Zásady pro reklamy v Nákupech

Vítejte v centru zásad reklam v Nákupech. Zde naleznete požadavky na inzerci v síti Google.

V zásadách se zabýváme čtyřmi obecnými oblastmi:
Zakázaný obsah

Padělané zboží

Společnost Google nepovoluje prodej ani propagaci prodeje padělaného zboží. Padělky jsou opatřeny logem nebo ochrannou známkou, která je identická s jinou ochrannou známkou nebo je od ní téměř neodlišitelná. Napodobují prvky spojené se značkou produktu, aby je bylo možno vydávat za originální produkt vlastníka značky.

Tyto zásady platí pro obsah vašich reklam v Nákupech i pro váš web.

Nebezpečné produkty

Společnost Google si přeje, aby se lidé cítili bezpečně na internetu i mimo něj. Proto nepovoluje propagaci některých produktů, které způsobují škodu, zranění nebo poranění.

Příklady nebezpečného obsahu: rekreační drogy (chemické nebo rostlinné), psychoaktivní látky, pomůcky k užívání drog, zbraně, munice, výbušniny a pyrotechnika, návody k výrobě výbušnin nebo jiných nebezpečných produktů, tabákové produkty.

Produkty, které umožňují nečestné jednání

Společnost Google si váží poctivosti a férového jednání. Proto nepovolujeme propagaci produktů, které jsou určeny k tomu, aby umožňovaly nepoctivé chování.

Příklady produktů, které umožňují nečestné jednání: software nebo pokyny pro hackery, padělané dokumenty, služby pro podvádění ve škole.

Nevhodný obsah

Společnost Google si váží rozmanitosti a úcty k druhým a zároveň se snaží zabránit obtěžování uživatelů. Nepovolujeme proto reklamy nebo odkazy na weby, které zobrazují šokující obsah nebo propagují nenávist, nesnášenlivost, diskriminaci či násilí.

Příklady nevhodného nebo urážlivého obsahu: výhrůžky nebo šikana vůči jednotlivci nebo skupině, rasová diskriminace, nenávistné výroky vůči skupině, názorné obrázky místa činu nebo nehody, násilí na zvířatech, vraždy, sebepoškozování, vydírání, obchod s ohroženými druhy.

Nepodporovaný obsah reklam v Nákupech

Společnost Google se snaží obchodníkům umožnit propagaci široké nabídky zboží. Některé produkty nebo platformy Google však nemusí být uzpůsobeny pro optimální podporu všech druhů zboží. 

Z tohoto důvodu reklamy v Nákupech neumožňují propagaci určitého obsahu, u kterého nejsme schopni zaručit optimální prezentaci uživatelům.

Tato omezení se týkají pouze reklam v Nákupech a nemají vliv na zásady jiných produktů či platforem Google, které mají odlišnou funkci nebo různé podpůrné mechanizmy.


Zakázané postupy

Zneužití reklamní sítě

Společnost Google si přeje, aby reklamy v Nákupech byly pro uživatele užitečné, pestré, relevantní a bezpečné. Proto jsme učinili určitá opatření ohledně zobrazování obsahu v naší síti. V důsledku toho nepovolujeme následující:

 • škodlivý obsah,
 • weby, které uživatelům nabízejí jen malou jedinečnou hodnotu a jsou zaměřeny především na vytváření návštěvnosti,
 • prodejce, kteří se snaží získat nespravedlivou výhodu v kampaních,
 • prodejce, kteří se snaží obejít naše kontrolní procesy.

Nezodpovědné shromažďování a využívání dat

Společnost Google si přeje, aby uživatelé mohli důvěřovat tomu, že budou jejich osobní údaje respektovány a bude se s nimi zacházet s náležitou péčí. Z tohoto důvodu by naši reklamní partneři neměli informace zneužívat ani je shromažďovat z nejasných důvodů nebo bez příslušných bezpečnostních opatření.

Příklady uživatelských údajů, ke kterým je nutné přistupovat se zvýšenou pozorností: celé jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, číslo občanského průkazu, číslo důchodového či sociálního zabezpečení, číslo řidičského průkazu nebo zdravotního pojištění, DIČ, datum narození nebo rodné příjmení matky v kombinaci s některým z výše uvedených údajů, finanční stav, politická příslušnost, sexuální orientace, rasa nebo etnický původ, náboženské vyznání.

Příklady nezodpovědného shromažďování a využití dat: přenos následujících údajů přes nezabezpečené serverové spojení SSL (https://):

 • Uživatelské jméno nebo e-mail v kombinaci s heslem
 • Čísla kreditních a debetních karet
 • Čísla bankovních a spořicích účtů
 • Čísla běžných účtů
 • Čísla bankovních převodů
 • Číslo občanského průkazu, rodné číslo, DIČ, číslo pasu nebo řidičského průkazu

Předstírání identity

Společnost Google by byla nerada, kdyby uživatelé reklamy v Nákupech vnímali jako klamavé. Proto musí být tyto reklamy pravdivé a čestné a musí uživatelům poskytovat informace, které potřebují ke správnému rozhodování. Z tohoto důvodu neumožňujeme následující:

 • propagační sdělení, která vyzývají uživatele k zahájení nákupu, stahování, nebo jinému závazku bez předchozího poskytnutí všech nezbytných informací a získání výslovného souhlasu uživatele,
 • propagační sdělení, která představují vás nebo vaše zboží nepřesným, nerealistickým nebo nepravdivým způsobem.

Omezený obsah

Zásady uvedené níže se týkají obsahu, který je zákonný jen za určitých podmínek nebo může být v určitém kulturním prostředí považován za citlivý. Online propagace může sloužit jako účinný způsob, jak oslovit zákazníky. V určitých situacích, kdy (a kde) může být zobrazení těchto reklam nevhodné, se mu však snažíme zabránit.

Proto propagaci níže uvedeného obsahu povolujeme, avšak s určitými omezeními. Reklamy s tímto obsahem se nemusí zobrazovat všem uživatelům a ve všech oblastech. Navíc se těchto reklam mohou týkat další požadavky, které je obchodník povinen plnit. Některé služby, funkce nebo sítě tento omezený obsah nemusí podporovat.

Obsah pro dospělé

Google omezuje propagaci následujících typů obsahu určeného pro dospělé:

 • zboží pro dospělé,
 • obsah se sexuálním podtextem,
 • obrázky obsahující odhalenou pokožku a nahotu.

Při propagaci obsahu pro dospělé je zakázáno:

 • porušovat zákony a předpisy platné pro zemi, na kterou cílíte,
 • cílit na nezletilé osoby,
 • propagovat sexuálně explicitní obsah,
 • propagovat obsah s tématikou sexu s nezletilými nebo nedobrovolného sexu, včetně pohlavního zneužívání dětí,
 • propagovat služby sexuálního charakteru poskytované za odměnu.

Příklady obsahu určeného pro dospělé: sexuální hračky, časopisy pro dospělé, sexuální pomůcky, spodní prádlo se sexuálním podtextem.

Alkoholické nápoje

Google omezuje propagaci alkoholických nápojů a nápojů, které se podobají alkoholickým nápojům.

Při propagaci alkoholických nápojů nesmíte nic z následujícího:

 • porušovat zákony a průmyslové standardy platné pro zemi, na kterou cílíte,
 • cílit na osoby, jež nedosahují věkové hranice pro legální konzumaci alkoholu,
 • naznačovat, že pití alkoholu může zlepšit sexuální, intelektuální nebo sportovní výkon nebo společenské či profesní postavení,
 • naznačovat, že pití alkoholu má ozdravné nebo léčebné účinky,
 • vyobrazovat pozitivně nadměrné pití alkoholu nebo do reklamy zahrnout nestřídmé pití či závody v pití,
 • zobrazovat konzumaci alkoholu ve spojení s řízením vozidla jakéhokoli druhu, obsluhou strojů a prováděním jakéhokoli úkonu, který vyžaduje bdělost a pohybovou koordinaci.

Příklady omezených alkoholických nápojů: pivo, víno, saké, lihoviny nebo tvrdý alkohol, šampaňské, alkoholizované víno, nealkoholické pivo, nealkoholické víno a nealkoholické destilované lihoviny.

Obsah chráněný autorskými právy

Google omezuje propagaci obsahu chráněného autorskými právy. Pokud chcete propagovat obsah chráněný autorskými právy a jste přesvědčeni, že k tomu jste podle právních předpisů oprávněni, můžete nás kontaktovat. Chcete-li získat další informace o tom, jak nakládáme s problémy ohledně autorských práv, nebo odeslat stížnost týkající se autorských práv, použijte tento formulář.

Obsah související s hazardními hrami

Google omezuje propagaci obsahu souvisejícího s hazardními hrami.

Příklady omezeného obsahu souvisejícího s hazardními hrami: státní nebo soukromé loterie; weby nabízející bonusové kódy nebo zvláštní nabídky pro hazardní weby.

Obsah související se zdravotní péčí

Google omezuje propagaci obsahu souvisejícího se zdravotní péčí, jako jsou:

 • volně prodejné léky,
 • léky na předpis,
 • neschválená léčiva a doplňky,
 • produkty související s těhotenstvím a plodností,
 • produkty určené ke zvýšení sexuální výkonnosti nebo prohloubení sexuálního prožitku.

Omezení vztahující se na tento obsah se mohou lišit v závislosti na propagovaném produktu a zemích, na které cílíte. Některý obsah, například neschválené léčebné doplňky, nemusí být možné propagovat v žádné zemi.

V závislosti na tom, jaký obsah propagujete a ve kterých zemích se vaše reklamy zobrazují, budete před propagací obsahu souvisejícího se zdravotní péčí možná muset požádat společnost Google o předběžné povolení.

Politický obsah

Při propagaci politického obsahu je nutné splňovat následující požadavky:

 • dodržovat zákony a standardy platné pro zemi, na kterou cílíte,
 • jakákoli platná omezení reklamních aktivit v předvolebním období,

Příklady politického obsahu: propagace politických stran nebo kandidátů, rady týkající se politické problematiky.

Ochranné známky

V reklamách v Nákupech mohou obchodníci používat ochranné známky v nadpisu nebo popisu bez omezení, pokud reklama propaguje produkt chráněný ochrannou známkou nebo produkt s ním kompatibilní. Obchodníci používají ochranné známky k přesnějšímu popisu zboží, které zákazníkům nabízejí, a uživatelé tuto informaci potřebují, neboť je pro jejich vyhledávání důležitá. Budeme přezkoumávat tvrzení vlastníků ochranných známek, že použití jejich ochranné známky může vyvolat mylný dojem o původu produktu. Pokud jste vlastníkem ochranné známky a chcete odeslat stížnost související s touto ochrannou známkou, použijte tento formulář.


Redakční a technické požadavky

Chceme zajistit, aby námi zprostředkovávaná inzerce byla pro uživatele zajímavá a užitečná a zároveň je neobtěžovala. Z tohoto důvodu jsme vytvořili soubor redakčních požadavků, které vám pomohou vytvářet reklamy tak, aby se uživatelům líbily a zaujaly je. Kromě toho máme i technické požadavky, které uživatelům a inzerentům pomáhají využít naplno široké spektrum reklamních formátů dostupných v našich sítích.

Redakční a profesionální požadavky

Společnost Google chce poskytovat kvalitní uživatelské prostředí. Proto vyžaduje, aby reklamy v Nákupech splňovaly přísné odborné a publikační normy. Povolujeme pouze takové reklamy, které jsou jasné a mají profesionální vzhled. Tyto reklamy musí směřovat uživatele k produktům a vstupním stránkám, které jsou relevantní, užitečné a přehledné.

Příklady propagací, které tyto publikační a odborné požadavky nesplňují:

 • viditelná adresa URL, která neodpovídá přesně adrese URL vstupní stránky (např. adresa google.com přesměrovávající uživatele na adresu gmail.com),
 • nezvykle použitá slova, čísla, písmena, interpunkce nebo symboly, např. ZDARMA, z-d-a-r-m-a nebo ZD4RM4,
 • nedokončené weby, zaparkované domény nebo weby, které vůbec nefungují,
 • weby, které deaktivují tlačítko Zpět prohlížeče,
 • weby, které nelze zobrazit v běžných prohlížečích.


O našich zásadách

Reklamy v Nákupech umožňují firmám z celého světa propagovat na Googlu a v naší síti nejrůznější produkty a weby. Chceme vám pomoci oslovit vaše stávající i potenciální zákazníky. Abychom však pomohli vytvářet pro uživatele bezpečné a užitečné prostředí, pozorně nasloucháme jejich připomínkám ohledně typů reklam, které se jim zobrazují. Kromě toho pravidelně kontrolujeme změny online trendů a postupů, standardů v odvětví a předpisů. Při vytváření našich zásad navíc bereme v potaz i hodnoty a kulturu naší společnosti a také praktická, technická a podnikatelská hlediska. Výsledkem je soubor zásad, které se týkají všech reklam v síti Google.

Google vyžaduje, aby inzerenti dodržovali všechny platné zákony a nařízení a také zásady Google popsané výše. Je důležité, abyste se s těmito požadavky seznámili a sledovali, zda v místech, kde firma působí, nedochází k nějakým změnám. Týká se to i míst, kde zobrazujete reklamy. Pokud narazíme na obsah, který uvedené požadavky nesplňuje, můžeme jeho zobrazování zablokovat. V případech opakovaných nebo velmi závažných porušení zásad můžeme s inzerentem ukončit spolupráci.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory