Zasady dotyczące reklam produktowych

Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie tymczasowo wstrzymujemy wyświetlanie reklam w Google użytkownikom na terenie Rosji.
Niedawno zawiesiliśmy możliwość wyświetlania reklam w Rosji. Wstrzymamy też reklamy w usługach i sieciach Google na całym świecie wyświetlane przez reklamodawców z Rosji.

Witamy w Centrum zasad reklam produktowych

Znajdziesz tutaj informacje o wymaganiach związanych z reklamami w sieci Google.

Omówienie zasad dotyczących reklam produktowych

Nasze zasady obejmują 4 ogólne obszary:
 

Kliknij poniżej link do interesującej Cię zasady, aby poznać jej definicję, przykłady oraz sposoby rozwiązywania problemów z niezgodnością.
Niedozwolone treści

Podróbki produktów

Google zabrania sprzedawania i promowania sprzedaży podróbek produktów. Podróbki produktów zawierają znak towarowy lub logo identyczne z prawdziwym albo takie, które jest praktycznie nie do odróżnienia. Naśladują one cechy marki innego produktu, co ma przekonać nabywców, że są to oryginalne wyroby właściciela danej marki.

Ta zasada dotyczy treści Twoich reklam produktowych i Twojej strony.

Produkty niebezpieczne

W Google zależy nam na bezpieczeństwie użytkowników zarówno w sieci, jak i poza nią, dlatego nie zezwalamy na promowanie określonych produktów, które mogą wyrządzić krzywdę lub szkodę.

Przykłady niebezpiecznych treści: używki (chemiczne lub ziołowe), substancje psychoaktywne, akcesoria ułatwiające zażywanie narkotyków, broń, amunicja, materiały wybuchowe i fajerwerki, instrukcje otrzymywania materiałów wybuchowych lub innych szkodliwych produktów, produkty tytoniowe.

Produkty, które umożliwiają nieuczciwe postępowanie

W Google cenimy szczerość i uczciwość, dlatego nie zezwalamy na promowanie produktów, które umożliwiają nieuczciwe zachowanie.

Przykłady produktów umożliwiających nieuczciwe postępowanie: oprogramowanie lub instrukcje związane z hakowaniem, fałszywe dokumenty, produkty umożliwiające oszustwa naukowe.

Nieodpowiednie treści

W Google cenimy sobie różnorodność i szacunek dla innych, dlatego staramy się, by nie było tu użytkowników zachowujących się w sposób obraźliwy – nie zezwalamy na reklamy ani strony docelowe, które zawierają szokujące treści lub promują nienawiść, nietolerancję, dyskryminację czy przemoc.

Przykłady niestosownych lub obraźliwych treści: dręczenie lub zastraszanie innych osób lub grup, dyskryminacja na tle rasowym, akcesoria promujące nienawiść, zdjęcia wypadków lub scen zbrodni, okrucieństwo wobec zwierząt, morderstwa, samookaleczanie, wymuszanie lub szantaż, handel zwierzętami lub roślinami z zagrożonych gatunków.

Nieakceptowane treści w reklamach produktowych

W Google staramy się umożliwić firmom promowanie bogatej oferty produktów, ale niektóre usługi i platformy Google mogą nie być przystosowane do prawidłowej obsługi wszystkich rodzajów treści.

Z tego powodu w reklamach produktowych i bezpłatnych informacjach o produktach nie można promować pewnych rodzajów treści, jeśli nie możemy zapewnić użytkownikom optymalnych wrażeń.

Te ograniczenia odnoszą się wyłącznie do reklam produktowych i bezpłatnych informacji, dlatego nie mają wpływu na inne usługi ani platformy Google, gdzie występują różnice funkcjonalności i dostępne są dodatkowe opcje obsługi.


Niedozwolone praktyki

Nadużywanie sieci reklamowej

Chcemy, aby reklamy produktowe były zróżnicowane, przydatne i bezpieczne dla użytkowników, dlatego wprowadziliśmy zasady dotyczące udostępniania treści w naszej sieci. Z tego powodu nie pozwalamy na promowanie:

 • szkodliwych treści;
 • witryn, które nie oferują żadnych wartościowych treści i są nastawione głównie na generowanie ruchu;
 • sprzedawców, którzy próbują zdobyć nieuczciwą przewagę w kampaniach produktowych;
 • sprzedawców, którzy próbują ominąć proces weryfikacji.

Nieodpowiedzialne zbieranie i wykorzystywanie danych

W Google zależy nam, aby użytkownicy widzieli, że szanujemy ich dane i ostrożnie z nich korzystamy. Dlatego nasi partnerzy reklamowi nie powinni używać ich niezgodnie z zasadami ani zbierać ich w niejasnych celach lub bez odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Przykłady informacji o użytkownikach, które wymagają specjalnego traktowania: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, numer dowodu tożsamości, numer legitymacji emeryta, numer ubezpieczenia społecznego, numer identyfikacji podatkowej, numer polisy zdrowotnej, numer prawa jazdy, data urodzenia lub nazwisko panieńskie matki w połączeniu z powyższymi informacjami, stan majątkowy, poglądy lub powiązania polityczne, orientacja seksualna, przynależność rasowa lub etniczna, wyznanie.

Przykłady nieodpowiedzialnego zbierania i wykorzystywania danych: pozyskiwanie wymienionych poniżej danych za pomocą serwera nieposiadającego zabezpieczenia protokołem SSL (https://):

 • nazwa użytkownika lub adres e-mail w połączeniu z hasłami;
 • numery kart kredytowych i debetowych;
 • numery rachunków bankowych i inwestycyjnych;
 • numery kont czekowych;
 • numery przelewów bankowych;
 • numer dowodu tożsamości, numer legitymacji emeryta, numer ubezpieczenia społecznego, numer identyfikacji podatkowej, numer polisy zdrowotnej lub prawa jazdy.

Wprowadzanie w błąd

Nie chcemy, aby użytkownicy czuli się wprowadzani w błąd przez treści promowane w reklamach produktowych, dlatego wymagamy od reklamodawców przejrzystości, szczerości i zapewniania odbiorcom informacji niezbędnych, aby mogli podejmować przemyślane decyzje. Z tego powodu zabronione są:

 • reklamy, które nakłaniają użytkowników do dokonania zakupu, pobrania treści albo innego zaangażowania bez wcześniejszego dostarczenia wszystkich istotnych informacji lub bez uzyskania wyraźnej zgody użytkownika;
 • reklamy, które przedstawiają Twoją firmę lub produkty niedokładnie, nieszczerze lub niezgodnie z rzeczywistością.

Treści objęte ograniczeniami

Poniższe zasady dotyczą treści, które mogą wymagać szczególnej ostrożności ze względów prawnych lub kulturowych. Reklama online to potężne narzędzie, dzięki któremu można docierać do klientów. Robimy, co w naszej mocy, by w tzw. obszarach kontrowersyjnych nie wyświetlać informacji o produkcie, które mogą być niestosowne.

Dlatego promowanie treści wymienionych poniżej jest dozwolone, ale podlega ograniczeniom. Reklamy zawierające takie treści mogą nie być wyświetlane w przypadku określonych użytkowników lub lokalizacji, a sprzedawcy mogą mieć obowiązek spełnienia dodatkowych wymagań, zanim ich reklamy będą mogły być wyświetlane. Nie wszystkie produkty, funkcje i sieci obsługują treści podlegające ograniczeniom.

Treści dla dorosłych

Google ogranicza promowanie następujących rodzajów treści dla dorosłych:

 • artykuły dla dorosłych;
 • treści o charakterze erotycznym;
 • obrazy zawierające odsłonięte ciało lub nagość.

Jeśli promujesz treści dla dorosłych, zabronione jest:

 • naruszanie przepisów lub regulacji obowiązujących w dowolnej lokalizacji, na którą kierowana jest kampania;
 • kierowanie reklam do osób niepełnoletnich;
 • promowanie treści o jednoznacznie erotycznym charakterze;
 • treści o charakterze seksualnym z udziałem osób nieletnich, związane z przymusem lub związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci;
 • usługi, które można zinterpretować jako wykonywanie czynności seksualnych w zamian za wynagrodzenie.

Przykłady produktów lub usług dla dorosłych, których reklama podlega ograniczeniom: zabawki erotyczne, czasopisma dla dorosłych, akcesoria erotyczne, dwuznaczne reklamy bielizny.

Napoje alkoholowe

Promowanie w Google napojów alkoholowych i napojów przypominających napoje alkoholowe podlega ograniczeniom.

Jeśli reklamujesz napoje alkoholowe, zabronione jest:

 • naruszanie obowiązujących przepisów i standardów branżowych w którejkolwiek lokalizacji docelowej;
 • kierowanie reklam do osób poniżej wieku pozwalającego na legalne spożywanie alkoholu;
 • sugerowanie, że picie alkoholu podnosi sprawność intelektualną, fizyczną lub seksualną albo że poprawia życie towarzyskie lub zawodowe;
 • sugerowanie, że picie alkoholu jest korzystne dla zdrowia lub ma działanie terapeutyczne;
 • przedstawianie nadmiernego spożywania alkoholu w pozytywnym świetle oraz pokazywanie libacji alkoholowych lub zawodów w piciu alkoholu;
 • przedstawianie spożywania alkoholu w połączeniu z kierowaniem pojazdem dowolnego typu, obsługiwaniem maszyn lub wykonywaniem jakichkolwiek czynności wymagających uwagi lub sprawności fizycznej i manualnej.

Przykłady napojów alkoholowych, których reklama podlega ograniczeniom: piwo, wino, sake, wódka i inne mocne alkohole, szampan, wino likierowe, piwo bezalkoholowe, wino bezalkoholowe oraz inne napoje bezalkoholowe produkowane drogą destylacji.

Treści chronione prawem autorskim

Promowanie w Google treści objętych prawami autorskimi podlega ograniczeniom. Jeśli chcesz promować treści chronione prawem autorskim i uważasz, że masz do tego prawo, skontaktuj się z nami. Aby zgłosić skargę lub uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z prawami autorskimi, skorzystaj z tego formularza.

Treści związane z hazardem

Promowanie w Google treści związanych z hazardem podlega ograniczeniom.

Przykłady treści związanych z hazardem podlegających ograniczeniom: loterie państwowe lub prywatne, witryny oferujące bonusowe kody lub oferty promocyjne do witryn hazardowych.

Treści związane z opieką zdrowotną

Promowanie w Google następujących treści związanych z opieką zdrowotną podlega ograniczeniom:

 • leki bez recepty;
 • leki na receptę;
 • niezatwierdzone leki i suplementy;
 • produkty związane z ciążą i płodnością;
 • terapie poprawiające życie seksualne.

Ograniczenia dotyczące tych treści mogą różnić się w zależności od reklamowanych produktów oraz krajów, na które reklama jest kierowana. Niektórych treści, np. niezatwierdzonych leków i suplementów, nie można reklamować nigdzie.

W zależności od reklamowanych treści i krajów wyświetlania reklam konieczne może być uzyskanie od Google wstępnego zezwolenia przed promowaniem jakichkolwiek treści związanych z opieką zdrowotną.

Treści polityczne

Jeśli reklamujesz treści o charakterze politycznym, musisz przestrzegać:

 • obowiązujących przepisów i standardów branżowych w każdej lokalizacji docelowej;
 • wszystkich obowiązujących okresów ciszy wyborczej.

Przykłady treści o charakterze politycznym: promowanie partii politycznych lub kandydatów w wyborach; popieranie określonego stanowiska w kwestiach politycznych.

Znaki towarowe

W reklamach produktowych sprzedawcy mogą bez ograniczeń używać znaków towarowych w tytule lub opisie, jeśli reklamy te promują produkt oznaczony znakiem towarowym lub towar zgodny z produktem ze znakiem towarowym. Sprzedawcy prezentują znaki towarowe, by poinformować użytkowników o sprzedawanych towarach, a użytkownicy potrzebują tych informacji do wyszukiwania produktów. Będziemy przyglądać się skargom właścicieli twierdzących, że użycie ich znaków towarowych może wprowadzać konsumentów w błąd co do pochodzenia produktu. Jeżeli chcesz przesłać skargę dotyczącą znaku towarowego, którego jesteś właścicielem, skorzystaj z tego formularza.

Reklamy żywności i napojów bezalkoholowych o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru

Wspieramy odpowiedzialne reklamowanie żywności i napojów. Reklamy produktowe żywności o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru są dozwolone, jeśli zachowują zgodność z naszymi zasadami. Uznajemy, że reklama promuje sprzedaż produktów o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru, jeśli reklama (tekstowa, graficzna, audio lub wideo) bądź witryna docelowa promuje co najmniej jeden artykuł żywnościowy, napój bezalkoholowy lub posiłek o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru. Reklam produktowych dotyczących żywności i napojów o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukrów nie można teraz kierować na osoby nieletnie.

Informacje podane w tych zasadach nie mają stanowić porady prawnej. Od wszystkich sprzedawców i partnerów oczekujemy przestrzegania miejscowych przepisów obowiązujących w każdym regionie, na który kierują reklamy, w tym lokalnych wymagań mogących odbiegać od tych zasad dotyczących żywności i napojów bezalkoholowych o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru.


Wymagania redakcyjne i techniczne

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom interesujących reklam, które nie są uciążliwe ani trudne w interakcji. Dlatego opracowaliśmy wymagania redakcyjne, które pomagają zagwarantować, że Twoje reklamy będą atrakcyjne dla odbiorców. Przygotowaliśmy także wymagania techniczne, dzięki którym użytkownicy i reklamodawcy mogą osiągać maksymalne korzyści z różnorodnych formatów reklam, które oferujemy.

Wymagania redakcyjne i jakościowe

W trosce o wrażenia klientów Google wymaga, by wszystkie reklamy produktowe spełniały odpowiednie standardy branżowe i redakcyjne. Akceptujemy tylko reklamy, które są przejrzyste i wyglądają profesjonalnie. Takie reklamy powinny prowadzić klientów do produktów i stron docelowych, które są trafne, przydatne i przejrzyste.

Przykłady promocji niespełniającej wymagań redakcyjnych i jakościowych:

 • wyświetlany adres URL, który nie odzwierciedla faktycznego URL-a strony docelowej (np. gdy „google.pl” przekierowuje użytkownika do „gmail.com”);
 • niestandardowe wykorzystanie słów, cyfr, liter, znaków interpunkcyjnych lub symboli, np. GRATIS, z-a-d-a-r-m-o czy DA₹M0W€!!;
 • witryny w budowie, zaparkowane domeny lub niedziałające witryny;
 • witryny wyłączające przycisk Wstecz w przeglądarce;
 • witryny, których nie da się wyświetlić w standardowych przeglądarkach.


Informacje o naszych zasadach

Reklamy produktowe pozwalają małym i dużym firmom z całego świata promować szeroki zakres produktów oraz witryn w wyszukiwarce Google i w całej naszej sieci. Chcemy pomóc Ci dotrzeć do obecnych i potencjalnych klientów oraz odbiorców. Jednak aby zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo i komfort korzystania z sieci, słuchamy ich opinii i wątpliwości na temat rodzajów wyświetlanych reklam. Regularnie przyglądamy się też zmianom w sieciowych trendach i praktykach, normach branżowych oraz przepisach. Kiedy opracowujemy zasady, bierzemy pod uwagę także wartości i kulturę naszej firmy oraz kwestie operacyjne, techniczne i biznesowe. W rezultacie stworzyliśmy zestaw zasad, które dotyczą wszelkiej promocji w sieci Google.

Google wymaga od reklamodawców przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów oraz zasad Google wymienionych powyżej. Niezwykle ważne jest zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi lokalizacji, w której działa Twoja firma, oraz wszystkich innych lokalizacji, w których wyświetlają się Twoje reklamy. Należy również na bieżąco śledzić zmiany w zasadach. Jeśli znajdziemy treści, które naruszają te wymagania, możemy zablokować ich wyświetlanie. W przypadku powtarzających się lub ewidentnie umyślnych naruszeń, możemy całkowicie uniemożliwić Ci reklamowanie się w sieci Google.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
71525
false
false