Mag-publish at magkonekta ng mga 360 na larawan gamit ang Street View app

Maaari mong i-publish at ipag-link ang iyong mga 360 na larawan gamit ang Street View app.

Bago ka magsimula

Tiyaking ang mga larawan mo ay:

 • Hindi bababa sa 7.5MP (4K) na may 2:1 na aspect ratio.
 • Hindi lalampas sa 75 megabytes ang laki.

Hakbang 1: I-publish ang iyong mga larawan

 1. Buksan ang Street View app Street View.
 2. Sa ilalim ng "Pribado," i-tap ang Piliin.
 3. Pumili ng larawang ipa-publish.
 4. Kung nag-blur ka ng larawan, piliin kung ano ang gagawin sa iyong na-publish na larawan:
  • Magdagdag ng blur: I-tap ang Higit Pa Higit pa at pagkatapos ay Ilapat ang pag-blur Ilapat ang blur.
  • I-clear ang pag-blur: I-tap ang Higit Pa Higit pa at pagkatapos ay Alisin ang pag-blur Alisin ang blur.
 5. I-tap ang I-upload Pag-upload ng file.
 6. I-tap ang I-publish. Makikita mo ang iyong larawan sa ilalim ng "Profile."

Maghanap ng mga mas lumang larawan

Makikita mo ang mga 360 na larawang na-publish mo bago ang Nobyembre 2016 sa folder na Mga Geo Panorama sa Google Photos.

Tandaan: Kapag nag-delete, naglipat, nagbahagi, o nagtago ka ng mga 360 na larawan sa folder na Mga Geo Panorama, made-delete ang mga larawang iyon sa Google Maps.

Mailista bilang isang pinagkakatiwalaang photographer ng Street View

Pagkatapos mong mag-publish ng limampung 360 na larawan, iimbitahan kang sumali sa programa ng Local Guides bilang pinagkakatiwalaang propesyonal. Magkaka-access ka rin sa isang eksklusibong forum ng mga pinagkakatiwalaang photographer ng Street View sa Local Guides Connect. Upang malaman kung naimbitahan ka, tingnan ang Street View app.

Upang makuha ang badge na pinagkakatiwalaan at mailista sa index ng for-hire, punan ang form na na-email sa iyo at i-on ang setting na for-hire.

 1. Buksan ang Street View app Street View.
 2. Sa kaliwang bahagi sa itaas, i-tap ang Menu Menu.
 3. Piliin ang Mga Setting.
 4. I-on ang Available na for Hire.
 5. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng “Mailista bilang isang pinagkakatiwalaang propesyonal na for hire.”
 6. I-tap ang Sumali sa Local Guides.

Matuto pa:

Hakbang 2: Pagkone-konektahin ang iyong mga larawan

Awtomatikong pagkone-konektahin ang mga larawan

Maaaring awtomatikong magkone-konekta ang iyong mga larawan sa loob ng 24 na oras kung:

 • Gumawa at nag-publish ka ng isang hanay ng mga 360 na larawan alinsunod sa mga rekomendasyon sa espasyo na ito.
 • Naka-on ang "I-geotag ang mga 360 na larawan."
 • Nakuha at na-activate mo ang trusted badge sa Street View app.
 • Gumamit ka ng auto-capture upang gumawa ng mga 360 na larawang mula sa loob ng gusali, na may agwat na dalawang maliit na hakbang (1 m / 3 ft) sa pagitan ng bawat isa.
 • Gumamit ka ng auto-capture upang gumawa ng mga 360 na larawang mula sa labas ng gusali, na may agwat na limang hakbang (3 m / 10 ft) sa pagitan ng bawat isa.

Maaari mo ring ipamungkahi sa Street View app ang limang pinakamalapit na 360 na larawang maaari mong pagkone-konektahin.

 1. Magbukas ng naka-publish na larawan.
 2. Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang Higit Pa Higit pa at pagkatapos ay Ikonekta ang malalapit na larawan.

Ihinto ang awtomatikong pagkonekta ng mga larawan

 1. Buksan ang Street View app Street View.
 2. I-tap ang Menu Menu.
 3. Piliin ang Mga Setting.
 4. I-off ang Awtomatikong pagkonektahin ang mga 360 na larawan.

