Dostęp użytkowników do Merchant Center

Jeśli chcesz mieć dostęp do konta Google Merchant Center, jego administrator musi dodać Cię jako użytkownika. Do jednego konta Merchant Center może mieć dostęp wielu użytkowników, którzy z kolei mają możliwość połączenia swojego konta Google z różnymi kontami Merchant Center. Administratorzy konta mogą określić różne poziomy dostępu dla każdego użytkownika, a każdy użytkownik może otrzymywać różnego rodzaju e-maile.

 • Standardowy: umożliwia logowanie w Google Merchant Center i daje dostęp do całej zawartości konta, oprócz kart „Użytkownicy” i „Programy Merchant Center”.
 • Administrator: daje standardowy dostęp do konta oraz możliwość dodawania, usuwania i edytowania ról użytkowników na karcie „Użytkownicy”.
 • Kontakty e-mail: użytkownicy nie mają dostępu do konta, ale otrzymują różnego rodzaju e-maile (w zależności od ustawień).

W zależności od tego, jakie usługi są włączone na Twoim koncie Merchant Center, możesz zobaczyć dodatkowe role.

Uwaga: jeśli używasz Google Search Console do zarządzania witryną, zalecamy, aby każdy administrator był wymieniony jako właściciel witryny w Search Console. Więcej informacji na temat sprawdzania i rezerwowania witryny

Dodawanie nowych użytkowników

Administratorzy mogą zapraszać inne osoby do uzyskiwania dostępu do Twojego konta Google Merchant Center z poziomu karty Użytkownicy w menu ikony narzędzi. Zaproszeni użytkownicy będą mogli logować się na Twoje konto za pomocą własnych loginów, co zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych logowania.

Aby otrzymać zaproszenie, użytkownik musi mieć konto Google. Jeśli nie ma on konta Google, może je założyć tutaj.

Aby przyznać dostęp do konta dodatkowym użytkownikom, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i w menu „Ustawienia” wybierz Dostęp do konta.
 3. Kliknij przycisk plusa plus.
 4. Wpisz adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić.
 5. Kliknij Dodaj użytkownika.
 6. Na następnej stronie wybierz poziom dostępu użytkownika, który chcesz przyznać, i dostosuj ustawienia e-mail dla tego użytkownika.
 7. Kliknij Zapisz.
Możliwe, że gdy wpiszesz adres e-mail, aby przyznać dostęp dodatkowemu użytkownikowi, otrzymasz taki komunikat o błędzie: „Nie udało się dodać tego adresu e-mail, ponieważ nie jest on powiązany z kontem Google. Wybierz inny adres e-mail lub utwórz nowe konto Google”.
 
Ten komunikat o błędzie oznacza, że adres e-mail, któremu chcesz przyznać dostęp do konta Merchant Center, nie jest połączony z kontem Google. Aby można było dodawać adresy e-mail do Merchant Center, muszą one być połączone z kontem Google.
 

Aby połączyć swój adres e-mail z kontem Google:

 1. Otwórz stronę rejestracji na kontach Google.
 2. Kliknij Zamiast tego użyj mojego obecnego adresu e-mail.

Odbieranie ról użytkownikom

Jeśli chcesz odebrać konkretnemu użytkownikowi lub grupie użytkowników dostęp do swojego konta Google Merchant Center, możesz usunąć ich z konta. Każdy usunięty użytkownik straci możliwość logowania się na Twoim koncie Merchant Center.

Przed usunięciem użytkownika upewnij się, że nie jest z nim powiązany status weryfikacji URL-a Twojej witryny. Jeśli jest, a użytkownik zostanie usunięty, utracisz status weryfikacji (a także status rezerwacji). Wtedy konieczne będzie ponowne zweryfikowanie witryny i zgłoszenie do niej praw przez innego użytkownika.

Aby usunąć użytkownika:

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
 2. Kliknij ikonę narzędzia , a następnie w menu „Ustawienia” wybierz Dostęp do konta.
 3. W sekcji „Użytkownicy” kliknij adres e-mail użytkownika, którego chcesz usunąć.
 4. W sekcji „Stan użytkownika” kliknij Usuń użytkownika.

Edytowanie ról użytkownika

Aby edytować rolę użytkownika:

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
 2. Kliknij ikonę narzędzia , a następnie w menu „Ustawienia” wybierz Dostęp do konta.
 3. W sekcji „Stan użytkownika” znajdź adres e-mail, w przypadku którego chcesz edytować rolę.

Usuwanie dostępu do konta Merchant Center

Jeśli nie chcesz, aby Twoje konto Google było połączone z kontem Merchant Center, możesz usunąć własny dostęp w sekcji Ustawienia.

Gdy usuniesz siebie z konta Merchant Center, dostęp zostanie anulowany i nie będziesz mieć możliwości wyświetlania ani wprowadzania zmian na koncie. Aby go odzyskać, musisz skontaktować się z administratorem konta.

Uwaga: administratorzy Merchant Center nie mogą usunąć swojego konta Google, chyba że do tego konta został już przypisany inny administrator.

Aby usunąć swoje konto:

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i wybierz Preferencje w menu „Ustawienia”.
 3. Wybierz Preferencje.
 4. Kliknij Usuń dostęp.
 5. Jeszcze raz kliknij Usuń dostęp, aby potwierdzić usunięcie konta.
 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem