De pagina 'Diagnostische gegevens'

Op de pagina Diagnostische gegevens vindt u probleemrapporten voor uw account, feeds en artikelen. Deze zijn gegroepeerd op basis van de context waarin uw productgegevens kunnen worden weergegeven. Ook worden op deze pagina problemen met productcriteria en waarschuwingen over productgegevens weergegeven. Daarnaast geeft de pagina insight in accountinstellingen, gegevenskwaliteit en beleidsschendingen. Het gecombineerde rapport op de pagina 'Diagnostische gegevens' biedt meer insight in de status van uw productgegevens, zodat u problemen eenvoudiger kunt opsporen en oplossen.

In dit artikel worden de functies beschreven die op de pagina 'Diagnostische gegevens' beschikbaar zijn en hoe u deze kunt gebruiken.

Tip

Diagnostische rapportage is ook beschikbaar voor multi-client accounts (MCA's). Meer informatie

Voordelen

De pagina 'Diagnostische gegevens' bevat een aantal rapportagetools, zoals:

 • een historisch overzicht van de status van uw artikelen, zodat u de hoofdoorzaak van recente wijzigingen in het verkeer kunt analyseren,
 • een contextfilter dat gedetailleerde informatie geeft over de status van uw productgegevens naargelang hun toepassing,
 • een downloadbaar rapport met alle getroffen artikelen of rapporten voor afzonderlijke problemen en de redenen voor afkeuringen,
 • statistieken over getroffen klikken, waarmee wordt bepaald hoeveel artikelen door fouten en problemen zijn getroffen. 

Hoofdpagina van het gedeelte Diagnostische gegevens

De pagina 'Diagnostische gegevens' weergeven:

 1. Log in op uw Merchant Center-account
 2. Klik op Producten in het navigatiemenu en vervolgens op Diagnose

De pagina Diagnostische gegevens bevat drie tabbladen: Artikelproblemen, Feedproblemen en Accountproblemen. Op het tabblad met artikelproblemen kunt u het gecombineerde diagram met artikelen en hun status bekijken. Alle drie de pagina's bevatten een lijst met problemen. 

 • Gestapeld diagram: Dit diagram geeft online en lokale artikelen in uw account weer die de geselecteerde bestemming targeten, evenals de huidige en historische status van die artikelen. Boven het diagram ziet u de recentste hoeveelheid artikelen die bij het laden van de pagina afgekeurd, in behandeling, verlopen of actief waren. U kunt op de gekleurde vlakken boven het diagram klikken om de weergave van de informatie die voor u het relevantst is in of uit te schakelen. Als u op het diagram klikt en een vorige datum selecteert, worden alle gegevens op de pagina geüpdatet om dit tijdstip weer te geven. 
 • Lijst met problemen: Onder het diagram vindt u meer gedetailleerde informatie over problemen, gesorteerd op ernst. Plaats de muisaanwijzer op problemen waarover u meer wilt weten om links naar relevante artikelen te zien. 
De pagina Diagnostische gegevens geeft standaard informatie weer over uw Shopping-advertenties. Als u productgegevens opgeeft voor meerdere contexten en programma's, zoals Shopping Actions of advertenties met informatie over de winkelvoorraad, kunt u filters gebruiken om specifiekere diagnostische informatie te bekijken.

Gedetailleerde account-, feed- en artikelproblemen

Als u meer informatie wilt over de problemen op de pagina Diagnostische gegevens, kunt u op de pagina's met accountproblemen, feedproblemen en artikelproblemen klikken.

Accountproblemen: Dit gedeelte bevat problemen die van invloed zijn op uw hele account of een heel land van verkoop. Denk bijvoorbeeld aan problemen als geen gekoppeld Google Ads-account en geen geverifieerde en/of geclaimde homepage. Daarnaast bevat dit gedeelte waarschuwingen en afkeuringen op accountniveau naar aanleiding van beleidsschendingen en problemen met gegevenskwaliteit. Bij de waarschuwingen staat tevens een deadline voor de oplossing van het probleem vermeld.

Feedproblemen: In dit gedeelte worden datafeeds weergegeven met een overkoepelend probleem waardoor Google geen volledige feed kan verwerken. Dit zijn bijvoorbeeld uploadproblemen, ophaalfouten en verlopen feeds. Gebruik de rapportagemogelijkheid in het gedeelte Feeds als u een volledige lijst van verwerkingsproblemen met uw feeds wilt bekijken.

Artikelproblemen: dit gedeelte bevat problemen die gevolgen hebben voor afzonderlijke artikelen. Denk bijvoorbeeld aan problemen met de verwerking van de feed, problemen met de gegevenskwaliteit en beleidsschendingen. Als artikelen meerdere problemen hebben, worden ze in alle van toepassing zijnde gedeelten opgenomen. Klik op het aantal getroffen artikelen om een voorbeeld van maximaal vijftig artikelen te bekijken die door dat probleem worden beïnvloed. U kunt vanaf de hoofdpagina van het gedeelte met artikelproblemen voor al uw doellanden een rapport downloaden met alle artikelen in uw account met problemen, of u kunt een rapport downloaden voor een probleem met één artikel.

Houd er rekening mee dat de pagina Feeds onmiddellijk wordt geüpdatet zodra u problemen met uw productgegevens heeft opgelost en een nieuwe feed heeft geüpload, maar dat het even duurt voordat alle gegevens op de pagina Diagnostische gegevens zijn vernieuwd. Controleer de geselecteerde datum en tijd op de pagina Diagnostische gegevens om te zien wanneer de gegevens voor het laatst zijn vernieuwd.

Prioriteit van problemen

We willen u graag helpen de problemen met de ernstigste gevolgen als eerste op te lossen. De pagina's met accountproblemen en feedproblemen zijn om die reden ingedeeld op basis van de ernst van het probleem. Elke pagina geeft problemen weer met pictogrammen die de ernst aangeven: een rood pictogram voor 'fout/afgekeurd' of een geel pictogram voor 'waarschuwing'. Daarnaast ziet u het aantal klikken dat u in de afgelopen dertig dagen op getroffen artikelen heeft ontvangen, gedeeld door het aantal klikken op alle ingediende artikelen dat u in dezelfde periode heeft ontvangen. Aan de hand van dit percentage kunt u problemen identificeren die mogelijk een recente daling in het verkeersvolume hebben veroorzaakt.

Binnen elk ernstigheidsniveau zijn de problemen vervolgens gesorteerd op basis van het aantal getroffen artikelen. 

We raden u aan de problemen op accountniveau het eerst op te lossen, omdat deze problemen ervoor kunnen zorgen dat geen enkel artikel in uw account in Shopping-advertenties wordt weergegeven.

Fouten en afkeuringen: Dit zijn de ernstigste problemen en duiden meestal op een opschorting van een account of afkeuring van een artikel. Dergelijke problemen verhinderen dat uw artikelen aan gebruikers worden weergegeven. Los alle fouten zo snel mogelijk op, zodat uw artikelen weer in aanmerking komen voor weergave in zoekresultaten.

Waarschuwingen: Dit zijn problemen die de prestaties van uw advertenties negatief kunnen beïnvloeden en tot artikel- of accountopschorting kunnen leiden, tenzij u ze op tijd oplost.

Wanneer u een bepaald artikelprobleem onderzoekt, kan het nuttig zijn om een voorbeeld van de getroffen artikelen te zien. U kunt maximaal vijftig van dergelijke voorbeelden bekijken op de pagina 'Diagnostische gegevens' of een csv-bestand downloaden met alle artikelen die een bepaald probleem hebben. Als artikelen zijn ingediend met waarden voor google_product_category [google_productcategorie] (GPC), product_type [producttype] of custom_label_x [aangepast_label_x], bevatten deze csv-bestanden deze kenmerken waarmee ze eenvoudig kunnen worden gegroepeerd. Zie 'Artikelproblemen downloaden' voor meer informatie.

Filters

U kunt de gegevens op de pagina 'Diagnostische gegevens' filteren op bestemming, land of feed. 

Bestemming: Filter voor specifieke contexten en programma's, zoals advertenties met informatie over de winkelvoorraad. Dit is standaard ingesteld op 'Shopping-advertenties'.

Land: Filter voor artikelen die gericht zijn op een specifiek land.

Feeds: Filter voor artikelen die zijn ingediend via een feed of de Content API.

Als er filters zijn ingesteld op de pagina 'Diagnostische gegevens', bevatten downloadbare rapporten alleen artikelen die met deze filters worden weergegeven. Als het feedfilter bijvoorbeeld is ingesteld op Content API, bevatten alle downloadbare rapporten alleen artikelen die via de API zijn ingediend.

Artikelproblemen downloaden

Als u een rapport wilt downloaden met de artikelen die een bepaald probleem ondervinden, heeft u twee opties:

 1. Volledige download: Dit rapport bevat alle getroffen artikelen voor alle problemen. U kunt het volledige rapport downloaden door op de downloadknop rechts van het tijdstempel te klikken. Deze bevindt zich direct onder het gestapelde artikeldiagram. 

  U kunt het bestand ook rechtstreeks naar Google Cloud exporteren met Merchant Center-export (bèta).

 2. Afzonderlijke download: Dit rapport bevat alle betrokken artikelen voor één probleem. U kunt rapporten voor afzonderlijke problemen downloaden door op de downloadknop rechts van elk specifiek artikelprobleem te klikken. 

Als artikelen met aangepaste labels bij Merchant Center zijn ingediend, kunt u met downloadbare rapporten belangrijke artikelen met problemen vinden. Nadat de rapporten zijn gedownload, kunt u het csv-bestand filteren op aangepaste labelwaarden, zoals 'belangrijk', 'bestseller' of 'seizoensgebonden'. 

Als artikelen zijn ingediend met waarden voor google_product_category [google_productcategorie] (GPC) of product_type [producttype], bevat het downloadbare rapport deze kenmerken, zodat u kunt filteren op een specifieke categorie van relevante artikelen.

Historische gegevens weergeven

Als u op een specifiek punt in het artikeldiagram klikt, worden de diagnostische gegevens vernieuwd en wordt historische informatie voor de overeenkomstige dag weergegeven. Deze historische weergave toont alle problemen op artikelniveau die op dat moment werden ondervonden.

Opmerking: Als u ervoor kiest om informatie te downloaden of voorbeelden te bekijken terwijl u historische gegevens bekijkt in 'Diagnostische gegevens', bevat uw download gegevens die betrekking hebben op het historische tijdstip op het moment waarop de download begon.

U kunt deze historische gegevens gebruiken om recente wijzigingen in uw artikelen op te sporen en mogelijke oorzaken te vinden voor een daling in het verkeer naar uw bestemmingspagina's.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen