image_link [url_obrázku]: Definice

URL adresu hlavního obrázku produktu vložte s atributem image_link [url_obrázku]. Tento obrázek se bude potenciálním zákazníkům zobrazovat v reklamách a neplacených záznamech vašeho produktu.

An illustration showing how Shopping ads appear on many different devices

Použití

Povinné pro všechny produkty

Máte-li více různých obrázků produktu, odešlete hlavní obrázek pomocí atributu image_link [url_obrázku] a všechny další obrázky přidejte pomocí atributu additional_image_link [url_dalšího_obrázku].

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte. 

Typ Adresa URL (včetně předpony http nebo https); pouze znaky ASCII, odpovídající standardu RFC 3986
Omezení 1–2000 znaků
Podporované formáty souborů

GIF (.gif), JPEG (.jpg/.jpeg), PNG (.png), BMP (.bmp) a TIFF (.tif/.tiff)

Přípona názvu souboru musí odpovídat formátu souboru.

Opakované pole Ne
Hodnota schema.org (Co to je?) Product.image, Typ: URL
Formát souboru Příklad
Textové zdroje

https://www.example.com/image1.jpg

Zdroje XML <g:image_link>https://www.example.com/obrazek1.jpg</g:image_link>


Chcete-li formátovat data pro rozhraní Content API, podívejte se na rozhraní Content API for Shopping.

Pokyny pro adresy URL

Pomocí těchto pokynů můžete zajistit správné formátování URL obrázků, abychom je mohli správně zpracovat.

Minimální požadavky

Jedná se o požadavky, které musí URL obrázku splnit, aby se mohly zobrazovat reklamy na vaše produkty. V případě, že tyto požadavky nesplníte, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center. 

 • Použijte adresu URL odkazující na obrázek v podporovaném formátu.
 • Na začátku uveďte řetězec http nebo https a dodržujte standard RFC 3986. Například: http://www.example.com/obrazek1.jpg.
 • Případné symboly a mezery nahraďte speciálními kódy pro adresy URL. Pokud například adresa URL obsahuje ampersand (&), nahraďte jej řetězcem %26. Obsahuje-li je vaše adresa URL čárku (,), nahraďte ji řetězcem %2C.
 • Dbejte na to, aby Google mohl vaši adresu URL procházet. Je nutné například správně nakonfigurovat soubor robots.txt. Další informace o souborech robots.txt najdete zde.
 • Odešlete pouze jednu hodnotu. U atributu image_link [url_obrázku] bude přijata pouze jedna hodnota; všechny další hodnoty budou ignorovány. Chcete-li odeslat více obrázků, použijte atribut additional_image_link [url_dalšího_obrázku].

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat.

 • Použijte stabilní adresu URL. Adresa URL, kterou uvedete, by se neměla měnit, pokud obrázek nepřesunete nebo nenahradíte. Nepoužívejte například adresu URL s časovým razítkem nebo částmi, které se mění při každém novém odeslání produktových dat. Kdykoli adresu URL změníte, je nutné obrázek znovu posoudit a projít. Tento proces pak způsobuje zbytečné zatížení vašich serverů.
 • Informujte nás, když přidáte nebo aktualizujete obrázek, abychom ho mohli projít a co nejdříve zobrazit ve vašich reklamách.
  • Přidejte obrázek nového produktu. Před odesláním nových produktů otestujte některé odkazy na vaše obrázky pomocí nástroje Kontrola adresy URL, který je k dispozici prostřednictvím služby Google Search Console. Odesíláte-li mnoho nových produktů, můžete pomocí aplikace tohoto nástroje na několik odkazů odhalit případné problémy dříve, než odešlete produktová data. Jakmile odešlete produktová data, posoudíme váš obrázek do 3 dnů. Další informace o nástroji Kontrola adresy URL
  • Změňte obrázek stávajícího produktu. Potřebujete-li změnit obrázek stávajícího produktu, odešlete adresu URL nového obrázku. Odešlete-li novou adresu URL, posoudíme obrázek do 3 dnů. Upozorňujeme vás, že pokud změníte obrázek, ale ponecháte stejnou adresu URL, může trvat až 6 týdnů, než změnu detekujeme a váš nový obrázek posoudíme.
 • Povolte automatické vylepšení obrázku. Google nabízí nástroje, které mohou vaše obrázky automaticky vylepšit, čímž můžete předejít zamítnutí nabídek. Zvažte, zda je tento nástroj pro váš účet vhodný. Další informace o automatických vylepšeních obrázků

Pokyny pro obrázky

Dbejte na dodržování následujících pokynů, aby vaše obrázky splňovaly naše požadavky a aby podporovaly maximální výkon.

Minimální požadavky

Jedná se o požadavky, které je nutné splnit, aby se váš produkt zobrazil. V případě, že tyto požadavky nesplníte, daný produkt zamítneme a upozorníme vás v sekci Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

Green checkmark

Musíte splnit tyto požadavky na velikost obrázku:

 • Obrázky nezachycující oblečení: alespoň 100 × 100 pixelů.
 • Obrázky oblečení: alespoň 250 × 250 pixelů.
 • Velikost žádného obrázku nesmí přesahovat 64 megapixelů.
 • Soubor obrázku nesmí být větší než 16 MB.

Výsledkem bude vysoce kvalitní obrázek zachycující váš produkt v celé jeho kráse. Na následujícím příkladu vám ukážeme, proč nelze akceptovat obrázky nesplňující výše uvedené požadavky:

An example ad with a fuzzy image

Green checkmark

Přesné zobrazení celého produktu a minimalizace zachyceného okolí. Následující příklad ukazuje, proč nemůžeme akceptovat obrázky nesplňující tento požadavek:

An example ad with a cropped image

Green checkmark Dbejte na to, aby obrázek zachycoval všechny produkty v balení (pokud produkt označíte atributem is_bundle [je_balíček]).

Tímto způsobem uživatelé přesně vidí, co je součástí placeného produktu.

An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag

Red X Nepoužívejte zástupný znak ani obrázek, který neukazuje váš produkt. Pomocí atributu additional_image_link [url_dalšího_obrázku] odešlete další obrázky, které by mohly být pro uživatele přínosné, například pohledy na produkt z jiného úhlu nebo obrázky ukazující výstupy z produktu.

Ze zástupného znaku uživatelé nevidí, co přesně kupují. Následující příklad ukazuje, proč nemůžeme akceptovat obrázky nesplňující tento požadavek:

An example of an ad that contains a placeholder image

Red X Nepoužívejte obecné obrázky ani grafické soubory nebo ilustrace neznázorňující skutečnou podobu vašeho produktu. Tyto typy obrázků můžete přidávat s atributem additional_image_link [url_dalšího_obrázku].
Green checkmark

Výjimka: obecný obrázek, grafika nebo ilustrace mohou být použity pro produkty spadající do těchto kategorií:

 • Domácí potřeby (632)
 • Vozidla a náhradní díly (888)
 • Software > Počítačový software (313)

An illustration of a screw

Illustrates an example of certain categories where you can include a generic image with measurements - in this case nail hardware

Red X Nepoužívejte logo nebo ikonu namísto skutečného obrázku produktu.
Green checkmark

Výjimka: Ikony nebo loga software mohou reprezentovat příslušný program v této kategorii:

 • Software > Počítačový software (313)

An example of a company logo, in this case the "Google" logo

Red X Nepoužívejte jednobarevný obrázek v podobě čtverce určité barvy.

An example of an ad with a pattern for an image

Green checkmark

Výjimka: Jednobarevné obrázky jsou povoleny pro produkty v těchto kategoriích:

 • Automobilové laky (3812)
 • Barvy, inkousty a glazury (505378)
 • Malířské potřeby (503740)

An example of an ad with an acceptable single color image in the paint shopping category

Red X

Nepoužívejte obrázky obsahující reklamní prvky nebo obsah překrývající produkt. Příklady reklamních prvků jsou:

 • výzvy k akci, například Koupit,
 • informace o souvisejících službách, jako například o prodloužené záruce,
 • informace o dopravě zdarma,
 • informace o ceně,
 • propagační popisné výrazy, například nejlepší či levný,
 • stav nebo kompatibilita, například nový, dvoudílný, adaptabilní,
 • veškeré překryvné vrstvy, například vodoznak, název značky či logo,
 • čárové kódy,
 • název značky, výrobce nebo prodejce,
 • logo značky, výrobce nebo prodejce.

Následující příklad ukazuje, proč nemůžeme akceptovat obrázky nesplňující tento požadavek:

An example of an ad with a promotional element

Red X

Nepoužívejte obrázky v rámečku. Abyste měli jistotu, že se váš obrázek bude správně zobrazovat i při aplikaci různých designových prvků, nepoužívejte rámečky. Následující příklad ukazuje, proč nemůžeme akceptovat obrázky nesplňující tento požadavek:

Another example of an ad with a promotional element

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat.

Green checkmark Použijte obrázek, na kterém je jasně patrný prodávaný produkt. Případné další pohledy na produkt odesílejte s atributem additional_image_link [url_dalšího_obrázku].

An example showing how additional images can appear alongside the main image

Green checkmark

Odesílejte jedinečné obrázky zachycující rozlišovací detaily jednotlivých variant produktu. Vezměme si příklad, že prodáváte pohovku v zelené a modré variantě. Nejdříve odešlete zelenou variantu s obrázkem zelené pohovky. Poté odešlete modrou variantu s obrázkem modré pohovky. U zelené varianty by se neměl zobrazovat obrázek modré pohovky a naopak.

An illustration of a couch with product staging

 • Ukazujte správnou variantu. Ujistěte se, že obrázek produktu odpovídá nastaveným atributům color [barva], pattern [vzor]material [materiál]. Na následujícím příkladu vidíte, proč doporučujeme zobrazovat správnou variantu.

  An example of an image in the product data that doesn

 • U variant odlišujících se barvou zobrazujte pouze jednu variantu. Nepoužívejte obrázky zachycující více variant.
 • Ukazujte správný obrázek. Nepoužívejte obecný obrázek, pokud chcete zobrazit vlastní produkt, a naopak.
  Další informace o doporučených postupech pro vlastní produkty
Green checkmark

Používejte co nejkvalitnější obrázky, abyste podpořili výkon. Odesílejte obrázky v co nejvyšším možném rozlišení a v plné velikosti. Využijte limit 64 megapixelů pro rozlišení a 16 MB pro velikost souborů. Doporučujeme používat obrázky s rozlišením alespoň 800 x 800 pixelů.

Následující příklad ukazuje, proč uvádíme toto doporučení:

An example ad with a low resolution image

Green checkmark

Zaměřte produkt na obrázku tak, aby zabíral alespoň 75 %, avšak ne více než 90 % prostoru obrázku.

Následující příklad ukazuje, proč uvádíme toto doporučení:

An example of an ad with an image that

Green checkmark

Používejte bílé nebo průhledné pozadí. Použitím takového pozadí zajistíte, že se váš produkt bude správně zobrazovat i při aplikaci různých designových prvků.

Následující příklad ukazuje, proč uvádíme toto doporučení:

An example showing how different backgrounds can be distracting

An example showing how different backgrounds can be distracting

Green checkmark Zobrazujte jednu jednotku produktu. Používáte-li atribut multipack [multipack], měl by hlavní obrázek ukazovat pouze jednu jednotku produktu. Můžete vložit i další obrázky, a to pomocí atributu additional_image_link [url_dalšího_obrázku].

An illustration showing a single unit of a product rather than multiple

Green checkmark Upozorňujeme, že můžeme provádět automatický ořez vašich obrázků. Vždy se totiž snažíme nastavit pro vaši službu nejlepší možnosti zobrazení. Oříznutí provádíme za účelem lepšího zaměření obrázku na samotný produkt.
Red X

Nezahrnujte produkty, které se neprodávají spolu s hlavním produktem. Například prodáváte-li boty, nezachycujte na obrázku další doplňky, jako jsou brýle, kabelky nebo šaty, které se neprodávají společně s hlavním produktem.

Následující příklad ukazuje, proč uvádíme toto doporučení:

An example ad with too many things in the product image

Red X

Nepoužívejte zvětšeninu nebo miniaturu.

Následující příklad ukazuje, proč uvádíme toto doporučení:

An example ad with a low resolution image

Příklady

Varianty

U produktů s variantami odešlete pro každou variantu ten správný obrázek, aby si tak uživatelé byli jisti, na co klikají.

An example ad showing a shoe with different color variants

Produkt Boty Google
image_link [url_obrázku] http://www.example.cz/obrazek1.jpg
title [název] Originální boty Google, pánské, 8, modrá, oranžová
color [barva] modrá/oranžová/fialová
size [velikost] 8
size_system [tabulka_velikostí] USA
id [id] 8989-blu_or-M-8-US
item_group_id [id_skupiny] 8989
 
Produkt Boty Google
image_link [url_obrázku] http://www.example.com/obrazek2.jpg
title [název] Originální boty Google, pánské, 8, zelená, hnědá
color [barva] zelená/hnědá
size [velikost] 8
size_system [tabulka_velikostí] USA
id [id] 8989-grn_brn-M-8-US
item_group_id [id_skupiny] 8989
 
Produkt Boty Google
image_link [url_obrázku] http://www.example.cz/obrazek3.jpg
title [název] Originální boty Google, pánské, 8, černá, bílá
color [barva] černá/bílá
size [velikost] 8
size_system [tabulka_velikostí] USA
id [id] 8989-blk_wht-M-8-US
item_group_id [id_skupiny] 8989

Varianty, které vypadají stejně

Liší-li se váš produkt velikostmi, ale všechny varianty vypadají v podstatě stejně, můžete pro všechny použít stejný obrázek. Pomocí atributu link [odkaz] však vždy odkazujte uživatele na vstupní stránku konkrétní varianty.

An illustration of a shoe

Produkt Boty Google
image_link [url_obrázku] http://www.example.cz/obrazek1.jpg
title [název] Originální boty Google, pánské, 8, modrá, oranžová
color [barva] modrá/oranžová/fialová
size [velikost] 8
size_system [tabulka_velikostí] USA
id [id] 8989-blu_or-M-8-US
item_group_id [id_skupiny] 8989
 
Produkt Boty Google
image_link [url_obrázku] http://www.example.cz/obrazek1.jpg
title [název] Originální boty Google, pánské, 9, modrá, oranžová
color [barva] modrá/oranžová/fialová
size [velikost] 9
size_system [tabulka_velikostí] USA
id [id] 8989-blu_or-M-9-US
item_group_id [id_skupiny] 8989
 
Produkt Boty Google
image_link [url_obrázku] http://www.example.cz/obrazek1.jpg
title [název] Originální boty Google, pánské, 10, modrá, oranžová
color [barva] modrá/oranžová/fialová
size [velikost] 10
size_system [tabulka_velikostí] USA
id [id] 8989-blu_or-M-10-US
item_group_id [id_skupiny] 8989
Předplatné softwaru

U předplatného softwaru můžete odeslat buď obecný obrázek krabice softwaru, stejný, který byste odeslali pro fyzickou verzi softwaru, nebo obrázek s logem.

An example of a company logo, in this case the "Google" logo

Produkt Bezpečnostní software Google, základní edice (roční předplatné)
title [název] Bezpečnostní software Google, základní edice (roční předplatné)
price [cena] 299.00 CZK
google_product_category [kategorie_produktu_google] Software > Počítačový software > Antivirový a bezpečnostní software
brand [značka] Google
mpn [mpn] 123GOOGLE432
gtin [gtin] 1234567890123
id [id] G-ABC123
shipping [doprava] 0.00 CZK
image_link [url_obrázku] http://www.example.com/software-logo.jpg

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory