Avisering

I det här hjälpcentret hittar du innehåll för både Merchant Center Next och klassiska Merchant Center. Titta efter logotypen längst upp i varje artikel för att se till att du använder artikeln som gäller för din Merchant Center-version. 

Om användaråtkomst för Merchant Center

En anpassad ikon för artikelrubrik i klassiska Merchant Center.

Klicka här om du vill ha information om användaråtkomst i Merchant Center.

För att du ska få åtkomst till ett Google Merchant Center-konto måste en kontoadministratör i Merchant Center lägga till dig som användare. Flera användare kan ha åtkomst till ett och samma Merchant Center-konto, och användarna kan länka sina Google-konton till flera Merchant Center-konton efter behov.

På den här sidan

Kontoadministratörer kan ange olika åtkomstnivåer för användarna, och varje användare kan få olika typer av e-postmeddelanden.

 • Standard: Behörighet att logga in på Google Merchant Center och få åtkomst till allt i kontot förutom fliken Merchant Center-program.
 • Administratör: Användare med den här rollen har åtkomst till resultatdata och kan skapa och redigera anpassade resultatrapporter.
 • E-postkontakter: Ingen åtkomst till kontot, men får e-postmeddelanden baserat på inställningarna.
 • Resultat och insikter: Användare med åtkomstnivån Resultat och Insikter har åtkomst till alla resultatrapporter.
Obs! Om du får ett felmeddelande om att du inte har åtkomst till Merchant Center bör du kontrollera att du har aktiverat åtkomst i Google Workspace. Du kan även kontakta ditt företags Google Workspace-administratör för att kontrollera att ditt e-post-id är aktiverat så att du får åtkomst till Merchant Center.

Alla användartyper är kvalificerade för användarattributet Verifierad webbplatsägare. Om denna etikett visas bredvid en användares namn i listan Användare betyder det att användaren har verifierat sitt kontos webbplats och kan göra eller redan har gjort anspråk på den.

Bilden visar en verifierad webbplatsägare i Google Merchant Center.

Du kanske ser fler roller i listan beroende på vilka tjänster som är aktiverade i ditt Merchant Center-konto.

Tips! Gör så här för att felsöka ditt konto om du har problem med att logga in på Merchant Center.

Bjuda in en ny användare

Adminanvändare bjuder in andra för åtkomst till Google Merchant Center-kontot på fliken Användare under rullgardinsmenyn med verktygsikonen Menyikon för verktyg och inställningar [Kugghjul]. Användarna du har bjudit in loggar in på ditt konto med sina egna inloggningsuppgifter så att du kan skydda din egen information.

Användaren som du bjuder in måste ha ett Google-konto för att kunna ta emot inbjudan. Om de inte har något Google-konto kan de skapa ett konto här.

Gör så här om du vill ge tillgång till ytterligare användare:

 1. Klicka på verktygsikonen Menyikon för verktyg och inställningar [Kugghjul] i Merchant Center-kontot och välj Kontoåtkomst i menyn Inställningar.
 2. Klicka på plusknappen plus.
 3. Ange e-postadressen till personen du vill bjuda in.
 4. Klicka på Lägg till användare.
 5. På nästa sida väljer du vilken åtkomstnivå du vill bevilja och e-postinställningarna för användaren.
 6. Klicka på Spara.

Animerad beskrivning av stegen för att lägga till en ny användare i ett Merchant Center-konto.

När du har gjort det här skickas ett e-postmeddelande om att acceptera inbjudan till den inbjudna användaren. Observera att användarens åtkomst markeras som vilande fram till dess att inbjudan har accepterats.


Ändra användarroller

Återkalla användarroller

Om du inte längre vill att en viss användare eller vissa användare ska ha åtkomst till ditt Google Merchant Center-konto kan en administratörsanvändare ta bort dem. När du har tagit bort en användare kan han eller hon inte längre logga in på ditt Merchant Center-konto.

Innan du tar bort en användare bör du kontrollera att webbadressens verifieringsstatus inte är kopplad till den användaren. Om så är fallet och du tar bort användaren från kontot förlorar du också din verifieringsstatus. Därmed förlorar du även din anspråksstatus och behöver verifiera och göra anspråk på webbplatsen med en annan användare.

Ta bort en användare:

 1. Klicka på verktygsikonen Menyikon för verktyg och inställningar [Kugghjul] i Merchant Center-kontot och välj Kontoåtkomst i menyn Inställningar.
 2. Klicka på e-postadressen för den användare du vill ta bort under Användare.
 3. Klicka på Ta bort användare under Användarstatus.

Animerad beskrivning av stegen för att ta bort en användare från ett Merchant Center-konto.

Redigera användarroller

Administratörsanvändare kan redigera en användares roll. Gör så här:

 1. Klicka på verktygsikonen Menyikon för verktyg och inställningar [Kugghjul] i Merchant Center-kontot och välj Kontoåtkomst i menyn Inställningar.
 2. Leta upp e-postadressen vars roll du vill redigera under Användarstatus.

Animerad beskrivning av stegen för att redigera åtkomst för en användare i Merchant Center.


Ta bort åtkomsten till ett Merchant Center-konto

Om du vill koppla bort ditt Google-konto från ett Merchant Center-konto kan du ta bort din egen åtkomst i avsnittet Inställningar .

När du tar bort länken till ett Merchant Center-konto återkallas åtkomsten, och du kan då inte visa eller göra ändringar i kontot. Om du vill få åtkomst igen måste du kontakta en Merchant Center-kontoadministratör.

Så här tar du bort ditt konto:

 1. Klicka på verktygsikonen Menyikon för verktyg och inställningar [Kugghjul] i Merchant Center-kontot och välj sedan Inställningar under menyn Inställningar.
 2. Välj Inställningar.
 3. Klicka på Ta bort åtkomst.
 4. Klicka på Ta bort åtkomst igen för att bekräfta kontoborttagningen.

Vanliga frågor

Vad händer om jag förlorar åtkomsten till mitt Merchant Center-konto?

Om du har förlorat åtkomsten till ditt Merchant Center-konto kan du kontakta supportteamet via det här formuläret. Du måste ange följande uppgifter:

 • Konto-id för alla Google Ads-konton som är länkade till ditt Merchant Center-konto
 • Namn och målland för ett färskt dataflöde
 • Fem exempel på produkt-ID:n från ett färskt dataflöde
 • Butiksnamnet som anges i Merchant Center-kontot
 • Webbadressen som uppges i kontot

Utöver ovanstående uppgifter måste du även ange en e-postadress där du vill ta emot en inbjudan för kontoåtkomst. E-postadressen som du anger får inte vara kopplad till något annat Merchant Center-konto.

Vad händer om jag får ett felmeddelande om att lägga till en e-postadress?

När du anger en e-postadress för att ge åtkomst till en användare kan det hända att du får följande felmeddelande: ”Det gick inte att lägga till den här e-postadressen eftersom den inte är kopplad till ett Google-konto. Välj en annan e-postadress eller skapa ett nytt Google-konto.”

Om du får det här felmeddelandet är den e-postadress som du försöker ge åtkomst till Merchant Center inte länkad till ett Google-konto. E-postadresser måste länkas till ett Google-konto för att kunna läggas till i Merchant Center.

Så här länkar du en e-postadress till ett Google-konto:

 1. Öppna Google-kontoregistrering.
 2. Klicka på Använd min nuvarande e-postadress i stället.

Vad är rekommendationen om jag hanterar min webbplats med hjälp av Google Search Console?

Alla administratörsanvändare måste anges som ägare till webbplatsen i Search Console. Läs mer om hur du verifierar och gör anspråk på butikens webbplats.

Vad händer om ”väntande” användarinbjudningar inte har åtgärdats på flera dagar?

Hör själv med användaren direkt. Om inbjudan är vilande eller om e-postmeddelandet den inbjudna användaren har tagit emot är tomt kan du antingen radera användaren eller radera och lägga till användaren igen och skicka en ny inbjudan.

Kan jag ta bort länken till Google-kontot från mitt Merchant Center-konto?

Om du är Merchant Center-administratör kan du inte ta bort ditt Google-konto om det inte finns en annan administratörsanvändare kopplad till kontot.

Vad händer om en tjänsteleverantör, som en byrå eller produktjämförelsetjänst, hanterar mitt konto?

Om du har administratörsåtkomst till kontot kan du bjuda in eller ta bort användare och redigera åtkomstnivåerna för andra användare, i enlighet med den tjänstmodell du har avtalat med din byrå eller produktjämförelsetjänst. Om du samarbetar med en produktjämförelsetjänst kan du välja kontoåtkomstnivå i avsnittet CSS-användare i kontot.
Observera att alla användare med kontoadministratörsåtkomst kan göra ändringar i respektive konto som de har administratörsåtkomst till.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny