image_link [liên_kết_hình_ảnh]: Định nghĩa

Bạn có thể cung cấp URL cho hình ảnh sản phẩm chính của mình bằng thuộc tính image_link [liên_kết_hình_ảnh]. Hình ảnh này sẽ hiển thị cho khách hàng tiềm năng trong quảng cáo cho sản phẩm của bạn.

An illustration showing how Shopping ads appear on many different devices

Thời điểm sử dụng

Bắt buộc đối với mỗi sản phẩm

Nếu bạn có nhiều hình ảnh khác nhau của sản phẩm, hãy gửi hình ảnh chính bằng image_link [liên_kết_hình_ảnh] và thêm tất cả các hình ảnh khác vào thuộc tính additional_image_link [liên_kết_hình_ảnh_bổ_sung].

Định dạng

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn gửi. 

Loại URL (bao gồm http hoặc https), chỉ sử dụng các ký tự ASCII và tuân thủ RFC 3986
Giới hạn 1 – 2.000 ký tự
Định dạng tệp được hỗ trợ

GIF (.gif), JPEG (.jpg/.jpeg), PNG (.png), BMP (.bmp) và TIFF (.tif/.tiff)

Phần mở rộng của tệp hình ảnh phải tương ứng với định dạng tệp.

Trường lặp lại Không
Thuộc tính Schema.org (Đây là gì?) Product.image, Type: URL
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

http://www.example.com/image1.jpg

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:image_link>http://www.example.com/image1.jpg</g:image_link>


Để biết thông tin về API định dạng, vui lòng xem Content API cho Google Mua sắm.

Nguyên tắc về URL

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc về URL sau đây để đảm bảo định dạng URL hình ảnh sao cho chúng tôi có thể hiểu được.

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu mà URL hình ảnh phải đáp ứng để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm của bạn. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center. 

 • Sử dụng URL trỏ đến một hình ảnh có định dạng tệp được hỗ trợ.
 • Bắt đầu bằng http hoặc https và tuân thủ RFC 3986. Ví dụ: http://www.example.com/image1.jpg.
 • Thay thế bất kỳ ký hiệu hoặc dấu cách nào bằng các thực thể được mã hóa URL. Ví dụ: Nếu URL chứa ký hiệu và (&), hãy thay thế bằng %26. Nếu URL chứa dấu phẩy (,), hãy thay thế bằng %2C.
 • Đảm bảo Google có thể thu thập URL của bạn. Ví dụ: Đảm bảo bạn đã định cấu hình đúng tệp robots.txt. Tìm hiểu thêm về tệp robots.txt.

Các phương pháp hay nhất

Đây là các phương pháp hay nhất có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm. 

 • Sử dụng URL ổn định. URL mà bạn đưa vào sẽ không thay đổi trừ khi hình ảnh bị chuyển đi hoặc thay thế. Ví dụ: bạn không nên sử dụng URL có dấu thời gian hoặc các phần có thể thay đổi mỗi lần bạn gửi dữ liệu sản phẩm. Bất cứ khi nào bạn thay đổi URL, chúng tôi sẽ cần thu thập thông tin và đánh giá hình ảnh. Quá trình này có thể gây ra lượng tải không cần thiết trên máy chủ của bạn.
 • Thông báo cho chúng tôi biết khi bạn đã thêm hoặc cập nhật hình ảnh để chúng tôi có thể thu thập thông tin về hình ảnh đó và hiển thị hình ảnh trong quảng cáo của bạn nhanh nhất có thể.
  • Thêm hình ảnh cho sản phẩm mới. Trước khi gửi sản phẩm mới, hãy kiểm tra một số liên kết hình ảnh của bạn bằng cách sử dụng công cụ Tìm nạp như Google được cung cấp qua Google Search Console. Nếu bạn đang gửi nhiều sản phẩm mới, việc sử dụng công cụ này trên một số liên kết có thể giúp bạn phát hiện các vấn đề trước khi gửi dữ liệu sản phẩm. Sau khi bạn gửi dữ liệu sản phẩm, hệ thống sẽ thu thập thông tin về hình ảnh trong vòng 3 ngày. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng công cụ Tìm nạp như Google
  • Thay đổi hình ảnh cho một sản phẩm hiện tại. Nếu bạn cần thay đổi hình ảnh của một sản phẩm hiện tại, hãy gửi URL mới cho hình ảnh mới. Khi bạn gửi URL mới, hệ thống sẽ thu thập thông tin về hình ảnh trong vòng 3 ngày. Xin lưu ý rằng nếu bạn thay đổi hình ảnh nhưng giữ lại cùng một URL thì hệ thống có thể cần đến 6 tuần để phát hiện và thu thập thông tin về hình ảnh mới.
 • Bật chế độ cải thiện hình ảnh tự động. Google cung cấp các công cụ có khả năng tự động cải thiện chất lượng hình ảnh. Khi sử dụng các công cụ này, bạn có thể tránh các trường hợp bị từ chối. Hãy kiểm tra xem công cụ này có phù hợp với tài khoản của bạn hay không. Tìm hiểu thêm về chế độ cải thiện hình ảnh tự động

Nguyên tắc về hình ảnh

Bạn có thể làm theo các nguyên tắc sau để đảm bảo hình ảnh đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi và được tối ưu hóa để mang lại hiệu suất quảng cáo tốt nhất.

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu bạn cần đáp ứng để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong mục Chẩn đoán ở tài khoản Merchant Center. 

Green checkmark

Đáp ứng các yêu cầu sau về kích thước hình ảnh:

 • Hình ảnh về hàng không phải may mặc: ít nhất 100 x 100 pixel
 • Hình ảnh về hàng may mặc: ít nhất 250 x 250 pixel
 • Không có hình ảnh nào lớn hơn 64 megapixel
 • Không có tệp hình ảnh lớn hơn 16 MB

Kết quả là hình ảnh chất lượng cao sẽ hiển thị sản phẩm của bạn ở chế độ tốt nhất. Dưới đây là ví dụ cho thấy vì sao chúng tôi không chấp nhận những hình ảnh không đáp ứng yêu cầu: 

An example ad with a fuzzy image

 

Green checkmark

Hiển thị chính xác toàn bộ sản phẩm và không có hoặc có vùng hiển thị sản phẩm nhỏ nhất. Dưới đây là ví dụ cho thấy vì sao chúng tôi không chấp nhận những hình ảnh không đáp ứng yêu cầu: 

An example ad with a cropped image

Green checkmark Đảm bảo hình ảnh của bạn hiển thị tất cả các sản phẩm trong gói nếu bạn sử dụng thuộc tính is_bundle [theo_gói] để xác định một gói.

Với cách này, người dùng có thể xác định rõ các chi tiết có trong hình ảnh. 

An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag

Red X Không sử dụng trình giữ chỗ hoặc hình ảnh không hiển thị sản phẩm của bạn. Hãy sử dụng thuộc tính additional_image_link [liên_kết_hình_ảnh_bổ_sung] để gửi hình ảnh khác có thể hữu ích với người dùng, chẳng hạn như các chế độ xem khác của sản phẩm hoặc hình ảnh hiển thị kết quả của sản phẩm.

Trình giữ chỗ không cho phép người dùng thấy rõ họ đang mua gì. Dưới đây là ví dụ cho thấy vì sao chúng tôi không chấp nhận những hình ảnh không đáp ứng yêu cầu: 

An example of an ad that contains a placeholder image

Red X Không sử dụng hình ảnh, đồ họa hoặc hình minh hoạ chung chung không phải là hình ảnh thực của sản phẩm. Bạn có thể thêm các loại hình ảnh này bằng thuộc tính additional_image_link [liên_kết_hình_ảnh_bổ_sung].
Green checkmark

Trường hợp ngoại lệ: Bạn được phép thêm hình ảnh, đồ họa hoặc hình minh họa chung cho sản phẩm thuộc các danh mục sau:

 • Hardware (632) [Phần cứng]
 • Vehicles & Parts (888)[Xe & Phụ tùng]
 • Software > Computer Software (313) [Phần mềm > Phần mềm máy tính] 

An illustration of a screw

For certain categories, you can include a generic image with measurements

Red X Không sử dụng biểu trưng hoặc biểu tượng thay cho hình ảnh thực của sản phẩm.
Green checkmark

Trường hợp ngoại lệ: Biểu trưng hoặc biểu tượng phần mềm có thể đại diện cho sản phẩm phần mềm của bạn trong danh mục sau:

 • Software > Computer Software (313) [Phần mềm > Phần mềm máy tính] 

An example of a company logo, in this case the "Google" logo

Red X Không sử dụng hình ảnh đơn sắc chỉ có một hình vuông màu.

An example of an ad with a pattern for an image

Green checkmark

Trường hợp ngoại lệ: Bạn có thể sử dụng hình ảnh đơn sắc cho sản phẩm trong các danh mục sau:

 • Vehicle Paint (3812) [Sơn xe]
 • Craft Paint, Ink & Glaze (505378) [Sơn, mực và nước bóng của đồ mỹ nghệ]
 • Painting Consumables (503740) [Vật tư tiêu hao của sơn]

An example of an ad with a single color image

Red X

Không sử dụng hình ảnh có chứa các yếu tố hoặc nội dung quảng cáo đề cập đến sản phẩm. Ví dụ về các yếu tố quảng cáo bao gồm:

 • lời kêu gọi hành động, ví dụ: mua
 • thông tin liên quan đến dịch vụ như bảo hành mở rộng
 • giao hàng miễn phí
 • thông tin về giá
 • tính từ quảng cáo, ví dụ: tốt nhất, rẻ
 • điều kiện hoặc khả năng tương thích, ví dụ: mới, 2 mảnh, dễ thích nghi
 • bất kỳ lớp phủ nào, ví dụ: hình mờ, tên thương hiệu, biểu trưng
 • mã vạch
 • tên của thương hiệu / nhà sản xuất / nhà bán lẻ
 • biểu trưng của thương hiệu / nhà sản xuất / nhà bán lẻ

Dưới đây là ví dụ cho thấy vì sao chúng tôi không chấp nhận những hình ảnh không đáp ứng yêu cầu: 

An example of an ad with a promotional element

Red X

Không sử dụng hình ảnh có đường viền. Để đảm bảo rằng hình ảnh của bạn phù hợp với nhiều yếu tố thiết kế, không nên thêm đường viền xung quanh hình ảnh. Dưới đây là ví dụ cho thấy vì sao chúng tôi không chấp nhận những hình ảnh không đáp ứng yêu cầu: 

Another example of an ad with a promotional element

 

Các phương pháp hay nhất

Dưới đây là các phương pháp hay nhất có thể giúp bạn đáp ứng vượt mức các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa dữ liệu sản phẩm nhằm đạt được hiệu suất cao. 

Green checkmark Sử dụng hình ảnh thể hiện rõ ràng sản phẩm chính đang được bán. Bạn có thể gửi các góc chụp khác của sản phẩm bằng thuộc tính additional_image_link [liên_kết_hình_ảnh_bổ_sung].

An example showing how additional images can appear alongside the main image

Green checkmark

Gửi một hình ảnh duy nhất thể hiện các chi tiết khác nhau của mỗi biến thể. Ví dụ: Bạn bán một chiếc trường kỷ có hai biến thể: một biến thể có màu xanh lục và một biến thể có màu xanh lam. Bạn gửi biến thể đầu tiên, màu xanh lục, với hình ảnh của chiếc trường kỷ màu xanh lục. Bạn gửi biến thể thứ hai, màu xanh lam, với hình ảnh của chiếc trường kỷ màu xanh lam. Trường kỷ màu xanh lục không được sử dụng hình ảnh của chiếc trường kỷ màu xanh lam và ngược lại.

An illustration of a couch with product staging

 • Hiển thị đúng biến thể. Hình ảnh cần khớp với sản phẩm mà bạn đang bán. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng hình ảnh của bạn khớp với các thuộc tính color [màu_sắc], pattern [mẫu]material [chất_liệu]. Dưới đây là ví dụ cho thấy vì sao chúng tôi khuyên bạn nên hiển thị đúng biến thể.

  An example of an image in the product data that doesn

 • Đối với các biến thể dựa trên màu sắc, chỉ hiển thị 1 biến thể. Không sử dụng hình ảnh thể hiện nhiều biến thể. 
 • Hiển thị hình ảnh chính xác. Không sử dụng hình ảnh đại diện cho sản phẩm không tùy chỉnh nếu bạn muốn quảng cáo một sản phẩm tùy chỉnh và ngược lại. 
  Tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với sản phẩm tùy chỉnh

 

Green checkmark

Đảm bảo hiệu suất quảng cáo tốt nhất bằng cách sử dụng hình ảnh chất lượng cao nhất. Gửi hình ảnh có kích thước đầy đủ, độ phân giải cao nhất và lớn nhất mà bạn có cho sản phẩm với kích thước tệp tối đa là 16 MB và 64 megapixel. Bạn nên sử dụng hình ảnh tối thiểu 800 x 800 pixel.

Dưới đây là ví dụ cho thấy vì sao chúng tôi đưa ra đề xuất này:

An example ad with a low resolution image

Green checkmark

Đưa sản phẩm của bạn vào không gian của hình ảnh sao cho sản phẩm chiếm từ 75% đến 90% toàn bộ hình ảnh.

Dưới đây là ví dụ cho thấy vì sao chúng tôi đưa ra đề xuất này:

An example of an ad with an image that

Green checkmark

Sử dụng nền trắng hoặc trong suốt đồng nhất.. Những màu nền này đảm bảo rằng hình ảnh của bạn phù hợp với nhiều yếu tố thiết kế khác nhau.

Dưới đây là ví dụ cho thấy vì sao chúng tôi đưa ra đề xuất này:

An example showing how different backgrounds can be distracting

An example showing how different backgrounds can be distracting

Green checkmark Hiển thị một đơn vị duy nhất của sản phẩm. Nếu bạn đang sử dụng thuộc tính multipack [nhiều_gói], hình ảnh chính phải là một đơn vị duy nhất. Bạn có thể thêm các hình ảnh bổ sung bằng cách sử dụng thuộc tính additional_image_link [liên_kết_hình_ảnh_bổ_sung].

An illustration showing a 1-pack for pens

Green checkmark Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể tự động cắt hình ảnh của bạn khi chúng tôi thử nghiệm với các tùy chọn hiển thị tốt nhất cho định dạng Quảng cáo mua sắm. Mục đích của việc cắt xén là để hình ảnh tập trung nhiều hơn vào sản phẩm.
Red X

Không bao gồm bất kỳ sản phẩm nào không được bán cùng với sản phẩm chính. Ví dụ: Nếu bạn bán một đôi giày, đừng kèm theo hình ảnh các phụ kiện khác như cặp kính, túi xách hoặc váy trừ khi các sản phẩm đó được bán cùng nhau.

Dưới đây là ví dụ cho thấy vì sao chúng tôi đưa ra đề xuất này:

An example ad with too many things in the product image

Red X

Không tăng kích thước hình ảnh hoặc gửi hình thu nhỏ.

Dưới đây là ví dụ cho thấy vì sao chúng tôi đưa ra đề xuất này:

An example ad with a low resolution image

Ví dụ

Biến thể

Đối với các sản phẩm có biến thể, hãy gửi hình ảnh chính xác của từng biến thể để người dùng của bạn biết rõ nội dung mà họ sẽ nhấp vào.

An example ad showing a shoe with different color variants

Sản phẩm Giày của Google
image_link [liên_kết_hình_ảnh] http://www.example.com/image1.jpg
title [tiêu_đề] Giày nam chính hãng của Google, cỡ 8, màu xanh lam và cam
color [màu_sắc] xanh lam/cam/tía
size [kích_thước] 8
size_system [hệ_thống_kích_thước] US
id [id] 8989-blu_or-M-8-US
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 8989
 
Sản phẩm Giày của Google
image_link [liên_kết_hình_ảnh] http://www.example.com/image2.jpg
title [tiêu_đề] Giày nam chính hãng của Google, cỡ 8, màu xanh lục và nâu
color [màu_sắc] xanh lục/nâu
size [kích_thước] 8
size_system [hệ_thống_kích_thước] US
id [id] 8989-grn_brn-M-8-US
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 8989
 
Sản phẩm Giày của Google
image_link [liên_kết_hình_ảnh] http://www.example.com/image3.jpg
title [tiêu_đề] Giày nam chính hãng của Google, cỡ 8, màu đen và trắng
color [màu_sắc] đen/trắng
size [kích_thước] 8
size_system [hệ_thống_kích_thước] US
id [id] 8989-blk_wht-M-8-US
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 8989

Các biến thể trông giống nhau

Nếu sản phẩm của bạn chỉ khác nhau về kích cỡ, nhưng tất cả các kích cỡ về cơ bản trông giống nhau, thì bạn có thể sử dụng cùng một hình ảnh cho mỗi biến thể. Bạn vẫn chuyển người dùng đến trang đích cụ thể cho từng biến thể bằng thuộc tính link [liên_kết].

An illustration of a shoe

Sản phẩm Giày của Google
image_link [liên_kết_hình_ảnh] http://www.example.com/image1.jpg
title [tiêu_đề] Giày nam chính hãng của Google, cỡ 8, màu xanh lam và cam
color [màu_sắc] xanh lam/cam/tía
size [kích_thước] 8
size_system [hệ_thống_kích_thước] US
id [id] 8989-blu_or-M-8-US
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 8989
 
Sản phẩm Giày của Google
image_link [liên_kết_hình_ảnh] http://www.example.com/image1.jpg
title [tiêu_đề] Giày nam chính hãng của Google, cỡ 9, màu xanh lam và cam
color [màu_sắc] xanh lam/cam/tía
size [kích_thước] 9
size_system [hệ_thống_kích_thước] US
id [id] 8989-blu_or-M-9-US
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 8989
 
Sản phẩm Giày của Google
image_link [liên_kết_hình_ảnh] http://www.example.com/image1.jpg
title [tiêu_đề] Giày nam chính hãng của Google, cỡ 10, màu xanh lam và cam
color [màu_sắc] xanh lam/cam/tía
size [kích_thước] 10
size_system [hệ_thống_kích_thước] US
id [id] 8989-blu_or-M-10-US
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 8989
Gói đăng ký phần mềm

Đối với gói đăng ký phần mềm, bạn có thể gửi hình ảnh chung của hộp phần mềm, chẳng hạn như bạn sẽ gửi hình ảnh phiên bản phần mềm đóng hộp vật lý, hoặc bạn có thể gửi biểu trưng.

An example of a company logo, in this case the "Google" logo

Sản phẩm Google Security Software Basic Edition (1 năm đăng ký)
title [tiêu_đề] Google Security Software Basic Edition (1 năm đăng ký)
price [giá] 29.90 USD
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google] Software > Computer Software > Antivirus & Security Software [Phần mềm > Phần mềm máy tính > Diệt vi-rút & Phần mềm bảo mật]
brand [thương hiệu] Google
mpn 123GOOGLE432
gtin 1234567890123
id [id] G-ABC123
shipping [phí vận chuyển] 0.00 USD
image_link [liên_kết_hình_ảnh] http://www.example.com/software-logo.jpg
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố