Prehľady výkonnosti v službe Merchant Center

Merchant Center ponúka rôzne spôsoby, ako zistiť výkonnosť reklám a bezplatných záznamov. Tieto kľúčové údaje vám pomôžu rozhodnúť sa, ktorá stratégia vám najviac pomôže zobrazovať vaše výrobky správnym publikám.

Skôr než začnete

Skôr než Merchant Center začne s vytváraním údajov o výkonnosti, potrebuje prístup k niektorým údajom zo sledovania vašich reklám a bezplatných záznamov.

Poskytnúť ich môžete pomocou účtu Google Ads alebo pridaním vybraných atribútov do svojich informačných kanálov služby Merchant Center. Ďalšie informácie o sledovaní výkonnosti výrobku

Kde zobraziť údaje o výkonnosti

 • Zoznam prehľadov výkonnosti sa zobrazí na stránke súhrnu.
  • Údaje o nákupných reklamách nájdete na karte Výkonnosť (nákupné reklamy).
  • Údaje o bezplatných záznamoch a bezplatných miestnych záznamoch nájdete na karte Výkonnosť (bezplatné záznamy).
 • Podrobnejšie zobrazenie svojich súhrnných údajov získate kliknutím na Výkonnosť a Informačný panel v navigačnej ponuke vľavo. Potom kliknite na kartu Nákupné reklamy, Bezplatné záznamy, Bezplatné miestne záznamy alebo Kúpiť na Googli nad informačným panelom.
  • Jednotlivé metriky môžete segmentovať podľa krajiny, výrobku, značky alebo kategórie kliknutím na názov segmentu naspodku informačného panela.
 • Ak si chcete zobraziť údaje o konkrétnom výrobku, v navigačnej ponuke naľavo kliknite na Výrobky a potom na Všetky výrobky. Počet kliknutí z bezplatných záznamov a bezplatných miestnych záznamov pre každú ponuku výrobku sa zobrazuje v stĺpci Neplatené kliknutia. Kliknutia na nákupné reklamy sa zobrazujú v stĺpci Kliknutia.
 • Vytvorením vlastných prehľadov a informačných panelov môžete porovnávať celkovú výkonnosť naprieč všetkými reklamami a bezplatnými záznamami. Ďalšie informácie o vlastných prehľadoch v službe Merchant Center
 • Ak chcete skontrolovať výkonnosť svojich výhodných ponúk (napríklad výrobkov s promom, výpredajov alebo odznakov s poklesom ceny) v nákupných reklamách a bezplatných záznamoch, kliknite na Výkonnosť a potom na Informačný panel v navigačnej ponuke vľavo. Potom kliknite na kartu Nákupné reklamy alebo Bezplatné záznamy nad informačným panelom a zobrazte si výkonnosť na karte Návštevnosť pre odznaky prom, výpredajov a poklesov cien.
  • Metriky môžete kliknutím na názov segmentu naspodku karty rozdeliť podľa krajiny, výrobku, značky alebo kategórie.
  • Ak si chcete pozrieť prehľady s výhodnými ponukami rozdelenými podľa typu odznaku, proma alebo kategórie proma, môžete kliknúť na súvisiaci prehľad naspodku karty.

Typy metrík výkonnosti

Táto sekcia opisuje metriky reklám, bezplatných záznamov a bezplatných miestnych záznamov. Ďalšie informácie o prehľadoch v službe Kúpiť na Googli

Kliknutia

Kliknutia predstavujú celkový počet kliknutí na vaše výrobky na Googli (okrem multimediálnych výsledkovvyhľadávania obrázkov na Googli), ktoré viedli k návštevám vášho webu. Návšteva vášho webu sa započítava v prípade, že kliknutie vedie na vstupnú stránku v počítači či v mobilnom zariadení alebo do aplikácie.

V prípade bezplatných miestnych záznamov počítame kliknutia na miestny výklad hostený obchodníkom alebo Googlom. Ide o kliknutia na odkazy na výrobky v informačných kanáloch údajov o výrobkoch.

Zobrazenia

Zobrazenia vyjadrujú, ako často sa vaše výrobky zobrazovali na Googli (okrem multimediálnych výsledkov a vyhľadávania obrázkov na Googli). Zobrazenia sa počítajú iba vtedy, keď zákazníci mali možnosť navštíviť váš web.

Ak majú vaše výrobky nulové zobrazenia, mali by ste overiť, že výrobky sú schválené, a počkať niekoľko dní na údaje o zobrazeniach. Zobrazenia nemusia byť k dispozícii ani v prípade, že nedosahujú prah minimálnej hodnoty.

Poznámka: Údaje zobrazení sú k dispozícii od 7. októbra 2020.

Miera prekliknutí (CTR)

CTR vyjadruje, ako často viedli kliknutia na vaše výrobky na Googli (okrem multimediálnych výsledkov a vyhľadávania obrázkov na Googli) k návštevám vášho webu.

 • CTR znamená počet kliknutí na váš záznam o výrobku vydelený počtom zobrazení daného záznamu: kliknutia ÷ zobrazenia = CTR.
  • Ak by ste napríklad získali 5 kliknutí a 100 zobrazení, vaša CTR by bola 5 %.

Metriky konverzií

Metriky konverzií je možné zobraziť iba po prepojení účtov Merchant Center a Google Analytics. Ďalšie informácie o prepojení účtov Merchant Center a Google Analytics

Konverzie

Konverzie sú akcie, ktoré sa započítavajú, keď niekto interaguje s vaším bezplatným záznamom (napríklad klikne na váš výrobok) a následne vykoná konkrétnu akciu na vašom webe alebo v aplikácii (napríklad si výrobok kúpi). Ak sa zobrazenie začne výrobkom A, ale výsledkom je kúpa výrobkov A a B, hodnoty konverzie sa pripíšu iba výrobku A (hodnota konverzie výrobku B je 0).

Dôležité: Konverzie sa zaznamenávajú k dátumu konverzie, ostatné metriky k dátumu zobrazenia. Z toho vyplýva, že konverzie vydelené počtom kliknutí za daný deň nemusia zodpovedať konverznému pomeru za príslušný deň.

Konverzný pomer

Konverzný pomer je priemerný počet konverzií na jednu interakciu (kliknutie) s bezplatným záznamom. Vyjadruje sa v percentách. Konverzné pomery sa počítajú tak, že sa počet konverzií vydelí počtom interakcií (kliknutí) s bezplatným záznamom, ktoré preukázateľne viedli ku konverzii počas rovnakého obdobia.

Hodnota konverzie

Hodnota konverzie je peňažná hodnota, ktorú prinášajú konverzie (pre hodnotu konverzie neexistuje súhrnná metrika).

Asistované metriky

Tieto metriky sú v beta verzii a môžu sa v budúcnosti zmeniť. Momentálne sú k dispozícii iba v editore vlastných prehľadov.

Asistované kliknutia

Asistované kliknutia predstavujú celkový počet kliknutí na vaše výrobky v multimediálnych výsledkoch a vyhľadávaní obrázkov na Googli, ktoré viedli k návštevám vášho webu.

Asistované zobrazenia

Asistované zobrazenia vyjadrujú, ako často sa vaše výrobky zobrazovali v multimediálnych výsledkoch a vyhľadávaní obrázkov na Googli.

Asistovaná CTR

Asistovaná CTR vyjadruje, ako často viedli kliknutia na vaše výrobky v multimediálnych výsledkoch a vyhľadávaní obrázkov na Googli k návštevám vášho webu.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false
false