additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok]: definícia

Ak chcete poskytnúť viac obrázkov výrobku okrem hlavného obrázka, ktorý poskytujete v atribúte image_link [odkaz_na_obrázok], použite atribút additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok]. Ďalšie obrázky sa môžu zobrazovať potenciálnym zákazníkom a väčšinou sa používajú na zobrazenie výrobku z viacerých uhlov alebo v zaujímavom prostredí.

Example ad that shows where additional images can appear with your product

Kedy ich použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Webová adresa (vrátane reťazca http alebo https), iba znaky ASCII a v súlade s normou RFC 3986
Obmedzenia 0 – 2 000 znakov
Podporované formáty súborov

GIF (.gif), JPEG (.jpg/.jpeg), PNG (.png), BMP (.bmp) a TIFF (.tif/.tiff)

Prípony súborov týchto obrázkov sa musia zhodovať s ich formátom

Opakované pole (Čo je to?) Zahrňte až desať ďalších obrázkov
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály

Ak chcete odoslať jeden obrázok, zadajte (kódovanú) webovú adresu:

https://www.example.com/obrazok2.jpg

Ak chcete odoslať viac ako jeden obrázok (najviac desať), jednotlivé webové adresy oddeľte čiarkou (,):

https://www.example.com/obrazok2.jpg,https://www.example.com/obrazok3.jpg

Čiarky, ktoré sú súčasťou webovej adresy, zakódujte (pomocou znakov %2C), ale čiarku, ktorú používate na oddelenie každej webovej adresy obrázka, nechajte nezakódovanú:

https://www.example.com/obrazok2%2C3.jpg,https://www.example.com/obrazok2%2C4.jpg

Informačné kanály XML

<g:additional_image_link>https://www.example.com/obrazok2.jpg </g:additional_image_link> <g:additional_image_link>https://www.example.com/obrazok3.jpg </g:additional_image_link>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Dodržiavajte požiadavky na atribút image_link [odkaz_na_obrázok] s niekoľkými výnimkami.
  Ďalší obrázok môže:
  • zahŕňať výrobok v zaujímavom prostredí alebo zobrazovať jeho používanie,
  • zvýrazňovať časti výrobku bez zobrazovania celého výrobku,
  • zobrazovať časti súpravy namiesto zobrazenia všetkých výrobkov v súprave (pri zadávaní vlastnej súpravy výrobkov použite atribút is_bundle [súprava]),
  • zobrazovať celé viackusové balenie (pri zadávaní vlastného viackusového balenia výrobkov použite atribút multipack [viackusové_balenie]).

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Postupujte podľa osvedčených postupov týkajúcich sa atribútu image_link [odkaz_na_obrázok].
  Neodosielajte napríklad:
  • obrázky obsahujúce len značku alebo logo;
  • rozmazané alebo zdeformované obrázky;
  • obrázky s vodoznakom alebo textom, ktorý nie je pre obrázok relevantný (napr. ochranná známka alebo údaje o obchode).
 • Odosielajte obrázky, ktoré spĺňajú požiadavky na veľkosť. Ak zahrniete obrázky, ktoré nespĺňajú požiadavky na minimálnu veľkosť (vysvetlenie nájdete v téme venovanej atribútu image_link [odkaz_na_obrázok]), váš výrobok nebude zamietnutý, ale obrázky sa nebudú zobrazovať.
 • Použite ďalšie obrázky výrobku z rôznych uhlov alebo obrázky jeho použitia. Ak napríklad hlavný obrázok zobrazuje obal výrobku, zahrnutie ďalších obrázkov s obsahom balíka používateľom pomôže lepšie pochopiť, čo si kupujú.

Príklady

Výrobok s jedným ďalším obrázkom
Výrobok Gauč
image_link [odkaz_na_obrázok] https://example.com/obrazok1.jpg (len gauč na bielom pozadí)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] https://example.com/obrazok2.jpg (gauč s dvoma vankúšmi v obývačke)
Výrobok s troma ďalšími obrázkami
Výrobok Prsteň
image_link [odkaz_na_obrázok] https://example.com/prsten1.jpg (len prsteň na bielom pozadí)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] https://example.com/prsten2.jpg (len prsteň na bielom pozadí z iného uhla)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] https://example.com/prsten3.jpg (prsteň na modelke v oblečení, ktoré s ním ladí)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] https://example.com/prsten4.jpg (prsteň v darčekovom balení)

An example showing how additional images can appear alongside the main image

Výrobok Forma na pečenie
image_link [odkaz_na_obrázok] https://example.com/obrazok1.jpg (len obrázok formy na pečenie na bielom pozadí)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] https://example.com/obrazok2.jpg (výsledný výrobok – kúsok koláča na tanieri)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] https://example.com/obrazok3.jpg (pekár držiaci hotový koláč vo forme)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] https://example.com/obrazok4.jpg (forma na pečenie zblízka s hotovým koláčom)
Súprava
Výrobok Telo fotoaparátu s taškou a objektívom
is_bundle [súprava] áno
image_link [odkaz_na_obrázok] https://example.com/fotoaparatsuprava1.jpg (všetky výrobky v súprave na bielom pozadí)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] https://example.com/fotoaparatsuprava2.jpg (iba telo fotoaparátu na bielom pozadí)
Viackusové balenie
Výrobok Balenie troch tehličiek mydla
multipack [viackusové_balenie] 3
image_link [odkaz_na_obrázok] https://example.com/mydlo1.jpg (iba jedna tehlička mydla na bielom pozadí)
additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] https://example.com/mydlo2.jpg (tri tehličky mydla na bielom pozadí)
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory