Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Giới thiệu về quyền truy cập của người dùng vào tài khoản Merchant Center

Biểu tượng tuỳ chỉnh cho tiêu đề bài viết của Merchant Center phiên bản cũ.

Nếu bạn đang tìm thông tin về quyền truy cập của người dùng trong Merchant Center Next, hãy nhấp vào đây.

Để truy cập vào một tài khoản Google Merchant Center, bạn phải được quản trị viên tài khoản Merchant Center thêm vào với tư cách là người dùng. Nhiều người dùng có thể truy cập vào một tài khoản Merchant Center, và người dùng có thể kết nối Tài khoản Google cá nhân của họ với nhiều tài khoản Merchant Center nếu cần.

Trên trang này

Quản trị viên tài khoản có thể chỉ định những cấp truy cập khác nhau cho từng người dùng và mỗi người dùng có thể nhận được nhiều loại email.

 • Chuẩn: Có thể đăng nhập vào Google Merchant Center, truy cập vào mọi nội dung trong tài khoản, trừ thẻ "Các chương trình của Merchant Center".
 • Quản trị viên: Người dùng có vai trò này có thể truy cập vào dữ liệu hiệu suất, cũng như tạo và chỉnh sửa báo cáo tuỳ chỉnh về hiệu suất.
 • Người liên hệ qua email: Không có quyền truy cập vào tài khoản nhưng sẽ nhận được email tuỳ vào lựa chọn ưu tiên.
 • Hiệu suất và thông tin chi tiết: Người dùng có cấp truy cập "Hiệu suất và thông tin chi tiết" có thể truy cập vào tất cả báo cáo hiệu suất.
Lưu ý: Nếu bạn nhận được thông báo lỗi cho biết rằng bạn không có quyền truy cập vào Merchant Center, hãy kiểm tra Google Workspace để xác định xem bạn đã được cấp quyền truy cập hay chưa. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với quản trị viên Google Workspace của công ty và đảm bảo rằng bạn đã được cấp địa chỉ email để truy cập vào Merchant Center.

Tất cả các kiểu người dùng đều đủ điều kiện sử dụng thuộc tính người dùng "Chủ sở hữu trang web đã xác minh". Nếu nhãn này xuất hiện bên cạnh một tên người dùng trong danh sách "Người dùng", nghĩa là người dùng này đã xác minh trang web cho tài khoản của họ và có thể xác nhận quyền sở hữu hoặc đã xác nhận quyền sở hữu trang web đó.

Hình ảnh này minh hoạ một chủ sở hữu trang web đã xác minh trên Google Merchant Center.

Bạn có thể thấy các vai trò khác trong danh sách, tuỳ thuộc vào những dịch vụ được bật trong tài khoản Merchant Center.

Mẹo: Dưới đây là cách khắc phục sự cố về tài khoản nếu bạn gặp vấn đề khi đăng nhập vào Merchant Center.

Mời người dùng mới

Người dùng quản trị có thể mời những người khác truy cập vào tài khoản Google Merchant Center của bạn tại thẻ "Người dùng" trong trình đơn thả xuống có biểu tượng công cụ Biểu tượng trình đơn cài đặt và công cụ [Bánh răng]. Những người dùng được mời này sẽ đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng thông tin đăng nhập của riêng họ. Vì vậy, bạn có thể bảo vệ thông tin đăng nhập của chính mình.

Để nhận được lời mời, người dùng mà bạn mời phải có Tài khoản Google. Nếu chưa có Tài khoản Google, họ có thể tạo tài khoản tại đây.

Để cấp quyền truy cập cho những người dùng khác, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong tài khoản Merchant Center, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Biểu tượng trình đơn cài đặt và công cụ [Bánh răng], rồi chọn Quyền truy cập vào tài khoản trong trình đơn "Cài đặt".
 2. Nhấp vào nút dấu cộng plus.
 3. Nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn mời.
 4. Nhấp vào Thêm người dùng.
 5. Trên trang tiếp theo, hãy chọn cấp truy cập cho người dùng mà bạn muốn cấp, sau đó chọn các lựa chọn ưu tiên về email cho người dùng đó.
 6. Nhấp vào Lưu.

Giao diện người dùng dạng ảnh động thể hiện các bước cần thực hiện để thêm người dùng mới vào tài khoản Merchant Center.

Sau khi bạn làm xong việc này, người dùng được mời sẽ nhận được một email nhắc họ chấp nhận. Xin lưu ý rằng quyền truy cập của họ sẽ được đánh dấu là "đang chờ xử lý" cho đến khi họ chấp nhận lời mời.


Thay đổi vai trò của người dùng

Thu hồi vai trò của người dùng

Nếu bạn không muốn cho phép một người dùng cụ thể hoặc người dùng nói chung truy cập vào tài khoản Google Merchant Center của bạn nữa, thì người dùng quản trị có thể xoá họ khỏi tài khoản của bạn. Người dùng đó sẽ không đăng nhập được vào tài khoản Merchant Center của bạn nữa sau khi bạn xoá họ.

Trước khi xoá người dùng, bạn nhớ đảm bảo rằng họ không liên quan đến trạng thái xác minh URL của trang web. Nếu xóa một người dùng liên quan đến trạng thái xác minh URL trang web, thì bạn sẽ mất trạng thái xác minh trang web. Bạn cũng sẽ mất trạng thái xác nhận quyền sở hữu và cần phải hoàn tất quy trình xác minh và xác nhận quyền sở hữu trang web với người dùng khác.

Cách xoá người dùng:

 1. Trong tài khoản Merchant Center, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Biểu tượng trình đơn cài đặt và công cụ [Bánh răng], rồi chọn Quyền truy cập vào tài khoản trong trình đơn "Cài đặt".
 2. Trong mục “Người dùng”, hãy nhấp vào email của người dùng mà bạn muốn xoá.
 3. Trong mục "Trạng thái người dùng", hãy nhấp vào Xoá người dùng.

Giao diện người dùng dạng ảnh động thể hiện các bước cần thực hiện để xoá một người dùng khỏi tài khoản Merchant Center.

Chỉnh sửa vai trò của người dùng

Người dùng quản trị có thể chỉnh sửa vai trò của người dùng. Cách thực hiện:

 1. Trong tài khoản Merchant Center, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Biểu tượng trình đơn cài đặt và công cụ [Bánh răng], rồi chọn Quyền truy cập vào tài khoản trong trình đơn "Cài đặt".
 2. Trong mục “Trạng thái người dùng”, hãy tìm địa chỉ email có vai trò mà bạn muốn chỉnh sửa.

Giao diện người dùng dạng ảnh động thể hiện các bước cần thực hiện để chỉnh sửa quyền truy cập của một người dùng trong Merchant Center.


Xoá quyền truy cập của bạn vào tài khoản Merchant Center

Nếu không muốn liên kết Tài khoản Google với tài khoản Merchant Center nữa, bạn có thể xoá quyền truy cập của chính mình trong mục "Lựa chọn ưu tiên".

Sau khi bạn tự xoá chính mình khỏi tài khoản Merchant Center, bạn sẽ bị thu hồi quyền truy cập nên không thể xem hoặc chỉnh sửa tài khoản đó. Bạn phải liên hệ với quản trị viên tài khoản Merchant Center để lấy lại quyền truy cập.

Cách xoá tài khoản của chính bạn:

 1. Trong tài khoản Merchant Center, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Biểu tượng trình đơn cài đặt và công cụ [Bánh răng] rồi chọn Lựa chọn ưu tiên trong trình đơn "Cài đặt".
 2. Chọn Lựa chọn ưu tiên.
 3. Nhấp vào Xoá quyền truy cập.
 4. Nhấp vào Xoá quyền truy cập một lần nữa để xác nhận bạn muốn xoá tài khoản của mình.

Câu hỏi thường gặp

Điều gì xảy ra nếu tôi mất quyền truy cập vào tài khoản Merchant Center?

Nếu đã mất quyền truy cập vào tài khoản Merchant Center, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ qua biểu mẫu này. Bạn sẽ cần phải cung cấp các thông tin sau:

 • (Các) mã tài khoản của tất cả tài khoản Google Ads được liên kết với tài khoản Merchant Center của bạn
 • Tên và quốc gia mục tiêu của một nguồn cấp dữ liệu gần đây
 • 5 mã sản phẩm mẫu trong một nguồn cấp dữ liệu gần đây
 • Tên cửa hàng như được liệt kê trong tài khoản Merchant Center
 • URL của trang web đã được xác nhận quyền sở hữu trong tài khoản

Ngoài các thông tin ở trên, bạn cũng cần phải chỉ định địa chỉ email mà bạn muốn nhận lời mời truy cập vào tài khoản. Địa chỉ email bạn cung cấp không được liên kết với bất kỳ tài khoản Merchant Center nào khác.

Điều gì xảy ra nếu tôi nhận được thông báo lỗi khi thêm địa chỉ email?

Sau khi nhập địa chỉ email để cấp quyền truy cập cho một người dùng khác, bạn có thể nhận được thông báo lỗi như sau: "Chúng tôi không thể thêm địa chỉ email này vì địa chỉ này chưa liên kết với một Tài khoản Google. Vui lòng chọn địa chỉ email khác hoặc tạo một Tài khoản Google mới".

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi này, tức là địa chỉ email mà bạn muốn cấp quyền truy cập vào Merchant Center chưa được liên kết với Tài khoản Google. Địa chỉ email phải được liên kết với một Tài khoản Google thì bạn mới thêm được vào Merchant Center.

Cách liên kết email của bạn với một Tài khoản Google:

 1. Truy cập vào trang Đăng ký Tài khoản Google.
 2. Nhấp vào Sử dụng địa chỉ email hiện tại của tôi.

Tôi nên làm gì nếu đang sử dụng Google Search Console để quản lý trang web của mình?

Mỗi Người dùng quản trị phải được liệt kê là chủ sở hữu trang web trong Search Console. Tìm hiểu thêm về cách xác minh và xác nhận quyền sở hữu trang web của cửa hàng của bạn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu lời mời "đang chờ xử lý" của người dùng không được giải quyết trong vài ngày?

Bạn cần xác nhận riêng với người dùng đó. Nếu lời mời vẫn ở trạng thái đang chờ xử lý hoặc nếu email mà người dùng được mời nhận được không có nội dung, thì bạn có thể xoá người dùng đó, hoặc xoá rồi thêm lại người dùng đó để gửi lời mời khác.

Tôi có thể huỷ liên kết Tài khoản Google khỏi tài khoản Merchant Center của mình không?

Nếu là quản trị viên tài khoản Merchant Center, bạn sẽ không thể xoá Tài khoản Google của mình, trừ phi có một Người dùng quản trị khác đã liên kết với tài khoản đó.

Nếu một nhà cung cấp dịch vụ (chẳng hạn như công ty quảng cáo hoặc Dịch vụ so sánh giá (CSS)) quản lý tài khoản của tôi thì sao?

Nếu có quyền quản trị đối với tài khoản, bạn có thể mời hoặc xoá người dùng và chỉnh sửa cấp truy cập của người dùng khác cho phù hợp với mô hình dịch vụ mà bạn đã thoả thuận với công ty quảng cáo hoặc CSS của mình. Nếu hợp tác với một CSS, bạn có thể chọn cấp truy cập vào tài khoản trong mục "Người dùng Dịch vụ so sánh giá" trong tài khoản.
Xin lưu ý rằng bất kỳ người dùng nào có Quyền quản trị đối với tài khoản đều có thể sửa đổi tài khoản tương ứng mà họ có quyền quản trị.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính