Powiadomienie

Duo i Meet zostały połączone w nową aplikację Meet. Użytkownicy Meet (wersja oryginalna) mogą pobrać nową aplikację

Współpraca za pomocą Jamboarda w Google Meet

Aplikacja Jamboard zostanie wycofana w 2024 roku. Więcej informacji o wycofaniu Google Jamboard

W trakcie spotkania możesz uruchomić lub otworzyć interaktywną tablicę Google Jamboard. Jamboard to wirtualna „suchościeralna” tablica, na której możesz wraz z innymi osobami biorącymi udział w spotkaniu zapisywać najważniejsze spostrzeżenia.

Ważne: tablicę Jamboard możesz uruchomić lub otworzyć w trakcie rozmowy w Meet tylko wtedy, gdy dołączysz do rozmowy na komputerze. Uczestnicy spotkania na urządzeniu mobilnym lub tablecie zobaczą link do pliku Jamboard i zostaną przekierowani do aplikacji Jamboard.

W trakcie spotkania możesz uruchomić lub otworzyć interaktywną tablicę Google Jamboard.

Korzystanie z Jamboarda podczas spotkania
 1. Rozpocznij spotkanie lub dołącz do spotkania
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Czynności  a potem Nagrywanie.
 3. Wybierz jedną z tych opcji:
  • Aby utworzyć nową tablicę Jamboard, kliknij Otwórz nową tablicę.
  • Aby otworzyć tablicę Jamboard, która jest już zapisana na Dysku, na dyskach współdzielonych lub komputerze, kliknij Wybierz z Dysku.

    Wskazówka: plik Jamboard otworzy się w nowej karcie, a link do niego zostanie automatycznie udostępniony na czacie towarzyszącym rozmowie.

Rozpoczynanie i otwieranie spotkania w Jamboardzie

Rozpoczynanie spotkania w Jamboardzie
 1. Otwórz Jamboard na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Meet a potem Rozpocznij nowe spotkanie. Rozpoczynanie nowego spotkania w Jamboardzie
  • Uczestnicy korzystający z Jamboarda i Meet wyświetlają się obok siebie w tym samym oknie lub na tej samej karcie. Jamboard i Meet są widoczne razem .
 3. Aby udostępnić prezentację, w panelu po prawej stronie kliknij Prezentuj wszystko Udostępnij ekran.
  • Aby przestać udostępniać ekran, w prawym dolnym rogu kliknij Zatrzymaj prezentację Zamknij prezentację.
 4. Aby udostępnić link do spotkania, kliknij Kopiuj informacje dla uczestników Content copy.
 5. Aby opuścić rozmowę, w prawym dolnym rogu kliknij Opuść rozmowę Zakończ połączenie.
Dołączanie do spotkania w Jamboardzie
 1. Otwórz Jamboard na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu ekranu kliknij Meet .
  • Aby dołączyć do zaplanowanego spotkania, kliknij jego nazwę.
  • Aby dołączyć przy użyciu kodu, kliknij Użyj kodu spotkania a potem Wpisz kod. Rozpoczynanie nowego spotkania w Jamboardzie
 3. Dołącz do spotkania.
  • Aby dołączyć do spotkania i nie udostępniać Jamboarda, kliknij Dołącz do spotkania. W ramach tego ustawienia nie można prezentować ani zmieniać widoków innych uczestników.
  • Aby dołączyć i udostępnić Jamboarda, kliknij Prezentuj tę kartę.
   • Ważne: w Jamboardzie nie można zmienić karty prezentacji. Aby przełączać się między kartami podczas udostępniania, prezentuj z poziomu Google Meet.
  • Wskazówka: jeśli spotkanie jest na innej karcie, w Jamboardzie kliknij Bring the meeting here (Przenieś spotkanie tutaj).
 4. Uczestnicy korzystający z Jamboarda i Meet wyświetlają się obok siebie w tym samym oknie lub na tej samej karcie. Jamboard i Meet są widoczne razem .
 5. Aby zatrzymać prezentację, w prawym dolnym rogu kliknij Zatrzymaj prezentację Zamknij prezentację.

Omówienie uprawnień dostępu do tablicy Jamboard

 • Uczestnicy wymienieni w zaproszeniu z kalendarza i należący do tej samej organizacji co autor tablicy Jamboard po jej udostępnieniu automatycznie otrzymują uprawnienia do edycji.

Ważne: jeśli jesteś użytkownikiem Google Workspace for Education, uczestnicy domyślnie otrzymają dostęp tylko do wyświetlania. Musisz przyznać im uprawnienia do edycji tablicy Jamboard.

 • Uczestnicy niewymienieni w zaproszeniu z Kalendarza, ale należący do tej samej organizacji co autor tablicy Jamboard po dołączeniu do spotkania automatycznie otrzymają uprawnienia do jego edycji (jeśli tablica została udostępniona po ich dołączeniu).

Ważne: musisz przyznać dostęp do spotkania wszystkim uczestnikom, którzy dołączą do spotkania po udostępnieniu tablicy Jamboard.

 • Uczestnicy należący do innej organizacji niż autor tablicy Jamboard muszą otrzymać uprawnienia dostępu. Otwórz plik Jamu > kliknij Udostępnij a potem wpisz adresy e-mail a potem kliknij Gotowe.

Przydatne materiały

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
12470291060948559930
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
713370