Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Diagnostika

Vlastná ikona hlavičky článku centra pomoci klasickej služby Merchant Center

Ak hľadáte informácie o karte Vyžaduje pozornosť v službe Merchant Center Next, kliknite tu.

Diagnostika ponúka prehľady problémov vo vašom účte, informačných kanáloch a položkách zoskupené podľa kontextu, v ktorom sa môžu údaje o výrobkoch zobrazovať. Zobrazujú sa tu aj problémy s vhodnosťou výrobkov či upozornenia týkajúce sa údajov o výrobkoch a tiež prehľad o nastavení účtu, kvalite údajov a porušeniach pravidiel. Vďaka zjednoteným prehľadom v sekcii Diagnostika budete mať štatistiky o stave údajov o výrobkoch a jednoduchšie tak budete môcť identifikovať a riešiť problémy.

V tomto článku vám predstavíme funkcie dostupné v sekcii Diagnostika a vysvetlíme, ako sa používajú.

Tip

Diagnostické prehľady sú k dispozícii aj v účtoch pre viacerých klientov. Prečítajte si viac o prehľadoch v účtoch pre viacerých klientov

Výhody

Diagnostika zahŕňa nástroje na správu prehľadov, napríklad:

 • historický prehľad stavu vašich výrobkov, ktorý umožňuje analyzovať počiatočnú príčinu predchádzajúcich zmien návštevnosti;
 • filter kontextu, ktorý zobrazuje podrobné informácie o stave vašich údajov o výrobkoch podľa toho, na čo sa používajú;
 • prehľad na stiahnutie, ktorý obsahuje všetky ovplyvnené položky, prehľady jednej položky s problémom a dôvody zamietnutí;
 • ovplyvnené metriky kliknutí používané na identifikáciu počtu výrobkov ovplyvnených chybami a problémami.

Hlavná stránka

Zobrazenie sekcie Diagnostika:

 1. Prihláste sa do účtu Merchant Center.
 2. V navigačnej ponuke kliknite na Výrobky a potom kliknite na možnosť Diagnostika.

Sekcia Diagnostika obsahuje tri karty: Problémy s položkami, Problémy s informačným kanálom a Problémy s účtom. Na karte Problémy s položkami si môžete pozrieť skladaný graf položiek a ich stavov. Všetky tri stránky zahŕňajú zoznam problémov.

 • Skladaný graf: tento graf zobrazuje online a miestne položky vo vašom účte zacielené na vybraný cieľ a ich aktuálny a historický stav. Ak zacieľujete na viacero krajín, stav sa v grafe zobrazí raz pre každú zacielenú krajinu.
  • Ak máte napríklad päť aktívnych ponúk zacielených na tri krajiny, v grafe sa zobrazí stav 15 položiek, raz pre každú krajinu, v ktorej sa každá ponuka zobrazuje. Nad grafom uvidíte najnovší počet položiek, ktoré sú zamietnuté, nespracované, majú končiacu platnosť alebo sú aktívne pri načítaní stránky.
  • Klikaním na farebné dlaždice nad grafom môžete zobraziť informácie, ktoré sú pre vás najrelevantnejšie. Ak kliknete na graf a vyberiete dátum v minulosti, všetky údaje na stránke sa aktualizujú tak, aby odrážali tento bod v čase.
 • Zoznam problémov: pod grafom nájdete podrobnejšie informácie o problémoch zoradené podľa závažnosti. Umiestnite kurzor myši na problémy, o ktorých sa chcete dozvedieť viac, čím zobrazíte odkazy na príslušné články.
V sekcii Diagnostika sa predvolene zobrazujú informácie o nákupných reklamách. Ak odošlete údaje o výrobkoch určené na viacero účelov (napr. predaj, záznam a inzerovanie výrobkov), prípadne ak výrobky inzerujete alebo ich záznamy uvádzate vo viacerých krajinách, môžete použiť filtre na zobrazenie konkrétnejších diagnostických informácií.

Podrobné problémy týkajúce sa účtu, informačného kanála a položky

Ak si chcete pozrieť ďalšie podrobnosti o problémoch v sekcii Diagnostika, môžete kliknúť na karty Problémy s účtom, Problémy s informačným kanálom a Problémy s položkami.

Problémy s účtom: táto sekcia obsahuje problémy, ktoré ovplyvňujú celý váš účet alebo celú krajinu. Problémy môžu súvisieť s tým, že nemáte prepojený účet Google Ads alebo nemáte overenú alebo nárokovanú domovskú stránku. Zahŕňa tiež upozornenia a zamietnutia týkajúce sa pravidiel a kvality údajov na úrovni účtu. Pri upozorneniach uvidíte termín, do kedy musíte problém vyriešiť.

Problémy s informačnými kanálmi: táto sekcia obsahuje zoznam informačných kanálov, ktoré majú prekrývajúci sa problém brániaci Googlu pri spracovaní celého informačného kanála, ako sú napríklad problémy s nahrávaním, chyby načítavania a informačné kanály s vypršanou platnosťou. Ak chcete zobraziť kompletný zoznam problémov so spracovaním informačného kanála, použite prehľady dostupné v sekcii Informačné kanály.

Problémy s položkami: táto sekcia obsahuje problémy, ktoré ovplyvňujú jednotlivé položky, a to od spracovania informačného kanála cez kvalitu údajov až po porušenia pravidiel. Ak sú položky ovplyvnené viacerými problémami, budú zahrnuté vo všetkých z nich. Ak chcete zobraziť príklad najviac 50 položiek, ktorých sa príslušný problém týka, kliknite na počet ovplyvnených položiek. Na hlavnej stránke sekcie problémov s položkami si môžete stiahnuť prehľad, ktorý obsahuje všetky ovplyvnené položky vo vašom účte a ich problémy vo všetkých cieľových krajinách, alebo si môžete stiahnuť prehľad položiek s jedným problémom.

Návrhy na opravu: okrem informácií na stránke Diagnostika sú podrobné pokyny na riešenie problémov na úrovni položiek k dispozícii aj na stránke Všetky výrobky, ktorú nájdete v navigačnej ponuke vľavo hneď pod stránkou Diagnostika. Tieto návody, ktoré sú dostupné aj cez karty upozornení na stránke súhrnu, sa nazývajú Návrhy na opravu. Pomocou filtra „Existuje návrh opravy“ môžete filtrovať záznam o výrobkoch tak, aby sa zobrazili len výrobky s návrhmi opráv. Potom začnite kliknutím na Zobraziť návrhy na opravu.

Poznámka: Po vyriešení všetkých problémov s údajmi o výrobkoch a nahraní nového informačného kanála bude stránka Informačné kanály ihneď aktualizovaná, no nejaký čas potrvá, kým sa obnovia všetky údaje v sekcii Diagnostika. Ak chcete zistiť, kedy boli údaje naposledy obnovené, skontrolujte vybraný dátum a čas v sekcii Diagnostika.

Nastavenie priority problémov

Stránky s problémami účtu a problémami informačných kanálov sú usporiadané podľa závažnosti, aby ste mohli prioritne riešiť problémy, ktoré majú najväčší vplyv. Na každej stránke sa zobrazujú problémy s ikonami, ktoré označujú závažnosť, takže napríklad červená ikona predstavuje chybu alebo zamietnutie, žltá upozornenie. Okrem toho si môžete pozrieť počet kliknutí získaných za posledných 30 dní v súvislosti s momentálne ovplyvnenými položkami. Tie budú rozdelené podľa počtu kliknutí získaných za rovnaké obdobia v súvislosti so všetkými aktuálne odoslanými položkami. Toto percento zdôrazňuje problémy, ktoré mohli spôsobiť nedávny pokles návštevnosti.

Problémy sú na každej úrovni závažnosti hodnotené podľa počtu ovplyvnených položiek.

Odporúčame vám riešiť najskôr problémy na úrovni účtu, keďže môžu brániť akejkoľvek položke vo vašom účte zobrazovať sa v nákupných reklamách a bezplatných záznamoch.

Chyby a zamietnutia: Táto kategória predstavuje najvážnejšie problémy a zvyčajne označuje pozastavenia účtu alebo zamietnutia položiek. Tieto problémy zabraňujú zobrazovaniu vašich výrobkov používateľom. Vyriešte všetky problémy čo najskôr, aby sa vaše výrobky mohli znova zobrazovať vo výsledkoch.

Upozornenia: Táto kategória predstavuje problémy, ktoré môžu negatívne ovplyvniť výkonnosť vašich reklám. Ak ich nevyriešite, v budúcnosti pravdepodobne povedú k pozastaveniam položiek alebo účtu.

Poznámka: Keď skúmate konkrétny problém s položkami, môže byť užitočné pozrieť si príklad ovplyvnených výrobkov. V sekcii Diagnostika si môžete pozrieť až 50 príkladov ovplyvnených výrobkov alebo si môžete stiahnuť súbor CSV so zoznamom všetkých výrobkov ovplyvnených daným problémom. Ak boli výrobky odoslané s hodnotami atribútov kategórie výrobku na Googli [google_product_category], typ výrobku [product_type] alebo vlastný štítok 0-4 [custom_label_0-4], súbory CSV zahŕňajú tieto atribúty na zoskupenie výrobkov.

Filtre

Údaje v sekcii Diagnostika môžete filtrovať podľa cieľa, krajiny alebo informačného kanála.

Cieľ: filtrujte konkrétne kontexty a programy, napríklad reklamy na miestny inventár. Predvolene je nastavená možnosť Nákupné reklamy.

Krajina: filtrujte položky zacielené na konkrétnu krajinu.

Informačné kanály: filtrujte položky odoslané prostredníctvom informačného kanála alebo rozhrania Content API.

Ak ste v sekcii Diagnostika nastavili filtre, prehľady na stiahnutie budú zahŕňať iba položky, ktoré sa zobrazujú pri použití týchto filtrov. Ak je napríklad filter informačného kanála nastavený na rozhranie Content API, všetky prehľady na stiahnutie budú obsahovať iba položky odoslané prostredníctvom tohto rozhrania API.

Stiahnutie prehľadu problémov s položkami

Ak chcete stiahnuť prehľad s podrobnosťami o ovplyvnených položkách pre problém, máte dve možnosti:

 1. Úplné stiahnutie: tento prehľad obsahuje všetky ovplyvnené položky bez ohľadu na typ problému. Úplný prehľad môžete stiahnuť kliknutím na tlačidlo Stiahnuť vpravo od časovej pečiatky, ktorá sa nachádza priamo pod skladaným grafom položiek.

  Môžete tiež skúsiť exportovať ho priamo do služby Google Cloud pomocou exportu služby Merchant Center (beta).

 2. Stiahnutie jedného problému: tento prehľad obsahuje všetky položky ovplyvnené jedným konkrétnym problémom. Prehľady jedného problému môžete stiahnuť tak, že kliknete na tlačidlo Stiahnuť napravo od jednotlivých konkrétnych problémov s položkou.

Ak boli výrobky odoslané do účtu Merchant Center s vlastnými štítkami, prehľady na stiahnutie vám pomôžu nájsť dôležité položky s problémami. Keď budú prehľady stiahnuté, môžete v súbore CSV filtrovať hodnoty vlastných štítkov, ako sú Dôležité, Najpredávanejšie alebo Sezónne.

Ak boli výrobky odoslané s hodnotami atribútov kategória výrobku na Googli [google_product_category] alebo typ výrobku [product_type], prehľad na stiahnutie bude obsahovať tieto atribúty, vďaka čomu budete môcť filtrovať konkrétne kategórie relevantných položiek.

Kontrola výsledkov spracovania informačných kanálov

Môžete skontrolovať výsledky spracovania všetkých informačných kanálov, teda kanálov nahraných vo forme súboru alebo cez Tabuľky Google. Vyhľadanie výsledkov:
 1. Prihláste sa do účtu Merchant Center.
 2. Na navigačnom paneli kliknite na Výrobky a potom na Informačné kanály.
 3. Kliknite na názov hlavného alebo doplnkového informačného kanála, ktorý chcete skontrolovať.
 4. Skontrolujte výsledky:
  • Vlastnosti: zahŕňajú kľúčové vlastnosti informačného kanála, ktoré sa líšia v závislosti od metódy vstupu informačného kanála. Môžete tu nájsť atribúty, ako sú metóda vstupu, časové pásmo, veľkosť súboru, zistený oddeľovač (ak sa používa) a ďalšie.
  • Atribúty: podľa toho, v ktorom programe služby Merchant Center je váš informačný kanál aktívny, musia atribúty spĺňať príslušnú špecifikáciu údajov o výrobkoch. V tejto sekcii môžete skontrolovať všetky atribúty, ktoré sme našli vo vašom informačnom kanáli, vrátane rozpoznaných, ktoré zodpovedajú špecifikácii informačného kanála, i nerozpoznaných, ktoré nezodpovedajú žiadnym z atribútov uvedených v špecifikácii údajov o výrobkoch. Zoznam môžete skontrolovať a pomocou nástrojov, ako sú pravidlá informačného kanála, oznámiť službe Merchant Center, ktorý nerozpoznaný atribút chcete použiť na vyplnenie atribútu Googlu. V atribútenázov [title] môžete napríklad použiť „názov výrobku“.
  • Údaje o spracovaní: v tejto sekcii môžete skontrolovať počet položiek nájdených vo vašom informačnom kanáli, ako aj položiek s akýmikoľvek zistenými problémami. Skontrolujte zoznam problémov s položkami, aby ste zistili, koľkých položiek vo vašom informačnom kanáli sa problémy týkajú. Pozrite si tiež príklady a odkazy na dokumentáciu, ktoré vám pomôžu problém vyriešiť.
Poznámka: Pri spracovaní sa kontrolujú len základné problémy so súborom a údajmi. Všetky problémy si môžete pozrieť na stránke Diagnostika.

Zobrazenie historických údajov

Kliknutím na konkrétny bod v grafe položiek sa obnovia diagnostické údaje a zobrazia sa historické informácie pre príslušný deň. V tomto historickom zobrazení uvidíte všetky problémy na úrovni položky, ktoré sa uplatňovali v príslušnom čase.

Tieto historické údaje použite na identifikáciu nedávnych zmien vašich položiek a možných príčin poklesu návštevnosti vstupnej stránky.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka