • Okrem niekoľkých výnimiek spĺňajte požiadavky na atribút image_link [odkaz_na_obrázok]. Ďalší obrázok môže:
  • zahŕňať výrobok v zaujímavom prostredí alebo zobrazovať používanie výrobku,
  • zvýrazňovať časti výrobku bez zobrazovania celého výrobku,
  • zahŕňať grafiku alebo obrázky,
  • zobrazovať časti súpravy na rozdiel od zobrazovania všetkých výrobkov v súprave. Pri zadávaní vlastnej súpravy výrobkov použite atribút is_bundle [súprava],
  • zobrazovať celé viackusové balenie. Pri zadávaní vlastného viackusového balenia výrobkov použite atribút multipack [viackusové_balenie].

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov. 

 • Postupujte podľa osvedčených postupov týkajúcich sa atribútu image_link [odkaz_na_obrázok].  
 • Odosielajte obrázky, ktoré spĺňajú požiadavky na veľkosť. Ak zahrniete obrázky, ktoré nespĺňajú požiadavky na minimálnu veľkosť (vysvetlenie nájdete v atribúte image_link [odkaz_na_obrázok]), váš výrobok nebude zamietnutý, ale obrázky sa nebudú zobrazovať.
 • Použite ďalšie obrázky na zobrazenie výrobku z rôznych uhlov alebo použitia výrobku. Ak napríklad hlavný obrázok zobrazuje obal výrobku, zahrnutie ďalších obrázkov s obsahom balíka používateľom pomôže lepšie pochopiť, čo si kupujú.

Príklady

Výrobok s jedným ďalším obrázkom
Výrobok Gauč
image_link [odkaz_na_obrázok] http://example.com/obrázok1.jpg (len gauč na bielom pozadí)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] http://example.com/obrázok2.jpg (gauč s dvoma vankúšmi v prostredí obývačky)
Výrobok s troma ďalšími obrázkami
Výrobok Prsteň
image_link [odkaz_na_obrázok] http://example.com/prsteň1.jpg (len prsteň na bielom pozadí)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] http://example.com/prsteň2.jpg (len prsteň na bielom pozadí z iného uhlu)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] http://example.com/prsteň3.jpg (prsteň na modelke, ktorá má na sebe oblečenie, ktoré sa k nemu hodí)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] http://example.com/prsteň4.jpg (prsteň v darčekovom balení)

An example showing how additional images can appear alongside the main image

Výrobok Forma na pečenie
image_link [odkaz_na_obrázok] http://example.com/obrázok1.jpg (len obrázok formy na pečenie na bielom pozadí)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] http://example.com/obrázok2.jpg (konečný výrobok – kúsok koláča na tanieri)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] http://example.com/obrázok3.jpg (pekár držiaci hotový koláč vo forme)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] http://example.com/obrázok4.jpg (forma na pečenie zblízka s hotovým koláčom)
Súprava
Výrobok Telo fotoaparátu s taškou a objektívom
is_bundle [súprava] áno
image_link [odkaz_na_obrázok] http://example.com/fotoaparátsúprava1.jpg (všetky výrobky v súprave na bielom pozadí)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] http://example.com/fotoaparátsúprava2.jpg (iba telo fotoaparátu na bielom pozadí)
Viackusové balenie
Výrobok Balenie troch tehličiek mydla
multipack [viackusové_balenie] 3
image_link [odkaz_na_obrázok] http://example.com/mydlo1.jpg (iba jedna tehlička mydla na bielom pozadí)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] http://example.com/mydlo2.jpg (tri tehličky mydla na bielom pozadí)
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?