Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Riešenie problémov so zdrojom údajov

Vlastná ikona článkov o službe Merchant Center Next

If you're looking for information about troubleshooting your data source in the classic Merchant Center experience, click here.

V tomto článku sa dozviete, ako riešiť problémy s vytvorením, formátovaním a nahraním údajov o výrobkoch.

Ak sú vaše výrobky alebo účet zamietnuté a potrebujete viac informácií, prečítajte si článok o problémoch v službe Merchant Center.

Kontrola výsledkov spracovania zdroja údajov

Pre všetky zdroje údajov v súboroch je k dispozícii report spracovania. Ak si ho chcete zobraziť, postupujte takto:

Step 1V účte Merchant Center vpravo hore kliknite na ozubené koliesko Ikona ponuky nástrojov a nastavení [ozubené koliesko] a otvorí sa ponuka nastavení. Vyberte Zdroje údajov.

Step 2 Kliknite na názov zdroja údajov, ktorý chcete skontrolovať.

Step 3 V sekcii Posledná aktualizácia nájdete informácie o stave posledného nahrania údajov o výrobkoch. Tento report zahŕňa nasledujúce informácie:

 • Stav posledného nahrania: napríklad či sa pri nahrávaní súboru vyskytol problém.
 • Atribúty: v tejto sekcii sa uvádza, či boli atribúty výrobku v súbore počas spracovania rozpoznané. Atribúty, ktoré ste poskytli v súbore údajov o výrobkoch, musia byť v súlade so špecifikáciou údajov o výrobkoch.
 • Váš súbor výrobkov: táto sekcia obsahuje podrobnosti o akýchkoľvek problémoch pri nahrávaní súboru údajov o výrobkoch. Môžete zistiť, o aký problém ide, ako sa dá vyriešiť a koľkých výrobkov v súbore sa týka.

Step 4 Podrobnosti výrobku zadajte do formulára. Ďalšie informácie o podrobnostiach o výrobku, ktoré je potrebné pridať.

Step 5 Po doplnení údajov o výrobkoch vyberte Uložiť. Ak chcete pridať ďalší výrobok, vyberte Uložiť a pridať ďalšie.

Poznámka: Pri spracovaní zdroja údajov sa kontrolujú len základné problémy so súborom a údajmi. Všetky problémy si môžete pozrieť na karte Vyžaduje pozornosť v sekcii Výrobky.

Problémy s vytváraním súboru výrobkov

Feedy vo formáte .xls v súčasnosti nie sú podporované. Ak ste vytvorili feed vo formáte .xls, prečítajte si, ako ho skonvertovať na súbor .txt.

Problémy s konfiguráciou súboru údajov o výrobkoch

 • Cieľová krajina: zadajte miesto, kde sa vaše položky predávajú. Ak napríklad vyberiete ako krajinu súboru Spojené štáty, znamená to, že vaše položky sa dajú kúpiť v USA. Údaje o výrobkoch nahrané k vybranej krajine musia spĺňať požiadavky stanovené pre danú krajinu vrátane špecifikácie a pravidiel feedu.
 • Viaceré krajiny: ak ten istý výrobok predávate vo viacerých krajinách, zadajte viaceré krajiny. Uistite sa, že výrobky spĺňajú požiadavky stanovené pre každú krajinu vrátane špecifikácie a pravidiel feedu.
 • Názov súboru feedu údajov: súbory RSS a Atom by mali mať príponu .xml. Názvy súborov, ktoré nemajú žiadnu príponu, sa predvolene spracujú ako súbory s hodnotami oddelenými tabulátorom. Pripomíname, že neakceptujeme súbory vo formáte Excel. Ak potrebujete pomoc, prečítajte si článok o konvertovaní tabuliek.
 • Ak použijete prípony názvu súboru, ako napríklad .zip alebo .gz, skontrolujte, či je súbor skomprimovaný, pretože to systém predpokladá. Nahranie neskomprimovaného súboru môže v tomto prípade spôsobiť zlyhanie. Skomprimovaný archív musí obsahovať presne jeden súbor.

Problémy s formátovaním

 • Text alebo text s hodnotami oddelenými tabulátorom
  • Skontrolujte, či sa stĺpce (tabulátory) s povinnými atribútmi zhodujú so všetkými položkami. Často sa stáva, že text obsahuje tabulátor navyše alebo tabulátor chýba.
 • XML
  • Špeciálne znaky (napríklad &) je potrebné príslušne uviesť.
  • Názvy atribútov nesmú obsahovať veľké písmená. Všetky veľké písmená v názvoch atribútov je potrebné odstrániť. Napríklad atribút názov [title] je potrebné zadať ako <title>, a nie <Title>.
  • Niekedy sa môže vyskytnúť nesprávne kódovanie. Uistite sa, že súbor kódujete v akceptovaných formátoch.

Problémy s nahrávaním

 • Môže sa stať, že feed je pre vybraný spôsob nahrávania príliš veľký.
  • Priamo nahrávané súbory musia mať menej ako 4 GB (ak sa pri tejto metóde zobrazí hlásenie s chybou, skúste to znova o niekoľko hodín).
  • Súbory nahrávané prostredníctvom protokolu prenosu súborov SSH (SFTP) musia byť menšie ako 4 GB.
  • Súbory nastavené na plánované načítania musia byť menšie ako 4 GB.
 • Bežné dôvody zlyhania automatického nahrávania:
  • webová adresa, ktorá sa používa na plánované načítanie, je vylúčená alebo nemá nastavenia povolenia služby Merchant Center na stiahnutie feedu údajov;
  • webová adresa použitá na plánovanie nefunguje alebo presmerováva na stránku, ktorá neobsahuje feed údajov;
 • komprimované súbory musia mať menej ako 500 MB.

   

Tu je niekoľko najbežnejších chýb, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní protokolu SFTP:

Problém Riešenie

Chyba „Server sa nenašiel“

SFTP: skontrolujte, či sa prihlasujete na {používateľské meno sftp}@partnerupload.google.com prostredníctvom portu servera 19321. Ak používate klient protokolu SFTP, možno budete musieť zadať pred adresu názvu hostiteľa predponu protokolu sftp:// (napríklad sftp://partnerupload.google.com).

Používateľské meno alebo heslo nie je správne

Ak si chcete overiť, či používate správne používateľské meno, prihláste sa do svojho účtu Google Merchant Center. Po prihlásení vyberte v trojbodkovej ponuke SFTP/GCS. Ak máte tieto služby nastavené, pri každej z nich uvidíte svoje používateľské meno zobrazené v sekcii Používateľské meno.


Z bezpečnostných dôvodov sa vaše heslo SFTP v účte nezobrazuje. Ak ste stratili heslo, bude potrebné si ho resetovať. 

Chyba „Názov súboru nie je povolený“

Skontrolujte, či názov súboru neobsahuje medzery. Názov súboru by sa mal presne zhodovať s názvom súboru, ktorý ste zaregistrovali vo svojom účte.

Feed údajov s týmto názvom nie je zaregistrovaný

Skontrolujte, či sa názov súboru, ktorý odosielate cez SFTP, presne zhoduje s názvom súboru zadaným pri registrácii feedu údajov.

Chyba „Spojenie cez SFTP bolo resetované serverom“

Internetové pripojenie k nášmu serveru SFTP sa prerušilo. Skúste súbor nahrať znova. 
 


Informácie o špecifických problémoch s protokolom SFTP, ktoré nie sú obsiahnuté na tejto stránke, nájdete v tomto článku.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka