image_link: definícia

 
Pomocou atribútu image_link [odkaz_na_obrázok] môžete zadať webovú adresu hlavného obrázka výrobku. Tento obrázok sa bude potenciálnym zákazníkom zobrazovať v reklamách na váš výrobok.

An illustration showing how Shopping ads appear on many different devices

Kedy sa má použiť

Povinné pre každý výrobok.

Ak máte viacero rôznych obrázkov výrobku, uveďte hlavný obrázok pomocou atribútu image_link [odkaz_na_obrázok] a všetky ostatné obrázky zahrňte do atribútu additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok].

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Webová adresa (vrátane reťazca http alebo https), iba znaky ASCII a v súlade s normou RFC 3986
Obmedzenia 1 – 2 000 znakov
Podporované formáty súborov

GIF (.gif), JPEG (.jpg/.jpeg), PNG (.png), BMP (.bmp) a TIFF (.tif/.tiff)

Prípona súboru obrázka by mala zodpovedať jeho formátu

Opakované pole Nie
Vlastnosť schema.org (Čo je to?) Product.image, Type: URL
 
Formát súboru Príklad záznamu
Textové informačné kanály

http://www.example.com/obrazok1.jpg

Informačné kanály XML <g:image_link>http://www.example.com/obrazok1.jpg</g:image_link>


Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny pre webové adresy

Riaďte sa týmito pokynmi, aby mala webová adresa obrázka formátovanie, ktoré bude pre nás zrozumiteľné.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musí webová adresa spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center. 

 • Uveďte platnú webovú adresu, ktorá odkazuje na obrázok s podporovaným formátom súboru.
 • Začnite reťazcom http alebo https a dodržiavajte normu RFC 3986. Príklad:  http://www.example.com/obrázok1.jpg.
 • Všetky symboly alebo medzery musia byť nahradené kódovanými entitami webovej adresy. Ak napríklad webová adresa obsahuje znak „&“, nahraďte ho znakmi „%26“. Ak webová adresa obsahuje čiarku (,), nahraďte ju znakmi „%2C“.
 • Uistite sa, že webovú adresu bude Google môcť prehľadávať. Napríklad skontrolujte, či je súbor robots.txt správne nakonfigurovaný. Prečítajte si ďalšie informácie o súboroch robots.txt.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov. 

 • Používajte stabilnú webovú adresu. Uvedená webová adresa by sa nemala meniť, pokiaľ obrázok nepresuniete alebo nenahradíte iným. Nepoužívajte napríklad webové adresy s časovými pečiatkami alebo s časťami, ktoré by sa mohli meniť zakaždým, keď odošlete nové údaje o výrobkoch. Zakaždým, keď webovú adresu zmeníte, obrázok budeme musieť prehľadávať a vyhodnotiť. Môže to spôsobiť zbytočné zaťaženie vašich serverov.
 • Pridanie alebo aktualizáciu obrázka nám oznámte, aby sme mohli obrázok čo najskôr prehľadať a začať zobrazovať vo vašich reklamách.
  • Pridanie obrázka nového výrobku: Skôr než odošlete nové výrobky, otestujte odkazy na obrázky pomocou nástroja Načítanie ako cez Google, ktorý je k dispozícii v službe Google Search Console. Ak odosielate veľa nových výrobkov, otestujte niekoľko odkazov pomocou tohto nástroja, aby ste chyby zistili ešte pred odoslaním údajov o výrobkoch. Po odoslaní údajov o výrobkoch obrázok prehľadáme do troch dní. Prečítajte si ďalšie informácie o používaní nástroja Načítanie ako cez Google.
  • Zmena obrázka existujúceho výrobku: Ak potrebujete zmeniť obrázok existujúceho výrobku, uveďte novú webovú adresu nového obrázka. Po odoslaní novej webovej adresy obrázok prehľadáme do troch dní. Upozorňujeme, že ak zmeníte obrázok, no ponecháte rovnakú webovú adresu, zistenie a prehľadanie nového obrázka nám môže trvať až šesť týždňov. 

Pokyny pre obrázky

Ak chcete zaistiť, aby obrázok spĺňal naše požiadavky a bol optimalizovaný na dosahovanie čo najlepšej výkonnosti reklamy, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nesplníte, daný výrobok zamietneme a upozorníme vás v sekcii Diagnostika v účte Merchant Center. 

Green checkmark

Dodržiavajte tieto požiadavky týkajúce sa veľkosti obrázka:

 • Obrázky, ktoré neznázorňujú odevy: najmenej 100 × 100 pixelov
 • Obrázky odevov: najmenej 250 × 250 pixelov
 • Obrázok nesmie mať viac ako 64 megapixelov
 • Súbor obrázka nesmie mať viac ako 16 MB

Výsledkom bude vysokokvalitný obrázok vášho výrobku v celej jeho kráse. Nasledujúci príklad ukazuje, prečo nemožno akceptovať obrázky, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky: 

An example ad with a fuzzy image

 

Green checkmark

Presne zobrazte celý výrobok a minimalizujte alebo úplne odstráňte zachytené okolie. Nasledujúci príklad ukazuje, prečo nemožno akceptovať obrázky, ktoré nespĺňajú túto požiadavku: 

An example ad with a cropped image

Green checkmark Uistite sa, že na obrázku sú znázornené všetky výrobky v súprave (ak ste súpravu označili pomocou atribútu is_bundle [súprava]).

Používatelia tak presne uvidia, čo je súčasťou výrobku. 

An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag

Red X Nepoužívajte zástupný symbol ani obrázok, ktorý neznázorňuje váš výrobok. Pomocou atribútu additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok] zadajte ďalšie obrázky, ktoré by mohli byť pre používateľov užitočné, napríklad pohľady na výrobok z iného uhla alebo obrázky znázorňujúce výstup výrobku.

Zo zástupného symbolu používatelia nevidia, čo presne kupujú. Nasledujúci príklad ukazuje, prečo nemožno akceptovať obrázky, ktoré nespĺňajú túto požiadavku: 

An example of an ad that contains a placeholder image

Red X Nepoužívajte všeobecné obrázky ani grafické súbory alebo ilustrácie, ktoré neznázorňujú skutočnú podobu vášho výrobku. Tieto typy obrázkov môžete pridávať s atribútom additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok].
Green checkmark

Výnimka: Všeobecný obrázok, grafiku alebo ilustráciu možno použiť pre výrobky spadajúce do týchto kategórií:

 • Hardware [Domáce potreby] (632)
 • Vehicles & Parts [Vozidlá a náhradné diely] (888)
 • Software > Computer Software [Softvér > Počítačový softvér] (313

An illustration of a screw

For certain categories, you can include a generic image with measurements

Red X Nepoužívajte logo ani ikonu namiesto skutočného obrázka výrobku.
Green checkmark

Výnimka: Ikony alebo logá softvéru môžu reprezentovať príslušný softvérový výrobok v tejto kategórii:

 • Software > Computer Software [Softvér > Počítačový softvér] (313

An example of a company logo, in this case the "Google" logo

Red X Nepoužívajte jednofarebný obrázok v podobe štvorca určitej farby.

An example of an ad with a pattern for an image

Green checkmark

Výnimka: Jednofarebné obrázky sú povolené pre výrobky spadajúce do týchto kategórií:

 • Vehicle Paint [Automobilové laky] (3812)
 • Craft Paint, Ink & Glaze [Farby, atramenty a glazúry] (505378)
 • Painting Consumables [Maliarske potreby] (503740)

An example of an ad with a single color image

Red X

Nepoužívajte obrázky obsahujúce promo prvky alebo obsah prekrývajúci výrobok. Promo prvky sú napríklad:

 • výzvy na akciu, napríklad „kúpte si“;
 • informácie týkajúce sa servisných služieb, napríklad predĺženej záruky;
 • bezplatné doručenie;
 • informácie o cene;
 • propagačné opisné výrazy, napríklad najlepšie alebo lacné;
 • stav alebo kompatibilita, napríklad nové, dvojdielne, prispôsobiteľné;
 • prekrytie, napríklad vodoznaky, názvy značiek, logá;
 • čiarové kódy;
 • názov značky, výrobcu alebo predajcu;
 • logo značky, výrobcu alebo predajcu.

Nasledujúci príklad ukazuje, prečo nemožno akceptovať obrázky, ktoré nespĺňajú túto požiadavku: 

An example of an ad with a promotional element

Red X

Nepoužívajte obrázky s rámom. Ak má obrázok fungovať s rôznymi prvkami dizajnu, nesmie byť orámovaný. Nasledujúci príklad ukazuje, prečo nemožno akceptovať obrázky, ktoré nespĺňajú túto požiadavku: 

Another example of an ad with a promotional element

 

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov. 

Green checkmark Použite obrázok, na ktorom je jasne viditeľný predávaný výrobok. Ďalšie pohľady na výrobok možno uviesť s atribútom additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok].

An example showing how additional images can appear alongside the main image

Green checkmark

Odosielajte jedinečné obrázky zachytávajúce rozlišovacie detaily jednotlivých variantov výrobku. Povedzme napríklad, že predávate gauč v zelenom a modrom variante. Najskôr uveďte zelený variant s obrázkom zeleného gauča. Potom uveďte modrý variant s obrázkom modrého gauča. V zelenom variante by sa nemal zobrazovať obrázok modrého gauča a naopak.

An illustration of a couch with product staging

 • Používajte správny variant. Uistite sa, že obrázok predávaného výrobku zodpovedá nastaveným atribútom color [farba], pattern [vzor]material [materiál]. Nasledujúci príklad ukazuje, prečo odporúčame zobrazovať správny variant.

  An example of an image in the product data that doesn

 • V prípade variantov odlišujúcich sa farbou zobrazujte iba jeden variant. Nepoužívajte obrázky znázorňujúce viacero variantov. 
 • Používajte správny obrázok. Ak chcete inzerovať výrobok na mieru, nepoužívajte obrázok znázorňujúci všeobecný výrobok, a naopak. 
  Prečítajte si ďalšie informácie o požiadavkách na výrobky na mieru.

 

Green checkmark

Na zaistenie najlepšej možnej výkonnosti reklám používajte obrázky najvyššej kvality. Odosielané obrázky výrobkov by mali byť čo najväčšie, v plnej veľkosti a v najvyššom rozlíšení (do 64 megapixelov, veľkosť súboru do 16 MB). Odporúčame používať obrázky s rozlíšením najmenej 800 × 800 pixelov.

Nasledujúci príklad ukazuje, prečo uvádzame toto odporúčanie:

An example ad with a low resolution image

Green checkmark

Zamerajte výrobok na obrázku tak, aby zaberal minimálne 75 % a maximálne 90 % celého obrázka.

Nasledujúci príklad ukazuje, prečo uvádzame toto odporúčanie:

An example of an ad with an image that

Green checkmark

Použite jednofarebné biele alebo priehľadné pozadie. Použitím takéhoto pozadia zabezpečíte, že obrázok bude fungovať s rôznymi prvkami dizajnu.

Nasledujúci príklad ukazuje, prečo uvádzame toto odporúčanie:

An example showing how different backgrounds can be distracting

An example showing how different backgrounds can be distracting

Green checkmark Zobrazujte jednu jednotku výrobku. Ak používate atribút multipack [viackusové_balenie], hlavný obrázok by mal znázorňovať len jednu jednotku výrobku. Ďalšie obrázky môžete pridať pomocou atribútu additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok].

An illustration showing a 1-pack for pens

Green checkmark Nezabúdajte, že obrázok môžeme automaticky orezať, pretože experimentujeme s možnosťami najvhodnejšieho zobrazovania formátu reklamy v Nákupoch. Cieľom orezania je lepšie zameranie pozornosti na samotný výrobok.
Red X

Nezahŕňajte výrobky, ktoré sa nepredávajú spolu s hlavným výrobkom. Ak napríklad predávate topánky, neznázorňujte na obrázku ďalšie doplnky, ako sú napríklad okuliare, kabelky alebo šaty, pokiaľ sa nepredávajú spolu s hlavným výrobkom.

Nasledujúci príklad ukazuje, prečo uvádzame toto odporúčanie:

An example ad with too many things in the product image

Red X

Obrázok nezväčšujte a neodosielajte miniatúru.

Nasledujúci príklad ukazuje, prečo uvádzame toto odporúčanie:

An example ad with a low resolution image

Príklady

Varianty

V prípade výrobkov dostupných v rôznych variantoch uveďte správny obrázok každého variantu tak, aby používatelia vedeli, na čo klikajú.

An example ad showing a shoe with different color variants

Výrobok Topánky Google
image_link [odkaz_na_obrázok] http://www.example.com/obrázok1.jpg
title [názov] Originálne topánky Google, pánske, veľkosť 8, modro-oranžové
color [farba] modrá/oranžová/fialová
size [veľkosť] 8
size_system [veľkostný_systém] USA
id [identifikátor] 8989-blu_or-M-8-US
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 8989
 
Výrobok Topánky Google
image_link [odkaz_na_obrázok] http://www.example.com/obrázok2.jpg
title [názov] Originálne topánky Google, pánske, veľkosť 8, zelenohnedé
color [farba] zelená/hnedá
size [veľkosť] 8
size_system [veľkostný_systém] USA
id [identifikátor] 8989-grn_brn-M-8-US
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 8989
 
Výrobok Topánky Google
image_link [odkaz_na_obrázok] http://www.example.com/obrázok3.jpg
title [názov] Originálne topánky Google, pánske, veľkosť 8, čiernobiele
color [farba] čierna/biela
size [veľkosť] 8
size_system [veľkostný_systém] USA
id [identifikátor] 8989-blk_wht-M-8-US
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 8989

Varianty, ktoré vyzerajú rovnako

Ak sa váš výrobok líši veľkosťami, ale všetky varianty vyzerajú v podstate rovnako, môžete pre všetky použiť rovnaký obrázok. Pomocou atribútu link [odkaz] však vždy odkazujte používateľov na vstupnú stránku konkrétneho variantu.

An illustration of a shoe

Výrobok Topánky Google
image_link [odkaz_na_obrázok] http://www.example.com/obrázok1.jpg
title [názov] Originálne topánky Google, pánske, veľkosť 8, modro-oranžové
color [farba] modrá/oranžová/fialová
size [veľkosť] 8
size_system [veľkostný_systém] USA
id [identifikátor] 8989-blu_or-M-8-US
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 8989
 
Výrobok Topánky Google
image_link [odkaz_na_obrázok] http://www.example.com/obrázok1.jpg
title [názov] Originálne topánky Google, pánske, veľkosť 9, modro-oranžové
color [farba] modrá/oranžová/fialová
size [veľkosť] 9
size_system [veľkostný_systém] USA
id [identifikátor] 8989-blu_or-M-9-US
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 8989
 
Výrobok Topánky Google
image_link [odkaz_na_obrázok] http://www.example.com/obrázok1.jpg
title [názov] Originálne topánky Google, pánske, veľkosť 10, modro-oranžové
color [farba] modrá/oranžová/fialová
size [veľkosť] 10
size_system [veľkostný_systém] USA
id [identifikátor] 8989-blu_or-M-10-US
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 8989
Predplatné softvéru

V prípade predplatného softvéru môžete uviesť buď všeobecný obrázok balenia softvéru, aký by ste odoslali napríklad v prípade fyzickej verzie softvéru, alebo obrázok s logom.

An example of a company logo, in this case the "Google" logo

Výrobok Základná verzia bezpečnostného softvéru Google (ročné predplatné)
title [názov] Základná verzia bezpečnostného softvéru Google (ročné predplatné)
price [cena] 29.90 EUR
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Software > Computer Software > Antivirus & Security Software [Softvér > Počítačový softvér > Antivírusový a bezpečnostný softvér]
brand [značka] Google
mpn [katalógové číslo súčiastky] 123GOOGLE432
gtin [gtin] 1234567890123
id [identifikátor] G-ABC123
shipping [doprava] 0.00 EUR
image_link [odkaz_na_obrázok] http://www.example.com/logo-softvéru.jpg
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?