Veiledning for programtilgang

Feilsøk feeden din

Troubleshoot your feed [hero image]

 

Vi ønsker å kunne gi deg svar på alle spørsmål som kan oppstå når du bruker feeder og Google Merchant Center. I denne artikkelen forklarer vi hvordan du feilsøker problemer med oppretting, formatering og opplasting av feeder.

Hvis produktene dine blir avvist, kan du lese artikkelen Om vareavvisninger grunnet brudd på retningslinjer.

Hvis kontoen din blir avvist, kan du lese artikkelen Forstå sanksjoner på kontonivå knyttet til datakvalitetsproblemer med produktinformasjonen.

Gjennomgå resultatene av feedbehandlingen

Du kan gjennomgå resultatene av all feedbehandling for filbaserte eller Google Regneark-baserte feeder. Slik finner du resultatene:

 1. Logg på Merchant Center-kontoen din.
 2. Klikk på Produkter på navigasjonsmenyen og deretter på Feeder.
 3. Klikk på navnet på hovedfeeden eller ekstrafeeden du vil gjennomgå.
 4. Gjennomgå resultatene:
  • Egenskaper: Inkluderer viktige feedegenskaper, som varierer avhengig av inndatametoden for feeden. Her finner du attributter som inndatametode, tidssone, filstørrelse, skilletegn som er oppdaget (hvis aktuelt), med mer.
  • Attributter: Feedene dine må overholde spesifikasjonene for produktinformasjon for programmene du har registrert deg for. I denne delen kan du gjennomgå alle attributtene vi har funnet i feeden din, inkludert attributtene som gjenkjennes og tilordnes til datapesifikasjonene, samt ukjente attributter som ikke samsvarer med noen av de som er oppført i spesifikasjonen for produktinformasjon. Du kan se gjennom listen og bruke verktøy som feedregler for å informere Merchant Center om hvilket ukjente attributt du vil bruke for å fylle ut et Google-attributt. Det kan for eksempel hende du vil bruke et attributt som heter «produktnavn» som verdien for attributtet for tittel [title].
  • Behandler data: I denne delen kan du se hvor mange varer du har i feeden, og hvor mange varer det er oppdaget problemer for. Gjennomgå listen over vareproblemer for å finne ut hvor mange varer i feeden din som er berørt, inkludert eksempler og linker til dokumentasjon for å løse problemet.

Hvis kontoen din avvises selv om feedene dine ser ut til å være riktige, kan du ta en titt på den samlede problemrapporteringen for Shopping-produktinformasjonen for kontoen din, feedene dine og varene dine på «Diagnostikk»-siden, som du finner under «Produkter».

Merk: Behandlingsprosessen ser bare etter grunnleggende fil- og dataproblemer. Gå til Diagnostikk for å gå gjennom alle typer problemer.
Troubleshoot your feed | Feed creation issues [icon] Problemer med å lage feeder
Troubleshoot your feed | Feed registration issues [icon]Problemer med registrering av feeder
 • Oppføringsland: Spesifiser hvor varene dine selges. Hvis du for eksempel angir «USA» som oppføringsland, betyr dette at varene dine er tilgjengelige for kjøp i USA. Produktinformasjonen som lastes opp til et valgt land, må oppfylle kravene for det aktuelle landet, inkludert kravene i feedspesifikasjonene og retningslinjene.
 • Flere land: Angi flere oppføringsland hvis du selger det samme produktet i flere land. Sørg for at produktene dine oppfyller kravene for hvert land, inkludert kravene i spesifikasjonene og retningslinjene for feeder.
 • Filnavnet til datafeeden: RSS- og Atom-filer skal ha filetternavnet .xml. Filer uten filetternavn blir som standard behandlet som tabulatordelte filer og skal slutte på .txt. Husk at vi ikke godtar filer i Excel-format. Her kan du få hjelp med konvertering av regneark.
 • Hvis du bruker filetternavn som .zip eller .gz, må du sørge for at filen er komprimert, siden systemet vårt går ut fra at slike filtyper er det. Hvis du laster opp en ukomprimert fil med en slik filtype, er det ikke sikkert at feeden kan behandles. Sørg for at det komprimerte arkivet inneholder bare én fil.

Vi anbefaler at du bruker standardinnstillingen «Oppdag automatisk» når du redigerer innstillingene for datafeeden din, med mindre du forsøker å løse et bestemt problem.

Troubleshoot your feed | Formatting issues Formateringsproblemer
 • Tekst eller tabulatordelt
  • Hvis du bruker tekst som er formatert tidligere (all tekst med linjeskift eller anførselstegn), må du aktivere attributter i anførselstegn for feeden din.
  • Sørg for at alle kolonnene (tabulatorene) med de obligatoriske attributtene samsvarer med alle varene. Ofte kan det være en ekstra eller manglende tabulator.
  • Hvis du bruker Google Regneark, kan Google Merchant Center-tillegget hjelpe deg med å validere dataene dine.
 • XML
  • Du kan ikke legge inn spesialtegn uten escape-tegn, for eksempel «&».
  • Eventuelle store bokstaver i attributtnavnene må fjernes. Attributtet for tittel [title] må for eksempel angis som <title>, ikke <Title>.
  • Feilaktig koding forekommer fra tid til annen. Kontroller at filen er kodet i et godkjent format.
Troubleshoot your feed | Upload issues [icon]Problemer med opplasting
 • Det kan hende at feeden din er for stor for opplastingsmetoden du bruker.
  • Filer som lastes opp direkte, må være mindre enn 4 GB. (Hvis du får en «beklager»-melding når du bruker denne metoden, kan du vente noen timer og prøve på nytt.)
  • Filer som sendes via SSH File Transfer Protocol (SFTP) og File Transfer Protocol (FTP), må være mindre enn 4 GB.
  • Filer som er angitt for planlagt henting, må være mindre enn 4 GB.
 • Noen vanlige grunner til at automatiske opplastinger mislykkes:
  • Nettadressen som brukes i den planlagte hentingen, blokkeres av robot.txt eller har ikke tillatelsesinnstillingene som kreves for at Merchant Center skal kunne laste ned datafeeden.
  • Nettadressen som brukes i planleggingen, fungerer ikke, eller den viderekobler til en side som ikke inneholder datafeeden.
 • Komprimerte filer må være mindre enn 500 MB.

Her er noen av de vanligste feilene som forekommer ved bruk av SFTP og FTP.

Problem Løsning
«Server not found»

For FTP: Sjekk at du logger deg på ftp://uploads.google.com. Hvis du bruker en FTP-klient, fjerner du ftp:// og bruker uploads.google.com.

For SFTP: Sjekk at du logger på {sftp-brukernavn}@partnerupload.google.com med tjenerporten 19321. Hvis du bruker en SFTP-klient, må du kanskje bruke «sftp://» som prefiks i vertsnavnadressen (for eksempel sftp://partnerupload.google.com).

«Username or password incorrect» Klikk her hvis du trenger hjelp med SFTP- og FTP-påloggingsproblemer.
«Can't build data connection» eller «FTP folder error» Du må laste opp innholdet ved hjelp av passiv FTP.
«Filename not allowed» Sjekk at filnavnet ikke inneholder mellomrom. Filnavnet må være helt likt filnavnet du har registrert i kontoen din.
«You don't have a data feed registered with this name» Påse at navnet på filen som du sender inn via SFTP eller FTP, samsvarer nøyaktig med filnavnet du oppga da du registrerte datafeeden.
«FTP connection reset by peer» Nettforbindelsen til FTP-tjeneren ble brutt. Prøv å laste opp filen på nytt. Hvis filstørrelsen er under 200 MB, kan du også laste opp filen direkte via datafeedsiden i Google Merchant Center. Hvis filen er større enn 200 MB, kan du forsøke å dele opp datafeeden i flere filer på under 200 MB. Da kan du laste opp filene via oversikten din.

I denne artikkelen finner du løsninger på konkrete problemer knyttet til SFTP og FTP som du ikke finner på denne siden.

Hvis du har opprettet feeden med en av opplastingsmetodene og vil se nærmere på den mens du feilsøker, kan du laste den ned ved å følge disse trinnene. Merk at det ikke finnes noen filer å laste ned for Content API-feeder.

 1. Logg på Merchant Center-kontoen din.
 2. Velg Produkter på navigasjonsmenyen til venstre, og klikk deretter på Feeder.
 3. Klikk på feednavnet i «Feed»-kolonnen.
 4. På «Behandler»-fanen klikker du på prikkeikonet 3 dot icon helt til høyre.
 5. Velg alternativet Last ned fil.
Du kan også prøve å eksportere hele feeden til Google Cloud ved å bruke betafunksjonen for eksport i Merchant Center-eksport (beta).

Merk at bare brukere som var knyttet til selgerkontoen på tidspunktet da filen ble lastet opp, har rettighetene som kreves for å laste ned feeden.

Etter at du har lastet opp feeden, får du muligheten til å laste ned en CSV-rapport som inneholder detaljer om behandlingsfeil og advarsler. Når en rapport er tilgjengelig, kan du laste ned rapporten fra feedsammendragssiden ved siden av «Last ned filen»-knappen. Rapporten inneholder identifiserende informasjon om feilene øverst etterfulgt av en tabell med detaljer om enkeltvarer og feil og advarsler i den tilhørende feeden. Merk at rapporten bare er tilgjengelig i 14 dager etter at du har lastet opp feeden din, og at den maksimalt inneholder 100 000 feil og advarsler til sammen.

Du kan også bruke feedregler for å rette opp manglende eller feilformaterte attributter i feeden din uten å redigere innholdet i den.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
false
false
true
71525
false
false