Powiadomienie

Duo i Meet zostały połączone w nową aplikację Meet. Użytkownicy Meet (wersja oryginalna) mogą pobrać nową aplikację

Wskazówki dotyczące współpracy podczas spotkania wideo

Z tej strony dowiesz się, jak lepiej współpracować w Google Meet. Dzięki tym wskazówkom możesz poprawić komunikację i interakcje w grupie.

Wskazówki dotyczące komunikacji

Wskazówki dotyczące interakcji w grupie

Wskazówki dotyczące komunikacji

Podnoszenie ręki w celu zabrania głosu

Podczas spotkania wideo możesz w sposób wirtualny podnieść rękę, aby:

 • dać znać innym, że masz pytanie;
 • zasygnalizować, że chcesz coś powiedzieć.
Jak podnieść rękę
Podnoszenie ręki
 • U dołu ekranu spotkania kliknij Podnieś rękę Hand Raise.
Opuszczanie ręki
 • U dołu ekranu spotkania kliknij Opuść rękę Hand Raise.

Jak podnosić rękę w Google Meet

Przypinanie kafelka uczestnika lub prezentacji na spotkaniu

Możesz przypiąć do 3 uczestników i prezentacji jednocześnie.

Jak przypinać kafelki podczas spotkania
Ważne:
 • W trybie towarzyszącym nie można przypinać elementów. Więcej informacji o trybie towarzyszącym.
 • Elementy możesz przypiąć tylko wtedy, gdy dołączasz do spotkania z włączonym dźwiękiem i obrazem.
 • Jeśli używasz tłumacza języka migowego, przypnij jednocześnie prezentację i tłumacza.

Przypinanie maksymalnie 3 uczestników lub prezentacji

Jeśli uczestnicy lub prezentacje są w układzie:

 1. Podczas spotkania najedź kursorem na kafelek i kliknij Przypnij .
 2. Opcjonalnie: aby odpiąć kafelek, najedź na niego kursorem i kliknij Odepnij .

Jeśli uczestnicy są poza układem:

 1. W prawym dolnym rogu spotkania kliknij Osoby People Tab.
 2. Obok uczestnika lub prezentacji kliknij Przypnij .
 3. Opcjonalnie: aby odpiąć kafelek, najedź na niego kursorem i kliknij Odepnij .

Wskazówka: gdy przypniesz maksymalną liczbę uczestników lub prezentacji, otrzymasz potwierdzenie.

Jak przypinać lub wyciszać kafelki w Google Meet

Przełączanie aparatu na urządzeniu mobilnym

Podczas spotkania wideo w aplikacji Meet możesz zmieniać używany aparat urządzenia mobilnego. Możesz na przykład wyświetlić tablicę lub notatki w pokoju, w którym jesteś.

Jak zmienić używany aparat
Przełączanie aparatu na urządzeniu mobilnym
 1. Na urządzeniu mobilnym otwórz aplikację Meet .
 2. Dołącz do spotkania wideo.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Przełącz aparat Flip camera.

Udostępnianie informacji o spotkaniu

Aby przekazać gościom ważne informacje o wydarzeniu, możesz dodać do niego szczegóły, dokumenty, arkusze kalkulacyjne, notatki i inne pliki.

Jak udostępnić informacje o spotkaniu
Udostępnianie informacji o spotkaniu
 1. Dołącz do spotkania wideo w Meet.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Szczegóły spotkania  a potem Kopiuj informacje dla uczestników Content copy.
 3. Wklej szczegóły spotkania w wydarzeniu, e-mailu, na czacie lub w innej aplikacji.
 4. Kliknij Wyślij.

Wskazówka: aby otworzyć pliki dołączone do wydarzenia w kalendarzu, kliknij Załączniki .

Jak dodawać załączniki do wydarzeń w kalendarzu

Wskazówki dotyczące interakcji w grupie

Prowadzenie sesji pytań i odpowiedzi

Dzięki sesji pytań i odpowiedzi możesz przesyłać pytania i głosować za nimi podczas spotkania wideo.

Korzystanie z sesji pytań i odpowiedzi nie zakłóca przebiegu spotkania ani prezentacji. Po zakończeniu spotkania moderator otrzyma raport ze wszystkimi pytaniami.

Jak prowadzić sesje pytań i odpowiedzi
Zadawanie pytania
 1. Na spotkaniu w prawym dolnym rogu kliknij Czynności  a potem Pytania.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Zadaj pytanie.
 3. Wpisz pytanie.
 4. Kliknij Opublikuj.
  • Aby zadać pytanie anonimowo, zaznacz Opublikuj anonimowo.
Wyszukiwanie pytania, oddawanie głosu i usuwanie pytania
 • Na spotkaniu w prawym dolnym rogu kliknij Czynności  a potem Pytania, a następnie:
  • Aby wyświetlić pytania wszystkich osób, kliknij Wszystkie pytania.
  • Aby wyświetlić tylko własne pytania, kliknij Moje pytania.
  • Aby posortować pytania według popularności lub chronologicznie, obok „Popularne” kliknij strzałkę w dół  a potem i wybierz jedną z opcji.
  • Aby zagłosować na pytanie, kliknij Głos za .
  • Aby usunąć pytanie, wybierz je i kliknij Usuń .

Jak zadawać uczestnikom pytania w Google Meet

Wirtualna burza mózgów

Aby razem z innymi osobami przeprowadzić burzę mózgów na wirtualnej tablicy, podczas spotkania wideo możesz rozpocząć lub otworzyć Jam przy użyciu Google Jamboard. Dodatek Miro pozwala na współpracę w czasie rzeczywistym z innymi uczestnikami. Miro to aplikacja wirtualnej tablicy innej firmy. Dowiedz się, jak współpracować dzięki Miro w Google Meet

Jak korzystać z wirtualnej tablicy
W trakcie spotkania możesz uruchomić lub otworzyć interaktywną tablicę Google Jamboard.
 1. Na spotkaniu w prawym dolnym rogu kliknij Czynności  a potem Wirtualna tablica.
 2. Wybierz opcję:
  • Aby utworzyć nowego Jamboarda, kliknij Otwórz nową tablicę.
  • Aby otworzyć Jamboarda, kliknij Wybierz z Dysku.

Wskazówka: Jamboard otworzy się w nowej karcie. Link do Jamboarda jest udostępniany na czacie spotkania.

Jak korzystać z Jamboarda w Google Meet

Tworzenie ankiet i głosowanie w nich

Za pomocą ankiety możesz:

 • zidentyfikować zagadnienia, które wymagają więcej czasu na omówienie;
 • otrzymać opinie w czasie rzeczywistym.

Po zakończeniu spotkania moderator otrzyma e-maila z raportem zawierającym odpowiedzi oraz imiona i nazwiska wszystkich uczestników.

Jak korzystać z ankiet
Tworzenie ankiety (dla moderatorów)
 1. Na spotkaniu w prawym dolnym rogu kliknij Czynności  a potem Ankiety.
 2. Kliknij Rozpocznij ankietę.
 3. Wpisz pytanie i opcje.
  • Wskazówka: aby użytkownicy mogli odpowiedzieć anonimowo, przed zapisaniem lub uruchomieniem ankiety włącz opcję Odpowiedzi anonimowe .
 4. Wybierz jedną opcję:
  • Aby opublikować ankietę, kliknij Uruchom.
  • Aby zapisać ankietę i uruchomić ją później, kliknij Zapisz.
 5. Aby zagłosować we własnej ankiecie, wybierz opcję a potem Zagłosuj.
Wskazówki:
 • Ankiety są zapisywane na czas trwania spotkania. Następnie są usuwane.
 • Po zakończeniu spotkania moderatorzy otrzymują e-maila z raportem.
Głosowanie w ankiecie (dla uczestników)
 1. Na spotkaniu w prawym dolnym rogu kliknij Czynności  a potem Ankiety.
 2. Wybierz odpowiedź.
 3. Kliknij Zagłosuj.

Wskazówka: oddanego głosu nie można zmienić.

Jak przeprowadzać ankiety w Google Meet

Używanie pokoi podgrup

Jeśli moderator na to zezwala, możesz dołączyć do pokoju podgrupy podczas spotkania, aby przeprowadzić dyskusję w mniejszej grupie.

Wskazówki:
 • Gdy użytkownicy spoza Google dołączą do głównego spotkania, możesz dodać ich do pokoju podgrupy jako anonimowych użytkowników.
 • Do pokoi podgrup nie możesz dodawać użytkowników spoza Google, korzystając z Kalendarza Google.
 • Nie możesz transmitować na żywo ani nagrywać pokoi podgrup.
Jak korzystać z pokoi podgrup

Dodawanie pokoi podgrup do wydarzenia w Kalendarzu

W przypadku nowego wydarzenia:

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Utwórz wydarzenie.
 3. Kliknij Dodaj rozmowę wideo w Google Meet.
 4. Dodaj uczestników.
 5. Kliknij Zmień ustawienia rozmowy wideo .
 6. Po lewej stronie kliknij Podgrupy .
 7. Wybierz liczbę pokoi podgrup, a następnie:
  • Przeciągnij uczestników do innego pokoju.
  • Wpisz imiona i nazwiska bezpośrednio w pokoju.
  • Aby losowo wymieszać grupy, kliknij Wymieszaj członków grup .
 8. Kliknij Zapisz.

W przypadku istniejącego wydarzenia:

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Otwórz wydarzenie.
 3. Kliknij Edytuj wydarzenie .
 4. W sekcji szczegółów wydarzenia kliknij Zmień ustawienia rozmowy wideo .
 5. Po lewej stronie kliknij Podgrupy .
 6. Wybierz liczbę pokoi podgrup, a następnie:
  • Przeciągnij uczestników do innego pokoju.
  • Wpisz imiona i nazwiska bezpośrednio w pokoju.
  • Aby losowo wymieszać grupy, kliknij Wymieszaj członków grup .
 7. Kliknij Zapisz.

Tworzenie pokoi podgrup podczas spotkania

 1. Na spotkaniu w prawym dolnym rogu kliknij Czynności  a potem Pokoje podgrup.
  • Wskazówka: na koncie służbowym lub szkolnym administratorzy mogą określić, kto może tworzyć pokoje podgrup.
 2. Wybierz liczbę pokoi podgrup. W jednej rozmowie możesz utworzyć maksymalnie 100 takich pokoi.
 3. Uczestnicy zostaną przydzieleni do pokoi podgrup. Aby ręcznie przenieść uczestników do pokoi:
  • Przeciągnij uczestników do innego pokoju.
  • Wpisz imiona i nazwiska bezpośrednio w pokoju.
  • Aby losowo wymieszać grupy, kliknij Wymieszaj członków grup .
 4. W prawym dolnym rogu kliknij Otwórz pokoje.

Jak korzystać z pokoi podgrup w Google Meet

Transmitowanie na żywo spotkania wideo

Transmitowanie na żywo wymienionych wersjach Google Workspace
 • Enterprise Starter
 • Enterprise Plus
 • Enterprise Standard
 • Education Plus
 • Teaching and Learning Upgrade

Aby przeprowadzić prezentację dla 250 uczestników, utwórz spotkanie z transmisją na żywo w Kalendarzu lub Meet. Możesz też dodać do 100 tys. gości z uprawnieniami tylko do wyświetlania. Takich uczestników nie będzie można wyświetlić ani usłyszeć. Nie mogą oni prowadzić prezentacji, nagrywać ani sterować transmisją.

Jak transmitować na żywo spotkanie wideo
Tworzenie wydarzenia z transmisją na żywo
 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Kliknij Utwórz a potem Wydarzenie a potem Więcej opcji.
 3. Dodaj informacje o wydarzeniu, takie jak data, godzina i opis.
 4. Dodaj gości, którym chcesz pozwolić na pełne uczestnictwo w spotkaniu wideo.
  • Możesz dodawać osoby z innych organizacji i zaufanych domen.
  • Nagrywać i kontrolować transmisję na żywo mogą jednak tylko osoby z Twojej organizacji.
 5. Obok opcji „Dołącz w Google Meet” kliknij strzałkę w dół  a potem Dodaj transmisję na żywo.
 6. Aby potwierdzić, kliknij Dodaj transmisję na żywo.
 7. Kliknij Zapisz a potem Wyślij.

Wskazówka: Aby rozpocząć transmisję na żywo, w prawym dolnym rogu ekranu spotkania wybierz opcję Czynności  a potem Transmisja na żywo a potem Rozpocznij transmisję.

Jak transmitować na żywo spotkanie wideo

Śledzenie obecności podczas spotkania wideo

Śledzenie obecności w wymienionych wersjach Google Workspace
 • Enterprise Starter
 • Enterprise Plus
 • Enterprise Standard
 • Education Plus
 • Teaching and Learning Upgrade

Dzięki raportom o obecności możesz śledzić, kto i jak długo uczestniczył w Twoim spotkaniu. Po zakończeniu spotkania organizator otrzymuje e-maila z raportem o obecności. Raport o obecności to arkusz Google z imionami i nazwiskami uczestników oraz czasem, przez jaki pozostają oni na spotkaniu.

Jak śledzić obecność

Śledzenie obecności w Google Meet

W trakcie spotkania:

 1. U dołu kliknij ikonę Ustawienia gospodarza .
 2. W panelu bocznym włącz Śledzenie obecności.

Śledzenie obecności z poziomu Kalendarza Google

W przypadku nowego wydarzenia:

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Utwórz nowe wydarzenie.
 3. Kliknij Dodaj rozmowę wideo w Google Meet.
 4. Po prawej stronie kliknij Zmień ustawienia rozmowy wideo .
 5. Kliknij Śledzenie obecności a potem Zapisz.

W przypadku istniejącego spotkania:

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Wybierz spotkanie a potem Edytuj wydarzenie .
 3. W sekcji szczegółów wydarzenia kliknij Zmień ustawienia rozmowy wideo .
 4. Kliknij Śledzenie obecności a potem Zapisz.

Jak sprawdzać obecność w Google Meet

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne