W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Rozwiązywanie problemów ze źródłem danych

Ikona niestandardowa artykułów dotyczących Merchant Center Next

If you're looking for information about troubleshooting your data source in the classic Merchant Center experience, click here.

Z tego artykułu dowiesz się, jak rozwiązać problemy z tworzeniem, formatowaniem i przesyłaniem danych produktów.

Jeśli produkty lub konto zostały odrzucone i potrzebujesz więcej informacji, przeczytaj artykuł Problemy w Merchant Center.

Wyniki przetwarzania źródeł danych

Raport o przetwarzaniu jest dostępny dla wszystkich źródeł danych korzystających z plików. Aby go otworzyć, wykonaj te czynności:

Step 1 W prawym górnym rogu na koncie Merchant Center kliknij ikonę koła zębatego Ikona menu narzędzi i ustawień [koło zębate], aby otworzyć menu ustawień, a następnie wybierz Źródła danych.

Step 2 Kliknij nazwę źródła danych, które chcesz sprawdzić.

Step 3 W sekcji „Ostatnia aktualizacja” znajdziesz informacje o stanie ostatniego przesyłania danych produktów. Dane w raporcie:

 • Stan ostatniego przesyłania: informuje na przykład, czy podczas przesyłania pliku wystąpił problem.
 • Atrybuty: ta sekcja informuje, czy atrybuty produktu znalezione w pliku zostały rozpoznane podczas przetwarzania. Atrybuty podane w pliku danych o produktach powinny być zgodne ze specyfikacją danych produktów.
 • Twój plik z produktami: ta sekcja zawiera szczegółowe informacje o problemach z przesyłaniem plików danych o produktach. Obejmuje to opis problemu, jego rozwiązanie oraz liczbę produktów, których dotyczy.

Step 4 W formularzu wpisz szczegóły produktu. Dowiedz się więcej o szczegółach produktu, które musisz dodać.

Step 5 Gdy dane produktów będą już wpisane, kliknij Zapisz. Jeśli chcesz dodać kolejny produkt, wybierz Zapisz i dodaj kolejny.

Uwaga: przetwarzanie źródła danych sprawdza tylko podstawowe problemy z plikami i danymi. Aby sprawdzić wszystkie problemy, otwórz kartę „Wymaga uwagi” w sekcji Produkty.

Problemy z tworzeniem pliku z produktami

Obecnie nie obsługujemy plików danych w formacie .xls. Jeśli masz plik danych utworzony w formacie .xls, sprawdź, jak przekonwertować go na plik .txt.

Problemy z konfiguracją pliku danych o produktach

 • Kraj docelowy: wskaż terytorium, na którym sprzedawane są Twoje produkty. Jeśli na przykład jako kraj w pliku podasz „Stany Zjednoczone”, będzie to oznaczać, że produkty są dostępne do kupienia w Stanach Zjednoczonych. Dane produktów przesłane do wybranego kraju muszą spełniać wymagania obowiązujące w tym kraju, a także być zgodne ze specyfikacjami pliku danych i zasadami.
 • Wiele krajów: określ wiele krajów, jeśli sprzedajesz ten sam produkt w wielu krajach. Sprawdź, czy Twoje produkty spełniają wymagania obowiązujące w poszczególnych krajach, a także czy są zgodne ze specyfikacjami pliku danych i zasadami.
 • Nazwa pliku danych: pliki RSS i Atom powinny kończyć się rozszerzeniem .xml. Pliki o nazwach bez rozszerzeń będą domyślnie przetwarzane jako pliki rozdzielane znakami tabulacji. Pamiętaj, że nie akceptujemy plików w formacie programu Excel. Więcej informacji znajdziesz w artykule o konwertowaniu arkuszy kalkulacyjnych.
 • Jeśli używasz takich rozszerzeń plików jak .zip czy .gz, sprawdź, czy dany plik faktycznie jest skompresowany, ponieważ nasz system zakłada, że tak właśnie jest. W takim przypadku przesłanie nieskompresowanego pliku może spowodować błąd pliku danych. Sprawdź, czy skompresowane archiwum zawiera tylko jeden plik.

Problemy z formatem

 • Plik tekstowy lub rozdzielany znakami tabulacji
  • Sprawdź, czy wszystkie kolumny (karty) z wymaganymi atrybutami są poprawnie dopasowane do wszystkich produktów. Często zdarza się dodatkowa lub brakująca karta.
 • XML
  • Nie możesz używać znaków specjalnych, takich jak „&”, bez zmiany ich znaczenia.
  • Jeśli Twoje nazwy atrybutów zawierają wielkie litery, musisz zamienić je na małe. Na przykład atrybut tytuł [title] należy podawać jako <title>, a nie <Title>.
  • Czasem zdarza się nieprawidłowe kodowanie. Pamiętaj, aby zakodować plik w jednym z akceptowanych formatów.

Problemy z przesyłaniem

 • Twój plik danych może być za duży, aby można go było przesłać za pomocą wybranej metody.
  • Pliki przesyłane bezpośrednio muszą mieć rozmiar mniejszy niż 4 GB. Jeśli podczas przesyłania tą metodą wyświetli się komunikat „Ups”, odczekaj kilka godzin i spróbuj ponownie.
  • Rozmiar plików przesyłanych przez SSH File Transfer Protocol (SFTP) musi być mniejszy niż 4 GB.
  • Pliki wybrane do zaplanowanego pobierania muszą mieć rozmiar mniejszy niż 4 GB.
 • Najczęstsze przyczyny niepowodzenia w przypadku przesyłania automatycznego:
  • Adres URL używany przy zaplanowanym pobieraniu jest zablokowany w pliku robots.txt lub ma ustawione uprawnienia, które nie pozwalają Merchant Center na pobieranie pliku danych.
  • Adres URL używany do planowania nie działa lub przekierowuje na stronę, która nie zawiera pliku danych.
 • Skompresowane pliki muszą być mniejsze niż 500 MB.

   

Oto kilka najczęstszych błędów, które pojawiają się podczas korzystania z SFTP:

Problem Rozwiązanie

Błąd „Nie znaleziono serwera”

W przypadku protokołu SFTP sprawdź, czy logujesz się na {nazwa użytkownika sftp}@partnerupload.google.com, podając port serwera 19321. Jeśli korzystasz z klienta SFTP, do adresu hosta musisz dodać protokół „sftp://” (np. sftp://partnerupload.google.com).

Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło

Możesz sprawdzić, czy korzystasz z właściwej nazwy użytkownika, logując się na konto Google Merchant Center. Gdy się zalogujesz, wybierz SFTP/GCS w menu z 3 kropkami. Jeśli wszystko jest skonfigurowane, nazwa użytkownika zostanie wyświetlona w sekcji Nazwa użytkownika dla każdej z usług.


Ze względów bezpieczeństwa Twoje hasło SFTP nie jest wyświetlane na Twoim koncie. Jeśli nie pamiętasz hasła, musisz je zresetować. 

Błąd „Niedozwolona nazwa pliku”

Sprawdź, czy nazwa pliku nie zawiera spacji. Nazwa pliku powinna być taka sama jak nazwa pliku zarejestrowanego na koncie.

Nie masz zarejestrowanego pliku danych o tej nazwie

Upewnij się, że nazwa pliku przesyłanego przez SFTP dokładnie odpowiada nazwie pliku podanej podczas rejestracji pliku danych.

Błąd „Połączenie SFTP zostało zresetowane przez serwer”

Połączenie internetowe z naszym serwerem SFTP zostało utracone. Spróbuj przesłać plik ponownie. 
 


Problemy z protokołami SFTP, które nie zostały opisane na tej stronie, omówiliśmy w tym artykule.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
1164568380156222389
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
71525