Prowadzenie prezentacji podczas spotkania

Udostępnianie swojego ekranu

Podczas spotkania możesz udostępnić cały obszar swojego ekranu albo wybrane okno, aby pokazać pozostałym uczestnikom dokument, prezentację, arkusz kalkulacyjnych lub inny element.

Wskazówki 

Prowadzenie prezentacji podczas spotkania

 1. Dołącz do spotkania wideo.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Zaprezentuj teraz.
 3. Kliknij Cały Twój ekran lub Okno.
 4. Wybierz Udostępnij.

Jeśli masz włączoną kamerę, uczestnicy będą nadal widzieli z niej obraz podczas prezentacji.

Zatrzymywanie prezentacji

 • W oknie Hangouts Meet kliknij Przestań udostępniać ekran.
 • Możesz też kliknąć Prowadzisz prezentację > Przestań udostępniać ekran w prawym dolnym rogu okna.

Rozpoczynanie prezentacji, gdy inna osoba udostępnia swój ekran

 1. W prawym dolnym rogu okna wybierz ustawienia prezentacji.
 2. Kliknij Cały Twój ekran lub Okno.
 3. Kliknij Zacznij własną prezentację.

Dołączanie do spotkania tylko w celu poprowadzenia prezentacji

Jeśli dołączysz do spotkania na urządzeniu Chrome wideokonferencje, możesz poprowadzić prezentację z komputera.

Gdy dołączysz w celu poprowadzenia prezentacji, na spotkaniu widać tylko okno Twojego komputera lub Twoją aplikację. Dźwięk i obraz z innych źródeł nie są przekazywane.

 1. Otwórz https://meet.google.com/.
 2. Wybierz zaplanowane spotkanie albo kliknij Dołącz do spotkania i wpisz jego kod.
 3. Kliknij Prezentuj na spotkaniu.
 4. Wybierz okno lub aplikację.
 5. Wybierz Udostępnij.

Wskazówka: w sali konferencyjnej można zainstalować urządzenie z Chrome wideokonferencje, które pozwala prowadzić rozmowy wideo za pomocą dużego ekranu naściennego. Aby zaprezentować dokument lub inną zawartość na takim spotkaniu, możesz dołączyć do niego na swoim laptopie.

Udostępnianie obrazu z przeglądarki Chrome podczas spotkania w Hangouts Meet

Aby udostępnić kartę lub okno przeglądarki Chrome podczas spotkania wideo w Hangouts Meet, użyj opcji Przesyłaj Inactive cast extension .

Wskazówka: możesz też udostępnić cały ekran lub inne okna, korzystając z opcji prezentacji w Meet.

Przed spotkaniem

Upewnij się, że przeglądarka Chrome jest gotowa do przesyłania. Możesz też przypiąć ikonę Przesyłaj Inactive cast extension do paska narzędzi Chrome, gdzie będzie łatwo dostępna.

 1. Jeśli nie używasz jeszcze Chrome, pobierz tę przeglądarkę
 2. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji Chrome.
  • Wymagana jest wersja 59 lub nowsza. 
  • Jeśli masz problemy, dowiedz się, jak pobrać aktualizacje Chrome.
 3. Zaloguj się w przeglądarce Chrome.
 4. W prawym górnym rogu okna kliknij Narzędzia Chrome Więcej a potem Przesyłaj
  Ikona Przesyłaj Inactive cast extension tymczasowo pojawi się na pasku narzędzi. Aby zachować ją tam na stałe, kliknij Przesyłaj Inactive cast extension prawym przyciskiem myszy i wybierz Zawsze pokazuj ikonę. Więcej informacji
 5. Sprawdź, czy są włączone usługi w chmurze:
  • Kliknij Przesyłaj Inactive cast extension prawym przyciskiem myszy.
  • Upewnij się, że opcja Włącz usługi w chmurze jest zaznaczona.

Przesyłanie obrazu karty z Chrome podczas spotkania w Hangouts Meet

 1. Na komputerze zaloguj się w przeglądarce Chrome w wersji 58 lub nowszej.
 2. Kliknij kartę przeglądarki z zawartością, którą chcesz przesyłać.
 3. W prawym górnym rogu okna kliknij Przesyłaj Inactive cast extension .
 4. Możesz też kliknąć Narzędzia Chrome Więcej a potem Przesyłaj w prawym górnym rogu. 
 5. Wybierz zaplanowane spotkanie.
  Wskazówka: możesz też wpisać kod spotkania, na przykład „abc-defg-hjk”.

Więcej informacji

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?