Πρόσβαση χρηστών στο Merchant Center

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν λογαριασμό Google Merchant Center, πρέπει να προστεθείτε ως χρήστης από έναν διαχειριστή του λογαριασμού Merchant Center. Σε έναν λογαριασμό Merchant Center μπορούν να έχουν πρόσβαση πολλοί χρήστες. Επίσης, οι χρήστες μπορούν να συνδέσουν τον ατομικό τους Λογαριασμό Google με πολλούς λογαριασμούς Merchant Center, ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι διαχειριστές λογαριασμού μπορούν να προσδιορίζουν διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης ανά χρήστη, ενώ κάθε χρήστης ενδέχεται να λαμβάνει διαφορετικούς τύπους μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Πλήρης: Δυνατότητα σύνδεσης στο Google Merchant Center και πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του λογαριασμού, εκτός από την καρτέλα Χρήστες και την καρτέλα Προγράμματα Merchant Center.
 • Διαχειριστής: Πλήρης πρόσβαση στον λογαριασμό, καθώς και δυνατότητα προσθήκης, διαγραφής ή επεξεργασίας των ρόλων χρήστη στην καρτέλα Χρήστες.
 • Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας: Αδυναμία πρόσβασης στον λογαριασμό, αλλά λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βάσει προτιμήσεων.

Κάθε τύπος χρήστη είναι κατάλληλος για το χαρακτηριστικό χρήστη Επαληθευμένος κάτοχος ιστοτόπου. Αν αυτή η ετικέτα εμφανίζεται δίπλα στο όνομα ενός χρήστη, στη λίστα Χρήστες, αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος χρήστης έχει επαληθεύσει τον ιστότοπο του λογαριασμού του και μπορεί να τον διεκδικήσει ή τον έχει διεκδικήσει ήδη.

Ανάλογα με τις υπηρεσίες που είναι ενεργοποιημένες στον λογαριασμό σας Merchant Center, ενδέχεται να εμφανίζονται περισσότεροι ρόλοι.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε το Google Search Console για να διαχειριστείτε τον ιστότοπό σας, συνιστούμε κάθε διαχειριστής να εμφανίζεται επίσης ως κάτοχος του ιστοτόπου σας στο Search Console. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επαλήθευση και τη διεκδίκηση του ιστοτόπου σας

Πρόσκληση νέου χρήστη

Οι διαχειριστές μπορούν να προσκαλέσουν άλλους χρήστες για να αποκτήσουν πρόσβαση στον λογαριασμό σας Google Merchant Center από την καρτέλα Χρήστες στο αναπτυσσόμενο μενού με το εικονίδιο εργαλείων Tools and setting menu icon [Gear]. Αυτοί οι προσκεκλημένοι χρήστες συνδέονται στον λογαριασμό σας με τα δικά τους στοιχεία σύνδεσης, ώστε να παραμένουν ασφαλή τα στοιχεία σύνδεσης που χρησιμοποιείτε.

Για να λάβει την πρόσκληση, ο χρήστης που προσκαλείτε πρέπει να έχει Λογαριασμό Google. Αν δεν έχει Λογαριασμό Google, μπορεί να δημιουργήσει έναν λογαριασμό εδώ.

Για να παραχωρήσετε πρόσβαση σε περισσότερους χρήστες, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Merchant Center.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Tools and setting menu icon [Gear] και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πρόσβαση σε λογαριασμό, στο μενού Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί συν plus.
 4. Καταχωρίστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη που θέλετε να προσκαλέσετε.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη χρήστη.
 6. Στην επόμενη σελίδα, επιλέξτε το επίπεδο πρόσβασης χρήστη που θέλετε να παραχωρήσετε και τις προτιμήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον συγκεκριμένο χρήστη.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Καταχωρίζοντας μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να παραχωρήσετε πρόσβαση σε έναν επιπλέον χρήστη, μπορεί να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος: "Δεν ήμασταν σε θέση να προσθέσουμε αυτήν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επειδή δεν είναι συσχετισμένη με έναν Λογαριασμό Google. Επιλέξτε μια άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δημιουργήστε έναν νέο Λογαριασμό Google".
Αν λάβετε αυτό το μήνυμα σφάλματος, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία προσπαθείτε να παραχωρήσετε πρόσβαση στο Merchant Center δεν είναι συνδεδεμένη με έναν Λογαριασμό Google. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να είναι συνδεδεμένες με έναν Λογαριασμό Google, προκειμένου να προστεθούν στο Merchant Center.

Για να συνδέσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε με έναν Λογαριασμό Google:

 1. Μεταβείτε στη σελίδα Εγγραφή Λογαριασμών Google.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση της τρέχουσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου.

Ανάκληση ρόλων χρήστη

Αν δεν επιθυμείτε πλέον να έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό σας Google Merchant Center συγκεκριμένοι χρήστες, μπορείτε να τους καταργήσετε από τον λογαριασμό σας. Αφού τους καταργήσετε, οι χρήστες δεν θα μπορούν πλέον να συνδεθούν στον λογαριασμό σας Merchant Center.

Πριν καταργήσετε έναν χρήστη, βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση επαλήθευσης του URL του ιστοτόπου σας δεν συσχετίζεται με τον συγκεκριμένο χρήστη. Αν συσχετίζεται και καταργήσετε αυτόν τον χρήστη από τον λογαριασμό σας, θα χάσετε επίσης την κατάσταση επαλήθευσης (και, κατά συνέπεια, την κατάσταση διεκδίκησης), οπότε θα χρειαστεί να ολοκληρώσετε την επαλήθευση και τη διεκδίκηση του ιστοτόπου με κάποιον άλλο χρήστη.

Για να καταργήσετε έναν χρήστη:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Merchant Center.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Tools and setting menu icon [Gear] και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πρόσβαση σε λογαριασμό, στο μενού Ρυθμίσεις.
 3. Στην ενότητα Χρήστες, κάντε κλικ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη που θέλετε να καταργήσετε.
 4. Στην ενότητα Κατάσταση χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση χρήστη.

Επεξεργασία ρόλων χρήστη

Για να επεξεργαστείτε τον ρόλο ενός χρήστη:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Merchant Center.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Tools and setting menu icon [Gear] και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πρόσβαση σε λογαριασμό, στο μενού Ρυθμίσεις.
 3. Στην ενότητα Κατάσταση χρήστη, βρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της οποίας τον ρόλο θέλετε να επεξεργαστείτε.

Κατάργηση πρόσβασης στον λογαριασμό σας Merchant Center

Αν δεν επιθυμείτε πλέον ο Λογαριασμός σας Google να είναι συνδεδεμένος με έναν λογαριασμό Merchant Center, μπορείτε να καταργήσετε τη δική σας πρόσβαση από την ενότητα Προτιμήσεις.

Μόλις καταργήσετε τον εαυτό σας από έναν λογαριασμό Merchant Center, η πρόσβασή σας θα ανακληθεί και δεν θα μπορείτε να προβάλετε τον λογαριασμό ή να πραγματοποιήσετε αλλαγές σε αυτόν. Για να ανακτήσετε την πρόσβαση, πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν διαχειριστή του λογαριασμού Merchant Center.

Σημείωση: Αν είστε διαχειριστής στο Merchant Center, δεν θα μπορείτε να καταργήσετε τον Λογαριασμό σας Google, αν δεν υπάρχει άλλος διαχειριστής που είναι ήδη συσχετισμένος με τον λογαριασμό.

Για να καταργήσετε τον δικό σας λογαριασμό:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Merchant Center.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Tools and setting menu icon [Gear] και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προτιμήσεις στο μενού Ρυθμίσεις.
 3. Επιλέξτε Προτιμήσεις.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση πρόσβασης.
 5. Κάντε ξανά κλικ στην επιλογή Κατάργηση πρόσβασης, για να επιβεβαιώσετε την κατάργηση του λογαριασμού σας.
 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας