Zobrazovanie naživo a sledovanie výkonnosti

V tomto článku nájdete odpovede na časté otázky o tom, kde Google distribuuje vaše promá, ako môžete sledovať ich výkonnosť a kedy sa za zobrazované promá účtujú poplatky.

Špeciálne ponuky obchodníka umožňujú distribuovať online promá do reklám v Nákupoch zobrazovaných na Google.com a na karte Nákupy

Kde sa budú moje promá zobrazovať?

Promá sa zobrazujú spolu s reklamami v Nákupoch na Google.com a na karte Nákupy. Promo sa bude zobrazovať pri príslušných výrobkoch na Google.com a na karte Nákupy ako odkaz typu „akciová ponuka“. V mobiloch sa bude zobrazovať ako odkaz typu „štruktúrované promo“, v ktorom sa uvádza suma ponuky a typ výhody.
Ak chcete do Googlu odoslať Špeciálne ponuky obchodníka, pozrite si publikačné požiadavky, pravidlá programušpecifikácie informačného kanála.
Čo treba urobiť, aby sa promo zobrazovalo v reklamách v Nákupoch na Googli?

Ak sa promo vzťahuje na konkrétne výrobky, na Google.com a na karte Nákupy bude pridané k položkám, na ktoré je namapované. Promá sa mapujú v informačnom kanáli výrobkov. Prečítajte si ďalšie informácie o vytváraní a odosielaní prom. Ak sa promá zobrazujú, objavujú sa v reklamách v Nákupoch ako odkazy typu „akciová ponuka“. Ak sa promo vzťahuje na všetky výrobky, bude sa objavovať vo všetkých reklamách v Nákupoch zobrazovaných na Google.com. 

Poznámka: Používanie prom nemá vplyv na vaše hodnotenie na Googli.

Ako môžem sledovať výkonnosť svojho proma?

Na začiatok si prečítajte, ako sa meria výkonnosť prom.

Akú webovú adresu Google používa, keď používatelia kliknú na tlačidlo NAKUPOVAŤ v prome?

Kupujúcich presmerujeme na adresu zadanú ako hodnotu atribútu link [odaz] v informačnom kanáli. Dostanú sa na rovnaké umiestnenie, ako keby klikli na odkaz na vstupnú stránku výrobku.

Koľko stojí zobrazovanie prom v reklamách v Nákupoch?

Za promá pridané do reklám v Nákupoch na Google.com a na karte Nákupy sa neúčtujú ďalšie poplatky, no aj tu sa uplatňujú ceny za kliknutie (CZK). 

Možno na jednu položku namapovať viacero prom? Ako sa budú zobrazovať na Googli?
Na jednu položku v informačnom kanáli výrobkov možno namapovať maximálne desať hodnôt atribútu promotion_ids [identifikátor_proma]. Na Googli sa môže zobrazovať najviac päť prom na položku. Poradie, v akom sa promá zobrazujú, je určené atribútom product_applicability [platnosť_pre_výrobky]. Prioritne sa zobrazujú promá, ktoré majú v atribúte product_applicability [platnosť_pre_výrobky] zadanú hodnotu SPECIFIC_PRODUCTS [KONKRÉTNE_VÝROBKY], potom tie, ktoré majú v atribúte product_applicability [platnosť_pre_výrobky] ALL_PRODUCTS [VŠETKY_VÝROBKY]
Ako môžem do reklám v Nákupoch pridať anotáciu pre mobily?
Do reklám v Nákupoch nie je potrebné pridávať anotáciu pre mobily. Po schválení (na základe pravidiel a pokynov pre SKU) bude promo viditeľné na Google.com a na karte Nákupy v počítačoch aj mobiloch. 
Poznámka: V promách v mobiloch sa nebudú zobrazovať odkazy typu „akciová ponuka“. V týchto promách sa namiesto toho zobrazí samotné promo (napr. „Pri nákupe nad 25 € zľava 5 %“).
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?