ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ขณะนี้หน้าที่คุณขอยังไม่พร้อมให้บริการในภาษาของคุณ คุณสามารถเลือกภาษาอื่นได้ที่ด้านล่างของหน้าหรือแปลหน้าเว็บใดๆ ให้อยู่ในภาษาที่คุณต้องการได้ทันที โดยใช้คุณลักษณะการแปลภาษาในตัวของ Google Chrome

Shopping ads policies

Welcome to the Shopping ads Policy Center! Here you'll find the requirements for advertising on the Google Network.

Our policies cover four broad areas:
Prohibited content

Counterfeit goods

Google does not allow the sale or promotion for sale of counterfeit products. Counterfeit goods contain a trademark or logo that is identical to or substantially indistinguishable from another trademark or logo. They mimic the brand features of the product in an attempt to pass themselves off as a genuine product of the brand owner.

Dangerous products

Google wants to help keep people safe both online and offline, so we don’t allow the promotion of some products that cause damage, harm, or injury.

Examples of dangerous content: Recreational drugs (chemical or herbal); psychoactive substances; equipment to facilitate drug use; weapons, ammunition, explosive materials and fireworks; instructions for making explosives or other harmful products; tobacco products.

Products that enable dishonest behavior

Google values honesty and fairness, so we don’t allow the promotion of products that are designed to enable dishonest behavior.

Examples of products that enable dishonest behavior: Hacking software or instructions; fake documents; academic cheating products.

Inappropriate content

Google values diversity and respect for others, and we strive to avoid offending users, so we don’t allow ads or destinations that display shocking content or promote hatred, intolerance, discrimination, or violence.

Examples of inappropriate or offensive content: Bullying or intimidation of an individual or group; racial discrimination; hate group paraphernalia; graphic crime scene or accident images; cruelty to animals; murder; self-harm; extortion or blackmail; sale or trade of endangered species.

Unsupported Shopping ads content

Google aims to enable businesses to promote a wide variety of products, but some Google products and platforms may not be optimized to appropriately support all content types. 

For this reason, Shopping ads don't allow the promotion of certain content where we don't offer an optimal user experience.

Note that because these limitations are specific to Shopping ads, they do not impact policies on other Google products or platforms, where functionality differs or additional support mechanisms are in place.


Prohibited practices

Abuse of the ad network

Google wants Shopping ads to be useful, varied, relevant and safe for users, and so we’ve made some decisions about how we serve content on our network. As a result we don’t allow any of the following:

 • malicious content
 • sites that offer little unique value to users and are focused primarily on traffic generation
 • merchants who attempt to gain an unfair advantage in Shopping campaigns
 • merchants who attempt to bypass our review processes

Irresponsible data collection & use

Google wants users to trust that information about them will be respected and handled with appropriate care. As such, our advertising partners should not misuse this information, nor collect it for unclear purposes or without appropriate security measures.

Examples of user information that must be handled with care: full name; email address; mailing address; phone number; national identity, pension, social security, tax ID, health care, or driver's license number; birth date or mother's maiden name in addition to any of the above information; financial status; political affiliation; sexual orientation; race or ethnicity; religion.

Examples of irresponsible data collection and use: Obtaining the following data over non-secure SSL (https://) server connections:

 • Username or email in combination with passwords
 • Credit and debit card numbers
 • Bank and investment account numbers
 • Checking account numbers
 • Wire transfer numbers
 • National identity, pension, social security, tax ID, health care, or driver's license number

Misrepresentation of self or product

Google doesn't want users to feel misled by the content promoted in Shopping ads, and that means being upfront, honest, and providing them with the information that they need to make informed decisions. For this reason we don’t allow the following:

 • promotions that prompt users to initiate a purchase, download, or other commitment without first providing all relevant information and obtaining the user’s explicit consent
 • promotions that represent you or your products in a way that is not accurate, realistic, and truthful

Restricted content

The policies below cover content that is sometimes legally or culturally sensitive. Online promotion can be a powerful way to reach customers, but in sensitive areas, we also work hard to avoid showing these ads when and where they might be inappropriate.

For that reason, we allow promotion of the content below, but on a limited basis. These promotions may not show to every user in every location, and merchants may need to meet additional requirements before their ads are eligible to run. Note that not all products, features, or networks are able to support this restricted content.

Adult-oriented content

Google restricts promotion of the following types of adult-oriented content:

 • adult merchandise
 • sexually suggestive content
 • images containing exposed skin and nudity

When promoting adult content you may not do any of the following:

 • violate applicable laws or regulations for any location that you target
 • target minors
 • promote sexually explicit content
 • promote content with underage or non-consensual sexual themes, including child sexual abuse content
 • promote services that may be interpreted as providing sexual acts in exchange for compensation

Examples of restricted adult content: sex toys; adult magazines; sexual enhancement products; sexually suggestive lingerie promotions.

Alcoholic beverages

Google restricts the promotion of alcoholic beverages and drinks that resemble alcoholic beverages.

When promoting alcoholic beverages, you may not do any of the following:

 • violate applicable laws and industry standards for any location that you target
 • target individuals below the legal drinking age
 • imply that drinking alcohol can improve social, sexual, professional, intellectual, or athletic standing
 • imply that drinking alcohol provides health or therapeutic benefits
 • portray excessive drinking in a positive light or feature binge or competition drinking
 • show alcohol being consumed in conjunction with the operation of a vehicle of any kind, the operation of machinery, or the performance of any task requiring alertness or dexterity

Examples of restricted alcoholic beverages: beer; wine; sake; spirits or hard alcohol; Champagne; fortified wine; non-alcoholic beer; non-alcoholic wine; and non-alcoholic distilled spirits.

Copyrighted content

Google restricts the promotion of copyrighted content. If you would like to promote copyrighted content and believe you are legally authorized to do so, you can contact us. To learn more about how we handle copyright-related issues or to submit a copyright-related complaint, use this form.

Gambling-related content

Google restricts the promotion of gambling-related content.

Examples of restricted gambling-related content: national or private lotteries; sites offering bonus codes or promotional offers for gambling sites

Healthcare-related content

Google restricts the promotion of healthcare-related content such as the following:

 • over-the-counter medication
 • prescription drugs
 • unapproved pharmaceuticals and supplements
 • online pharmacies promoting non-prescription products
 • pregnancy and fertility-related products
 • sexual enhancement treatments

The restrictions that apply to this content may vary depending on the product you're promoting and the countries that you're targeting. Some content, such as unapproved pharmaceutical supplements, may not be promoted anywhere.

Depending on the content you’re promoting and the countries where your ads appear, you may need to apply for preauthorization with Google before advertising healthcare-related content.

Political content

When promoting political content, you need to comply with the following requirements:

 • applicable laws and industry standards for any location that you target
 • any applicable election "silence periods"

Examples of political content: promotion of political parties/candidates, political issue advocacy.

Trademarks

Shopping ads don’t restrict use of trademarks by merchants in the title or description of an ad when it’s for a trademarked product or a product compatible with the trademarked product. Merchants need to reference trademarks to be able communicate to users what they're offering, and users need that information as it's relevant to their searches. We’ll review claims by trademark owners that use of their trademark is likely to cause consumer confusion about the origin of a product. To submit a trademark-related complaint if you’re an owner of the trademark, use this form.


Editorial & technical requirements

We want to deliver ads that are engaging for users without being annoying or difficult to interact with, so we've developed editorial requirements to help keep your ads appealing to users. We've also specified technical requirements to help users and advertisers get the most out of the variety of ad formats we offer.

Editorial & professional requirements

In order to provide a quality user experience, Google requires that all Shopping ads meet high professional and editorial standards. We only allow promotions that are clear and professional in appearance. These ads should lead users to products and landing pages that are relevant, useful, and easy to interact with.

Examples of promotions that don't meet these editorial and professional requirements:

 • a display URL that does not accurately reflect the URL of the landing page, such as "google.com" taking users to "gmail.com"
 • gimmicky use of words, numbers, letters, punctuation, or symbols such as FREE, f-r-e-e, and F₹€€!!
 • sites that are under construction, parked domains, or are just not working
 • sites that have disabled the browser's back button
 • sites that are not viewable in commonly used browsers


About our policies

Shopping ads enable businesses of all sizes, from around the world, to promote a wide variety of products and websites on Google and across our network. We want to help you reach existing and potential customers and audiences. However, to help create a safe and positive experience for users, we listen to their feedback and concerns about the types of ads they see. We also regularly review changes in online trends and practices, industry norms, and regulations. And finally, in crafting our policies, we also think about our values and culture as a company, as well as operational, technical, and business considerations. As a result, we have created a set of policies that apply to all promotions on the Google Network.

Google requires that advertisers comply with all applicable laws and regulations and the Google policies described above. It's important that you familiarize yourself with and keep up to date on these requirements for the places where your business operates, as well as any other places your ads are showing. When we find content that violates these requirements, we may block it from appearing, and in cases of repeated or egregious violations, we may stop you from advertising with us.

You can also find the policies for Merchant Promotions here, the policies for Local Inventory Ads here, and the policies for Product Ratings here.

Was this article helpful?
How can we improve it?