Varsel

I denne brukerstøtten finner du innhold både om Merchant Center Next og den eldre versjonen av Merchant Center. Se etter logoen øverst i hver artikkel for å forsikre deg om at du leser om Merchant Center-versjonen du faktisk bruker. 

Veiledning for programtilgang

Feilsøk feeder

Et egendefinert ikon for artikkeloverskrifter i den eldre versjonen av Merchant Center.
Hvis du ser etter informasjon om feilsøking av feeder i Merchant Center Next, kan du klikke her.
Denne artikkelen forklarer hvordan du feilsøker problemer med oppretting, formatering og opplasting av feeder.

Hvis produktene dine blir avvist, kan du lese artikkelen Problemer i Merchant Center for å få innsikt i hvorfor de ble avvist.


Gjennomgå resultatene fra feedbehandlingen

Du kan gjennomgå resultatene fra all behandling av filbaserte eller Google Regneark-baserte feeder. Slik finner du resultatene:

 1. Velg Produkter på navigasjonsmenyen i Merchant Center-kontoen din.
 2. Klikk på Feeder.
 3. Klikk på navnet på hovedfeeden eller ekstrafeeden du vil gjennomgå.
 4. Gjennomgå resultatene:
  • Egenskaper: Her inkluderes viktige feedegenskaper, som varierer avhengig av feedens inndatametode, og du finner attributter som tidssone, filstørrelse, inndatametode, skilletegn funnet (hvis aktuelt) med mer.
  • Attributter: Feedene dine må være i tråd med spesifikasjonene for produktinformasjon i programmene du bruker. Her kan du gjennomgå alle attributtene vi har funnet i feeden, inkludert de som gjenkjennes og samsvarer med feedpesifikasjonene, samt ukjente attributter som ikke er oppført i spesifikasjonen for produktinformasjon. Du kan se gjennom listen og bruke verktøy som feedregler for å informere Merchant Center om hvilket ukjente attributt du vil bruke for å fylle ut et Google-attributt. Det kan for eksempel hende du vil bruke et attributt som heter «produktnavn» som verdien for attributtet for tittel [title].
  • Behandler data: I denne delen kan du se hvor mange produkter som finnes i feeden, og eventuelle problemer som er oppdaget med dataene som er registrert. Gjennomgå listen over vareproblemer for å finne ut hvor mange berørte produkter du har i feeden, som også har eksempler og linker til dokumentasjon for å løse problemet.

Hvis kontoen avvises selv om feedene ser ut til å være riktige, kan du ta en titt på den samlede problemrapporteringen for Shopping-produktinformasjonen, som omfatter hele kontoen din og alle varene og feedene. Du finner den under «Produkter» på «Diagnostikk»-siden.

Merk: Behandlingsprosessen ser bare etter grunnleggende fil- og dataproblemer. Gå til «Diagnostikk» for å gjennomgå alle typer problemer.

Finn ut mer om hvordan du bruker feedetiketter til å markedsføre produkter fra bestemte feeder.

Problemer med å lage feeder

Problemer med registrering av feeder
 • Oppføringsland: Oppgi hvor varene skal selges. Hvis du for eksempel oppgir «USA» som oppføringsland, betyr dette at varene kan kjøpes i USA. Produktinformasjonen om et valgt land som lastes opp, må innfri kravene for det aktuelle landet, inkludert kravene i retningslinjene for Shopping-annonser og feedspesifikasjonene. Vi anbefaler at du bruker standardinnstillingen «Oppdag automatisk», med mindre du forsøker å løse et bestemt problem.
 • Flere land: Oppgi flere oppføringsland hvis du selger det samme produktet i flere land. Påse at produktene innfrir de landsspesifikke kravene, inkludert kravene i retningslinjene for Shopping-annonser og feedspesifikasjonene.
 • Filnavnet til datafeeden: RSS- og Atom-filer skal ha filetternavnet XML. Filer uten filetternavn blir som standard behandlet som tabulatordelte filer og skal slutte på TXT. Husk at vi ikke godtar filer i Excel-format. Du finner mer informasjon i artikkelen om konvertering av regneark.
 • Når du bruker filetternavn som ZIP eller GZ, må du påse at filen er komprimert, siden systemet vårt går ut fra at slike filtyper er det. Hvis du laster opp en ukomprimert fil av en slik filtype, fungerer kanskje ikke feeden. Sørg for at det komprimerte arkivet inneholder bare én fil.
Formateringsproblemer
 • Tekst eller tabulatordelt:
  • Hvis du bruker tekst som er formatert tidligere (all tekst med linjeskift eller anførselstegn), må du aktivere attributter i anførselstegn i feeden.
  • Påse at alle kolonnene (tabulatorene) med de obligatoriske attributtene samsvarer med alle varene. Ofte kan det være en ekstra eller manglende tabulator.
  • Hvis du bruker Google Regneark, kan validere dataene via Google Merchant Center-tillegget.
 • XML
  • Du kan ikke legge inn spesialtegn uten escape-tegn, for eksempel «&».
  • Eventuelle store bokstaver i attributtnavnene må fjernes. Attributtet for tittel [title] må for eksempel angis som <title>, ikke <Title>.
  • Påse at filene er kodet på riktig måte og i et godkjent format.
Opplastingsproblemer
 • Det kan hende at feeden er for stor for den aktuelle opplastingsmetoden.
  • Filer som lastes opp direkte, må være på mindre enn 4 GB. (Hvis du får en «beklager»-melding når du bruker denne metoden, kan du vente noen timer og prøve på nytt.)
  • Filer som sendes via SSH File Transfer Protocol (SFTP), må være på mindre enn 4 GB.
  • Filer med planlagt henting må være mindre enn 4 GB.
 • Vanlige grunner til at automatiske opplastinger mislykkes:
  • Nettadressen som brukes i den planlagte hentingen, blokkeres av robot.txt eller har ikke tillatelsesinnstillingene som kreves for at Merchant Center skal kunne laste ned datafeeden.
  • Nettadressen som brukes i planleggingen, fungerer ikke, eller den viderekobler til en side som ikke inneholder datafeeden.
 • Komprimerte filer må være på mindre enn 500 MB.

Her er noen av de vanligste feilene som forekommer ved bruk av SFTP.

Problem Løsning
«Server not found»-feil (finner ikke tjeneren)

For SFTP: Sjekk at du logger på {sftp-brukernavn}@partnerupload.google.com med tjenerporten 19321. Hvis du bruker en SFTP-klient, må du kanskje bruke «sftp://» som prefiks i vertsnavnadressen (f.eks. sftp://partnerupload.google.com).

«Username or password incorrect» (feil brukernavn eller passord Finn ut mer om påloggingsfeil ved opplasting av filer via SFTP.
«Filename not allowed»-feil (filnavnet tillates ikke) Sjekk at filnavnet ikke inneholder mellomrom. Filnavnet må være helt likt filnavnet du har registrert i kontoen din.
«You don't have a data feed registered with this name» (du har ingen datafeed registrert med dette navnet) Påse at navnet på filen som du sender inn via SFTP, samsvarer nøyaktig med filnavnet du oppga da du registrerte datafeeden.
«SFTP connection reset by peer»-feil (SFTP-tilkobling tilbakestilt av lignende app) internettilkoblingen til SFTP-tjeneren ble brutt. Prøv å laste opp filen på nytt. Hvis filstørrelsen er under 200 MB, kan du også laste opp filen direkte gjennom datafeedsiden i Google Merchant Center. Hvis filen er større enn 200 MB, kan du forsøke å dele opp datafeeden i flere filer på under 200 MB. Da kan du laste opp filene via oversikten din.

Hvis du har spesifikke problemer knyttet til SFTP som ikke er besvart på denne siden, kan du se artikkelen Send inn feeder via SFTP.

Hvis du har opprettet feeden med en av opplastingsmetodene og vil se nærmere på den mens du feilsøker, kan du laste den ned ved å følge fremgangsmåten nedenfor Merk deg at det ikke skal lastes ned filer for Content API-feeder.

 1. Velg Produkter på navigasjonsmenyen til venstre i Merchant Center-kontoen din.
 2. Klikk på Feeder.
 3. Klikk på feednavnet i Feed-kolonnen.
 4. Klikk på prikkeikonet 3 dot icon helt til høyre på Behandler-fanen.
 5. Velg Last ned fil.
Du kan også prøve å eksportere hele feeden til Google Cloud ved hjelp av Merchant Center-eksporteringsfunksjonen (beta).

Merk at bare brukere som var knyttet til selgerkontoen på tidspunktet da filen ble lastet opp, har rettighetene som kreves for å laste ned feeden.

Når du har lastet opp feeden, kan du laste ned en CSV-rapport som inneholder detaljer om behandlingsfeil og advarsler. Når en rapport foreligger, kan du laste den ned fra siden med feedsammendrag ved siden av «Last ned filen»-knappen. Rapporten inneholder identifiserende informasjon om feilene øverst, etterfulgt av en tabell med detaljer om enkeltvarer og feil og advarsler i den tilhørende feeden. Merk at rapporten bare er tilgjengelig i 14 dager etter at du har lastet opp feeden din, og at rapporten maksimalt inneholder 100 000 feil og advarsler til sammen.

Du kan også bruke feedregler for å rette opp manglende eller feilformaterte attributter i feeden, uten å måtte redigere innholdet i den.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
10906843527474299100
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
71525