Използване на режима „Картина в картината“ с Google Meet

Важно: Режимът „Картина в картината“ е налице само с Google Chrome на компютър.

Използвайте режима „Картина в картината“, за да покажете малка подвижна версия на потребителския си интерфейс на Google Meet, която се наслагва върху съдържание, до което навигирате. Използвайте режима „Картина в картината“, за да участвате по-лесно в среща, докато навигирате до друг раздел или прозорец. Използвайте режима „Картина в картината“, за да:
 • измервате реакцията на аудиторията си, докато представяте;
 • преглеждате документите, свързани със срещата;
 • водите бележки;
 • взаимодействате с функции на Meet, като например вдигането на ръка и чата в срещата, и да ги използвате.

Стартиране на режима „Картина в картината“

Използване на режима „Картина в картината“ в среща в Google Meet

 1. В долната част в срещата си кликнете върху „Още опции“ .
 2. Кликнете върху „Отваряне на режима „Картина в картината“ .
 3. Долу вдясно се показва малка версия на ПИ на срещата ви.
  Съвети:
  • За да преместите ПИ на срещата в режим „Картина в картината“, кликнете върху горната част на ПИ на срещата и го преместете с плъзгане през екрана.
  • За да преоразмерите ПИ на срещата в режим „Картина в картината“, кликнете върху ъгъл и го преместете с плъзгане.
 4. Навигирайте до други раздели, прозорци или приложения. ПИ за срещи в режим „Картина в картината“ се движи с вас.
 5. За да излезете от режима „Картина в картината“ в среща, кликнете върху „Назад към раздела“ горе вдясно в малкия потребителски интерфейс на Meet.
  Съвет: Когато излезете от режима „Картина в картината“, ще се върнете в раздела си за срещи, но ще продължите да сте в срещата. За да приключите срещата, кликнете върху „Затваряне“ .

Съвет: Не увеличавайте максимално екрана на други прозорци или приложения, докато използвате тази функция, тъй като това ще скрие режима „Картина в картината“.

Използване на функциите в режим „Картина в картината“

Когато използвате режима „Картина в картината“, пак можете да:
 • включвате и изключвате камерата и микрофона си;
 • вдигате ръка;
 • изпращате и четете съобщения в срещата.
 • Вижте презентацията си така, както я виждат другите.
  Важно: Не можете да стартирате презентация в режим „Картина в картината“. Ще трябва да стартирате презентацията, преди да включите тази функция. Научете как да представяте екрана си.
 • Включване и изключване на надписите.
 • Изход от обаждането.

За да използвате други функции на Meet, излезте от режима „Картина в картината“: В режим „Картина в картината“ горе вдясно на малкия потребителски интерфейс на срещата кликнете върху „Назад към раздела“ .

Получаване на известия от Meet в режим „Картина в картината“

Когато режимът „Картина в картината“ е активен, пак ще получавате известия за:
 • съобщения в чата;
 • вдигане на ръка;
 • заявки за присъединяване.

Съвет: За да получите други известия за Meet, като например известия за стаи с разбивки на групи, излезте от режима „Картина в картината“ и отворете пълната версия на срещата си.

Изход от „Картина в картината“

За да излезете от режима „Картина в картината“ в среща, кликнете върху „Назад към раздела“ горе вдясно в малкия потребителски интерфейс на Meet.

Съвет: Ако кликнете върху „Затваряне“ , срещата в Meet приключва за вас. 

Сродни ресурси

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню