Humiling ng biyahe

Sa Google Maps app, puwede mong ihambing ang mga serbisyo sa pagsakay sa iba pang paraan ng pagpunta sa iyong destinasyon, tulad ng pampublikong sasakyan o paglalakad.

Mahalaga: Hindi sa lahat ng rehiyon at wika available ang feature na ito.

Paano humiling ng biyahe

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Maps. Tiyaking magsa-sign in ka sa iyong Google Account.
 2. Hanapin ang iyong destinasyon o i-tap ito sa mapa.
 3. Sa kaliwang bahagi sa ibaba, i-tap ang Mga Direksyon Mga Direksyon.
 4. Sa itaas, i-tap ang Mga Biyahe Mga Serbisyo sa Pagsakay. May lalabas na listahan ng mga serbisyo, presyo, at oras. Hindi sa lahat ng lungsod available ang mga sasakyan ng Lime at naka-dock na bikeshare.
  • Para maghanap ng mga sasakyan ng Lime malapit sa iyo: i-tap ang Pampublikong sasakyan Transit o Pagbibisikleta Nagbibisikleta.
  • Para maghanap ng mga naka-dock na bikeshare malapit sa iyo: i-tap ang Pagbibisikleta Nagbibisikleta.
 5. Piliin ang serbisyong gusto mong gamitin. Dadalhin ka sa app ng provider. Kung hindi mo na-install ang kanilang app, dadalhin ka sa App Store para i-download ang app.
 6. Sundin ang mga tagubilin sa app ng provider para tapusin ang iyong paghiling ng masasakyan.

Tip: Nagpapakita ang Maps ng impormasyong ginawang available ng mga provider ng serbisyo sa pagsakay. Kung mayroon kang tanong o reklamo tungkol sa isa sa mga provider na ito, direktang makipag-ugnayan sa kanila.

Impormasyon tungkol sa mga biyahe

Humiling ng bisikleta o scooter

Humiling ng sasakyan ng Lime

Kung sinusuportahan sa iyong lungsod ang mga sasakyan ng Lime, puwede kang humiling ng bisikleta o scooter ng Lime sa Maps app.

 1. Buksan ang iyong Google Maps app Maps.
 2. Lalabas sa iyong mga opsyon sa Pampublikong sasakyan ang mga available na bisikleta at scooter ng Lime na malapit sa iyo. Ipapakita sa iyo ng Maps:
  • Ang sasakyan ng Lime na pinakamalapit sa iyo, kasama ang uri at presyo ng sasakyan.
  • Kung gaano katagal bago maabot ang sasakyan at ang destinasyon mo.
 3. Para pumili ng sasakyan ng Lime, i-tap ang opsyong sasakyan ng Lime sa iyong mga opsyon sa Pampublikong sasakyan para buksan ang Lime app, pagkatapos ay sundin ang mga tagubilin.

Gumamit ng naka-dock na bikeshare

Kung sinusuportahan sa iyong lungsod ang naka-dock na bikeshare, makikita mo ang mga ito sa iyong Google Maps app.

 1. Buksan ang iyong Google Maps app Maps.
 2. Hanapin ang pangalan ng iyong lokal na programa ng bikeshare para makita ang lahat ng dock na malapit sa iyo at kung gaano ito kapuno o kawalang-laman. Ipapakita sa iyo ng Maps: 
  • Ang pinakamalapit na istasyon ng bisikleta sa iyong ruta, kasama na ang dami ng mga bisikleta o dock na available.
  • Navigation sa bawat pagliko para sa bisikleta sa bawat dock. 
 3. Para pumili ng bisikleta, i-tap ang opsyong naka-dock na bikeshare sa iyong mga opsyon sa Pagbibisikleta para buksan ang app ng programa ng bikeshare, pagkatapos ay sundin ang mga tagubilin.
Tumingin ng listahan ng mga provider ng serbisyo sa pagsakay

Narito ang isang listahan ng mga provider ng serbisyo sa pagsakay na maaari mong makita, depende sa iyong bansa o rehiyon:

 • 99
 • Bay Wheels
 • Beat
 • Bitaksi
 • BlaBlaCar
 • Cabify
 • Careem
 • Chauffeur Privé
 • Gett
 • GO-JEK
 • Grab
 • JapanTaxi
 • Juno
 • Lime
 • Lyft
 • Meru Cabs
 • MyTaxi
 • Ola Cabs
 • Taxify
 • Uber
Anong impormasyon ang ibinabahagi

Hindi kami nagbabahagi ng anumang impormasyon sa mga provider ng serbisyo sa pagsakay hangga't hindi ka nagta-tap sa isang resulta. Narito ang ibinabahaging impormasyon:

 • Ibinabahagi ng Maps ang iyong lokasyon ng pagsusunduan at patutunguhan. Hindi ibinabahagi ang iyong kasalukuyang lokasyon at ang mga pangalang inilagay mo para sa mga lugar, tulad ng "Bahay" at "Trabaho."
 • Ibinabahagi ng mga provider ng serbisyo sa pagsakay ang impormasyong tulad ng mga pagtatantya sa gastos at tagal ng paghihintay.
Paano kinakalkula ang mga pamasahe

Kapag naghanap ka ng masasakyan, bibigyan ka ng Google Maps ng tinantyang gastos. Ang provider ng serbisyo sa pagsakay ang tutukoy sa pinal na presyo para sa biyahe, hindi ang Google. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa provider ng serbisyo sa pagsakay.

Puwede mong i-on ang tumpak ng pagpresyo ng biyahe para maghanap ng mas tumpak na pagtatantya ng pamasahe:

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang Account Circle Account Circle  at pagkatapos Mga Setting.
 3. Sa ilalim ng "Paglilibot," i-tap ang Mga serbisyo sa pagsakay.
 4. I-on o i-off ang tumpak na pagprepresyo para sa bawat provider ng serbisyo sa pagsakay.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?