Duo og Meet er blevet slået sammen til en ny Meet-app. Brugere af Meet (original) kan downloade den nye app.

Deltag i et møde

Du kan deltage i et videomøde via Google Meet, Google Kalender, Gmail osv. Du kan også deltage i et møde via en telefon eller et mødelokale, eller du kan bruge Google Meet uden en Google-konto. 

Hvem kan deltage i et videomøde?

Brugere med personlige konti

Du er en personlig kontobruger, hvis du bruger Google Meet via Gmail eller en anden ikke-betalt konto.

Som bruger med en personlig konto kan du deltage i:

 • Alle møder, du er inviteret til af en bruger med en personlig konto. 
 • Visse møder, du er inviteret til af en bruger med en Google Workspace-konto. 
  • Tip! Administratorer af Google Workspace styrer, om deres brugere kan invitere andre med en personlig Google-konto. Du kan derfor kun deltage i møder, der er organiseret af Workspace-brugere, hvis administratorer har givet dem mulighed for at invitere brugere med personlige konti.
Vigtigt! Du får muligvis en invitation til møder, som du ikke kan deltage i. Hvis du forsøger at deltage, får du en fejlmeddelelse.

Google Workspace Individual-abonnent

Du er Google Workspace Individual-abonnent, hvis du bruger Google Meet via din betalte Workspace Individual-konto.

Som Workspace Individual-abonnent kan du deltage i følgende:

 • Alle møder, du inviteres til af en bruger med en personlig konto eller en Workspace Individual-konto.
 • Nogle møder, du inviteres til af en med en anden Google Workspace-konto.
  Tip! Google Workspace-administratorer styrer, om deres mødearrangører kan invitere andre, der har en Workspace Individual-konto, til deres møder. Du kan kun deltage i møder, der er organiseret af Workspace-brugere, hvis administratorer har givet dem mulighed for at invitere brugere med et Workspace Individual-abonnement.
Google Workspace for Education-brugere

Du er Google Workspace for Education-bruger, hvis du bruger Google Meet via en betalt skolekonto. 

Som Google Workspace for Education-bruger styrer din Google Workspace-administrator, hvilke møder du kan deltage i. Som standard kan du deltage i møder, der er organiseret af en hvilken som helst Google Workspace-bruger, men din administrator kan ændre indstillingerne, så du kun kan deltage i: 

 • Møder organiseret af en person i din organisation
 • Møder organiseret af en Google Workspace-bruger eller en personlig bruger 

Som standard kan brugere på videregående uddannelser med konti, der er oprettet efter den 9. maj 2021, deltage i møder, der er organiseret af en hvilken som helst Google Workspace-bruger. Brugere på videregående uddannelser med konti, der er oprettet før d. 9. maj 2021, kan som standard deltage i møder, der er organiseret af både brugere af Workspace og brugere af personlige konti. 

Vigtigt! Du får muligvis en invitation til møder, som du ikke kan deltage i. Hvis du forsøger at deltage, får du en fejlmeddelelse.
Alle andre brugere af Google Workspace

Du er Google Workspace-bruger, hvis du bruger Google Meet via en betalt arbejdskonto.

Som Google Workspace-bruger styrer din Google Workspace-administrator, hvilke møder du kan deltage i. Som standard kan du deltage i møder, der er organiseret af en hvilken som helst bruger af Google Workspace eller en personlig bruger, men din administrator kan ændre indstillingerne, så du kun kan deltage i: 

 • Møder organiseret af en person i din organisation
 • Møder, der er organiseret af brugere af Google Workspace
Vigtigt! Du får muligvis en invitation til møder, som du ikke kan deltage i. Hvis du forsøger at deltage, får du en fejlmeddelelse.

Hvem skal anmode om at deltage i et videomøde?

Brugere med personlige konti

Som bruger med en personlig konto kan følgende personer deltage i dine møder: 

 • Alle med en personlig konto, som du har inviteret 
 • Alle i et chatrum, hvor der er oprettet et mødelink
 • Alle Google Workspace-brugere, du har inviteret, hvis administratorer har givet dem mulighed for at deltage i møder, der er organiseret af brugere med personlige Google-konti
 • Brugere, der ikke er logget ind på en Google-konto, kan deltage, men de skal banke på for at få adgang til mødet.

Vigtigt! 

 • Brugere, der er inviteret, men ikke kan deltage i et møde, modtager muligvis stadig en invitation. Hvis de ikke har tilladelse til at deltage i mødet, og de forsøger at deltage, omdirigeres de til en fejlside.
Google Workspace Individual-abonnent

Som Workspace Individual-abonnent,kan alle som standard deltage i dine møder. Dette omfatter alle, som: 

 • Er logget ind på en personlig konto eller en Workspace-konto
 • Bruger en computer uden at være logget ind på en Google-konto
 • Deltager i møder via telefon 
 • Befinder sig i et chatrum, hvor der er oprettet et mødelink

Vigtigt!

 • Før brugere kan deltage i møder, som afholdes af Workspace Individual-abonnenter, skal de først have tilladelse fra en administrator til at deltage i møder uden for deres domæne.
 • Hvis brugere uden for din organisation har tilladelse til at deltage i chatrum eller gruppesamtaler, har de også tilladelse til at deltage i videomøder, der er oprettet i det pågældende rum.

Google Workspace for Education-brugere

Som Google Workspace for Education-bruger kan alle som standard deltage i dine møder. Dette omfatter alle, som:

 • Er logget ind på en Google-konto (personlig eller Workspace) 
 • Deltager via telefon
 • Befinder sig i et chatrum, hvor der er oprettet et mødelink 

Din Google Workspace-administrator kan ændre dette.

Din administrator kan vælge en af følgende muligheder:  

 • Alle i din organisation eller alle, der deltager i møder via telefon
 • Alle med en Google-konto (personlig eller Workspace) eller alle, der deltager i møder via telefon
 • Alle, herunder brugere, der ikke er logget ind på en Google-konto

Vigtigt! 

 • Brugere, der er inviteret, men ikke kan deltage i et møde, modtager muligvis stadig en invitation. Hvis de ikke har tilladelse til at deltage i mødet, og de forsøger at deltage, omdirigeres de til en fejlside.

Alle andre brugere af Google Workspace

Som Google Workspace-bruger kan alle som standard deltage i dine møder. Dette omfatter alle, som:

 • Er logget ind på en personlig konto eller en Workspace-konto
 • Bruger en computer uden at være logget ind på en Google-konto
 • Deltager i møder via telefon
 • Befinder sig i et chatrum, hvor der er oprettet et mødelink

Din Google Workspace-administrator kan ændre denne indstilling.

Din administrator kan vælge en af følgende muligheder: 

 • Alle i din organisation eller alle, der deltager i møder via telefon
 • Alle med en Google-konto (personlig eller Workspace) eller alle, der deltager i møder via telefon
 • Alle, herunder brugere, der ikke er logget ind på en Google-konto 

Vigtigt! 

 • Brugere, der er inviteret, men ikke kan deltage i et møde, modtager muligvis stadig en invitation. Hvis de ikke har tilladelse til at deltage i mødet, og de forsøger at deltage, omdirigeres de til en fejlside.
Deltag i et videomøde via en begivenhed i Google Kalender
Se dine planlagte møder i Kalender, og deltag hurtigt i et videomøde.
 1. Åbn begivenheden i appen Google Kalender.
 2. Tryk på Deltag via Google Meet.
Hvis din Google Workspace-administrator har tilladt det, kan du også deltage via andre videomødesystemer. Få flere oplysninger på siden om konfiguration af kompatibilitet.
Deltag i et videomøde via Meet
I Meet kan du deltage i et videomøde ved hjælp af appen Meet. Du kan også indtaste en mødekode. Du kan bruge Meet-appen med en hvilken som helst Google-konto, f.eks. en Google Workspace-konto eller en konto, der slutter på @gmail.com.
Tip! Der afspilles en lyd, når de første 5 personer deltager. Efterfølgende afspilles der ikke en lyd for nye deltagere.

Deltag i et videomøde via Meet-appen

 1. Åbn appen Google Meet Meet-appen.
 2. Stryg opad fra bunden for at se dine planlagte møder. Det er kun møder, der er planlagt via Google Kalender, som vises i Google Meet.
 3. Tryk på Deltag, eller vælg et møde på listen og derefter Deltag i mødet.

Deltag i et videomøde med en mødekode eller et kaldenavn

Hvert Meet-videomøde har en kode, du kan bruge til at deltage i mødet. Mødekoden består af en række tegn, f.eks. abc-defg-hjk. Du kan finde mødekoden i de tilsendte oplysninger om deltagelse eller i slutningen af mødelinket.
For Google Workspace-brugere: Et kaldenavn er en forståelig term, f.eks. vores-møde. Du kan vælge et kaldenavn og dele det med andre i din organisation, så alle hurtigt kan deltage i det samme møde.
 1. Åbn Meet-appen, og tryk derefter på Mødekode.
 2. Angiv mødekoden eller kaldenavnet.

  Tip! Du behøver ikke at indtaste bindestregerne i mødekoden.

 3. Tryk på Deltag i mødet.
 4. (Valgfrit) Afhængigt af om du deltager fra en anden organisation eller er logget ind på en Google Workspace-konto, skal du vælge en af mulighederne:
  • Vælg Anmod om at deltage.
  • Angiv dit navn, og tryk på Anmod om at deltage.
Deltag i et videomøde via Gmail Deltag i et videomøde via Google Duo-appen
Du kan deltage i et Google Meet-videomøde via Google Duo-appen. Se, hvordan du deltager i et møde i Google Duo-appen.
Deltag i et videomøde med et mødelink
Nogle gange er der ikke tid nok til at aftale et møde og booke et lokale. Med Meet kan du deltage i et improviseret videomøde ved at klikke på mødelinket, der er blevet sendt til dig i en sms eller mail.
 1. Tryk på det mødelink, du har modtaget via sms eller mail.
 2. Følg vejledningen på skærmen for at deltage.
Deltag i et møde via telefon
Vigtigt! Du kan kun deltage i et møde via telefon, hvis mødet er arrangeret af en Google Workspace-bruger.

Der tilføjes kun et telefonnummer, hvis administratorerne aktiverer funktionen til deltagelse via telefon.

Hvis din Google Workspace-administrator tillader det, kan du deltage via telefon og få lydadgang til et Meet-videomøde, op til 15 minutter før mødet starter, og indtil det slutter. Hvis en person allerede deltager i mødet og giver adgang, kan du deltage tidligere.

Du kan være en del af en anden organisation eller have en anden Google Workspace-udgave end begivenhedens arrangør. Hvis du er i arrangørens virksomhedsindeks, kan deltagerne se dit navn i mødet. Hvis du ikke er i indekset, kan de kun se et delvist telefonnummer.

 • Andre deltagere bør altid bekræfte, at den person, der deltager via telefon, er den rigtige deltager.
 • Alle, der deltager via telefon, tæller med i det maksimale antal mødedeltagere.
 • Almindelige opkaldstakster er gældende.

Deltag i et møde med et telefonnummer

Tip! Hvis du forsøger at deltage via telefon i et møde, inden det starter, ser du muligvis en fejlmeddelelse om, at pinkoden ikke kan genkendes.

Du kan deltage via telefon i det planlagte mødetidsrum på en af følgende måder:

 • Angiv telefonnummeret i Google Kalender-begivenheden eller i invitationen til mødet.
  Angiv derefter pinkoden og #.
 • Tryk på telefonnummeret i appen Meet eller Kalender.
  Pinkoden indtastes automatisk.

Alle Google Workspace-udgaver indeholder et amerikansk telefonnummer. G Suite Basic-, G Suite Business-, Google Workspace Essentials-, Enterprise- og Education Plus-udgaver understøtter også internationale numre i Meet-videomøder. 

Hvis din organisation aktiverer abonnementet med internationale opkald i Meet, bliver flere internationale numre tilgængelige. Dit mobilselskab kræver muligvis betaling for langdistanceopkald og dataforbrug. 

Slå lyden til eller fra på din telefon

Din lyd slås fra, hvis en anden mødedeltager slår din lyd fra, eller hvis du:
 • Trykker på *6.
 • Har skruet helt ned for lydstyrken på din telefon.
 • Deltager i et møde efter deltager nr. 5.
Tryk på *6 igen, eller skru op for lydstyrken for at slå lyden til.

Liste over lande, der understøtter mødedeltagelse via telefon

Du kan se hele listen over lande under Lande, der understøtter deltagelse via telefon.

Deltag i et videomøde via et tredjepartssystem

Hvis din organisation tillader det, kan du deltage i møder via Cisco Webex-enheder med indbygget interoperabilitet eller via andre kompatible videomødesystemer fra tredjeparter, som benytter Pexip.

Du kan få oplysninger om administratorkonfiguration i artiklen om, hvordan du tillader, at tredjepartsenheder deltager i Meet-opkald.

Cisco Webex-enheder

Sådan deltager du i et Google Meet-opkald fra en Cisco Webex-enhed:

 • Tryk på begivenheden i enhedens kalender, hvis mødet er planlagt på forhånd.
 • Tryk på Google Meet-ikonet, og angiv mødekoden.

Andre tredjepartssystemer, der benytter Pexip

Tip! Før du kan deltage i videomøder via videomødesystemer fra tredjeparter, skal din Google Workspace-administrator have aktiveret interoperabilitet.
 1. Åbn begivenheden eller mødeinvitationen i Kalender-appen.
 2. Følg vejledningen for at deltage i konferencesystemet fra en tredjepart.

Hvad du ikke kan gøre

Hvis du tilmelder dig via et tredjepartssystem, kan du ikke bruge Meet til at styre funktioner som f.eks. dit kamera eller din mikrofon. Brug i stedet styringselementerne fra tredjeparten. Du kan f.eks. ikke udføre følgende handlinger via dit tredjepartssystem:
 • Se eller bruge chatten i mødet.
 • Starte eller stoppe Meet-optagelser.
 • Tilføje eller blokere andre deltagere.
 • Slå lyden fra eller til for andre deltagere.
Andre Meet-deltagere kan ikke slå lyden fra for dit rum.
Deltag i et videomøde uden en Google-konto

Hvis du ikke er logget ind på en Google- eller Gmail-konto, kan du ikke tilmelde dig via din mobilenhed.

Andre noter

 • Når du deltager i et møde, deler vi dit møde-id med mødets værtdomæne, så det kan bruges til fejlfinding og revision. Et møde-id er din mailadresse eller dit telefonnummer, hvis du deltager i mødet via telefon.
 • Til brugere med en personlig Google-konto i Meet: Når en bruger, der er blevet rapporteret for krænkende adfærd i et møde, forsøger at deltage i et andet møde, får moderatoren følgende besked: "Der er mistanke om, at denne person tidligere har udført krænkende adfærd".

Relaterede emner

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Hent den nye Meet-app til Android

Google Meet er den eneste app, du behøver for at foretage videoopkald og holde møder på dine enheder. Brug funktioner som sjove filtre og effekter i dine videoopkald, eller planlæg et gode mødetidspunkt, hvor alle kan være med.

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
true
true
true
713370
false
false