Presentera under ett videomöte

” ”

Det går att presentera hela skärmen eller ett visst fönster i ett möte. Under presentationen kan du dela information såsom dokument, presentationer, kalkylark, med mera.

Besök G Suites support. för bästa presentationsmetoder 

Tips! Tillåt aviseringar. De visar när skärmen är synlig.

Det här går att presentera

 • Utbildning för nyanställda
 • Projektidéer för nya kunder
 • Mötesanteckningar, projekt, vägkartor, forskning
 • Redigera förslag
 • Lektioner eller konferenser som inte går att delta i personligen

Tips för G Suite-användare: Läs om att hålla stora fjärrhändelser för upp till 250 personer.

Dela och presentera under ett videomöte ” ”

Presentera under ett möte

 1. Gå med i ett videomöte.
 2. Välj Presentera nu nere till höger.
 3. Välj Hela skärmen,  Ett fönster eller  Chrome-fliken.
  • Om du presenterar en Chrome-flik delas flikens ljud som standard.
  • Välj Byt källa längst ned på skärmen om du vill presentera en annan flik.
 4. Välj innehållet som du vill dela.
 5. Välj Dela.
 6. Om någon presenterar, bekräfta att du vill presentera i stället.

Om kameran är på är videon aktiv medan du presenterar.

Avsluta presentationen

 • Klicka på Sluta presentera i Meet-fönstret.
 • Det går även att klicka på Du presenterarföljt av Avsluta presentationen nere till höger.

Presentera om någon annan redan presenterar

 1. Klicka på Presentera nu nere till höger.
 2. Välj Hela skärmen eller Ett fönster.
 3. Välj Presentera i stället.

Om en annan deltagare presenterar sin skärm får du en avisering om att presentationen fortfarande är synlig för andra. Det går även att klicka på knapparna i aviseringen för att avsluta eller återuppta presentationen.

Anslut endast för att presentera

När du ansluter för att presentera visas bara datorns fönster eller program i mötet. Varken ljud eller video skickas eller tas emot.

 1. Öppna https://meet.google.com/.
 2. Välj det schemalagda mötet eller klicka på Gå med i eller starta ett möte.
 3. Ange en möteskod.
 4. Klicka på Presentera.
 5. Välj ett fönster eller ett program.
 6. Välj Dela.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?