Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Odkaz na obrázok [image_link]

Vlastná ikona klasickej služby Merchant Center a služby Merchant Center Next

Pomocou atribútu odkaz na obrázok [image_link] poskytnite webovú adresu hlavného obrázka výrobku. Tento obrázok sa potenciálnym zákazníkom zobrazuje v reklamách a bezplatných záznamoch vášho výrobku.

An illustration showing how Shopping ads appear on many different devices

V tomto článku


Kedy ho použiť

Required Povinný pre každý výrobok

Ak máte viacero rôznych obrázkov výrobku, odošlite hlavný obrázok pomocou atribútu odkaz na obrázok [image_link] a všetky ostatné obrázky uveďte v atribúte odkaz na ďalší obrázok [additional_image_link].


Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate. Ďalšie informácie o tom, kedy a ako odosielať údaje o výrobkoch v angličtine

Typ Webová adresa (vrátane reťazca http alebo https), iba znaky ASCII a v súlade s normou RFC 3986
Obmedzenia 1 – 2 000 znakov
Podporované formáty súborov

JPEG (.jpg alebo .jpeg), WebP (.webp), PNG (.png), GIF (.gif), BMP (.bmp) a TIFF (.tif alebo .tiff)

Prípona súboru obrázka by mala zodpovedať jeho formátu.

Opakované pole Nie
Vlastnosť schema.org (Čo je to?) Product.image, typ: URL
Formát súboru Príklad
Textové feedy

https://www.example.com/obrazok1.jpg

XML feedy <g:image_link>https://www.example.com/obrazok1.jpg</g:image_link>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre Content API, pozrite si zdroj k rozhraniu Content API for Shopping.


Pokyny k webovým adresám

Riaďte sa týmito pokynmi, aby mala webová adresa obrázka formátovanie, ktoré bude pre nás zrozumiteľné.

Poznámka: Súbor feedu údajov odošlite vo formáte, ktorý podporujeme, aby náš systém mohol správne rozpoznať tento atribút údajov o výrobkoch.

Minimálne požiadavky

Tieto požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a budeme vás o tom informovať v účte Merchant Center.

 • Uveďte webovú adresu, ktorá odkazuje na obrázok s podporovaným formátom súboru.
 • Začnite reťazcom http alebo https a dodržiavajte normu RFC 3986. Príklad: http://www.example.com/image1.jpg.
 • Všetky symboly alebo medzery musia byť nahradené kódovanými entitami webovej adresy. Ak napríklad webová adresa obsahuje znak &, nahraďte ho znakmi %26. Ak webová adresa obsahuje čiarku ( , ), nahraďte ju znakmi %2C.
 • Uistite sa, že webovú adresu bude môcť Google prehľadávať. Napríklad skontrolujte, či je súbor robots.txt správne nakonfigurovaný. Prečítajte si viac o súboroch robots.txt.
 • Zadajte iba jednu hodnotu. Pre tento atribút bude akceptovaná iba jedna hodnota a všetky ďalšie zadané hodnoty budú ignorované. Ak chcete odoslať viacero obrázkov, môžete ich zadať pomocou atribútu odkaz na ďalší obrázok [additional_image_link].

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Použitie stabilnej webovej adresy: uvedená webová adresa by sa nemala meniť, pokiaľ svoj obrázok nepresuniete alebo nenahradíte. Nepoužívajte napríklad webové adresy s časovými pečiatkami alebo časťami, ktoré by sa mohli meniť zakaždým, keď odošlete nové údaje o výrobkoch. Zakaždým, keď webovú adresu zmeníte, obrázok budeme musieť prehľadávať a vyhodnotiť. Môže to spôsobiť zbytočné zaťaženie vašich serverov.
 • Pridanie alebo aktualizáciu obrázka oznámte Googlu, aby sme ho mohli čo najskôr prehľadať a začať zobrazovať vo vašich reklamách a bezplatných záznamoch.
  • Pridanie obrázka nového výrobku: skôr než odošlete nové výrobky, otestujte odkazy na obrázky pomocou kontroly webovej adresy, ktorá je k dispozícii v službe Google Search Console. Ak odosielate veľa nových výrobkov, otestujte niekoľko odkazov pomocou tohto nástroja, aby ste chyby zistili ešte pred odoslaním údajov o výrobkoch. Po odoslaní údajov o výrobkoch obrázok zvyčajne prehľadáme do troch dní. Ďalšie informácie o kontrole webovej adresy
  • Zmena obrázka existujúceho výrobku: Ak potrebujete zmeniť obrázok existujúceho výrobku, uveďte novú webovú adresu nového obrázka. Po odoslaní novej webovej adresy obrázok prehľadáme do troch dní. Upozorňujeme, že ak zmeníte obrázok, no ponecháte rovnakú webovú adresu, zistenie zmeny a opätovné prehľadanie nového obrázka môže trvať až šesť týždňov.
 • Povolenie automatických zlepšení obrázkov: Google ponúka nástroje, ktoré dokážu obrázky automaticky vylepšiť, vďaka čomu môžete predísť zamietnutiu ponúk. Skontrolujte, či by tento nástroj vyhovoval vášmu účtu.

Pokyny k obrázkom

Ak chcete zaistiť, aby obrázok spĺňal naše požiadavky a bol optimalizovaný na dosahovanie čo najlepšej výkonnosti, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nesplníte, daný výrobok zamietneme a upozorníme vás v sekcii Diagnostika v účte Merchant Center.

Green checkmark

Dodržiavajte tieto požiadavky týkajúce sa veľkosti obrázka:

 • Obrázky, ktoré neznázorňujú odevy: najmenej 100 × 100 pixelov
 • Obrázky odevov: najmenej 250 × 250 pixelov
 • Obrázok nesmie mať viac ako 64 megapixelov
 • Súbor obrázka nesmie mať viac ako 16 MB

Výsledkom bude vysokokvalitný obrázok vášho výrobku v celej jeho kráse. Nasledujúci príklad ukazuje, prečo nemožno akceptovať obrázky, ktoré nespĺňajú túto požiadavku:

An example ad with a fuzzy image

Green checkmark

Presne zobrazte celý výrobok a minimalizujte alebo úplne odstráňte zachytené okolie. Nasledujúci príklad ukazuje, prečo nemožno akceptovať obrázky, ktoré nespĺňajú túto požiadavku:

An example ad with a cropped image

Poznámka: Ak plánujete nahrať obrázok výrobku v jeho pôvodnom obale, uistite sa, že obrázok jasne zobrazuje viacrozmerný obal výrobku, nielen jeho prednú stranu.
Green checkmark Uistite sa, že na obrázku sú znázornené všetky výrobky v balíku, ak ste balík označili pomocou atribútu balík [is_bundle]. Používatelia tak presne uvidia, čo je súčasťou výrobku.

An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag

Red X Nepoužívajte zástupný symbol ani obrázok, ktorý neznázorňuje váš výrobok. Ďalšie obrázky, ktoré môžu byť pre používateľov užitočné (napr. výrobok z iných uhlov alebo obrázky s výsledkami použitia výrobku), odošlite v atribúte odkaz na ďalší obrázok [additional_image_link]. Zo zástupného symbolu používatelia nevidia, čo presne kupujú. Nasledujúci príklad ukazuje, prečo nemožno akceptovať obrázky, ktoré nespĺňajú túto požiadavku:

An example of an ad that contains a placeholder image

Red X Nepoužívajte všeobecné obrázky ani grafické súbory či ilustrácie, ktoré neznázorňujú skutočnú podobu vášho výrobku. Tieto typy obrázkov môžete pridávať prostredníctvom atribútu odkaz na ďalší obrázok [additional_image_link].
Green checkmark

Výnimka: Všeobecný obrázok, grafiku alebo ilustráciu možno použiť pre výrobky spadajúce do týchto kategórií:

 • Hardware (identifikátor: 632),
 • Vehicles & Parts (identifikátor: 888),
 • Software > Computer Software (identifikátor: 313).

Illustrates an example of certain categories where you can include a generic image with measurements - in this case nail hardware

Red X Nepoužívajte logo ani ikonu namiesto skutočného obrázka výrobku.
Green checkmark

Výnimka: Logá alebo ikony softvéru môžu reprezentovať príslušný softvérový výrobok v tejto kategórii výrobku na Googli:

 • Software > Computer Software (identifikátor: 313).

An example of a company logo, in this case the "Google" logo

Red X Nepoužívajte jednofarebný obrázok v podobe štvorca určitej farby.

An example of an ad with a pattern for an image

Green checkmark

Výnimka: Jednofarebné obrázky sú povolené pre výrobky spadajúce do týchto kategórií výrobkov na Googli:

 • Vehicle Paint (identifikátor: 3812),
 • Craft Paint, Ink & Glaze (identifikátor: 505378),
 • Painting Consumables (identifikátor: 503740).

An example of an ad with an acceptable single color image in the paint shopping category

Red X

Nepoužívajte obrázky obsahujúce promo prvky alebo obsah prekrývajúci výrobok. Promo prvky sú napríklad:

 • výzvy na akciu, napríklad „kúpte si“;
 • informácie týkajúce sa servisných služieb, napríklad predĺženej záruky;
 • bezplatná doprava;
 • informácie o cene;
 • propagačné opisné výrazy, napríklad najlepšie alebo lacné;
 • stav alebo kompatibilita, napríklad nové, dvojdielne, prispôsobiteľné;
 • prekrytie, napríklad vodoznaky, názvy značiek, logá;
 • čiarové kódy;
 • názov značky, výrobcu alebo predajcu;
 • logo značky, výrobcu alebo predajcu.

Nasledujúci príklad ukazuje, prečo nemožno akceptovať obrázky, ktoré nespĺňajú túto požiadavku:

An example of an ad with a promotional element

Red X

Nepoužívajte obrázky s rámom. Ak má obrázok fungovať s rôznymi prvkami dizajnu, nesmie byť orámovaný. Nasledujúci príklad ukazuje, prečo nemožno akceptovať obrázky, ktoré nespĺňajú túto požiadavku:

Another example of an ad with a promotional element

Red X

Všetky obrázky vytvorené pomocou generatívnej umelej inteligencie musia obsahovať metadáta označujúce, že obrázok bol generovaný umelou inteligenciou (napríklad značku metadát IPTC DigitalSourceTypeTrainedAlgorithmicMedia). Z obrázkov vytvorených pomocou nástrojov generatívnej umelej inteligencie (napríklad Product Studio) neodstraňujte vložené značky metadát, ako je napríklad vlastnosť IPTC DigitalSourceType. Tieto značky IPTC NewsCodes špecifikujú typ digitálneho zdroja, ktorý sa použil na vytvorenie obrázka, a musia byť zachované:

 • TrainedAlgorithmicMedia: obrázok bol vytvorený pomocou modelu odvodeného od vzorkovaného obsahu.
 • CompositeSynthetic: obrázok je kombináciou zahŕňajúcou syntetické prvky.
 • AlgorithmicMedia: obrázok bol vytvorený výlučne algoritmom, ktorý nevychádzal zo žiadnych vzorkovaných údajov optimalizácie (napríklad obrázok vytvorený softvérom pomocou matematického vzorca).

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

Green checkmark Použite obrázok, na ktorom je jasne viditeľný predávaný výrobok. Obrázky výrobku z iných uhlov môžete odoslať prostredníctvom atribútu odkaz na ďalší obrázok [additional_image_link].

Príklad znázorňujúci, ako sa vedľa hlavného obrázka môžu objavovať ďalšie obrázky

Green checkmark

Odosielajte jedinečné obrázky zachytávajúce rozlišovacie detaily jednotlivých variantov výrobku. Povedzme napríklad, že predávate gauč v zelenom a modrom variante. Najskôr uveďte zelený variant s obrázkom zeleného gauča. Potom uveďte modrý variant s obrázkom modrého gauča. V zelenom variante by sa nemal zobrazovať obrázok modrého gauča a naopak.

An illustration of a couch with product staging

 • Zobrazujte správny variant. Odosielaný obrázok priraďte k predávanému výrobku a uistite sa, že sa na obrázku zobrazuje správna farba, vzor a materiál, ak je to relevantné. Nasledujúci príklad ukazuje, prečo odporúčame zobrazovať správny variant.

  An example of an image in the product data that doesn't match what's on the landing page

 • V prípade variantov odlišujúcich sa farbou zobrazujte iba jeden variant. Nepoužívajte obrázky znázorňujúce viacero variantov.
 • Zobrazujte správny obrázok. Ak chcete zobrazovať výrobok na mieru, nepoužívajte obrázok znázorňujúci výrobok neupravený na mieru, a naopak. Ďalšie informácie o osvedčených postupoch pri výrobkoch na mieru
Green checkmark

Na zaistenie najlepšej možnej výkonnosti používajte obrázky najvyššej kvality. Odosielané obrázky výrobkov by mali byť čo najväčšie, v plnej veľkosti a v najvyššom rozlíšení (do 64 megapixelov, veľkosť súboru do 16 MB). Odporúčame používať obrázky s rozlíšením najmenej 1 500 × 1 500 pixelov.

Nasledujúci príklad ukazuje, prečo uvádzame toto odporúčanie:

An example ad with a low resolution image

Green checkmark

Zamerajte výrobok na obrázku tak, aby zaberal minimálne 75 % a maximálne 90 % celého obrázka.

Nasledujúci príklad ukazuje, prečo uvádzame toto odporúčanie:

An example of an ad with an image that's too small

Green checkmark

Použite jednofarebné biele alebo priehľadné pozadie. Použitím takéhoto pozadia zabezpečíte, že obrázok bude fungovať s rôznymi prvkami dizajnu.

Nasledujúci príklad ukazuje, prečo uvádzame toto odporúčanie:

An example showing how different backgrounds can be distracting

Poznámka: Ak na vygenerovanie pozadia pre svoj obrázok používate službu Product Studio, odporúčame vám nahrať daný obrázok ako ďalší obrázok alebo obrázok životného štýlu.
Green checkmark V prípade odevných výrobkov (oblečenie) poskytnite obrázky, na ktorých majú výrobky oblečené ľudia. Ak používate obrázok celej postavy, neodstrihávajte hlavu ani nohy modela. Ak predávate jeden kus oblečenia, ako napríklad top, uistite sa, že výrobok je stredobodom obrázka, aby zákazníci pochopili, čo predávate. Iné ako odevné výrobky (ako napríklad obuv, kabelky alebo doplnky) zobrazujte na hlavnom obrázku samostatne a na modelovi na ďalších obrázkoch.

Dosiahnite čo najlepšiu výkonnosť tým, že pridáte obrázky výrobkov, ktoré majú ľudia oblečené.

Green checkmark Zobrazujte jednu jednotku výrobku. Ak používate atribút viackusové balenie [multipack], hlavný obrázok by mal znázorňovať len jednu jednotku výrobku. Ďalšie obrázky môžete pridať prostredníctvom atribútu odkaz na ďalší obrázok [additional_image_link].

An illustration showing a single unit of a product rather than multiple

Green checkmark Nezabúdajte, že obrázok môžeme automaticky orezať, pretože experimentujeme s možnosťami najvhodnejšieho zobrazovania výrobku. Cieľom orezania je lepšie zameranie pozornosti na samotný výrobok.
Red X

Nezahŕňajte výrobky, ktoré sa nepredávajú spolu s hlavným výrobkom. Ak napríklad predávate topánky, neznázorňujte na obrázku ďalšie doplnky, ako sú napríklad okuliare, kabelky alebo šaty, pokiaľ sa nepredávajú spolu s hlavným výrobkom.

Nasledujúci príklad ukazuje, prečo uvádzame toto odporúčanie:

An example ad with too many things in the product image

Red X

Obrázok nezväčšujte a neodosielajte miniatúru.

Nasledujúci príklad ukazuje, prečo uvádzame toto odporúčanie:

An example ad with a low resolution image


Príklady

Varianty

V prípade výrobkov s variantmi uveďte správny obrázok každého variantu tak, aby používatelia vedeli, na čo klikajú.

An example ad showing a shoe with different color variants

Údaje o výrobkoch pre modro‑oranžové topánky Google, pánske, veľkosť 8 (USA)
Atribút Hodnota

Odkaz na obrázok

[image_link]

http://www.example.com/image1.jpg

Názov [title]

Originálne topánky Google, pánske, veľkosť 8, modro‑oranžové

Farba [color]

modrá/oranžová/fialová

Veľkosť [size]

8

Veľkostný systém

[size_system]

US
Identifikátor [id] 8989-blu_or-M-8-US

Identifikátor skupiny položiek

[item_group_id]

8989
Údaje o výrobkoch pre zeleno-hnedé topánky Google, pánske, veľkosť 8 (USA)
Atribút Hodnota

Odkaz na obrázok

[image_link]

http://www.example.com/image2.jpg

Názov [title]

Originálne topánky Google, pánske, veľkosť 8, zeleno‑hnedé

Farba [color]

zelená/hnedá

Veľkosť [size]

8

Veľkostný systém

[size_system]

US
Identifikátor [id] 8989-grn_brn-M-8-US

Identifikátor skupiny položiek

[item_group_id]

8989
Údaje o výrobkoch pre čierno-biele topánky Google, pánske, veľkosť 8 (USA)
Atribút Hodnota

Odkaz na obrázok

[image_link]

http://www.example.com/obrazok3.jpg

Názov [title]

Originálne topánky Google, pánske, veľkosť 8, čierno-biele

Farba [color]

čierna/biela

Veľkosť [size]

8

Veľkostný systém

[size_system]

US
Identifikátor [id] 8989-blk_wht-M-8-US

Identifikátor skupiny položiek

[item_group_id]

8989

Varianty, ktoré vyzerajú rovnako

Ak sa váš výrobok líši veľkosťami, ale všetky varianty vyzerajú v podstate rovnako, môžete pre všetky použiť rovnaký obrázok. Pomocou atribútu odkaz [link] však vždy posielajte používateľov na vstupnú stránku konkrétneho variantu.

An illustration of a shoe

Údaje o výrobkoch pre modro‑oranžové topánky Google, pánske, veľkosť 8 (USA)
Atribút Hodnota

Odkaz na obrázok

[image_link]

http://www.example.com/image1.jpg

Názov [title]

Originálne topánky Google, pánske, veľkosť 8, modro‑oranžové

Farba [color]

modrá/oranžová/fialová

Veľkosť [size]

8

Veľkostný systém

[size_system]

US
Identifikátor [id] 8989-blu_or-M-8-US

Identifikátor skupiny položiek

[item_group_id]

8989
Údaje o výrobkoch pre modro‑oranžové topánky Google, pánske, veľkosť 9 (USA)
Atribút Hodnota

Odkaz na obrázok

[image_link]

http://www.example.com/image1.jpg

Názov [title]

Originálne topánky Google, pánske, veľkosť 9, modro‑oranžové

Farba [color]

modrá/oranžová/fialová

Veľkosť [size]

9

Veľkostný systém

[size_system]

US
Identifikátor [id] 8989-blu_or-M-9-US

Identifikátor skupiny položiek

[item_group_id]

8989
Údaje o výrobkoch pre modro‑oranžové topánky Google, pánske, veľkosť 10 (USA)
Atribút Hodnota

Odkaz na obrázok

[image_link]

http://www.example.com/image1.jpg

Názov [title]

Originálne topánky Google, pánske, veľkosť 10, modro-oranžové

Farba [color]

modrá/oranžová/fialová

Veľkosť [size]

10

Veľkostný systém

[size_system]

US
Identifikátor [id] 8989-blu_or-M-10-US

Identifikátor skupiny položiek

[item_group_id]

8989
Predplatné softvéru

Pri odberoch softvéru môžete uviesť buď všeobecný obrázok balenia softvéru, aký by ste odoslali napríklad v prípade jeho fyzickej verzie, alebo obrázok s logom.

An example of a company logo, in this case the "Google" logo

Údaje o výrobkoch pre bezpečnostný softvér od Googlu s cenou 29,90 EUR
Atribút Hodnota

Názov [title]

Základná verzia bezpečnostného softvéru od Googlu (ročný odber)
Cena [price] 29.90 EUR

Kategória výrobku na Googli

[google_product_category]

Software > Computer Software > Antivirus & Security Software
Značka [brand] Google
Katalógové číslo súčiastky [mpn] 123GOOGLE432
GTIN [gtin] 1234567890123
Identifikátor [id] G-ABC123
Doprava [shipping] 0,00 EUR
Odkaz na obrázok [image_link] http://www.example.com/logo-softveru.jpg

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka