Zasady programu Oceny produktów

Jeśli chcesz wziąć udział w programie Oceny produktów, to przesyłając plik danych z opiniami, musisz mieć ich w nim co najmniej 50.

Jeśli bierzesz udział w programie Oceny produktów przez Opinie konsumenckie Google, Twoje opinie będą zbierane w ramach programu Opinie konsumenckie Google i wysyłane do Merchant Center.

Oto dodatkowe zasady programu, które dotyczą wszystkich sprzedawców zarejestrowanych w programie Oceny produktów:

Sprzedawcy muszą udostępniać Google wszystkie otrzymane opinie za pomocą comiesięcznych aktualizacji
Aby zapewnić kupującym przejrzyste i pełne informacje, musisz udostępniać nam wszystkie opinie o produktach, w tym także te z małą liczbą gwiazdek. Wymagamy aktualizowania pliku z opiniami co najmniej raz w miesiącu, a nawet częściej. Gdy kupujący szukają informacji o produkcie, nowsze opinie są dla nich bardziej istotne. Jeśli nie będziesz co miesiąc odświeżać pliku danych z opiniami, uznamy go za nieaktualny i stracisz możliwość uczestniczenia w programie Oceny produktów.
Pliki danych z opiniami o produktach muszą być zgodne z zasadami dotyczącymi treści
Wszystkie opinie muszą spełniać wymagania Google dotyczące treści. Usuwamy opinie, które nie są z nimi zgodne.
 • Spam: dopilnuj, aby pliki danych z opiniami nie zawierały nieistotnego, powtarzającego się ani bezsensownego tekstu.
 • Numery telefonów, adresy e-mail i adresy URL: w treści opinii nie umieszczaj numerów telefonów, adresów e-mail ani linków do innych stron.
 • Dane osobowe i informacje poufne: nie przesyłaj opinii zawierających czyjeś dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane karty kredytowej, numer ubezpieczenia, informacje z prawa jazdy itp.
 • Kulturalne wypowiedzi: nie używaj zwrotów wulgarnych, obscenicznych ani obraźliwych. Usuwamy też opinie mające na celu atakowanie innych osób.
 • Konflikt interesów: opinie mają największą wartość, gdy są szczere i obiektywne. Usuwamy opinie, jeśli uznamy, że jest z nimi związany konflikt interesów lub zostały one napisane przez pracowników lub inne osoby, które mogą czerpać korzyści z produktu. Przesyłaj opinie uczciwie uzyskane od klientów, którzy kupili produkt, i nie załączaj opłaconych opinii.
 • Nielegalne treści: nie przesyłaj opinii zawierających linki do treści niezgodnych z prawem, na przykład do stron oferujących sprzedaż leków na receptę bez konieczności okazywania recepty.
 • Treści chronione prawem autorskim: nie przesyłaj opinii, które naruszają prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia na podstawie amerykańskiej ustawy Digital Millennium Copyright Act (DMCA) znajdziesz na stronie z procedurami związanymi z prawem autorskim.
 • Plagiat: nie zezwalamy na przywłaszczanie sobie, w ramach opinii, treści należących do innych osób.
 • Treści o charakterze jednoznacznie seksualnym: w opiniach nie wolno umieszczać treści o charakterze jednoznacznie seksualnym. Zabronione jest też publikowanie opinii zawierających pornografię dziecięcą lub przedstawiających dzieci jako obiekty seksualne. W przypadku tego typu treści usuniemy opinię, zamkniemy plik danych z opiniami o produktach i prześlemy zgłoszenie do organizacji NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) oraz zawiadomimy odpowiednie organy wymiaru sprawiedliwości.
 • Szerzenie nienawiści: nie zezwalamy na opinie, które są skierowane przeciwko określonym grupom ze względu na ich rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, niepełnosprawność, płeć, wiek, status weterana, orientację seksualną czy tożsamość płciową. W opiniach zabronione jest też używanie agresywnego języka.
 • Wzajemna promocja innych produktów lub stron: w opiniach nie powinny się znajdować treści promocyjne dotyczące innych stron, produktów, usług itp.
 • Opinie nie na temat: nie akceptujemy recenzji, które zawierają głównie treści niezwiązane z produktem. Dotyczy to między innymi komentarzy na temat wysyłki i dostawy, doświadczeń użytkownika z danym sprzedawcą, kontrowersyjnych wypowiedzi na tematy polityczne lub społeczne oraz uwag atakujących inne osoby. Usuwamy opinie, które nie są oparte na bezpośredniej znajomości produktu.
 • Podszywanie się pod inne osoby: nie akceptujemy opinii autorstwa osób, które podają się za kogoś innego.
 • Język: opinie powinny być udostępniane w języku oryginalnym, ale w Stanach Zjednoczonych wyświetlać się będą tylko opinie w języku angielskim. We wszystkich innych krajach opinie będą wyświetlane w języku, w którym zostały napisane, a na stronie produktu będzie opcja przetłumaczenia ich na język użytkownika.
 • Zduplikowane treści: każda opinia może się pojawić tylko w jednym pliku danych. Te same opinie nie powinny być zawarte w plikach danych przesłanych przez różnych sprzedawców. Oznacza to, że sprzedawca musi być właścicielem opinii i nie może używać treści pochodzących z innych źródeł. Jeśli znajdziemy zduplikowane opinie w więcej niż jednym pliku danych, możemy umieścić na czarnej liście jedną lub więcej opinii albo całe pliki danych.
Pliki danych z opiniami muszą mieć wysoką jakość
Im wyższa jakość opinii, tym większy ich wpływ na decyzje kupujących. W przypadku ocen produktów przesyłanych w pliku danych dopilnuj, aby opinie były trafne i przydatne dla klientów, gdy szukają oni informacji o produkcie. Na przykład opinia „uwielbiam!!!!!!!!!!!!!!!:):)” nie zawiera odpowiednich informacji i dlatego jest opinią o niskiej jakości, a takie nie są wyświetlane.

Zgodnie z zasadami programu nie możesz konwertować systemu opinii, który ma mniej niż pięć gwiazdek, na system pięciogwiazdkowy. Nie wolno na przykład przypisywać liczby gwiazdek do pytań takich jak „Czy kupisz ten produkt ponownie?”, na które odpowiedzią jest „Tak” lub „Nie”.
Opinie powinny być gromadzone przez sprzedawców i stanowić ich własność
Musisz samodzielnie zbierać opinie przesyłane do Google – również Ty musisz pozostać ich właścicielem. Możesz przesyłać je bezpośrednio lub przez zatwierdzonego zewnętrznego pośrednika, ale nie akceptujemy opinii pochodzących z innych źródeł.

Oto kilka wyjątków od tej zasady:

 • Sprzedawcy, których witryna handlu elektronicznego znajduje się na serwerze internetowej platformy handlowej gromadzącej i udostępniającej opinie tym sprzedawcom.
 • Firmy, które bezpośrednio nie sprzedają produktów użytkownikom w internecie, nie mogą uczestniczyć w programie Oceny produktów. Jeśli dana firma zarządza kontami w imieniu sprzedawcy, który chce udostępniać opinie w Google, te zarządzane konta mogą uczestniczyć w programie.
 • Sprzedawca może przesłać jeden plik danych z opiniami dla wszystkich swoich podmiotów zależnych, jeśli gromadzi opinie dla wszystkich tych podmiotów i jeśli nie można przypisać własności opinii pojedynczym podmiotom. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, skontaktuj się z nami.
 • Sprzedawcy uczestniczący w programie Oceny produktów przez Opinie konsumenckie Google.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?