Brukertilgang for Merchant Center

For å få tilgang til en Google Merchant Center-konto må du legges til som bruker av en Merchant Center-kontoadministrator. Flere brukere kan ha tilgang til den samme Merchant Center-kontoen, og brukerne kan knytte sin egen Google-konto til flere Merchant Center-kontoer etter behov. Kontoadministratorer kan angi forskjellig tilgangsnivå for hver bruker, og hver bruker kan motta forskjellige typer e-poster. 

 • Standard: Brukeren kan logge på Google Merchant Center og har tilgang til alt i kontoen, unntatt fanene «Brukere» og «Merchant Center-programmer».
 • Administrator: Brukeren har standard kontotilgang samt muligheten til å legge til, slette eller endre brukerroller i «Brukere»-fanen.
 • E-postkontakter: Ingen kontotilgang, men mottar e-poster basert på innstillingene. 

Det kan hende flere roller er tilgjengelige, avhengig av hvilke tjenester som er aktivert i Merchant Center-kontoen din.

Merk: Hvis du administrerer nettstedet ditt med Google Search Console, anbefaler vi at alle administratorbrukerne også står oppført som eier av nettstedet ditt i Search Console. Finn ut mer om hvordan du bekrefter og gjør krav på nettstedet ditt 

Inviter nye brukere

Du kan invitere andre til å få tilgang til Google Merchant Center-kontoen din via Brukere-fanen under ikonet for rullegardinmenyen med tre prikker. De inviterte brukerne logger på kontoen din med sin egen påloggingsinformasjon, slik at du slipper å dele påloggingsinformasjonen din med andre.

Brukeren du inviterer, må ha en Google-konto for å kunne motta invitasjonen. Hvis personen ikke har en Google-konto, kan vedkommende opprette en konto her.

Slik gir du tilgang til flere brukere:

 1. Logg på Merchant Center-kontoen din.
 2. Klikk på prikkeikonet 3 dot menu icon øverst til høyre for å åpne rullegardinmenyen.
 3. Velg Brukere.
 4. Klikk på plussknappen plus.
 5. Skriv inn navnet og e-postadressen til personen du vil invitere, og klikk på Legg til en bruker.
 6. På neste side velger du tilgangsnivået du vil gi brukeren, og angir hvilke e-postinnstillinger vedkommende skal ha.
 7. Klikk på Lagre.

Brukere som har tilgang til flere kontoer, kan navigere mellom kontoene ved å klikke på utvidelsesikonet  i navigasjonspanelet og velge den aktuelle kontoen fra rullegardinmenyen.

Opphev tildelingen av brukerroller

Hvis du ønsker at én eller flere brukere ikke lenger skal ha tilgang til Google Merchant Center-kontoen din, kan du fjerne dem fra kontoen din. Etter at du har fjernet brukere, har de ikke lenger muligheten til å logge seg på Merchant Center-kontoen din.

Før du fjerner en bruker, må du sørge for at bekreftelsesstatusen til nettstedet ditt ikke er knyttet til brukeren. Hvis den er det, og du fjerner brukeren fra kontoen din, mister du også bekreftelsesstatusen (og dermed statusen til kravet ditt). Da blir du nødt til å fullføre nettstedsbekreftelsen og kravinnsendingen med en annen bruker.

Slik fjerner du en bruker:

 1. Logg på Merchant Center-kontoen din.
 2. Klikk på prikkeikonet 3 dot menu icon øverst til høyre for å åpne rullegardinmenyen.
 3. Klikk på Brukere.
 4. Velg brukerne med den rollen du vil fjerne, og klikk på Fjern brukeren.
 5. Bekreft fjerningen på meldingen som vises.

Endre brukerroller

Slik endrer du rollen til en bruker:

 1. Logg på Merchant Center-kontoen din.
 2. Klikk på prikkeikonet 3 dot menu icon øverst til høyre for å åpne rullegardinmenyen.
 3. Klikk på Brukere.
 4. Finn e-postadressen med den rollen du vil redigere.
 5. Velg rollen du vil gi brukeren.

Fjern tilgangen din til Merchant Center-kontoen

Hvis du ikke lenger ønsker at Google-kontoen din skal være tilknyttet en Merchant Center-konto, kan du fjerne din egen tilgang i Innstillinger-delen. 

Når du gjør dette, mister du tilgangen til Merchant Center-kontoen, og du kommer ikke lenger til å kunne se eller gjøre endringer i kontoen. Du må kontakte en Merchant Center-kontoadministrator for å få tilgang igjen. 

Merk: Hvis du er Merchant Center-administrator, kan du ikke fjerne Google-kontoen din med mindre en annen administratorbruker allerede er tilknyttet kontoen. 

Slik fjerner du din egen konto: 

 1. Logg på Merchant Center-kontoen din. 
 2. Klikk på prikkeikonet 3 dot menu icon øverst til høyre for å åpne rullegardinmenyen.
 3. Velg Innstillinger
 4. Klikk på Fjern tilgangen.
 5. Klikk på Fjern tilgangen igjen for å bekrefte fjerningen av kontoen din. 
 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt