Powiadomienie

W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Link do zdjęcia [image_link]

Ikona niestandardowa dotycząca klasycznej wersji Merchant Center i Merchant Center Next.

Za pomocą atrybutu link do zdjęcia [image_link] możesz przesłać adres URL głównego zdjęcia produktu. To zdjęcie wyświetla się potencjalnym klientom w reklamach i bezpłatnych informacjach.

An illustration showing how Shopping ads appear on many different devices

Tematy w tym artykule


Kiedy używać

Required Wymagany dla każdego produktu

Jeżeli masz wiele różnych zdjęć produktu, prześlij zdjęcie główne, używając atrybutu link do zdjęcia [image_link], a dodatkowe – za pomocą atrybutu link do dodatkowego zdjęcia [additional_image_link].


Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz. Dowiedz się, kiedy i jak przesyłać dane produktów w języku angielskim.

Typ Adres URL (zawierający http lub https), tylko znaki ASCII oraz typ zgodny ze standardem RFC 3986
Limity 1–2000 znaków
Obsługiwane formaty plików

JPEG (.jpg/.jpeg), WebP (.webp), PNG (.png), GIF (.gif), BMP (.bmp) i TIFF (.tif/.tiff)

Rozszerzenie pliku ze zdjęciem powinno odpowiadać jego formatowi.

Pole powtarzane Nie
Mikrodane schema.org (co to jest?) Product.image, Type: URL
Format pliku Przykładowy wpis
Pliki danych w formacie tekstowym

https://www.example.com/zdjecie1.jpg

Pliki danych w formacie XML <g:image_link>https://www.example.com/zdjęcie1.jpg</g:image_link>

Aby sformatować dane pod kątem Content API, zapoznaj się z materiałem Content API for Shopping.


Wytyczne dotyczące adresów URL

Przestrzegaj tych wytycznych, aby mieć pewność, że adres URL zdjęcia będzie miał czytelny dla nas format.

Uwaga: aby mieć pewność, że atrybut w danych produktów zostanie prawidłowo rozpoznany przez nasz system, prześlij plik danych w obsługiwanym przez nas formacie.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełnić, aby wyświetlać swój produkt. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na koncie Merchant Center.

 • Podaj adres URL, który wskazuje zdjęcie w obsługiwanym formacie pliku.
 • Adres powinien zaczynać się od http lub https i być zgodny ze standardem RFC 3986. Przykład: http://www.example.com/image1.jpg
 • Wszystkie symbole i spacje zastąp elementami zakodowanymi na potrzeby adresu URL. Na przykład znak & w adresie URL powinien być zastąpiony przez %26. Przecinek (,) w adresie URL musi być zastąpiony przez %2C.
 • Sprawdź, czy Google może indeksować Twój adres URL. Zadbaj o to, aby plik robots.txt był poprawnie skonfigurowany. Dowiedz się więcej o plikach robots.txt.
 • Prześlij tylko jedną wartość. Dla tego atrybutu będzie akceptowana tylko jedna wartość, a kolejne będą ignorowane. Jeśli chcesz przesłać kilka zdjęć, możesz to zrobić za pomocą atrybutu link do dodatkowego zdjęcia [additional_image_link].

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności.

 • Użyj stabilnego adresu URL. Adres URL nie powinien być zmieniany, chyba że zdjęcie zostanie przeniesione lub zastąpione. Nie używaj na przykład adresów URL z sygnaturami czasowymi lub elementami, które mogą zmieniać się po każdym przesłaniu danych o produktach. Po każdej zmianie adresu URL zdjęcie będzie musiało być na nowo zindeksowane i poddane sprawdzeniu. Może to spowodować niepotrzebne obciążenie Twoich serwerów.
 • Daj znać, gdy dodasz lub zaktualizujesz zdjęcie, aby mogło zostać zindeksowane i jak najszybciej pojawiło się w Twoich reklamach i bezpłatnych informacjach.
  • Wraz z nowym produktem dodaj nowe zdjęcie. Przed przesłaniem nowych produktów przetestuj niektóre linki do zdjęć za pomocą narzędzia do sprawdzania adresów URL dostępnego w Google Search Console. W przypadku przesyłania wielu produktów przetestowanie z jego pomocą kilku linków pomoże Ci zawczasu wykryć problemy. Od momentu przesłania danych o produktach zindeksowanie zdjęcia trwa zwykle do 3 dni. Dowiedz się więcej o narzędziu do sprawdzania adresów URL.
  • Zmień zdjęcie istniejącego produktu. Aby zmienić zdjęcie istniejącego produktu, prześlij adres URL nowego zdjęcia. Od przesłania nowego adresu URL do zindeksowania zdjęcia mogą minąć 3 dni. Pamiętaj, że jeśli zmienisz zdjęcie, zachowując ten sam adres URL, wykrycie zmiany i ponowne zindeksowanie nowego zdjęcia może potrwać nawet 6 tygodni.
 • Włącz automatyczne poprawki zdjęcia. Google oferuje narzędzia, które mogą automatycznie ulepszyć Twoje zdjęcia, co może zapobiec odrzuceniu ofert. Sprawdź, czy to narzędzie może być przydatne na Twoim koncie.

Wytyczne dotyczące zdjęć

Przestrzegając tych wytycznych, zadbasz o to, aby Twoje zdjęcia były zgodne z naszymi wymaganiami i zoptymalizowane pod kątem maksymalnej skuteczności.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełnić, aby wyświetlać swój produkt. Jeśli nie będziesz przestrzegać tych wymagań, Twój produkt zostanie odrzucony, o czym powiadomimy Cię w sekcji Diagnostyka na koncie Merchant Center.

Green checkmark

Przestrzegaj tych wymagań dotyczących rozmiaru:

 • Zdjęcia produktów innych niż odzież: co najmniej 100 × 100 pikseli.
 • Zdjęcia odzieży: co najmniej 250 × 250 pikseli.
 • Żadne zdjęcie nie może mieć więcej niż 64 megapiksele.
 • Żadne zdjęcie nie może mieć więcej niż 16 MB.

W ten sposób uzyskasz wysoką jakość zdjęcia i zaprezentujesz swój produkt z najlepszej strony. Poniższy przykład ilustruje, dlaczego nie możemy akceptować zdjęć niezgodnych z wymaganiami:

An example ad with a fuzzy image

Green checkmark

Pokaż dokładnie cały produkt przy minimum aranżacji lub całkowicie bez niej. Przykład poniżej pokazuje, dlaczego nie możemy akceptować zdjęć niezgodnych z wymaganiami:

An example ad with a cropped image

Uwaga: jeśli chcesz przesłać zdjęcie produktu w jego oryginalnym opakowaniu, upewnij się, że wielowymiarowe opakowanie jest wyraźnie widoczne, a zdjęcie nie przedstawia tylko jego przodu.
Green checkmark Jeśli produkt został zdefiniowany jako pakiet za pomocą atrybutu pakiet [is_bundle], zdjęcie musi prezentować całą zawartość pakietu. Dzięki temu użytkownicy nie będą mieć wątpliwości co do jego zawartości.

An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag

Red X Nie używaj obrazów zastępczych ani zdjęć, które nie prezentują produktu. Za pomocą atrybutu link do dodatkowego zdjęcia [additional_image_link] prześlij inne zdjęcia, które mogą być przydatne dla użytkowników, np. inne ujęcia produktu lub zdjęcia pokazujące jego działanie. Symbole zastępcze nie pozwalają użytkownikom jednoznacznie określić, co kupują. Przykład poniżej pokazuje, dlaczego nie możemy akceptować zdjęć niezgodnych z wymaganiami:

An example of an ad that contains a placeholder image

Red X Nie używaj zdjęć, grafik ani ilustracji pokazujących ogólny rodzaj produktu, a nie rzeczywisty produkt. Tego typu zdjęcia możesz dodawać za pomocą atrybutu link do dodatkowego zdjęcia [additional_image_link].
Green checkmark

Wyjątek: zdjęcia, grafiki i ilustracje pokazujące ogólny rodzaj produktu są dopuszczalne dla produktów z tych kategorii:

 • Sprzęt (identyfikator: 632)
 • Pojazdy i części (identyfikator: 888)
 • Oprogramowanie > Programy komputerowe (identyfikator: 313)

Illustrates an example of certain categories where you can include a generic image with measurements - in this case nail hardware

Red X Nie używaj logo ani ikony zamiast rzeczywistego zdjęcia produktu.
Green checkmark

Wyjątek: loga lub ikony oprogramowania mogą oznaczać produkt w tej kategorii produktów Google:

 • Oprogramowanie > Programy komputerowe (identyfikator: 313)

An example of a company logo, in this case the "Google" logo

Red X Nie używaj jednokolorowych zdjęć w postaci jednobarwnego kwadratu.

An example of an ad with a pattern for an image

Green checkmark

Wyjątek: zdjęcia jednokolorowe są dopuszczalne w przypadku produktów z tych kategorii produktów Google:

 • Lakiery samochodowe (identyfikator: 3812)
 • Farby, tusze i laserunki (identyfikator: 505378)
 • Materiały malarskie (identyfikator: 503740)

An example of an ad with an acceptable single color image in the paint shopping category

Red X

Nie używaj zdjęć, które zawierają elementy promocyjne lub inne elementy zasłaniające produkt. Elementy promocyjne to np.:

 • wezwania do działania np. kup;
 • informacje serwisowe np. o wydłużonej gwarancji;
 • bezpłatna dostawa;
 • informacje o cenie;
 • przymiotniki o charakterze reklamowym np. najlepszy, tani;
 • informacje o stanie lub zgodności np. nowy, 2-częściowy, pasujący;
 • wszelkie nakładki np. znaki wodne, nazwy marek, logo;
 • kody kreskowe;
 • nazwa marki/producenta/sprzedawcy;
 • logo marki/producenta/sprzedawcy.

Przykład poniżej pokazuje, dlaczego nie możemy akceptować zdjęć niezgodnych z wymaganiami:

An example of an ad with a promotional element

Red X

Nie używaj zdjęć, które mają obramowanie. Korzystaj ze zdjęć bez ramki, aby mieć pewność, że będą dobrze współgrać z różnymi elementami tworzącymi wygląd strony. Przykład poniżej pokazuje, dlaczego nie możemy akceptować zdjęć niezgodnych z wymaganiami:

Another example of an ad with a promotional element

Red X

Wszystkie obrazy utworzone przy użyciu generatywnej AI muszą zawierać metadane wskazujące, że obraz został wygenerowany przez AI (np. tag metadanych IPTC DigitalSourceTypeTrainedAlgorithmicMedia). Nie usuwaj umieszczonych tagów metadanych, takich jak właściwość IPTC DigitalSourceType, z obrazów utworzonych przy użyciu narzędzi generatywnej AI, np. Product Studio. Poniższe kody IPTC NewsCodes określają typ źródła cyfrowego użytego do utworzenia obrazu i powinny zostać zachowane:

 • TrainedAlgorithmicMedia: obraz został utworzony na podstawie modelu pobranego z treści próbkowanych.
 • CompositeSynthetic: jest to obraz złożony zawierający elementy syntetyczne.
 • AlgorithmicMedia: obraz został utworzony w całości przez algorytm, który nie opiera się na próbkowanych danych szkoleniowych (np. obraz utworzony w oprogramowaniu przy użyciu wzoru matematycznego).

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności.

Green checkmark Korzystaj ze zdjęć wyraźnie pokazujących główny produkt, który sprzedajesz. Dowolne dodatkowe ujęcia produktu możesz przesłać za pomocą atrybutu link do dodatkowego zdjęcia [additional_image_link].

Przykład wyświetlania dodatkowych zdjęć obok zdjęcia głównego

Green checkmark

Prześlij niepowtarzalne zdjęcie, które pokazuje cechy wyróżniające każdą z wersji. Wyobraź sobie, że sprzedajesz kanapę w dwóch wersjach kolorystycznych – zielonej i niebieskiej. Dla wersji zielonej przesyłasz zdjęcie zielonej kanapy. Dla wersji niebieskiej przesyłasz zdjęcie niebieskiej kanapy. Zielona wersja kanapy nie powinna mieć zdjęcia niebieskiej kanapy i na odwrót.

An illustration of a couch with product staging

 • Pokazuj prawidłową wersję produktu. Dopasuj przesyłane zdjęcie do sprzedawanego produktu i sprawdź, czy przedstawia ono odpowiedni kolor, wzór i materiał (w odpowiednich przypadkach). Ten przykład ilustruje, dlaczego zalecamy wyświetlanie zdjęć dopasowanych do wersji produktu:

  An example of an image in the product data that doesn't match what's on the landing page

 • Pokazuj tylko jedną wersję kolorystyczną. Nie używaj zdjęcia, które pokazuje wiele wersji.
 • Pokaż właściwe zdjęcie. Nie używaj zdjęcia, które przedstawia produkt standardowy, jeśli chcesz reklamować produkt niestandardowy (i odwrotnie). Dowiedz się więcej o sprawdzonych metodach dotyczących produktów niestandardowych.
Green checkmark

Używaj zdjęć najwyższej jakości, aby zapewnić jak największą skuteczność reklam. Jako ilustrację produktu prześlij największe zdjęcie, jakie masz, w najwyższej dostępnej rozdzielczości. Może ono mieć maksymalnie 64 megapiksele i 16 MB. Zalecamy używanie zdjęć nie mniejszych niż 1500 × 1500 pikseli.

Ten przykład ilustruje, z czego wynika nasze zalecenie:

An example ad with a low resolution image

Green checkmark

Wykadruj zdjęcie tak, aby po wyświetleniu go w całości produkt zajmował między 75% a 90% jego powierzchni.

Ten przykład ilustruje, z czego wynika nasze zalecenie:

An example of an ad with an image that's too small

Green checkmark

Użyj jednolitego białego lub przezroczystego tła. Taki kolor tła pomaga zadbać o to, aby zdjęcie dobrze współgrało z różnymi elementami układu strony.

Ten przykład ilustruje, z czego wynika nasze zalecenie:

An example showing how different backgrounds can be distracting

Uwaga: jeśli używasz Product Studio do wygenerowania tła obrazu, zalecamy przesłanie tego obrazu jako dodatkowego zdjęcia lub zdjęcia w kontekście.
Green checkmark W przypadku odzieży (ubrań) pokazuj zdjęcia produktów noszonych przez ludzi. Jeśli używasz zdjęcia przedstawiającego całą sylwetkę, uważaj, aby nie przyciąć części, na której widać głowę lub stopy. Jeśli sprzedajesz jeden element garderoby, na przykład top, Twój produkt powinien być uwidoczniony na zdjęciu, tak aby klienci wiedzieli, co sprzedajesz. Produkty, które nie są ubraniami (np. buty, torebki czy akcesoria), prezentuj osobno na zdjęciu głównym, a produkty na modelach lub modelkach pokazuj na zdjęciach dodatkowych.

Zadbaj o najlepszą skuteczność dzięki dostarczeniu zdjęć produktów noszonych przez użytkowników.

Green checkmark Pokazuj 1 sztukę produktu. Jeśli masz ustawiony atrybut opakowanie zbiorcze [multipack], na zdjęciu pokaż tylko 1 sztukę produktu. Więcej zdjęć możesz dodać za pomocą atrybutu link do dodatkowego zdjęcia [additional_image_link].

An illustration showing a single unit of a product rather than multiple

Green checkmark Pamiętaj, że możemy automatycznie przyciąć Twoje zdjęcia. Wynika to z tego, że cały czas szukamy najlepszego sposobu wyświetlania produktów. Zdjęcia są przycinane po to, żeby skuteczniej skierować uwagę użytkownika na produkt.
Red X

Nie pokazuj produktów, które nie są sprzedawane razem z produktem głównym. Przykładowo, jeśli sprzedajesz buty, to na zdjęciach nie pokazuj obok nich akcesoriów w rodzaju okularów, torebki czy sukienki, chyba że te produkty są sprzedawane razem z butami.

Ten przykład ilustruje, z czego wynika nasze zalecenie:

An example ad with too many things in the product image

Red X

Nie powiększaj zdjęć i nie przesyłaj miniatur.

Ten przykład ilustruje, z czego wynika nasze zalecenie:

An example ad with a low resolution image


Przykłady

Wersje

Jeżeli Twój produkt występuje w różnych wersjach, prześlij dla każdej z nich poprawne zdjęcie. Dzięki temu użytkownicy będą dokładnie wiedzieć, co klikają.

An example ad showing a shoe with different color variants

Dane produktu dotyczące niebieskich i pomarańczowych butów Google, rozmiar męski 42 (EU)
Atrybut Wartość

Link do zdjęcia

[image_link]

http://www.example.com/image1.jpg

Tytuł [title]

Oryginalne buty Google, męskie, rozmiar 42, niebiesko-pomarańczowe

Kolor [color]

niebieski/pomarańczowy/fioletowy

Rozmiar [size]

42

Tabela rozmiarów

[size_system]

EU
identyfikator [id] 8989-nieb_pom-M-42-EU

Identyfikator grupy produktów

[item_group_id]

8989
Dane produktu dotyczące zielonych i brązowych butów Google, rozmiar męski 42 (EU)
Atrybut Wartość

Link do zdjęcia

[image_link]

http://www.example.com/image2.jpg

Tytuł [title]

Oryginalne buty Google, męskie, rozmiar 42, zielono-brązowe

Kolor [color]

zielony/brązowy

Rozmiar [size]

42

Tabela rozmiarów

[size_system]

EU
identyfikator [id] 8989-ziel_bra-M-42-EU

Identyfikator grupy produktów

[item_group_id]

8989
Dane produktu dotyczące czarnych i białych butów Google, rozmiar męski 42 (EU)
Atrybut Wartość

Link do zdjęcia

[image_link]

http://www.example.com/image3.jpg

Tytuł [title]

Oryginalne buty Google, męskie, rozmiar 42, czarno-białe

Kolor [color]

czarny/biały

Rozmiar [size]

42

Tabela rozmiarów

[size_system]

EU
identyfikator [id] 8989-czrn_bial-M-42-EU

Identyfikator grupy produktów

[item_group_id]

8989

Wersje o identycznym wyglądzie

W przypadku wersji różniących się tylko rozmiarem, ale zasadniczo wyglądających tak samo, możesz wykorzystać to samo zdjęcie dla każdej wersji. Dzięki atrybutowi link [link] użytkownicy będą jednak kierowani zawsze do strony docelowej konkretnej wersji.

An illustration of a shoe

Dane produktu dotyczące niebieskich i pomarańczowych butów Google, rozmiar męski 42 (EU)
Atrybut Wartość

Link do zdjęcia

[image_link]

http://www.example.com/image1.jpg

Tytuł [title]

Oryginalne buty Google, męskie, rozmiar 42, niebiesko-pomarańczowe

Kolor [color]

niebieski/pomarańczowy/fioletowy

Rozmiar [size]

42

Tabela rozmiarów

[size_system]

EU
identyfikator [id] 8989-nieb_pom-M-42-EU

Identyfikator grupy produktów

[item_group_id]

8989
Dane produktu dotyczące niebieskich i pomarańczowych butów Google, rozmiar męski 43 (EU)
Atrybut Wartość

Link do zdjęcia

[image_link]

http://www.example.com/image1.jpg

Tytuł [title]

Oryginalne buty Google, męskie, rozmiar 43, niebiesko-pomarańczowe

Kolor [color]

niebieski/pomarańczowy/fioletowy

Rozmiar [size]

43

Tabela rozmiarów

[size_system]

EU
identyfikator [id] 8989-nieb_pom-M-43-EU

Identyfikator grupy produktów

[item_group_id]

8989
Dane produktu dotyczące niebieskich i pomarańczowych butów Google, rozmiar męski 44,5 (EU)
Atrybut Wartość

Link do zdjęcia

[image_link]

http://www.example.com/image1.jpg

Tytuł [title]

Oryginalne buty Google, męskie, rozmiar 44,5, niebiesko-pomarańczowe

Kolor [color]

niebieski/pomarańczowy/fioletowy

Rozmiar [size]

44,5

Tabela rozmiarów

[size_system]

EU
identyfikator [id] 8989-nieb_pom-M-44,5-EU

Identyfikator grupy produktów

[item_group_id]

8989
Subskrypcja oprogramowania

Jako zdjęcie do subskrypcji oprogramowania możesz przesłać ogólne zdjęcie pudełka z oprogramowaniem (jak w przypadku wersji pudełkowej) albo logo.

An example of a company logo, in this case the "Google" logo

Dane produktu dotyczące oprogramowania zabezpieczającego Google w cenie 29,90 PLN
Atrybut Wartość

Tytuł [title]

Oprogramowanie zabezpieczające Google, wersja podstawowa (roczna subskrypcja)
Cena [price] 29.90 PLN

Kategoria produktów Google

[google_product_category]

Oprogramowanie > Programy komputerowe > Programy antywirusowe i zabezpieczające
Marka [brand] Google
MPN [mpn] 123GOOGLE432
GTIN [gtin] 1234567890123
identyfikator [id] G-ABC123
Dostawa [shipping] 0.00 PLN
Link do zdjęcia [image_link] http://www.example.com/software-logo.jpg

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne