Notifikation

Duo og Meet er blevet slået sammen til en ny Meet-app. Brugere af Meet (original) kan downloade den nye app.

Deltag i et møde

Vigtigt! Se, hvordan du deltager i et møde i den nye Meet-app Meet-appen.

Du kan deltage i et videomøde via Google Meet, Google Kalender, Gmail osv. Du kan også deltage i et møde via en telefon eller et mødelokale, eller du kan bruge Google Meet uden en Google-konto. 

Se, hvilke møder du kan deltage i

Brugere med en personlig konto

Som bruger med en personlig konto kan du deltage i:

 • Alle møder, du er inviteret til af brugere med en personlig konto, Workspace Individual-abonnenter eller Google One-abonnenter.
 • Visse møder, du er inviteret til af andre brugere med en Google Workspace-konto.
  • Tip! Administratorer af bestemte Workspace-brugere kan begrænse din deltagelse i møder.
Google One-abonnenter

Som Google One-abonnent kan du deltage i:

 • Alle møder, du er inviteret til af brugere med en personlig konto, Workspace Individual-abonnenter eller Google One-abonnenter.
 • Visse møder, du er inviteret til af andre brugere med en Google Workspace-konto.
  • Tip! Administratorer af bestemte Workspace-brugere kan begrænse din deltagelse i møder.
Google Workspace Individual-abonnenter

Som Workspace Individual-abonnent kan du deltage i følgende:

 • Alle møder, du er inviteret til af brugere med en personlig konto, Workspace Individual-abonnenter og Google One-abonnenter.
 • Visse møder, du er inviteret til af andre brugere med en Google Workspace-konto.
  • Tip! Administratorer af bestemte Workspace-brugere kan begrænse din deltagelse i møder.
Google Workspace for Education-brugere

Som Google Workspace for Education-bruger styrer din Google Workspace-administrator, hvilke møder du kan deltage i. Du kan som standard deltage i ethvert møde, som en Google Workspace-bruger, der ikke er Workspace Individual-abonnent, arrangerer, men din administrator kan ændre det til en af følgende:

 • Deltag i møder, der er organiseret af en bruger i din organisation.
 • Deltag i møder, der er organiseret af alle brugere.
Workspace-brugere

Som Google Workspace-bruger styrer din Google Workspace-administrator, hvilke møder du kan deltage i. Du kan som standard deltage i et møde med en Google Workspace-bruger, en bruger med en personlig konto, en Workspace Individual-abonnent eller en Google One-abonnent, medmindre din administrator begrænser det til et af følgende:

 • Deltag i møder, der er organiseret af en bruger i din organisation.
 • Deltag kun i møder, der er organiseret af Google Workspace-brugere.
  • Tip! Dette omfatter ikke Workspace Individual-abonnenter.

Få flere oplysninger om, hvem der kan deltage i dine møder

Brugere med en personlig konto

Som bruger med en personlig konto kan alle deltage i dine møder. Dette omfatter alle, som:

 • Er logget ind på en personlig konto, en Google One-konto eller en Workspace Individual-konto.
 • Befinder sig i et chatrum, hvor der er oprettet et mødelink
 • I en Google Workspace-organisation, hvis administratorer tillader det.
  • Tip! Nogle Workspace-administratorer kan begrænse deres brugere i at deltage i møder, som du har arrangeret.
 • Ikke logget ind på en Google-konto.
  • Tip! De skal banke på for at få adgang til mødet.
Google One-abonnenter

Som Google One-abonnent kan alle deltage i dine møder. Dette omfatter alle, som:

 • Er logget ind på en personlig konto, en Google One-konto eller en Workspace Individual-konto.
 • Befinder sig i et chatrum, hvor der er oprettet et mødelink
 • I en Google Workspace-organisation, hvis administratorer tillader det.
  • Tip! Nogle Workspace-administratorer kan begrænse deres brugere i at deltage i møder, som du har arrangeret.
 • Ikke logget ind på en Google-konto.
  • Tip! De skal banke på for at få adgang til mødet.
Google Workspace Individual-abonnenter

Som Workspace Individual-bruger kan alle deltage i dine møder. Dette omfatter alle, som:

 • Er logget ind på en personlig konto, en Google One-konto eller en Workspace Individual-konto.
 • Befinder sig i et chatrum, hvor der er oprettet et mødelink
 • Hvem deltager via telefon.
 • I en Google Workspace-organisation, hvis administratorer tillader det.
  • Tip! Nogle Workspace-administratorer kan begrænse deres brugere i at deltage i møder, som du har arrangeret.
 • Ikke logget ind på en Google-konto.
  • Tip! De skal banke på for at få adgang til mødet.
Google Workspace for Education-brugere

Vigtigt! Som standard er det kun brugere i din organisation eller personer, der deltager via telefon, der kan deltage i dine møder.

Din Google Workspace-administrator kan ændre, hvem der deltager i dine møder, til et af følgende:

 • [Standard] Kun brugere i din organisation eller personer, der deltager via telefon.
 • Alle, der er logget ind med en Google-konto, eller personer, der deltager via telefon.
 • Alle – også brugere, der ikke er logget ind med en Google-konto.
Workspace-brugere

Vigtigt! Alle brugere kan som standard deltage i dine møder. Dette omfatter brugere, der ikke er logget ind på en Google-konto.

Din Google Workspace-administrator kan ændre, hvem der deltager i dine møder, til et af følgende:

 • Kun brugere i din organisation eller personer, der deltager via telefon.
 • Alle, der er logget ind med en Google-konto, eller personer, der deltager via telefon.
 • [Standard] Alle – også brugere, der ikke er logget ind med en Google-konto.
Deltag i et videomøde via en begivenhed i Google Kalender
Se dine planlagte møder i Kalender, og deltag hurtigt i et videomøde.
 1. Åbn begivenheden i appen Google Kalender.
 2. Tryk på Deltag via Google Meet.
Hvis din Google Workspace-administrator har tilladt det, kan du også deltage via andre videomødesystemer. Få flere oplysninger på siden om konfiguration af kompatibilitet.
Deltag i et videomøde via Meet
I Meet kan du deltage i et videomøde ved hjælp af Meet-appen. Du kan bruge Meet-appen med en hvilken som helst Google-konto, f.eks. en Google Workspace-konto eller en konto, der slutter på @gmail.com.
Tip! Der afspilles en lyd, når de første 5 personer deltager. Efterfølgende afspilles der ikke en lyd for nye deltagere.

Deltag i et videomøde via Meet-appen

 1. Åbn Google Meet-appen Meet-appen.
  • Tip! Møder, der er planlagt via Google Kalender, vises i Google Meet under "Møder".
 2. Tryk på et møde på listen efterfulgt af Deltag i mødet.

Deltag i et videomøde med en mødekode eller et kaldenavn

Hvert Meet-videomøde har en kode, du kan bruge til at deltage i mødet. Mødekoden består af en række tegn, f.eks. abc-defg-hjk. Du kan finde mødekoden i de tilsendte oplysninger om deltagelse eller i slutningen af mødelinket.
For Google Workspace-brugere: Et kaldenavn er en forståelig term, f.eks. vores-møde. Du kan vælge et kaldenavn og dele det med andre i din organisation, så alle hurtigt kan deltage i det samme møde.
 1. Åbn Meet-appen Meet-appen, og tryk på søgefeltet.
 2. Tryk på Angiv en Meet-kode.
 3. Angiv mødekoden eller kaldenavnet.

  Tip! Du behøver ikke at indtaste bindestregerne i mødekoden.

 4. Tryk på Deltag i mødet.
 5. (Valgfrit) Afhængigt af om du deltager fra en anden organisation eller er logget ind på en Google Workspace-konto, skal du vælge en af mulighederne:
  • Vælg Anmod om at deltage.
  • Angiv dit navn, og tryk på Anmod om at deltage.
Deltag i et videomøde via Gmail Deltag i et videomøde med et mødelink
Nogle gange er der ikke tid nok til at aftale et møde og booke et lokale. Med Meet kan du deltage i et improviseret videomøde ved at klikke på mødelinket, der er blevet sendt til dig i en sms eller mail.
 1. Tryk på det mødelink, du har modtaget via sms eller mail.
 2. Følg vejledningen på skærmen for at deltage.
Deltag i et møde via telefon
Vigtigt! Du kan kun deltage i et møde via telefon, hvis mødet er arrangeret af en Google Workspace-bruger.

Der tilføjes kun et telefonnummer, hvis administratorerne aktiverer funktionen til deltagelse via telefon.

Hvis din Google Workspace-administrator tillader det, kan du deltage via telefon og få lydadgang til et Meet-videomøde, op til 15 minutter før mødet starter, og indtil det slutter. Hvis en person allerede deltager i mødet og giver adgang, kan du deltage tidligere.

Du kan være en del af en anden organisation eller have en anden Google Workspace-udgave end begivenhedens arrangør. Hvis du er i arrangørens virksomhedsindeks, kan deltagerne se dit navn i mødet. Hvis du ikke er i indekset, kan de kun se et delvist telefonnummer.

 • Andre deltagere bør altid bekræfte, at den person, der deltager via telefon, er den rigtige deltager.
 • Alle, der deltager via telefon, tæller med i det maksimale antal mødedeltagere.
 • Almindelige opkaldstakster er gældende.

Deltag i et møde med et telefonnummer

Tip! Hvis du forsøger at deltage via telefon i et møde, inden det starter, ser du muligvis en fejlmeddelelse om, at pinkoden ikke kan genkendes.

Du kan deltage via telefon i det planlagte mødetidsrum på en af følgende måder:

 • Angiv telefonnummeret i Google Kalender-begivenheden eller i invitationen til mødet.
  Angiv derefter pinkoden og #.
 • Tryk på telefonnummeret i appen Meet eller Kalender.
  Pinkoden indtastes automatisk.

Alle Google Workspace-udgaver indeholder et amerikansk telefonnummer. G Suite Basic-, G Suite Business-, Google Workspace Essentials-, Enterprise- og Education Plus-udgaver understøtter også internationale numre i Meet-videomøder. 

Hvis din organisation aktiverer abonnementet med internationale opkald i Meet, bliver flere internationale numre tilgængelige. Dit mobilselskab kræver muligvis betaling for langdistanceopkald og dataforbrug. 

Slå lyden til eller fra på din telefon

Din lyd slås fra, hvis en anden mødedeltager slår din lyd fra, eller hvis du:
 • Trykker på *6.
 • Har skruet helt ned for lydstyrken på din telefon.
 • Deltager i et møde efter deltager nr. 5.
Tryk på *6 igen, eller skru op for lydstyrken for at slå lyden til.

Liste over lande, der understøtter mødedeltagelse via telefon

Du kan se hele listen over lande under Lande, der understøtter deltagelse via telefon.

Deltag i et videomøde via et tredjepartssystem

Hvis din organisation tillader det, kan du deltage i møder via tredjepartsenheder.

Du kan få oplysninger om administratorkonfiguration i artiklen om, hvordan du tillader, at tredjepartsenheder deltager i Meet-opkald.

Zoom Rooms-enheder

Hvis du vil deltage i et Google Meet-opkald via en Zoom Room-enhed, skal du vælge en af følgende muligheder:

 • Tryk på begivenheden i enhedens kalender, hvis mødet er planlagt på forhånd.
 • Tryk på Google Meet-ikonet, og angiv mødekoden.

Cisco Webex-enheder

Hvis du vil deltage i et Google Meet-opkald via en Cisco Webex-enhed, skal du vælge en af følgende muligheder:

 • Tryk på begivenheden i enhedens kalender, hvis mødet er planlagt på forhånd.
 • Tryk på Google Meet-ikonet, og angiv mødekoden.

Andre tredjepartssystemer, der benytter Pexip

Tip! Før du kan deltage i videomøder via videomødesystemer fra tredjeparter, skal din Google Workspace-administrator have aktiveret interoperabilitet.
 1. Åbn begivenheden eller mødeinvitationen i Kalender-appen.
 2. Følg vejledningen for at deltage i konferencesystemet fra en tredjepart.

Hvad du ikke kan gøre

Hvis du tilmelder dig via et tredjepartssystem, kan du ikke bruge Meet til at styre funktioner som f.eks. dit kamera eller din mikrofon. Brug i stedet styringselementerne fra tredjeparten. Du kan f.eks. ikke udføre følgende handlinger via dit tredjepartssystem:
 • Se eller bruge chatten i mødet.
 • Starte eller stoppe Meet-optagelser.
 • Tilføje eller blokere andre deltagere.
 • Slå lyden fra eller til for andre deltagere.
Andre Meet-deltagere kan ikke slå lyden fra for dit rum.
Deltag i et videomøde uden en Google-konto

Hvis du ikke er logget ind på en Google- eller Gmail-konto, kan du ikke tilmelde dig via din mobilenhed.

Deltag i et videomøde på farten

Andre noter

 • Når du deltager i et møde, deler vi dit møde-id med mødets værtdomæne, så det kan bruges til fejlfinding og audit. Et møde-id er din mailadresse eller dit telefonnummer, hvis du deltager i mødet via telefon.
 • Til brugere med en personlig Google-konto i Meet: Når en bruger, der er blevet rapporteret for krænkende adfærd i et møde, forsøger at deltage i et andet møde, får moderatoren følgende besked: "Der er mistanke om, at denne person tidligere har udført krænkende adfærd".

Relaterede ressourcer

true
Hent den nye Meet-app til Android

Google Meet er den eneste app, du behøver for at foretage videoopkald og holde møder på dine enheder. Brug funktioner som sjove filtre og effekter i dine videoopkald, eller planlæg et gode mødetidspunkt, hvor alle kan være med.

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
1688387158418305258
true
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
713370