Dostęp użytkowników do Merchant Center

Jeśli chcesz mieć dostęp do konta Google Merchant Center, jego administrator musi dodać Cię jako użytkownika. Do jednego konta Merchant Center może mieć dostęp wielu użytkowników, którzy z kolei mają możliwość połączenia swojego konta Google z różnymi kontami Merchant Center. Administratorzy konta mogą określić różne poziomy dostępu dla każdego użytkownika, a każdy użytkownik może otrzymywać różnego rodzaju e-maile. 

 • Standardowy: umożliwia logowanie w Google Merchant Center i daje dostęp do całej zawartości konta, oprócz kart „Użytkownicy” i „Programy Merchant Center”.
 • Administrator: daje standardowy dostęp do konta oraz możliwość dodawania, usuwania i edytowania ról użytkowników na karcie „Użytkownicy”.
 • Kontakty e-mail: użytkownicy nie mają dostępu do konta, ale otrzymują e-maile zgodnie ze swoimi ustawieniami. 

W zależności od tego, jakie usługi są włączone na Twoim koncie Merchant Center, możesz zobaczyć dodatkowe role.

Uwaga: jeśli używasz Google Search Console do zarządzania witryną, zalecamy, aby każdy administrator był wymieniony jako właściciel witryny w Search Console. Więcej informacji na temat sprawdzania witryny i zgłaszania do niej praw 

Dodawanie nowych użytkowników

Korzystając z karty Użytkownicy w menu z trzema kropkami możesz proponować innym użytkownikom dostęp do swojego konta Google Merchant Center. Zaproszeni użytkownicy będą mogli logować się na Twoje konto za pomocą własnych loginów, co zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych logowania.

Aby otrzymać zaproszenie, użytkownik musi mieć konto Google. Jeśli nie ma on konta Google, może je założyć tutaj.

Aby przyznać dostęp do konta dodatkowym użytkownikom, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
 2. Kliknij ikonę z trzema kropkami 3 dot menu icon w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Użytkownicy.
 4. Kliknij przycisk plusa plus.
 5. Wpisz nazwę i adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić, a następnie kliknij Dodaj użytkownika.
 6. Na następnej stronie wybierz poziom dostępu użytkownika, który chcesz przyznać, i dostosuj ustawienia e-mail dla tego użytkownika.
 7. Kliknij Zapisz.

Użytkownicy, którzy mają dostęp do wielu kont, mogą przełączać się między nimi, klikając ikonę rozwijania   w panelu użytkownika i wybierając z menu konto, które chcą wyświetlić.

Odbieranie ról użytkownikom

Jeśli chcesz odebrać konkretnemu użytkownikowi lub grupie użytkowników dostęp do swojego konta Google Merchant Center, możesz usunąć ich z konta. Każdy usunięty użytkownik straci możliwość logowania się na Twoim koncie Merchant Center.

Przed usunięciem użytkownika upewnij się, że nie jest z nim powiązany status weryfikacji URL-a Twojej witryny. Jeśli jest, a użytkownik zostanie usunięty, utracisz status weryfikacji (a także status rezerwacji). Wtedy konieczne będzie ponowne zweryfikowanie witryny i zgłoszenie do niej praw przez innego użytkownika.

Aby usunąć użytkownika:

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
 2. Kliknij ikonę z trzema kropkami 3 dot menu icon w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Użytkownicy.
 4. Wybierz użytkowników, których rolę chcesz usunąć, i kliknij Usuń użytkownika.
 5. Potwierdź usunięcie.

Edytowanie ról użytkownika

Aby edytować rolę użytkownika:

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
 2. Kliknij ikonę z trzema kropkami 3 dot menu icon w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Użytkownicy.
 4. Znajdź adres e-mail, dla którego chcesz edytować rolę.
 5. Wybierz rolę, którą chcesz przyznać użytkownikowi.

Usuwanie dostępu do konta Merchant Center

Jeśli nie chcesz, aby Twoje konto Google było nadal połączone z kontem Merchant Center, możesz usunąć własny dostęp w sekcji Ustawienia

Gdy usuniesz siebie z konta Merchant Center, Twój dostęp zostanie cofnięty i nie będziesz mieć możliwości wyświetlania konta ani wprowadzania na nim zmian. Aby go odzyskać, musisz skontaktować się z administratorem konta. 

Uwaga: administratorzy Merchant Center nie mogą usunąć swojego konta Google, chyba że do danego konta został już przypisany inny administrator. 

Aby usunąć swoje konto: 

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center
 2. Kliknij ikonę z trzema kropkami 3 dot menu iconw prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Preferencje
 4. Kliknij Usuń dostęp.
 5. Jeszcze raz kliknij Usuń dostęp, aby potwierdzić usunięcie konta. 
 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem