Avisering

I det här hjälpcentret hittar du innehåll för både Merchant Center Next och klassiska Merchant Center. Titta efter logotypen längst upp i varje artikel för att se till att du använder artikeln som gäller för din Merchant Center-version. 

Policyer för Shopping-annonser

En anpassad ikon för Merchant Center Classic och Merchant Center Next.

Som en del av vår avstängning av annonser i Ryssland nyligen kommer vi även att pausa annonser i Googles tjänster och nätverk i hela världen för annonsörer som är baserade i Ryssland.
Med anledning av det pågående kriget i Ukraina slutar vi tillfälligt att visa Google-annonser för användare i Ryssland.

Välkommen till policycentret för Shopping-annonser

Översikt över våra policyer för Shopping-annonser och hur vi ser till att de efterlevs

Vi vill erbjuda ett sunt ekosystem för digital annonsering som är tillförlitligt och transparent och som fungerar för både kunder, annonsörer och utgivare. Syftet med policycentret är att hjälpa dig att skapa Shopping-annonser och annonskampanjer för lokala butikslager som följer både våra annonspolicyer och policyerna för Shopping-annonser som anges nedan.

Policyerna är utformade för att säkerställa en säker och positiv kundupplevelse och efterlevnad av gällande lagar. De förbjuder därför innehåll som är skadligt för kunder och för det övergripande annonsekosystemet.

Våra policyer för Shopping-annonser täcker fyra stora områden:

Förbjudet innehåll: innehåll du inte får marknadsföra i Googles nätverk

Förbjudna metoder: saker som du inte får göra om du vill annonsera med oss

Begränsat innehåll: innehåll du får marknadsföra, men med vissa begränsningar

Redaktionellt och tekniskt: kvalitetsstandarder för dina annonser och din webbplats

Klicka igenom policyerna nedan för policydefinitioner, exempel och felsökningssteg.

Vi använder en kombination av Googles AI och mänskliga utvärderingar för att säkerställa att Shopping-annonser följer dessa policyer. Våra tillämpningstekniker bygger på Googles AI, som utgår från mänskliga granskares beslut, för att skydda våra kunder och hålla våra annonsplattformar säkra. Mer komplexa och svårbedömda eller allvarliga fall granskas och utvärderas ofta av våra specialutbildade experter.

Vi vidtar åtgärder mot innehåll som bryter mot våra policyer. Till exempel kan vi avvisa Shopping-annonser som bryter mot policyn så att de inte visas, tillfälligt stänga av annonser på vissa konton som flaggats av Googles AI och stänga av på grund av upprepade eller allvarliga överträdelser.

Om vi vidtar en tvingande åtgärd mot dig till följd av en policyöverträdelse informeras du om vårt beslut. Om en av dina Shopping-annonser inte godkänns kan du åtgärda den eller överklaga beslutet. Du kan även överklaga beslut om kontoavstängning (för att länken ska fungera måste du vara inloggad på ditt Google Ads-konto).

Förbjudet innehåll

Förfalskade varor

Google förbjuder försäljning och marknadsföring av förfalskade produkter. Förfalskningar har varumärken eller logotyper som är identiska med eller mycket lika någon annans varumärke. De tar efter egenskaper hos en produkt av ett visst varumärke i syfte att framstå som äkta vara från varumärkets ägare.

Denna policy gäller innehållet i dina Shopping-annonser och din webbplats.

Farliga produkter

Google vill skydda människor, både online och offline. Därför tillåter vi inte marknadsföring av vissa produkter som kan orsaka skada.

Exempel på farligt innehåll: partydroger (kemiska eller örtbaserade), psykoaktiva substanser, utrustning som underlättar droganvändning, vapen, ammunition, explosiva ämnen och fyrverkerier, anvisningar för framställning av explosiva ämnen eller andra skadliga produkter, tobaksprodukter.

Produkter som möjliggör ohederligt beteende

Google värdesätter ärlighet och rättvis behandling, och tillåter därför inte marknadsföring av produkter med syfte att möjliggöra ohederligt beteende.

Exempel på produkter som möjliggör ohederligt beteende: programvara eller instruktioner för hackning, falska dokument, akademiska fusktjänster.

Olämpligt innehåll

Google värderar mångfald och respekt för andra och vi strävar efter att undvika att förolämpa användare. Därför tillåter vi inte annonser eller destinationer som visar stötande innehåll eller främjar hat, intolerans, diskriminering eller våld.

Exempel på olämpligt eller stötande innehåll: mobbning eller hot mot individer eller grupper, rasism, tillbehör till hatgrupper, bilder på brottsplatser eller olyckor, djurplågeri, mord, självskadebeteende, utpressning, försäljning av eller byteshandel med utrotningshotade arter.

Innehåll som inte stöds i Shopping-annonser

Google strävar efter att göra det möjligt för företag att marknadsföra en stor mängd produkter, men vissa Google-produkter och -plattformar är eventuellt inte optimerade för alla typer av innehåll.

Av den här anledningen tillåter inte Shopping-annonser och gratis produktannonser marknadsföring av visst innehåll i fall då vi inte kan erbjuda en optimal användarupplevelse.

Observera att de här begränsningarna är specifika för Shopping-annonser och gratisannonser. De påverkar inte policyer för andra Google-produkter eller plattformar, där funktionaliteten skiljer sig åt eller där andra stödmekanismer finns.

Förbjudna metoder

Missbruk av annonsnätverket

Google vill att Shopping-annonser ska vara användbara, varierade, relevanta och säkra för användarna, så vi tillåter inte något av följande:

 • Skadligt innehåll
 • Webbplatser som erbjuder väldigt lite unika värden för användarna och har fokus på att generera trafik.
 • Återförsäljare som försöker få ett orättvist övertag i Shopping-kampanjer.
 • Återförsäljare som försöker kringgå våra granskningsprocesser.

Oansvarig datainsamling och användning

Google vill att användarna ska kunna lita på att deras personliga information respekteras och hanteras varsamt. Detta innebär att våra annonspartner inte får använda informationen felaktigt eller samla in den för oklara ändamål eller utan lämpliga säkerhetsåtgärder.

Exempel på användaruppgifter som måste hanteras varsamt: fullständigt namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, nationellt identitetsnummer, pensionsnummer, personnummer, organisationsnummer, sjukförsäkringsnummer, körkortsnummer, födelsedatum eller mammans namn som ogift i kombination med någon av ovanstående information, ekonomisk status, politisk tillhörighet, sexuell läggning, etnicitet, religion.

Exempel på oansvarig insamling eller användning av data: att få åtkomst till följande data över icke-säkra SSL-serveranslutningar (https://):

 • Användarnamn eller e-post i kombination med lösenord
 • Kredit- eller bankkortsnummer
 • Bank- och investeringskontonummer
 • Checkkontonummer
 • Nummer vid elektronisk överföring
 • Personnummer, pensionsnummer, socialförsäkringsnummer, skatte-id, sjukförsäkringsnummer eller körkortsnummer

Felaktig framställning

Google vill inte att användarna ska känna sig vilseledda av innehåll som visas i Shopping-annonser. Därför ska du vara ärlig och öppen med den information de behöver för att fatta informerade beslut. Därför tillåter vi inte följande:

 • Kampanjer som uppmanar användarna att påbörja ett köp, en nedladdning eller annan förbindande åtgärd utan att all relevant information har tillhandahållits eller att användaren har gett sitt uttryckliga samtycke
 • Kampanjer som representerar dig eller dina produkter på ett felaktigt, orealistiskt eller oärligt sätt

Begränsat innehåll

Följande policyer rör innehåll som kan vara juridiskt eller kulturellt känsligt. Onlinemarknadsföring kan vara ett effektivt sätt att nå ut till kunder, men inom känsliga områden anstränger vi oss alltid för att inte visa annonser på olämpliga platser eller vid olämpliga tidpunkter.

Av den anledningen tillåter vi marknadsföring av innehållet nedan, men med vissa begränsningar. De här kampanjerna kanske inte visas för alla användare på alla platser, och säljarna måste uppfylla ytterligare krav innan annonserna kan visas. Observera att inte alla produkter, funktioner eller nätverk har stöd för begränsat innehåll.

Barnförbjudet innehåll

Google begränsar marknadsföring av följande typer av barnförbjudet innehåll:

 • Sexartiklar
 • Sexuellt innehåll
 • Bilder föreställande naken hud och nakenhet

När du marknadsför barnförbjudet innehåll får du inte

 • bryta mot tillämpliga lagar eller regler för platser du riktar in dig på
 • inrikta dig mot minderåriga
 • marknadsföra sexuellt stötande innehåll
 • marknadsföra innehåll som innehåller sexuella handlingar utan samtycke eller med minderåriga som tema, bland annat barnpornografiskt material eller sexuellt utnyttjande av barn
 • marknadsföra innehåll som kan tolkas som tillhandahållande av sexuella handlingar mot ersättning.

Exempel på begränsat barnförbjudet innehåll: sexleksaker, porrtidningar, sexuella hjälpmedel, underklädeskampanjer med sexuell anspelning.

Alkoholhaltiga drycker

Google begränsar marknadsföring av alkoholhaltiga drycker och drycker som liknar alkoholhaltiga drycker.

När du marknadsför alkoholhaltiga drycker får du inte

 • bryta mot tillämpliga lagar och branschstandarder för platser du riktar in dig på
 • inrikta dig mot individer som är för unga för att få dricka alkohol
 • antyda att förtäring av alkohol kan ge positiva effekter socialt, sexuellt, professionellt, intellektuellt eller atletiskt
 • antyda att förtäring av alkohol kan ha positiva hälsomässiga eller terapeutiska effekter
 • framställa överdrivet drickande som positivt eller visa upp tävlingsdrickande
 • visa alkoholförtäring i samband med framförande av fordon av något slag, maskindrift, eller utförande av någon uppgift som kräver uppmärksamhet eller smidighet.

Exempel på begränsade alkoholhaltiga drycker: öl, vin, sake, sprit eller annan stark alkohol, champagne, starkvin, alkoholfri öl, alkoholfritt vin och alkoholfri destillerad sprit.

Upphovsrättsskyddat innehåll

Google begränsar marknadsföring av upphovsrättsskyddat innehåll. Om du vill marknadsföra upphovsrättsskyddat innehåll och anser att du har laglig rätt att göra det kan du kontakta oss. Om du vill veta mer om hur vi hanterar upphovsrättsfrågor eller om du vill lämna in ett upphovsrättsrelaterat anspråk kan du använda formuläret Rapportera innehåll på Google.

Hasardspelsrelaterat innehåll

Google begränsar marknadsföringen av hasardspelsrelaterat innehåll.

Exempel på begränsat hasardspelsrelaterat innehåll: statliga eller privata lotterier, webbplatser som erbjuder bonuskoder eller erbjudanden för webbplatser för hasardspel.

Sjukvårdsrelaterat innehåll

Google begränsar marknadsföring av sjukvårdsrelaterat innehåll som följande:

 • Receptfria mediciner
 • Receptbelagda läkemedel
 • Otillåtna läkemedel och kosttillskott
 • Graviditets- och fertilitetsrelaterade produkter

Begränsningarna av den här typen av innehåll kan variera beroende på vilken produkt som marknadsförs och vilket land annonseringen är inriktad på. Vissa typer av innehåll, till exempel icke godkända läkemedelstillskott, får inte marknadsföras överallt.

I vissa fall kan du behöva ansöka om godkännande från Google innan du kan marknadsföra sjukvårdsrelaterat innehåll. Det beror på vilket innehåll du vill marknadsföra och på vilka länder du vill visa annonserna i.

Politiskt innehåll

När du marknadsför politiskt innehåll måste du uppfylla följande krav:

 • tillämpliga lagar och branschstandarder för platser du riktar in dig på
 • kraven på eventuella tillämpbara ”tysta perioder” vid val.

Exempel på politiskt innehåll: främjande av politiska partier/kandidater, opinionsbildning i politiska sakfrågor.

Varumärken

I Shopping-annonser begränsas inte säljarnas användning av varumärken i annonsens titel eller beskrivning, om annonsen gäller en varumärkesskyddad produkt eller en produkt som är kompatibel med en varumärkesskyddad produkt. Säljare måste kunna hänvisa till varumärken för att visa användare vad de erbjuder, och användarna behöver den informationen eftersom den är relevant för deras sökningar. Vi går igenom alla anspråk från ägare av varumärken om att varumärkesanvändningen bidrar till att konsumenterna inte förstår var en produkt kommer ifrån. Om du är en varumärkesägare som vill skicka in varumärkesrelaterade klagomål kan du använda formuläret Rapportera ett juridiskt problem i Shopping-annonser.

Mat och dryck som innehåller höga halter av fett, socker och salt

Vi uppmuntrar till ansvarsfull annonsering om mat och dryck. Shopping-annonser om mat och dryck (F&B) som innehåller höga halter av fett, socker och salt (HFSS) är tillåtna om de följer våra policyer. Annonser betraktas som marknadsföring av HFSS-produkter om ett eller flera livsmedel, drycker eller måltider med HFSS marknadsförs i annonsen (text, bild, ljud och/eller video) eller på målwebbplatsen. Det är nu förbjudet att rikta in Shopping-annonser som innehåller mat och dryck med HFSS på minderåriga.

Informationen i denna policy är inte avsedd att utgöra juridisk rådgivning. Vi förväntar oss att alla säljare och partner följer lokal lagstiftning i alla regioner som deras annonser är inriktade på, inklusive lokala krav som kan skilja sig från denna policy om mat och dryck som innehåller HFSS.

Redaktionella och tekniska krav

Vi vill visa annonser som engagerar användarna utan att vara irriterande eller svåra att interagera med. Syftet med våra redaktionella krav är att hjälpa dig att skapa annonser som tilltalar användarna. Vi har även satt upp tekniska krav för att hjälpa både användare och annonsörer att få ut så mycket som möjligt av de olika annonsformat vi erbjuder.

Krav på redaktionellt och professionellt innehåll

Google vill kunna tillhandahålla en högkvalitativ kundupplevelse. Därför kräver vi att alla Shopping-annonser håller en hög professionell och redaktionell kvalitet. Vi tillåter bara kampanjer som har ett tydligt och professionellt utseende. Annonserna bör leda kunderna till produkter och målsidor som är relevanta, användbara och enkla att interagera med.

Exempel på kampanjer som inte uppfyller dessa krav på redaktionellt och professionellt innehåll:

 • Visningsadressen motsvarar inte målsidan, t.ex. att google.com leder användarna till gmail.com.
 • Gimmickliknande användning av ord, siffror, bokstäver, skiljetecken eller symboler, som GRATIS, g-r-a-t-i-s eller GR47IS!!
 • Webbplatser som inte är klara, domäner som är parkerade eller som helt enkelt inte fungerar.
 • Webbplatser som inaktiverar webbläsarens bakåtknapp.
 • Webbplatser som inte går att visa i vanligt förekommande webbläsare.

Om våra policyer

Shopping-annonser ger företag i alla storlekar, överallt i världen, möjlighet att marknadsföra en mängd olika produkter och webbplatser hos Google och i vårt nätverk. Vi vill hjälpa dig att nå befintliga och potentiella kunder och målgrupper. För att samtidigt skapa en säker och positiv upplevelse för användarna lyssnar vi på deras feedback och åsikter kring annonstyperna de ser. Vi följer dessutom löpande förändringar i trender och metoder online, branschnormer och bestämmelser. I våra policyer tar vi även hänsyn till våra värderingar och vår kultur som företag, samt frågor som rör drift, teknik och affärsverksamhet. Alla dessa aspekter ligger till grund för våra policyer som gäller alla annonser i Googles nätverk.

Google kräver att alla annonsörer följer alla tillämpliga lagar och förordningar och Googles policyer som beskrivs ovan. Det är viktigt att du bekantar dig med och håller dig informerad om dessa krav för de platser där ditt företag är verksamt och andra platser där dina annonser visas. Om vi upptäcker innehåll som bryter mot dessa krav kan vi blockera det så att det inte visas längre. Vid upprepade eller allvarliga överträdelser kanske vi inte längre låter dig annonsera med oss.

Annonsörer har ansvar för att inte marknadsföra innehåll eller ägna sig åt beteenden som riskerar att skada våra användare, anställda eller Ads-ekosystemet. Om vi ser sådant innehåll eller beteende kan vi vidta åtgärder, inklusive men inte begränsat till att begränsa eller blockera dina annonser eller stänga av ditt konto.

En del av de här instruktionerna är kanske inte är tillämpliga om du använder en tredjepartsplattform. Vänd dig till tredjepartsplattformen för information om hur du åtgärdar problemet eller slutför åtgärden. Läs mer om hur du får support om du använder en plattform som inte tillhör Google.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny