Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Di chuyển trong Google Merchant Center

Bạn có thể sử dụng Google Merchant Center làm nơi quản lý nguồn cấp dữ liệu, xem dữ liệu và khám phá các chương trình dành cho sản phẩm của mình. Trên trang Tổng quan, bạn có thể xem các thông báo gần đây, dữ liệu tổng quan dành cho tài khoản của mình cũng như xem nhanh tất cả các chương trình và nhiệm vụ đang chờ xử lý. Trên trang Sản phẩm, bạn xem được nguồn cấp dữ liệu sản phẩm hợp nhất và thông tin về chất lượng dữ liệu. Các trang Phát triển và Hiệu suất là nơi bạn có thể quản lý và khám phá các chương trình.

Tổng quan

Hãy chuyển đến trang Tổng quan từ bảng chuyển hướng bên trái để xem nhanh các thông báo của Merchant Center cũng như bản tóm tắt về các chương trình và hiệu suất của bạn. Trang Tổng quan chứa thẻ cho từng chương trình, trên mỗi thẻ có thông tin chi tiết về các nhiệm vụ trong chương trình, thông tin về nguồn cấp dữ liệu và số lượt nhấp vào Quảng cáo mua sắm. Để biết thêm thông tin về dữ liệu sản phẩm, hãy nhấp vào các đường dẫn liên kết trực tiếp để truy cập vào phần chẩn đoán dữ liệu và nguồn cấp dữ liệu sản phẩm.

Sản phẩm

Trang Sản phẩm cho phép bạn quản lý nguồn cấp dữ liệu, đánh giá chất lượng dữ liệu của nguồn cấp và xem danh sách chi tiết các sản phẩm ở cùng một nơi. Từ đây, bạn có thể nhanh chóng truy cập tất cả thông tin và tùy chọn thiết lập về dữ liệu sản phẩm.

  • Chẩn đoán: Xem xét và khắc phục các sự cố hiện tại cũng như các sự cố đã từng xảy ra với dữ liệu sản phẩm. Hãy sử dụng bộ lọc ngữ cảnh để biết thêm thông tin về tính đủ điều kiện của sản phẩm trong các ngữ cảnh và chương trình khác nhau.
  • Tất cả sản phẩm: Xem và quản lý từng sản phẩm riêng lẻ. Bạn cũng có thể thêm sản phẩm.
  • Nguồn cấp dữ liệu: Tạotải các nguồn cấp dữ liệu lên. Trang Nguồn cấp dữ liệu là nơi bạn có thể sử dụng nhiều công cụ có liên quan đến nguồn cấp dữ liệu, bao gồm cả quy tắc về nguồn cấp dữ liệubáo cáo lỗi có thể tải xuống.
    • Lưu ý: Nếu tài khoản Merchant Center của bạn có liên kết với nhiều tài khoản Google Ads, thì hệ thống sẽ tổng hợp dữ liệu về số lượt nhấp từ các tài khoản đó. Hãy truy cập vào tài khoản Google Ads đã liên kết của bạn để xem báo cáo đầy đủ về hiệu quả hoạt động của quảng cáo.

Hiệu suất

Hãy nhấp vào trang Bảng điều khiển để xem thông tin tổng quan nhanh về hiệu suất hoạt động trên Shopping Actions hoặc sử dụng Trình chỉnh sửa báo cáo để tạo báo cáo tùy chỉnh về hiệu suất của bạn.

Phát triển

Trang Phát triển cho phép bạn khám phá các cơ hội để tận dụng hiệu quả Merchant Center. Hãy nhấp vào Cơ hội để xem các đề xuất dành riêng cho bạn nhằm cải thiện doanh nghiệp và khám phá toàn bộ các chương trình bằng cách nhấp vào Quản lý chương trình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố