Avisering

I det här hjälpcentret hittar du innehåll för både Merchant Center Next och klassiska Merchant Center. Titta efter logotypen längst upp i varje artikel för att se till att du använder artikeln som gäller för din Merchant Center-version. 

Diagnostik

En anpassad ikon för artikelrubrik i klassiska Merchant Center.

Klicka här om du letar efter information om fliken Åtgärd krävs i Merchant Center Next.

På Diagnostik finns funktioner för problemrapportering för ditt konto, dina flöden och dina varor grupperade efter det sammanhang som produktdatan kan visas i. Där ser du också produktkvalificeringsproblem och produktdatavarningar. Dessutom får du inblick i kontoregistrering, datakvalitet och policyöverträdelser. Med enhetlig rapportering i Diagnostik får du en inblick i kvaliteten på din produktdata, vilket gör det enklare att identifiera och åtgärda problem.

I den här artikeln förklarar vi funktionerna i Diagnostik och hur du använder dem.

Tips

Diagnostikrapporter är också tillgängliga för konton för flera kunder. Läs mer om rapportering av konton för flera kunder

Fördelar

Diagnostik innehåller bland annat följande rapportverktyg:

 • en historik över statusen för dina produkter så att du kan analysera den underliggande orsaken till tidigare förändringar i trafiken
 • ett kontextfilter som visar detaljerad information om statusen på din produktdata utifrån hur den används
 • en nedladdningsbar rapport över alla berörda artiklar eller rapporter om enskilda artikelproblem och anledningen till avvisningar
 • klickstatistik över antalet produkter med fel och problem.

Huvudsida

Så här visar du Diagnostik:

 1. Logga in på ditt Merchant Center-konto.
 2. Klicka på Produkter i navigeringsmenyn och klicka sedan på Diagnostik.

Diagnostik har tre flikar: varuproblem, flödesproblem och kontoproblem. På fliken med varuproblem finns ett stapeldiagram med varorna och deras status. Alla tre sidor innehåller en lista över problem.

 • Stapeldiagram: Här visas onlinevaror och lokala varor i ditt konto som är inriktade på den valda destinationen samt deras aktuella och tidigare status. Om du riktar in dig på flera länder visar diagrammet statusen en gång för varje land som du riktar in dig på.
  • Om du till exempel har fem aktiva erbjudanden som är inriktade på tre länder visar diagrammet status för 15 varor, en för varje land där varje erbjudande visas. Ovanför diagrammet ser du antalet varor som hade avvisats eller upphört eller som var väntande eller aktiva när sidan lästes in.
  • Du kan markera eller avmarkera de färgade rutorna ovanför diagrammet för att se den information som är mest relevant för dig. Om du klickar på diagrammet och väljer ett tidigare datum uppdateras all data på sidan för den aktuella tidpunkten.
 • Lista över problem: Under diagrammet ser du mer detaljerad information om problemen ordnade efter allvarlighetsgrad. Håll muspekaren över de problem som du vill läsa mer om. Då visas länkar till relevanta artiklar.
Som standard visas information om dina Shopping-annonser i Diagnostik. Om du skickar in produktdata för flera användningsområden, till exempel försäljning, produktinformation och annonsering av dina produkter, eller om du listar eller annonserar produkter i flera länder, kan du använda filter för att visa mer specifik diagnostikinformation.

Detaljerad information om problem med konto, flöde eller artiklar

Om du vill se mer detaljerad information om problemen i Diagnostik kan du klicka på flikarna Problem med konto, Problem med flöde och Problem med vara.

Problem med konto: Det här avsnittet innehåller problem som påverkar hela ditt konto eller ett helt land. Här visas till exempel problem när det inte finns något länkat Google Ads-konto eller när du inte har verifierat eller gjort anspråk på en startsida. Avsnittet innehåller också varningar om policy och datakvalitet samt avvisade produkter på kontonivå. Vid varje varning visas det senaste datum då problemet måste ha åtgärdats.

Problem med flöde: I detta avsnitt visas dataflöden som innehåller ett övergripande problem som hindrar Google från att bearbeta hela flödet, till exempel uppladdningsproblem, hämtningsfel och flöden som har upphört att gälla. Om du vill se en fullständig lista över problem med flödesbearbetning kan du använda rapporterna i Flöden.

Problem med vara: Detta avsnitt innehåller problem som påverkar enskilda varor, från flödesbehandling till datakvalitet och policyöverträdelser. Artiklar som berörs av flera problem visas i alla dessa. Klicka på siffran för antalet berörda artiklar om du vill se ett urval med upp till 50 artiklar som berörs av det aktuella problemet. Du kan ladda ned en rapport över alla de berörda artiklarna i ditt konto och respektive problem i alla dina inriktade länder från avsnittet med varuproblem på huvudsidan. Du kan också ladda ned en rapport om ett enskilt varuproblem.

Förslag på åtgärd: utöver informationen på sidan Diagnostik finns det detaljerade anvisningar för att lösa problem på artikelnivå på sidan Alla produkter. Sidan finns under Diagnostik på navigeringsmenyn till vänster. Guiderna, som även är tillgängliga via aviseringar på översiktssidan, kallas Förslag på åtgärd. Du kan filtrera produktlistan så att endast produkter med förslag på åtgärd visas genom att använda filtret Har förslag på åtgärd. Klicka på Visa förslag på åtgärd för att komma igång.

Obs! Tänk på att när du har åtgärdat eventuella problem med din produktdata och laddat upp ett nytt flöde uppdateras Flöden omedelbart, men det dröjer ett tag innan all data i Diagnostik har uppdaterats. Kontrollera det valda datumet och klockslaget i Diagnostik för att se när informationen uppdaterades senast.

Prioritetsordna problemen

För att du lättare ska kunna prioritetsordna och åtgärda de allvarligaste problemen direkt är konto- och flödesproblemen ordnade efter allvarlighetsgrad. Problemen visas med ikoner som anger allvarlighetsgraden: en röd ikon för ”fel/avvisat” eller en gul ikon för ”varning”. Dessutom kan du se antalet klick på de berörda varorna under de senaste 30 dagarna dividerat med antalet klick på alla inskickade varor under samma period. Detta värde indikerar problem som kan ha orsakat en aktuell minskning av trafiken.

Inom varje allvarlighetsgrad sorteras problemen efter antalet berörda artiklar.

Vi rekommenderar att du prioriterar att åtgärda problem på kontonivå först eftersom de kan hindra alla varor i ditt konto från att visas i Shopping-annonser och kostnadsfria annonser.

Fel och avvisningar: Detta är de allvarligaste problemen, som vanligtvis leder till kontoavstängning eller avvisade artiklar. Sådana problem hindrar att dina produkter visas för användarna. Lös alla fel så snabbt som möjligt så att produkterna kan visas i resultaten igen.

Varningar: Detta är problem som kan få negativa följder för annonsresultatet och som sannolikt leder till kontoavstängning eller avvisade artiklar längre fram om du inte åtgärdar problemet.

Obs! När du undersöker ett visst problem kan det vara till hjälp att se exempel på produkterna som berörs. Du kan se upp till 50 exempel på berörda produkter i Diagnostik eller ladda ned en CSV-fil med alla produkter som berörs av ett visst problem. Om produkterna har skickats in med google-produktkategori [google_product_category], produkttyp [product_type] eller anpassad etikett 0–4 [custom_label_0-4] innehåller CSV-filerna dessa attribut för att gruppera produkter.

Filter

Du kan filtrera data i Diagnostik efter destination, land eller flöde.

Destination: Filtrera efter specifika sammanhang och program, som annonser för lokala butikslager. Shopping-annonser är valt som standard.

Land: Filtrera efter varor som är inriktade på ett visst land.

Flöden: Filtrera efter varor som har skickats in via ett flöde eller via Content API.

Om du har ställt in filter i Diagnostik innehåller de nedladdningsbara rapporterna endast varor som visas med dessa filter. Om du till exempel har ställt in flödesfiltret på Content API visar de nedladdningsbara rapporterna bara varor som har skickats in via det API:et.

Ladda ned artikelproblem

Du kan välja mellan två metoder för att ladda ned en rapport med information om de varor som berörs av ett visst problem:

 1. Fullständig nedladdning: Denna rapport innehåller alla artiklar som berörs av alla problem. Du kan ladda ned hela rapporten genom att klicka på nedladdningsknappen till höger om tidsstämpeln, nedanför varudiagrammet.

  Du kan också prova att exportera det direkt till Google Cloud med hjälp av Merchant Center-export (beta).

 2. Nedladdning av enstaka problem: Denna rapport innehåller alla varor som berörs av ett visst problem. Du kan ladda ned rapporter om enstaka artikelproblem genom att klicka på nedladdningsknappen till höger om varje specifikt problem.

Om du har skickat in produkter med anpassade etiketter till Merchant Center visar de nedladdningsbara rapporterna viktiga varor med problem. Efter att du har laddat ned rapporterna kan du filtrera CSV-filen efter anpassade etikettvärden, som ”viktigt”, ”bästsäljare” eller ”säsongsbetonat”.

Om du har skickat in produkter med värdena Google-produktkategori [google_product_category] eller produkttyp [product_type] inkluderar den nedladdningsbara rapporten dessa attribut så att du kan filtrera efter specifika kategorier av relevanta varor.

Granska resultat för flödesbearbetning

Du kan granska resultaten för all flödesbearbetning för fil- eller Google Kalkylark-baserade flöden. Så här hittar du resultaten:
 1. Logga in på ditt Merchant Center-konto.
 2. Klicka på Produkter på navigeringspanelen och sedan på Flöden.
 3. Klicka på namnet på det primära flöde eller tilläggsflöde du vill granska.
 4. Granska resultaten:
  • Egenskaper: Innehåller viktiga egenskaper för flödet som varierar beroende på flödets indatametod. Här hittar du attribut som indatametod, tidszon, filstorlek, upptäckt avgränsare (om tillämpligt) och mycket mer.
  • Attribut: Beroende på vilket Merchant Center-program du har valt för flödet kräver vi attribut för att följa produktdataspecifikationen. I det här avsnittet kan du granska alla attribut vi har hittat i ditt flöde, inklusive attribut som känns igen och mappar till flödesspecifikationen, samt okända attribut som inte matchar attribut i produktdataspecifikationen. Du kan granska listan och använda verktyg som flödesregler för att informera Merchant Center om vilket okänt attribut som du vill använda för att fylla i ett Google-attribut. Till exempel kanske du vill använda produktnamn i titel [title].
  • Bearbetar data: I det här avsnittet kan du se hur många varor som finns i flödet, samt varor med problem. Gå igenom listan med varuproblem för att ta reda på hur många varor i flödet som påverkas, samt se exempel och länkar till dokumentation med åtgärder.
Obs! Endast grundläggande problem med filer och data kontrolleras. Öppna Diagnostik om du vill se alla problem.

Visa historisk data

När du klickar på en punkt i varudiagrammet uppdateras diagnostikinformationen och visar uppgifter om tidigare resultat för motsvarande dag. Denna historikvy visar alla problem på artikelnivå som gäller vid den tidpunkten.

Obs! Om du väljer att ladda ned information eller se exempel medan du visar information om tidigare resultat i avsnittet Diagnostik visas data från den exakta tidpunkten då nedladdningen startade.

Använd denna information för att identifiera de senaste ändringarna av dina varor och möjliga orsaker till att trafiken till målsidan minskar.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
14686946070611916134
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
71525