Beleid voor Shopping-advertenties

Welkom bij het beleidscentrum voor Shopping-advertenties

Hier vindt u de voorwaarden waaraan u moet voldoen als u wilt adverteren in het Google Netwerk.

 

Overzicht van onze richtlijnen voor Shopping-advertenties

Ons beleid omvat vier deelgebieden:

Klik hieronder op elk beleid voor beleidsdefinities, voorbeelden en stappen voor probleemoplossing.
Verboden content

Nagemaakte artikelen

Google verbiedt de verkoop of promotie van nagemaakte artikelen. Nagemaakte artikelen zijn voorzien van een handelsmerk of logo dat identiek is aan of vrijwel niet te onderscheiden is van het handelsmerk of logo van iemand anders. Deze artikelen bootsen de merkkenmerken van het product na, in een poging ze presenteren als een officieel product van de merkeigenaar.

Dit beleid is van toepassing op de content van uw Shopping-advertenties en uw website.

Gevaarlijke producten

Google wil mensen zowel online als offline beschermen. Daarom is het niet toegestaan reclame te maken voor bepaalde producten die schade of letsel kunnen veroorzaken.

Voorbeelden van gevaarlijke content: drugs (synthetisch of plantaardig); hallucinogene stoffen; apparatuur waarmee drugsgebruik mogelijk wordt gemaakt; wapens, munitie, explosieve materialen en vuurwerk; instructies voor het maken van explosieven of andere schadelijke producten; tabaksproducten.

Producten die oneerlijk gedrag mogelijk maken

Eerlijkheid en oprechtheid zijn voor Google uitermate belangrijk. Promotie van producten die zijn ontworpen om oneerlijk gedrag in de hand te werken, is dan ook niet toegestaan.

Voorbeelden van producten die oneerlijk gedrag mogelijk maken: hackingsoftware of -instructies, vervalste documenten, niet-toegestane academische hulpmiddelen.

Ongepaste content

Google hecht veel waarde aan diversiteit en aan respect voor anderen. Daarom staan we geen advertenties of bestemmingen toe die schokkende content tonen of haat, onverdraagzaamheid, discriminatie of geweld promoten.

Voorbeelden van ongepaste of aanstootgevende content: het kwetsen of intimideren van een persoon of groep, rassendiscriminatie, parafernalia van haatgroepen, expliciete beelden van een plaats delict of ongeluk, dierenmishandeling, moord, zelfverwonding, afpersing of chantage, de verkoop of verhandeling van beschermde diersoorten.

Niet-ondersteunde content voor Shopping-advertenties

Google wil bedrijven de mogelijkheid bieden een uiteenlopend productaanbod te promoten, maar sommige Google-producten en -platforms bieden geen optimale ondersteuning voor alle contenttypen. 

Reclame voor content waarvoor we geen optimale gebruikerservaring kunnen garanderen, wordt daarom niet geaccepteerd in Shopping-advertenties.

Deze beperkingen gelden specifiek voor Shopping-advertenties en hebben geen invloed op beleid voor andere Google-producten of -platforms, waar de functionaliteit verschilt of waar extra ondersteuningsmechanismen zijn ingesteld.


Verboden praktijken

Misbruik van het advertentienetwerk

Google wil dat Shopping-advertenties praktisch, gevarieerd, relevant en veilig zijn voor gebruikers. Daarom hebben we een aantal beslissingen genomen ten aanzien van de wijze waarop we inhoud weergeven in ons netwerk. Het onderstaande is daarom niet toegestaan:

 • Schadelijke inhoud
 • Sites die weinig meerwaarde bieden aan gebruikers en voornamelijk gericht zijn op het verhogen van verkeer
 • verkopers die oneerlijk voordeel proberen te behalen in Shopping-campagnes
 • verkopers die proberen ons controleproces te omzeilen

Gegevens op onverantwoorde wijze verzamelen en gebruiken

Google wil dat gebruikers erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens respectvol en met de juiste zorg worden behandeld. Adverteerders op het Google-netwerk mogen geen misbruik maken van deze informatie of deze voor ongespecificeerde doeleinden gebruiken. Ook is het niet toegestaan zonder gepaste beveiligingsmaatregelen informatie te verzamelen.

Voorbeelden van gebruikersgegevens waarmee zorgvuldig dient te worden omgegaan: volledige naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, nationaliteit, pensioengegevens, burgerservicenummer, btw-nummer, gegevens van ziektekostenverzekering, rijbewijsnummer, geboortedatum of de meisjesnaam van de moeder; en naast de bovenstaande informatie ook de volgende gegevens: financiële status; politieke overtuiging; seksuele voorkeur; ras of etniciteit; religie.

Voorbeelden van onverantwoordelijk verzamelen en gebruiken van gegevens: het verkrijgen van de volgende gegevens via niet met SSL beveiligde serververbindingen (https://):

 • Gebruikersnaam of e-mailadres in combinatie met wachtwoorden
 • Creditcard- of betaalpasnummers
 • Nummers van bank- en investeringsrekeningen
 • Nummers van lopende rekeningen
 • Overboekingsnummers
 • Nationaliteit, pensioengegevens, burgerservicenummer, btw-nummer, gegevens van ziektekostenverzekering en rijbewijsnummer

Verkeerde voorstelling

Google wil niet dat gebruikers zich misleid voelen door content die wordt gepromoot in Shopping-advertenties. Dat betekent dat we oprecht en eerlijk te werk gaan en gebruikers de informatie bieden die ze nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen. Het volgende is dan ook niet toegestaan:

 • Advertenties waarin gebruikers wordt gevraagd iets te kopen, downloaden of een andere verplichting aan te gaan zonder dat zij eerst over alle relevante informatie beschikken en zonder dat ze uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven
 • Advertenties waarin uzelf of uw producten op een onnauwkeurige, onrealistische en onjuiste wijze worden weergegeven

Beperkte content

In het onderstaande beleid wordt inhoud behandeld die soms wettelijk of cultureel gevoelig is. Online adverteren kan een uitstekende manier zijn om klanten te bereiken. Bij bepaalde gevoelige kwesties doen we er echter ook alles aan om advertenties niet weer te geven waar en/of wanneer dit ongepast is.

Daarom is reclame voor de onderstaande inhoud enkel toegestaan met specifieke beperkingen. Deze promoties worden mogelijk niet aan elke gebruiker op elke plek weergegeven. Ook moeten verkopers mogelijk voldoen aan aanvullende vereisten voordat hun advertenties geschikt zijn voor weergave. Niet alle producten, functies of netwerken ondersteunen deze beperkte inhoud.

Op volwassenen gerichte content

Google beperkt reclame voor de volgende typen op volwassenen gerichte inhoud:

 • Seksartikelen
 • Seksueel suggestieve inhoud
 • Afbeeldingen met ontblote huid en naaktheid

Bij reclame voor inhoud voor volwassenen is het onderstaande niet toegestaan:

 • Het overtreden van toepasselijke wetten en voorschriften van de locatie die u target
 • Minderjarigen targeten
 • Seksueel expliciete inhoud aanbieden
 • Inhoud aanbieden met als thema seksuele handelingen met minderjarigen of seksuele handelingen zonder wederzijds goedvinden, met inbegrip van seksueel misbruik van kinderen
 • Inhoud met betrekking tot services die kunnen worden geïnterpreteerd als het uitvoeren van seksuele handelingen in ruil voor een vergoeding.

Voorbeelden van beperkte content voor volwassenen: seksspeeltjes, erotische tijdschriften, seksuele stimulantia, seksueel suggestieve reclame voor lingerie.

Alcoholische dranken

Google beperkt reclame voor alcoholhoudende dranken en dranken die daarop lijken.

Bij reclame voor alcoholhoudende dranken is het onderstaande niet toegestaan:

 • Toepasselijke wetten en branchenormen schenden voor een locatie die u target
 • Personen targeten die jonger zijn dan de wettelijk toegestane leeftijd voor het consumeren van alcohol
 • De indruk wekken dat het drinken van alcohol een positieve invloed kan hebben op sociale, seksuele, professionele, intellectuele of atletische prestaties
 • De indruk wekken dat het drinken van alcohol therapeutische of gezondheidsvoordelen heeft
 • Het belichten dat overmatig drinken goed is en/of het weergeven van wedstrijddrinken
 • Alcoholgebruik laten zien in combinatie met het besturen van voertuigen, het bedienen van machines of het uitvoeren van taken waarvoor oplettendheid of behendigheid is vereist

Voorbeelden van beperkte alcoholische dranken: bier, wijn, sake, sterke drank, champagne, versterkte wijn, alcoholvrij bier, alcoholvrije wijn en alcoholvrije gedistilleerde drank.

Auteursrechtelijk beschermde content

Google beperkt reclame voor auteursrechtelijk beschermde content. Als u auteursrechtelijk beschermde inhoud wilt promoten en u van mening bent dat dit wettelijk is toegestaan, kunt u contact met ons opnemen. Als u meer wilt weten over de wijze waarop problemen met betrekking tot het auteursrecht worden afgehandeld of als u een klacht wilt indienen over een kwestie die betrekking heeft op het auteursrecht, kunt u dit formulier gebruiken.

Kansspelgerelateerde content

Google beperkt de reclame voor kansspelgerelateerde content.

Voorbeelden van beperkt toegestane kansspelgerelateerde content: nationale of particuliere loterijen; websites die bonuscodes of aanbiedingen bevatten voor kansspelwebsites.

Content gerelateerd aan gezondheidszorg

Google beperkt reclame voor inhoud gerelateerd aan gezondheidszorg, zoals:

 • vrij verkrijgbare geneesmiddelen
 • geneesmiddelen op recept
 • niet-goedgekeurde farmaceutische producten en supplementen
 • producten gerelateerd aan zwangerschap en vruchtbaarheid
 • behandelingen voor de verbetering van seksuele prestaties

De beperkingen die van toepassing zijn op deze inhoud, kunnen verschillen afhankelijk van het product waarvoor u reclame maakt en de landen die u target. Voor bepaalde inhoud, zoals niet-goedgekeurde farmaceutische supplementen, mag nergens reclame worden gemaakt.

U moet mogelijk voorafgaande goedkeuring van Google ontvangen voordat u aan gezondheidszorg gerelateerde advertenties mag weergeven. Dit is afhankelijk van de inhoud waarvoor u reclame maakt en de landen waar uw advertenties worden weergegeven.

Politieke content

Bij het adverteren van politieke content dient u het volgende in acht te nemen:

 • Toepasselijke wetten en branchenormen voor een locatie die u target
 • De toepasselijke stille perioden rondom verkiezingen

Voorbeelden van politieke content: de promotie van politieke partijen of kandidaten; het onder de aandacht brengen van politieke kwesties.

Handelsmerken

Voor Shopping-advertenties leggen we verkopers geen beperkingen op met betrekking tot het gebruik van handelsmerken in de titel of beschrijving van een advertentie wanneer de advertentie bedoeld is voor een product waarop een handelsmerk rust of voor een product dat kan worden gebruikt met een product waarop een handelsmerk rust. Verkopers moeten handelsmerken vermelden, zodat het voor gebruikers duidelijk is wat er wordt aangeboden. Bovendien is deze informatie relevant voor zoekopdrachten van gebruikers. We beoordelen claims door eigenaren van een handelsmerk dat het gebruik van het handelsmerk bij de klant waarschijnlijk tot verwarring zal leiden over de herkomst van het product. Als u als eigenaar van een handelsmerk een handelsmerkgerelateerde klacht wilt indienen, gebruikt u dit formulier.

Advertenties voor voedsel en dranken met veel vet, suiker en zout

We steunen verantwoordelijke advertenties voor eten en drinken. Advertenties voor voedsel en dranken met veel vet, suiker en zout zijn toegestaan zolang ze voldoen aan ons beleid. Google gaat ervan uit dat advertenties de verkoop promoten van eten en/of drinken met veel vet, suiker en zout als een van dergelijke etenswaren, dranken of maaltijden wordt gepromoot in het advertentiemateriaal (tekst, afbeeldingen, audio en/of video) of op de bestemmingssite. Het is nu verboden om minderjarigen te targeten met Shopping-advertenties voor voedsel en dranken met veel vet, suiker en zout.

De informatie in dit beleid is niet bedoeld als juridisch advies en we verwachten dat alle verkopers en partners voldoen aan de lokale wetgeving in de regio die hun advertenties targeten, waaronder lokale vereisten die mogelijk verschillen van dit beleid voor voedsel en dranken met veel vet, suiker en zout.


Redactionele en technische vereisten

We willen advertenties bieden die boeiend zijn voor gebruikers zonder dat ze irritant of moeilijk te begrijpen zijn. Daarom hebben we redactionele vereisten opgesteld waarmee u uw advertenties interessant kunt houden voor gebruikers. Ook hebben we technische richtlijnen ontwikkeld, zodat gebruikers en adverteerders optimaal gebruik kunnen maken van de verschillende advertentie-indelingen die we aanbieden.

Redactionele en professionele vereisten

Om een goede gebruikerservaring te leveren, vereist Google dat alle Shopping-advertenties voldoen aan hoge professionele en redactionele normen. We staan alleen advertenties toe die duidelijk zijn en er professioneel uitzien. Deze advertenties moeten gebruikers naar producten en bestemmingspagina's leiden die relevant, praktisch en gemakkelijk te begrijpen zijn.

Voorbeelden van advertenties die niet voldoen aan deze redactionele en professionele vereisten:

 • Een zichtbare URL die de URL van de bestemmingspagina niet correct weergeeft, zoals wanneer gebruikers naar 'gmail.nl' worden geleid als ze op 'google.nl' hebben geklikt
 • Een te vrijzinnig gebruik van woorden, getallen, letters, interpunctie of symbolen, zoals 'GRATIS', 'g-r-a-t-i-s' en 'gr@tis'
 • Sites die nog in aanbouw zijn, geparkeerde domeinen of sites die niet werken
 • Sites waarop de terugknop van de browser is uitgeschakeld
 • Sites die niet kunnen worden weergegeven in veelgebruikte browsers


Over ons beleid

Met Shopping-advertenties kunnen bedrijven van elke omvang en op elke locatie een breed scala aan producten en websites promoten op Google en in ons netwerk. We willen u helpen bestaande en potentiële klanten en doelgroepen te bereiken. We willen ook een veilige en positieve ervaring bieden aan gebruikers. Daarom luisteren we naar de feedback die wij ontvangen van gebruikers over de advertenties die zij zien. Verder bestuderen we met regelmaat veranderingen in online trends en praktijken, industrienormen en regelgeving. Ten slotte zorgen we er ook voor dat ons beleid aansluit bij onze bedrijfswaarden en -cultuur, en bij operationele, technische en zakelijke overwegingen. Op basis hiervan hebben we een reeks beleidsregels opgesteld die van toepassing is op alle advertenties in het netwerk van Google.

Google vereist dat adverteerders alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven en voldoen aan het hierboven beschreven Google-beleid. Het is belangrijk dat u vertrouwd raakt met deze vereisten en ze geregeld doorneemt voor de gebieden waarin uw bedrijf actief is en voor alle andere plaatsen waar uw advertenties worden weergegeven. Als we content aantreffen die deze vereisten schendt, kunnen we die blokkeren. In het geval van herhaalde of ernstige schendingen kunnen we onze samenwerking met u beëindigen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
71525
false