V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Reporty výkonnosti v službe Merchant Center

Vlastná ikona hlavičky článku centra pomoci klasickej služby Merchant Center

Ak hľadáte informácie o reportoch výkonnosti v službe Merchant Center Next, kliknite tu.

Merchant Center ponúka rôzne spôsoby, ako zistiť výkonnosť reklám a bezplatných záznamov. Tieto kľúčové údaje vám pomôžu rozhodnúť sa, ktorá stratégia vám najviac pomôže zobrazovať vaše výrobky správnym publikám.


Skôr než začnete

Skôr než Merchant Center začne s vytváraním údajov o výkonnosti, potrebuje prístup k niektorým údajom zo sledovania vašich reklám a bezplatných záznamov.

Takýto prístup môžete poskytnúť v účte Google Ads alebo pridaním vybraných atribútov do svojich feedov služby Merchant Center. Ďalšie informácie o sledovaní výkonnosti výrobkov


Kde si môžete pozrieť údaje o výkonnosti

 • Prehľad reportov výkonnosti sa uvádza na stránke súhrnu.
  • Údaje o nákupných reklamách (angl. Shopping ad) nájdete na karte Výkonnosť (nákupné reklamy).
  • Údaje o bezplatných záznamoch a bezplatných miestnych záznamoch nájdete na karte Výkonnosť (bezplatné záznamy).
 • Podrobnejšie zobrazenie svojich súhrnných údajov získate kliknutím na Výkonnosť a Informačný panel v navigačnej ponuke vľavo. Potom kliknite na kartu Nákupné reklamy, Bezplatné záznamy alebo Bezplatné miestne záznamy nad informačným panelom.
  • Jednotlivé metriky môžete segmentovať podľa krajiny, výrobku, značky alebo kategórie kliknutím na názov segmentu naspodku informačného panela.
 • Ak si chcete zobraziť údaje o konkrétnom výrobku, v navigačnej ponuke vľavo kliknite na Výrobky a potom na Všetky výrobky. Počet kliknutí z bezplatných záznamov a bezplatných miestnych záznamov pre každú ponuku výrobku sa zobrazuje v stĺpci Neplatené kliknutia. Kliknutia na nákupné reklamy sa zobrazujú v stĺpci Kliknutia.
 • Vytvorením vlastných reportov a informačných panelov môžete porovnávať celkovú výkonnosť naprieč všetkými reklamami a bezplatnými záznamami. Ďalšie informácie o vytváraní vlastných reportov v službe Merchant Center
 • Ak chcete skontrolovať výkonnosť svojich výhodných ponúk (napríklad výrobkov s odznakom proma, akcie či poklesu ceny) v nákupných reklamách a bezplatných záznamoch, kliknite na Výkonnosť a potom na Informačný panel v navigačnej ponuke vľavo. Potom kliknite na kartu Nákupné reklamy alebo Bezplatné záznamy nad informačným panelom a zobrazte si výkonnosť na karte Návštevnosť pre odznaky prom, výpredajov a poklesov cien.
  • Metriky môžete kliknutím na názov segmentu naspodku karty rozdeliť podľa krajiny, výrobku, značky alebo kategórie.
  • Ak si chcete pozrieť reporty s výhodnými ponukami rozdelenými podľa typu odznaku, proma alebo kategórie proma, môžete kliknúť na súvisiaci report naspodku karty.
 • Stĺpec Mena sa vzťahuje len na peňažné metriky (napríklad hodnotu konverzie alebo hodnotu objednaných položiek). Ostatné metriky sú uvedené v sekcii Žiadne.
 • Medzi službami Merchant Center a Google Ads dochádza k určitým nezrovnalostiam, pretože spôsob, akým sa kliknutia, zobrazenia a konverzie pripisujú výrobkom v službe Merchant Center, a spôsob, akým sa pripisujú kampaniam v službe Google Ads, sa líšia.

Typy metrík výkonnosti

Táto sekcia opisuje metriky reklám, bezplatných záznamov a bezplatných miestnych záznamov.

Kliknutia

Celkový počet kliknutí na vaše výrobky na Googli, ktoré viedli k návšteve stránok s podrobnosťami o výrobkoch.

Zobrazenia

Počet zobrazení vyjadruje, koľkokrát sa vaše výrobky zobrazili na Googli. Zobrazenia sa počítajú iba vtedy, keď zákazníci mali možnosť navštíviť vaše stránky s podrobnosťami o výrobkoch.

Ak majú vaše výrobky nula zobrazení, mali by ste overiť, či sú schválené, a počkať niekoľko dní na údaje o zobrazeniach. Zobrazenia nemusia byť k dispozícii ani v prípade, že nedosahujú prah minimálnej hodnoty.

Miera prekliknutí (angl. CTR)

Miera prekliknutí ukazuje, ako často kliknutia na vaše výrobky na Googli viedli k návšteve stránok s podrobnosťami o výrobkoch.

 • Miera prekliknutí predstavuje počet kliknutí na váš záznam o výrobku vydelený počtom zobrazení daného záznamu: kliknutia ÷ zobrazenia = miera prekliknutí.
  • Ak by ste napríklad získali 5 kliknutí a 100 zobrazení, vaša miera prekliknutí by bola 5 %.

Metriky konverzií

Metriky konverzií je možné zobraziť iba po prepojení účtov Merchant Center a Google Analytics. Ďalšie informácie o prepojení účtov Merchant Center a Google Analytics

Konverzie

Konverzie sa počítajú, keď zákazníci na vašom webe alebo v aplikácii dokončia želanú akciu, napríklad kúpu výrobkov.

Ak sa zobrazenie začne výrobkom A, ale výsledkom je kúpa výrobkov A a B, hodnoty konverzie sa pripíšu iba výrobku A (hodnota konverzie výrobku B je 0).

Poznámka: Konverzie sa zaznamenávajú k dátumu konverzie, ostatné metriky k dátumu zobrazenia. Z toho vyplýva, že konverzie vydelené počtom kliknutí za daný deň nemusia zodpovedať konverznému pomeru za príslušný deň.
 
Okrem toho konverzie ani konverzný pomer nezahŕňajú návštevnosť z obrázkov výrobkov ani odkazov na weby, ktoré vedú na stránky s podrobnosťami o výrobkoch.

Konverzný pomer

Konverzný pomer ukazuje, ako často zákazníci, ktorí klikli na vaše výrobky na Googli, dokončili želanú akciu na vašom webe alebo v aplikácii, napríklad kúpu výrobkov. Konverzné pomery sa počítajú tak, že sa počet konverzií vydelí počtom interakcií (kliknutí) s výrobkami na Googli, ktoré preukázateľne viedli ku konverzii počas rovnakého obdobia.

Hodnota konverzie

Hodnota konverzie je peňažná hodnota, ktorú prinášajú konverzie (pre hodnotu konverzie neexistuje súhrnná metrika).
Poznámka: Kliknutia, zobrazenia a miera prekliknutí už zahŕňajú aj všetku návštevnosť, ktorá bola predtým reportovaná v asistovaných metrikách. Pri asistovaných metrikách sa teraz uvádza 0 a od 1. augusta 2023 budú z vašich reportov a informačných panelov odstránené. Ak sa chcete vyhnúť prerušeniam, do 1. augusta 2023 odstráňte asistované metriky z vlastných reportov a informačných panelov.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
10503793685828164659
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
71525