Ikaw ang magkonekta ng mga larawan

 1. Buksan ang Street View app Street View.
 2. Sa tab na "Profile," maghanap ng larawan at i-tap ang Piliin.
 3. Piliin ang mga larawang gusto mo:
  • Pumili ng dalawang larawan: I-tap ang mga larawang gusto mong pagkonektahin.
  • Piliin ang lahat ng larawan: Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang Higit Pa Higit pa at pagkatapos ay Piliin lahat.
 4. Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang Higit Pa Higit pa at pagkatapos ay Ikonekta ang mga 360 na larawan.
 5. Lalabas ang iyong mga larawan sa mapa bilang mga de-numerong pananda.
 6. I-tap at i-drag ang bawat larawan sa tamang lokasyon. Mag-swipe pakaliwa at pakanan sa larawan upang makita ang lahat ng direksyon.
 7. Upang subukan ang bago mong koneksyon, buksan ang iyong larawan sa tab na "Profile" at i-tap ang puting arrow.

I-edit ang mga larawang pinagkonekta mo

 • Magdagdag ng koneksyon sa pagitan ng dalawang larawan: I-tap ang malabong linya.
 • Mag-delete ng koneksyon: I-tap ang solid na linya.
 • Mag-align ng larawan: I-slide ang compass sa ibaba ng screen. Tama ang pagkaka-align nito kapag ang mga may numerong bilog ay nasa mga tamang lugar.
 • Ayusin ang mga larawang kinunan sa loob o malapit sa mga gusali: I-drag ang mga may numerong pananda sa tamang lugar.
 • I-save ang iyong gawa: I-tap ang mga may numerong pananda upang suriin ang mga koneksyon bago ka mag-save. I-tap ang Tapos na Tapos na.

Opsyonal: Ilipat, i-rotate, at i-resize ang mga 360 na larawan

Sa iyong mobile device, maaari kang magsaayos ng maraming 360 na larawan nang sabay-sabay. Makakatulong ito sa iyong pinuhin ang mga koneksyon ng larawan mo.

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Street View app Street View.
 2. I-tap ang mga larawang gusto mo.
 3. Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang Higit Pa Higit pa at pagkatapos ay Ilipat at pagkonektahin ang mga larawan. Makikita mo ang iyong mga larawan sa mapa bilang mga may numerong pananda.
 4. Piliin kung ano ang gusto mong baguhin:
  • Magsaayos ng maraming larawan: Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang Higit Pa Higit pa at pagkatapos ay Mag-edit ng Marami.
  • Isaayos ang lahat ng larawan: Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang Higit Pa Higit pa at pagkatapos ay Piliin Lahat.
 5. Pagkatapos mong pumili ng iyong mga larawan:
  • Ilipat ang mga larawan: I-tap at i-drag gamit ang isang daliri.
  • I-rotate ang mga larawan: I-tap at iikot pareho ang dalawang daliri sa screen.
  • I-resize ang piniling larawan: I-pinch at i-zoom gamit ang dalawang daliri.

Matuto pa tungkol sa pamamahala sa mga 360 na larawan

Magdagdag sa isang listing sa Maps

 1. Buksan ang Street View app Street View.
 2. Sa ilalim ng "Profile" o "Pribado," sa ibaba ng larawang hindi nauugnay sa isang listing sa Maps, i-tap ang Magdagdag ng listing sa Maps.
 3. Tumingin ng listahan ng mga kalapit na lugar, o maghanap ng partikular na lugar.
 4. I-tap ang listing sa Maps na gusto mong i-update.

Mag-edit ng lokasyon

 1. Buksan ang Street View app Street View.
 2. Sa ilalim ng "Pribado," i-tap ang isang larawan upang tingnan ito.
 3. Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang Higit Pa Higit pa.
 4. I-tap ang I-edit ang lokasyon.
 5. I-tap at i-drag ang marker ng lokasyon sa isang bagong posisyon. Maaari mong i-zoom in o i-zoom out ang mapa.
 6. I-tap ang Tapos na Tapos na.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?