Postup odstranění problému: Neplatné externí ID prodejce

Hodnota atributu může obsahovat jen písmena bez diakritiky, číslice, podtržítka, tildy, tečky a pomlčky [A-Za-z0-9_~.-], celkem 1 až 50 znaků.

Jedna nebo více nabídek pro váš účet více prodejců zahrnuje neplatnou hodnotu atributu externí ID prodejce [external_seller_id]. Zadaná hodnota může například obsahovat mezery nebo závorky, které pro tento atribut nejsou povoleny.

Až budete zadávat hodnotu pro atribut externího ID prodejce [external_seller_id], nezapomeňte na následující požadavky:

 • U každého prodejce musíte uvést unikátní hodnotu.
 • ID musí být stejné jako to, které použijete při nahrávání dat.
 • Používejte pouze platné znaky kódování Unicode. Nepoužívejte neplatné znaky, například řídicí znaky, funkce nebo znaky v oblasti pro soukromé využití.
  • Za platné znaky se považují písmena anglické abecedy, čísla decimální soustavy, pomlčky, podtržítka a vlnovky ([0-9a-zA-Z.~_-]{1,50}).
 • Hodnota rozlišuje velká a malá písmena a musí být v rozmezí 1–50 znaků.
 • U jednoho prodejce používejte stále stejné ID – a to i v různých zemích a jazycích.
Poznámka: Atribut externího ID prodejce [external_seller_id] je vyžadován pouze na online tržištích s účty s více prodejci.

Pokyny

Krok 1: Prohlédněte si produkty, kterých se to týká

 1. Přihlaste se k účtu Merchant Center.
 2. V navigační nabídce klikněte na možnost Produkty a na položku Diagnostika.
 3. Kliknutím na kartu Problémy s položkami zobrazíte aktuální problémy ovlivňující vaše produkty.

Pokud chcete stáhnout seznam (.csv) všech produktů dotčených kterýmkoli z problémů:

 • Klikněte na DownloadDownload pod grafem a nad seznamem problémů.

Pokud chcete stáhnout seznam (.csv) všech produktů dotčených vybraným problémem:

 • Vyhledejte problém ve sloupci Problém a na konci řádku klikněte na ikonu stažení Download na konci řádku.

Pokud chcete zobrazit seznam až 50 produktů s tímto konkrétním problémem:

 • Vyhledejte problém ve sloupci „Problém“, pak klikněte na Zobrazit příklady ve sloupci Dotčené položky.

Krok 2: Aktualizujte neplatné atributy

 1. Vyfiltrujte stažený přehled, aby se vám zobrazily pouze produkty s hodnotou:
  „Název problému“ = Neplatné externí ID prodejce.
 2. Aktualizujte atribut na hodnotu, která splňuje požadavky na počet znaků.

Krok 3: Znovu odešlete produktová data

 1. Upravená produktová data znovu odešlete prostřednictvím některé z následujících metod:
 2. Potom zkontrolujte, zda jste problém vyřešili. Na stránce Diagnostika zkontroluje, že už na seznamu není.

  Upozorňujeme, že může nějakou dobu trvat, než se změna na stránce Diagnostika projeví.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
71525
false