W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Zasady dotyczące ocen produktów

Ikona niestandardowa nagłówka artykułu dotyczącego klasycznej wersji Merchant Center.

Jeśli chcesz wziąć udział w programie Oceny produktów, to przesyłając plik danych z opiniami, musisz mieć ich w nim co najmniej 50.

Jeśli bierzesz udział w programie Oceny produktów przez Opinie konsumenckie Google, Twoje opinie będą zbierane w ramach programu Opinie konsumenckie Google i wysyłane do Merchant Center.

Oto dodatkowe zasady, które dotyczą wszystkich sprzedawców zarejestrowanych w programie Oceny produktów:

Sprzedawcy muszą udostępniać Google wszystkie otrzymane opinie za pomocą comiesięcznych aktualizacji

Aby zapewnić kupującym przejrzyste i wyczerpujące informacje, musisz udostępniać nam wszystkie opinie o produktach, w tym także te z małą liczbą gwiazdek, chyba że wyraźnie określono inaczej. Wymagamy wysyłania pliku danych z opiniami co najmniej raz w miesiącu, a nawet częściej. Gdy kupujący szukają informacji o produkcie, nowsze opinie są dla nich bardziej istotne. Jeśli nie będziesz co miesiąc odświeżać pliku danych z opiniami lub zbieranie opinii przestanie być aktywne, uznamy plik za nieaktualny i stracisz możliwość uczestnictwa w programie Oceny produktów.


Pliki danych z opiniami o produktach muszą być zgodne z naszą polityką treści

Wszystkie opinie muszą spełniać wymagania Google dotyczące treści. Możemy usunąć opinie lub zablokować całe pola, które naruszają te zasady.

 • Spam: nie zezwalamy na wysyłanie treści zawierających spam. Sprawdź, czy wszystkie treści, które zawierają nieodpowiednie, powtarzające się lub pozbawione sensu teksty, są oznaczone w pliku danych jako spam przy użyciu atrybutu <is_spam>.
 • Produkty lub działania niebezpieczne: nie przesyłaj opinii na temat produktów podlegających regulacjom prawnym, które mogą wyrządzić krzywdę, szkodę albo spowodować obrażenia. Nie wolno na przykład zamieszczać opinii o broni palnej, produktach tytoniowych lub lekach na receptę. Nie wolno także zamieszczać treści zawierających lub przedstawiających instrukcje dotyczące działań, które są niebezpieczne lub nielegalne.
 • Numery telefonów, adresy e-mail i adresy URL: w treści opinii nie umieszczaj numerów telefonów, adresów e-mail ani linków do innych stron.
 • Dane osobowe i informacje poufne: nie przesyłaj opinii zawierających czyjeś dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane karty kredytowej, numer ubezpieczenia, informacje z prawa jazdy itp.
 • Kulturalne wypowiedzi: nie przesyłaj opinii, które zawierają zwroty obsceniczne, wulgarne albo obraźliwe lub treści przedstawiające sceny przemocy, poważne obrażenia albo śmierć lub mają na celu atakowanie innych osób albo są zniesławiające.
 • Konflikt interesów: nie przesyłaj opinii opłaconych lub takich, które są nieautentyczne. Opinie klientów mają największą wartość, gdy są szczere i obiektywne. Usuwamy opinie, jeśli uznamy, że jest z nimi związany konflikt interesów lub zostały one napisane przez pracowników lub inne osoby, które mogą czerpać korzyści z produktu. Przesyłaj tylko opinie uczciwie uzyskane od klientów, którzy kupili produkt.
 • Treści naruszające prawo: nie przesyłaj opinii zawierających linki do treści niezgodnych z prawem, na przykład do stron oferujących sprzedaż narkotyków, podróbek produktów, niedozwolonej broni lub leków na receptę bez konieczności okazywania recepty. Te treści są niedozwolone.
 • Złośliwe oprogramowanie i wyłudzanie informacji: nie przesyłaj opinii zawierających linki do złośliwego oprogramowania, wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania. Zabraniamy rozpowszechniania treści wyłudzających informacje i innych treści powodujących szkody lub zakłócenia w działaniu sieci, serwerów albo innej infrastruktury Google lub innych firm.
 • Treści chronione prawem autorskim: nie przesyłaj opinii, które naruszają prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia na podstawie amerykańskiej ustawy Digital Millennium Copyright Act (DMCA) znajdziesz na stronie z procedurami związanymi z prawem autorskim.
 • Naruszenie znaku towarowego: nie przesyłaj treści wykorzystujących znak towarowy w sposób, który może wprowadzać w błąd co do pochodzenia produktu.
 • Plagiat: nie przesyłaj opinii zawierających treści przywłaszczone sobie, a stworzone przez inne osoby lub podmioty.
 • Treści automatyczne: nie zezwalamy na opinie generowane głównie przez automatyczne programy lub aplikacje oparte na sztucznej inteligencji. Jeśli wykryjesz takie treści, powinny one zostać oznaczone w pliku danych jako spam za pomocą atrybutu <is_spam>.
 • Materiały o charakterze pornograficznym: nie przesyłaj opinii zawierających treści o charakterze jednoznacznie seksualnym. Zabronione jest też publikowanie opinii zawierających pornografię dziecięcą lub przedstawiających dzieci jako obiekty seksualne. W przypadku tego typu treści usuniemy opinię, zamkniemy plik danych z opiniami o produktach i prześlemy zgłoszenie do amerykańskiego Narodowego Centrum ds. Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych (National Center for Missing & Exploited Children, NCMEC ) oraz zawiadomimy odpowiednie organy wymiaru sprawiedliwości. Te treści są niedozwolone.
 • Szerzenie nienawiści: nie przesyłaj opinii, które są skierowane przeciwko określonym grupom ze względu na ich rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, niepełnosprawność, płeć, wiek, status weterana, orientację seksualną czy tożsamość płciową. Zabronione są opinie zawierające brutalny język, treści związane z terroryzmem, a także materiały mające na celu podżeganie i zachęcanie do aktów przemocy lub zachowań ekstremistycznych.
 • Wzajemna promocja innych produktów lub stron: opinie zawierające treści promocyjne dotyczące innych niepowiązanych witryn, produktów lub usług są niedozwolone. Jeśli wykryjesz takie treści, powinny one zostać oznaczone w pliku danych jako spam za pomocą atrybutu <is_spam>.
 • Opinie nie na temat: możemy usunąć opinie, które zawierają głównie treści niezwiązane z produktem. Dotyczy to między innymi komentarzy na temat wysyłki i dostawy, wrażeń użytkownika związanych z danym sprzedawcą, kontrowersyjnych wypowiedzi na tematy polityczne lub społeczne oraz uwag, w których atakowane są inne osoby, a także opinii, które nie są oparte na bezpośredniej znajomości produktu. Dotyczy to też odpowiedzi sprzedawców na komentarze recenzentów.
 • Podszywanie się pod inne osoby: nie akceptujemy opinii autorstwa osób, które podają się za kogoś innego.
 • Język: opinie należy przesyłać w języku, w którym zostały napisane. Opinie będą wyświetlane w języku, w którym zostały napisane, a na stronie Zakupów będzie opcja przetłumaczenia ich na język użytkownika.
 • Powielone treści: każda opinia może się pojawić tylko w jednym pliku danych i tylko raz. Jeśli opinia dotyczy wielu wersji produktu, należy ją oznaczyć, dodając do niej kilka unikalnych identyfikatorów produktów oraz adres URL. W plikach danych przesyłanych przez różnych sprzedawców nie powinny pojawiać się opinie o tej samej treści. Sprzedawca musi być właścicielem opinii i nie może przesyłać do Google treści pochodzących z innych źródeł. Jeśli znajdziemy powtórzone opinie w więcej niż jednym pliku danych, możemy umieścić na liście zablokowanych jedną lub więcej z nich, a nawet całe pliki danych.

Pliki danych z opiniami muszą mieć wysoką jakość

Im wyższa jakość opinii, tym większy ich wpływ na decyzje kupujących. W przypadku ocen produktów przesyłanych w pliku danych dopilnuj, aby opinie były trafne i przydatne dla klientów, gdy szukają oni informacji o produkcie. Opinia, która zawiera tylko sformułowanie „uwielbiam!!!!!!!!!!!!!!! :):)”, nie zawiera odpowiednich informacji i dlatego jest opinią o niskiej jakości, a takie nie są wyświetlane.

Możemy na przykład usunąć opinie lub zablokować całe pliki danych, które zawierają:

 • Treści niskiej jakości: częściowe, niepełne albo bardzo krótkie komentarze lub opinie, które są niewłaściwie sformatowane, zawierają błędy interpunkcyjne lub bezsensowny tekst.
 • Tekst standardowy: na przykład wstępnie wypełniony tekst dla użytkowników.
 • Niefunkcjonalne treści: adresy URL produktów [product_url] muszą prowadzić do strony sprzedawcy i nie powinny być takie same. Aktywne strony produktów powinny wyświetlać opinie. Adresy URL opinii [review_url] powinny działać i prowadzić do strony, na której są wyświetlane opinie.

Zgodnie z zasadami programu nie możesz konwertować systemu opinii, który ma mniej niż 5 gwiazdek, na system pięciogwiazdkowy. Nie wolno na przykład przypisywać liczby gwiazdek do pytań takich jak „Czy kupisz ten produkt ponownie?”, na które odpowiedzią jest „Tak” lub „Nie”.


Pliki danych z opiniami muszą być gromadzone przez sprzedawcę i stanowić jego własność

Musisz samodzielnie zbierać opinie przesyłane do Google – również Ty musisz pozostać ich właścicielem. Możesz przesyłać je bezpośrednio lub przez zatwierdzonego zewnętrznego pośrednika, ale nie akceptujemy opinii pochodzących z innych źródeł.

Oto kilka wyjątków od tej zasady:

 • Sprzedawcy, których witryna handlu elektronicznego znajduje się na serwerze internetowej platformy handlowej gromadzącej i udostępniającej opinie tym sprzedawcom.
 • Jeśli dana firma zarządza kontami w imieniu sprzedawcy, który chce udostępniać opinie w Google, te zarządzane konta mogą uczestniczyć w programie.
 • Sprzedawca może przesłać jeden plik danych z opiniami dla wszystkich swoich podmiotów zależnych, jeśli gromadzi opinie dla nich wszystkich i jeśli nie można przypisać własności opinii pojedynczym podmiotom. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, skontaktuj się z nami.
 • Sprzedawcy uczestniczący w programie Oceny produktów przez Opinie konsumenckie Google.

Opinie o produktach ze zdjęciami robionymi przez użytkowników

Pliki danych mogą zawierać zdjęcia należące do użytkowników, które zostały przez nich przesłane w ramach opinii o produktach. Zdjęcia należące do użytkowników i przez nich zrobione muszą być zgodne z wcześniej wspomnianymi wymaganiami Google dotyczącymi treści i jakości oraz zasadami formatowania.

Styl zdjęcia – zalecenia dotyczące formatowania
Wskazania Przeciwwskazania
Przesyłaj zdjęcia wysokiej jakości (w wysokiej rozdzielczości) od klientów. Nie przesyłaj ciemnych lub rozmytych zdjęć.
Przesyłaj zdjęcia zrobione przez Twoich klientów. Nie używaj zdjęć, których klienci nie zrobili samodzielnie.
Upewnij się, że zdjęcia przesłane przez klientów są odpowiednie. Nie używaj zdjęć klientów, które zawierają nieodpowiednie obrazy, reklamy lub materiały promocyjne.
Upewnij się, że zdjęcia przesłane przez Twoich klientów nie są nadmiernie zmienione filtrami. Nie używaj zdjęć klientów, które zawierają zrzuty ekranu, rysunki lub inne elementy niebędące zdjęciami.
Upewnij się, że zdjęcia przesłane przez klientów zawierają odpowiedni tekst lub nakładkę. Nie używaj zdjęć klientów, które zawierają rozpraszające lub niezwiązane z produktem nakładki tekstowe.

Użytkownicy mogą zgłaszać opinie o zdjęciach, które ich zdaniem są nie na temat, niskiej jakości itp.

Aby zgłosić zdjęcie:

 1. Kliknij opcję „Prześlij opinię”.
 2. Wybierz powód, który najbardziej pasuje do Twojej opinii.
 3. Kliknij przycisk Prześlij.
Uwaga: zdjęcia zrobione w prywatnych domach, miejscach niedostępnych publicznie lub w innych miejscach prywatnych nie powinny być publikowane bez zgody właściciela. Nie publikuj też zdjęć, na których można zidentyfikować poszczególne osoby, bez zgody tych osób.

W celu sprawdzenia, czy treści i opinie są zgodne z naszymi zasadami, korzystamy z połączenia weryfikacji automatycznej i manualnej. Korzystając z algorytmów oraz systemów uczących się, nasze technologie egzekwowania zgodności z zasadami pomagają chronić sprzedawców i użytkowników oraz zapewnić bezpieczeństwo platformom. Bardziej złożone, niejasne i poważne przypadki naruszenia zasad są sprawdzane i rozpatrywane przez przeszkolonych do tego ekspertów, którzy przeprowadzają ocenę treści, jakiej nie mogłyby wykonać same algorytmy, na przykład dlatego, że w danym przypadku konieczne jest zrozumienie kontekstu danego materiału.

W przypadku treści i opinii, które naruszają nasze zasady, podejmujemy odpowiednie działania. Mogą one obejmować odrzucenie treści lub opinii naruszających zasady, a także wysyłanie ostrzeżeń i zawieszanie kont w przypadku powtarzających się lub poważnych naruszeń. Powtarzające się naruszenia zasad traktujemy bardzo poważnie.

W niektórych sytuacjach usuwamy treści na żądanie, gdy wymaga tego obowiązujące prawo lub zobliguje nas do tego sąd. Wnioski prawne można przesyłać tutaj.


Opcja prośby o sprawdzenie problemów z ocenami produktów

Jeśli treści zostały odrzucone, a problem został rozwiązany lub się z nim nie zgadzasz, możesz poprosić o sprawdzenie. Jeśli pozytywnie przejdziesz weryfikację, problem zniknie. Jeśli konto lub jedna z ofert produktów pozostaną odrzucone i nie wiesz, co zrobić dalej, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.

If you’re working with a third-party platform, some of these instructions may not apply to you. Refer to your third-party platform for instructions on how to resolve the issue or complete the task. Learn how to find support if you use a non-Google platform.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
4803381002269598253
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
71525