Prowadzenie prezentacji podczas rozmowy wideo

Podczas spotkania możesz pokazywać innym uczestnikom cały swój ekran lub tylko jedno z okien. W ten sposób możesz udostępniać informacje m.in. w postaci dokumentów, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych.

Wskazówki dla użytkowników Google Workspace: dowiedz się, jak prowadzić świetne prezentacje i dowiedz się, jak prowadzić duże wydarzenia zdalne nawet dla 250 osób.

Prowadzenie prezentacji podczas spotkania

 1. Dołącz do spotkania wideo.
 2. U dołu ekranu kliknij Zaprezentuj teraz Share screen.
 3. Wybierz Cały ekran, Okno lub Karta.
  • Jeśli prezentujesz kartę Chrome, domyślnie udostępniany jest dźwięk z tej karty.
  • Aby prezentować inną kartę, wybierz ją, a następnie Udostępnij tę kartę.
 4. Kliknij Udostępnij.

Jeśli masz włączoną kamerę, w trakcie prowadzenia przez Ciebie prezentacji nadal widoczny jest Twój obraz wideo.

Zatrzymywanie prezentacji

 • W oknie Meet kliknij Przestań udostępniać ekran.
 • Możesz też kliknąć u góry Prowadzisz prezentację a potem Przestań udostępniać ekran.

Rozpoczynanie prezentacji, gdy inna osoba prowadzi już swoją

 1. Na dole kliknij Zaprezentuj teraz.
 2. Wybierz Cały ekran, Okno lub Karta Chrome.
 3. Kliknij Zacznij własną prezentację.

Wskazówka: możesz udostępnić swój ekran, nawet gdy inna osoba już to robi. Kiedy rozpoczniesz własną prezentację, prezentacja innej osoby zostanie wstrzymana.

Dołączanie tylko w celu poprowadzenia prezentacji

Gdy dołączysz wyłącznie w celu poprowadzenia prezentacji, na spotkaniu widać będzie tylko okno lub aplikację otwarte na Twoim komputerze. Nie będzie odbierany ani przekazywany żaden dźwięk ani inny obraz.

 1. Wejdź na https://meet.google.com/.
 2. Wybierz zaplanowane spotkanie albo kliknij Rozpocznij spotkanie lub dołącz do spotkania.
 3. Wpisz kod spotkania.
 4. Kliknij Prezentuj.
 5. Wybierz okno lub aplikację.
 6. Kliknij Udostępnij.

Użytkownicy Google Workspace for Education

Uniemożliwianie uczestnikom udostępniania ekranu

Organizatorzy spotkań mogą uniemożliwić uczestnikom udostępnianie ekranu. Jeśli wyłączysz prezentacje w spotkaniach cyklicznych lub spotkaniach, które wielokrotnie używają tego samego kodu, ustawienie to zostanie zapisane na potrzeby kolejnego zaplanowanego spotkania. Jeśli wyłączysz prezentacje w spotkaniu jednorazowym, spotkaniu z nazwą, lub takim, do którego od razu dołączasz, po zakończeniu spotkania ustawienie to wróci do pozycji Włączone. 

Aby włączyć lub wyłączyć udostępnianie ekranu:

 1. Dołącz do rozmowy wideo w Meet.
 2. U dołu kliknij Ustawienia gospodarza .
 3. Włącz lub wyłącz Udostępnianie ekranu.

Wskazówka: jeśli nie możesz włączyć lub wyłączyć tego ustawienia, konieczne może być wyłączenie rozszerzenia Meet do Chrome. Dowiedz się, jak instalować rozszerzenia i nimi zarządzać.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?