Ilmoitus

Ohjekeskuksesta löydät tietoa sekä uudesta että klassisesta Kauppiaskeskuksesta. Etsi logo kunkin artikkelin yläreunasta ja varmista, että se liittyy käyttämääsi Kauppiaskeskuksen versioon.

Määritesääntöjen testaaminen ja esikatseleminen

Oma kuvake Merchant Center Nextin artikkeleille

Jos haluat tietoa syötesääntöjen testaamisesta ja esikatselemisesta klassisessa Kauppiaskeskuksessa, klikkaa tästä.

Testaa määritesääntöjesi vaikutusta Kauppiaskeskuksen sääntötestin avulla. Näin näet, miten sääntöluonnokset vaikuttaisivat ja muuttaisivat tuotetietojasi, ennen kuin otat ne käyttöön.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin voit suorittaa sääntötestin, sinun on luotava sääntöluonnos seuraavasti:

Step 1 Klikkaa Kauppiaskeskus-tilillä Asetukset ja työkalut ‑kuvaketta Työkalut ja asetukset ‑valikon kuvake [Ratas].

Step 2 Valitse Datalähteet.

Step 3 Valitse Tuotteiden lähteet ‑välilehdellä haluamasi tuotelähde.

Step 4 Klikkaa Määritesäännöt-välilehteä.

 • Jos sinulla on tässä datalähteessä useita syötetunnisteita, valitse syötetunniste, johon haluat käyttää sääntöä.

Step 5 Jos et ole aiemmin luonut määritesääntöjä muokattavalle määritteelle, valitse Lisää määritesääntö ja valitse määrite avattavasta listasta.

Step 5 Jos haluat muokata aiemmin luotuja määritesääntöjä, voit etsiä määritettä käyttämällä hakukenttää. Klikkaa sitten muokattavaa määritettä.

Step 5 Määritä datalähteet.

Step 5 Lisää muokkaukset (valinnainen).

Step 5 Valitse Tallenna luonnoksena.

 • Säännön luomisen jälkeen voit esikatsella määritteen arvon muutoksia klikkaamalla Näytä esikatselu.
 • Jos samalle määritteelle on useita sääntöjä, esikatseluruudussa näkyy kunkin säännön tekemät muutokset. Voit käydä läpi datalähteessäsi olevia tuotteita tai hakea tiettyä tuotetunnusta nähdäksesi tuotteen määritteen muutoksen.
 • Jos säännöt aiheuttavat tuoteongelmia, tämä näkyy sivun alalaidassa. Jos sääntösi eivät aiheuta tuoteongelmia määritteelle, näet ilmoituksen "Kaikki näyttää olevan kunnossa".

Step 10 Siirry takaisin Säännöt-päävälilehdelle. Näet ilmoituksen uudesta luonnoksesta.

Sääntöjen testaaminen

Tehtyäsi sääntöluonnoksen voit aloittaa sen testaamisen ja arvioinnin sen vaikutuksesta tuotedataasi. Testaa säännöt näin:

Step 1 Klikkaa Määritesäännöt-välilehteä.

Step 2 Valitse Testaa sääntöjä.

Step 3 Odota raportin valmistumista. Testiin voi mennä 10–20 minuuttia.

Step 4 Valitse Näytä testin tulokset ja varmista, että uudet säännöt toimivat halutulla tavalla.

Step 5 Jos säännöt eivät toimi halutusti, päivitä mahdolliset säätämistä tarvitsevat säännöt.

Step 5 Suorita uusi testi päivitetyillä säännöillä valitsemalla Testaa muutokset.

 • Jos haluat tehdä uuden testin samoilla sääntöluonnoksilla ja päivitetyillä tuotetiedoilla, valitse Testaa uudelleen.

Step 5 Kun olet tyytyväinen sääntöihin, valitse Ota muutokset käyttöön. Sääntöluonnokset tulevat käyttöön, ja niitä sovelletaan tuotetietoihisi.

Tilayhteenveto

Tästä osiosta näet, miten uudet tai päivitetyt säännöt vaikuttaisivat tuotteidesi tilaan.

Taulukossa esitetään hyväksyttyjen, hylättyjen ja poissuljettujen tuotteiden kokonaismäärä näyttöpaikalle käytössä olevien sääntöjen perusteella. Se myös näyttää, miten nämä luvut muuttuisivat, jos sääntöluonnokset otettaisiin käyttöön. Jos ilmoitat tuotetietoja useisiin näyttöpaikkoihin, kuten Shopping-mainoksiin ja paikallistuotemainoksiin, voit valita, minkä näyttöpaikan osalta haluat tarkastella tuotetietoja.

Tila Merkitys
Hyväksytty Tätä tilaa käytetään tuotteille, joiden tila Ratkaise ongelmat ‑välilehdellä on Aktiivinen, Odottaa tai Vanhentumassa.
Hylätty

Jos tuotteen tila on Hylätty, se ei voi näkyä valitsemassasi näyttöpaikassa.

Hylkäämisen syy voi olla mikä tahansa Kauppiaskeskus-tilin Ratkaise ongelmat ‑välilehdellä näkyvistä syistä.

Poissuljettu Nämä tuotteet olet sulkenut pois näyttöpaikasta. Voit sisällyttää tuotteita näyttöpaikkaan tai sulkea niitä pois siitä määritteillä poissuljetut näyttöpaikat [excluded_destination] ja mahdolliset näyttöpaikat [included_destination] sekä syöteasetuksilla. Poissuljettu ei tarkoita samaa kuin hylätty. Poissuljetut tuotteet on saatettu hyväksyä, mutta ne eivät näy näyttöpaikassa.

Tilojen yhteenvetotaulukon alapuolella näytetään myös seuraavat tiedot:

 • tuoteryhmät, joiden tila muuttuisi uusien tai päivitettyjen sääntöjen seurauksena
 • kunkin ryhmän osalta se, miten tuotteiden tila muuttuisi esimerkiksi hyväksytyksi tai hylätyksi
 • kunkin ryhmän osalta sellaisten tuotteiden määrä, joiden tila muuttuisi
 • kunkin ryhmän osalta enintään viisi esimerkkiä siitä, mihin tuotteisiin tulisi muutoksia ja millaisia muutokset olisivat uusien sääntöjen käyttöönoton jälkeen.
Huom. Lue kaikki tilanmuutosviestit ennen sääntöluonnosten käyttöönottoa, jotta osa tuotteista ei vahingossa katoa näkyvistä.

Määritteen muutosyhteenveto

Tästä osiosta näet seuraavat tiedot:

 • määritteet, joihin uusien tai päivitettyjen sääntöjen lataaminen vaikuttaisi
 • muuttuvien tuotteiden määrän kunkin määritteen osalta
 • kunkin määritteen osalta jopa viisi esimerkkiä siitä, kuinka määrite muuttuisi sääntöjen käyttöönoton jälkeen.

Ongelmien yhteenveto

Tästä osiosta näet, mitkä tuotteisiin liittyvät ongelmat ratkeaisivat, mitä uusia ongelmia syntyisi ja mitkä ongelmat pysyisivät ennallaan, jos säännöt ladattaisiin. Lisäksi näet kunkin ongelman osalta

 • sellaisten tuotteiden määrän, joihin ongelma vaikuttaa
 • enintään viisi esimerkkiä tuotteista, joihin ongelma vaikuttaa, sekä sen määritteen nykyiset ja uudet arvot, johon ongelma liittyy (jos relevantti).

Joskus sama ongelma näkyy ongelmayhteenvedon useissa osioissa. Näin voi käydä, jos ratkaiset tietyn ongelman datalähteesi yhden tuoteryhmän osalta mutta et toisen osalta.

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko