Veiledning for programtilgang

Feilsøk feeden din

Fra tid til annen kan du ha behov for å feilsøke datafeeden din. Vi ønsker å kunne gi svar på visse spørsmål som kan dukke opp når du bruker feeder og Google Merchant Center. Hvis kontoen din ikke godkjennes eller mister godkjenningen selv om feedene dine ser ut til å være riktige, kan du se på den samlede problemrapporteringen for Shopping-produktinformasjonen for kontoen din, feedene og varene dine på Diagnostikk-siden. 

 

Problemer med å lage feeder
Problemer med registrering av feeder
 • Salgsland: Angi det primære stedet der varene dine selges. Hvis du for eksempel angir «USA» som salgsland, betyr dette at varene dine er tilgjengelige for kjøp i USA. Produktinformasjonen som lastes opp til et valgt land, må oppfylle kravene for det aktuelle landet, inkludert kravene i feedspesifikasjonene og retningslinjene.
 • Flere land: Angi flere salgsland hvis du selger det samme produktet i flere land. Sørg for at produktene dine oppfyller kravene for hvert land, inkludert kravene i feedspesifikasjonene og retningslinjene. Vær oppmerksom på at denne funksjonen bare gjelder for Shopping-annonser.
 • Filnavnet til datafeeden: RSS- og Atom-filer skal ha filetternavnet .xml. Filer uten filetternavn blir som standard behandlet som tabulatordelte filer og skal slutte på TXT. Husk at vi ikke godtar filer i Excel-format. Her finner du informasjon om konvertering av regneark.
 • Når du bruker filetternavn som .zip eller .gz, må du passe på at filen er komprimert, siden systemet vårt går ut fra at slike filtyper er det. Hvis du laster opp en ukomprimert fil med en slik filtype, kommer kanskje ikke feeden til å fungere. Sørg for at det komprimerte arkivet inneholder bare én fil.

Vi anbefaler at du bruker standardinnstillingen «Oppdag automatisk» når du redigerer innstillingene for datafeeden din, med mindre du forsøker å løse et bestemt problem.

Formateringsproblemer
 • Tekst eller tabulatordelt
  • Hvis du bruker tekst som er formatert tidligere (all tekst med linjeskift eller anførselstegn), må du aktivere attributter i anførselstegn for feeden din.
  • Sørg for at alle kolonnene (tabulatorene) med de obligatoriske attributtene samsvarer med alle varene. Ofte kan det være en ekstra eller manglende tabulator.
  • Hvis du bruker Google Regneark, kan Google Merchant Center-tillegget hjelpe deg med å validere dataene dine.
 • XML
  • Du kan ikke legge inn spesialtegn uten kontrolltegn, slik som «&».
  • Attributtnavnene kan ikke inneholde store bokstaver, så eventuelle store bokstaver i attributtnavnene dine må fjernes. Attributtet tittel bør for eksempel angis som <title>, ikke <Title>.
  • Feilaktig koding forekommer fra tid til annen. Kontroller at filen din er kodet i et godkjent format.
Problemer med opplasting
 • Feeden din kan være for stor til å lastes opp ved bruk av metoden du valgte. Vi gjør oppmerksom på følgende:
  • Filer for direkteopplasting være mindre enn 4 GB. (Hvis du får en feilmelding når du bruker denne metoden, kan du vente noen timer og prøve på nytt.)
  • Filer du sender via SFTP (SSH File Transfer Protocol) og FTP (File Transfer Protocol), være mindre enn 4 GB.
  • Ved bruk av automatisk opplasting (planlagt henting) innholdet være mindre enn 4 GB
   • Dette er de to vanligste årsakene til at automatiske opplastinger mislykkes:
   • Nettadressen som brukes i den planlagte hentingen, blokkeres av robot.txt eller tillater ikke at vi laster ned datafeeden.
   • Nettadressen som er brukt for planlagt henting, fungerer ikke eller fører ikke videre til siden der datafeeden ligger.
  • Komprimerte filer må være mindre enn 500 MB.

I tabellen nedenfor får du en oversikt over vanlige feil som kan oppstå ved bruk av SFTP og FTP.

Problem Løsning
Server not found

For FTP: Sjekk at du logger deg på ftp://uploads.google.com. Hvis du bruker en FTP-klient, fjerner du ftp:// og bruker uploads.google.com.

For SFTP: Sjekk at du logger deg på {sftp-brukernavn}@partnerupload.google.com med tjenerporten 19321. Hvis du bruker en SFTP-klient, må du kanskje bruke «sftp://» som prefiks i vertsnavnadressen, (f.eks. sftp://partnerupload.google.com).

«Username or password incorrect» Klikk her hvis du trenger hjelp med SFTP- og FTP-påloggingsproblemer.
«Can't build data connection» eller «FTP folder error» Du må laste opp innholdet ved hjelp av passiv FTP.
«Filename not allowed» Sjekk at filnavnet ikke inneholder mellomrom. Filnavnet må være helt likt filnavnet du har registrert i kontoen din.
You don't have a data feed registered with this name Påse at navnet på filen som du sender inn via SFTP eller FTP, samsvarer nøyaktig med filnavnet du oppga da du registrerte datafeeden.
«FTP connection reset by peer» Nettforbindelsen til FTP-tjeneren er brutt. Prøv å laste opp filen på nytt. Hvis filstørrelsen er under 200 MB, kan du også laste opp filen direkte gjennom datafeedsiden i Google Merchant Center. Hvis filen din er større enn 200 MB, kan du forsøke å dele opp datafeeden i flere filer på under 200 MB. Da kan du laste opp filene via oversikten din.

 

I denne artikkelen finner du løsninger på spesifikke problemer knyttet til SFTP og FTP, som du ikke finner på denne siden.

Hvis du vil gjennomgå den opplastede feeden din mens du gjør undersøkelser, kan du følge denne fremgangsmåten for å laste ned feeden din:

 1. Logg på Merchant Center-kontoen din.
 2. Velg Produkter på navigasjonsmenyen til venstre, og klikk deretter på Feeder.
 3. Klikk på feednavnet i «Feed»-kolonnen.
 4. På «Behandler»-fanen klikker du på prikkeikonet 3 dot icon helt til høyre 
 5. Velg alternativet Last ned fil.
Du kan også prøve å eksportere hele feeden til Google Cloud ved å bruke betafunksjonen for eksport i Merchant Center-eksport (beta).

Vær oppmerksom på at bare brukere som var knyttet til selgerkontoen på tidspunktet da filen ble lastet opp, har rettighetene som kreves for å laste ned feeden.

Etter at du har lastet opp feeden, får du muligheten til å laste ned en CSV-rapport som inneholder detaljer om behandlingsfeil og advarsler. Når en rapport er tilgjengelig, kan du laste ned rapporten fra feedsammendragssiden ved siden av «Last ned filen»-knappen. Rapporten du kan laste ned, inneholder identifiserende informasjon om feilkildene øverst i filen etterfulgt av en tabell med identifiserende informasjon om de enkelte varene og feil og advarsler for disse i feeden. Vær oppmerksom på at rapporten bare er tilgjengelig i 14 dager etter at du har lastet opp feeden din, og at rapporten maksimalt inneholder 100 000 feil og advarsler til sammen.

Du kan også bruke feedregler til å korrigere manglende eller feilformaterte attributter i feeden din uten å redigere innholdet i feeden. 

 

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt