Δημοσιεύστε και συνδέστε φωτογραφίες 360° με την εφαρμογή "Street View"

Μπορείτε να δημοσιεύσετε και να συνδέσετε μεταξύ τους τις φωτογραφίες 360°, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Street View".

Προτού ξεκινήσετε

Βεβαιωθείτε ότι οι φωτογραφίες σας:

 • Είναι τουλάχιστον 7,5 MP (4K) με λόγο διαστάσεων 2:1.
 • Δεν υπερβαίνουν τα 75 megabyte σε μέγεθος.

Βήμα 1: Δημοσιεύστε τις φωτογραφίες σας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Street View" Street View.
 2. Στην ενότητα "Ιδιωτικά", πατήστε Επιλογή.
 3. Επιλέξτε μια φωτογραφία για δημοσίευση.
 4. Αν έχετε θαμπώσει μια φωτογραφία, επιλέξτε τι θα κάνετε στη δημοσιευμένη φωτογραφία:
  • Προσθήκη θαμπώματος: Πατήστε "Περισσότερα" Περισσότερα και μετά "Εφαρμογή θαμπώματος" Εφαρμογή θαμπώματος.
  • Αφαίρεση θαμπώματος: Πατήστε "Περισσότερα" Περισσότερα και μετά "Κατάργηση θαμπώματος" Κατάργηση θαμπώματος.
 5. Πατήστε "Μεταφόρτωση" Μεταφόρτωση αρχείου.
 6. Πατήστε Δημοσίευση. Η φωτογραφία θα εμφανιστεί στην ενότητα "Προφίλ".

Εύρεση παλαιότερων φωτογραφιών

Μπορείτε να βρείτε τις φωτογραφίες 360° που έχετε δημοσιεύσει πριν από τον Νοέμβριο του 2016 στον φάκελο "Γεωγραφικά πανοράματα" στο Google Photos.

Σημείωση: Όταν διαγράφετε, μετακινείτε, μοιράζεστε ή αποκρύπτετε φωτογραφίες 360° από τον φάκελο "Γεωγραφικά πανοράματα", οι φωτογραφίες αυτές θα διαγράφονται από τους Χάρτες Google.

Καταχώριση ως αξιόπιστου φωτογράφου Street View

Αφού δημοσιεύσετε πενήντα φωτογραφίες 360°, θα προσκληθείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Τοπικών οδηγών ως αξιόπιστος επαγγελματίας. Θα έχετε, επίσης, πρόσβαση σε ένα αποκλειστικό φόρουμ του Street View για αξιόπιστους φωτογράφους στο Φόρουμ Τοπικών οδηγών. Για να δείτε αν έχετε προσκληθεί, ανατρέξτε στην εφαρμογή Street View.

Για να λάβετε το σήμα αξιόπιστου συνεργάτη και να καταχωριστείτε στο ευρετήριο επαγγελματιών που διατίθενται για παροχή υπηρεσιών, συμπληρώστε τη φόρμα που θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενεργοποιήστε τη ρύθμιση που διατίθεται για παροχή υπηρεσιών.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Street View" Street View.
 2. Επάνω αριστερά, πατήστε το "Μενού" Μενού.
 3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 4. Ενεργοποιήστε την επιλογή Διαθεσιμότητα για παροχή υπηρεσιών.
 5. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο στοιχείο "Καταχωριστείτε ως αξιόπιστος επαγγελματίας για παροχή υπηρεσιών".
 6. Πατήστε Συμμετοχή στο πρόγραμμα Τοπικών οδηγών.

Μάθετε περισσότερα:

Βήμα 2: Συνδέστε τις φωτογραφίες σας

Αυτόματη σύνδεση φωτογραφιών

Οι φωτογραφίες σας μπορεί να συνδεθούν αυτόματα εντός 24 ωρών, αν:

 • Έχετε δημιουργήσει και δημοσιεύει ένα σύνολο φωτογραφιών 360° σύμφωνα με αυτές τις προτάσεις τήρησης αποστάσεων.
 • Η επιλογή "Προσθήκη ετικετών geotag σε φωτογραφίες 360°" είναι ενεργοποιημένη.
 • Έχετε κερδίσει και ενεργοποιήσει το σήμα αξιόπιστου συνεργάτη στην εφαρμογή Street View.
 • Έχετε χρησιμοποιήσει την αυτόματη λήψη για τη δημιουργία φωτογραφιών 360° εσωτερικού χώρου με μεταξύ τους απόσταση δύο μικρών βημάτων (1 μ.).
 • Έχετε χρησιμοποιήσει αυτόματη λήψη για τη δημιουργία φωτογραφιών 360° εξωτερικού χώρου με μεταξύ τους απόσταση πέντε βημάτων (3 μ.).

Μπορείτε επίσης να επιτρέπετε στην εφαρμογή Street View να προτείνει τις πέντε πλησιέστερες φωτογραφίες 360° που μπορείτε να συνδέσετε.

 1. Ανοίξτε μια δημοσιευμένη φωτογραφία.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε "Περισσότερα" Περισσότερα και μετά Σύνδεση κοντινών φωτογραφιών.

Διακοπή αυτόματης σύνδεσης φωτογραφιών

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Street View" Street View.
 2. Πατήστε το "Μενού" Μενού.
 3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 4. Απενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόματη σύνδεση φωτογραφιών 360°.

Συνδέστε φωτογραφίες μόνοι σας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Street View" Street View.
 2. Στην καρτέλα "Προφίλ", βρείτε μια φωτογραφία και πατήστε Επιλογή.
 3. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε:
  • Επιλογή δύο φωτογραφιών: Πατήστε αυτές που θέλετε να συνδέσετε.
  • Επιλογή όλων των φωτογραφιών: Επάνω δεξιά, πατήστε "Περισσότερα" Περισσότερα και μετά Επιλογή όλων.
 4. Επάνω δεξιά, πατήστε "Περισσότερα" Περισσότερα και μετά Σύνδεση φωτογραφιών 360°.
 5. Οι φωτογραφίες σας θα εμφανιστούν επάνω στον χάρτη ως αριθμημένοι δείκτες.
 6. Πατήστε και σύρετε κάθε φωτογραφία στη σωστή τοποθεσία. Σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά και δεξιά επάνω στη φωτογραφία, για να δείτε όλες τις κατευθύνσεις.
 7. Για να δοκιμάσετε τη νέα σας σύνδεση, ανοίξτε τη φωτογραφία στην καρτέλα "Προφίλ" και πατήστε στο λευκό βέλος.

Επεξεργασία συνδεδεμένων φωτογραφιών

 • Προσθήκη σύνδεσης μεταξύ δύο φωτογραφιών: Πατήστε στη λεπτή γραμμή.
 • Διαγραφή σύνδεσης: Πατήστε στη συμπαγή γραμμή.
 • Ευθυγράμμιση φωτογραφίας: Σύρετε την πυξίδα στο κάτω μέρος της οθόνης. Είναι σωστά ευθυγραμμισμένη, όταν οι αριθμημένοι κύκλοι βρίσκονται στις σωστές θέσεις.
 • Διόρθωση φωτογραφιών που έχουν ληφθεί σε εσωτερικούς χώρους ή κοντά σε κτίρια: Σύρετε τους αριθμημένους δείκτες στη σωστή περιοχή.
 • Αποθήκευση της εργασίας σας: Προτού αποθηκεύσετε, πατήστε τους αριθμημένους δείκτες, για να ελέγξετε τις συνδέσεις. Πατήστε "Τέλος" Τέλος.

Προαιρετικά: Μετακίνηση, περιστροφή και αλλαγή μεγέθους φωτογραφιών 360°

Σε κινητή συσκευή, μπορείτε να προσαρμόσετε πολλές φωτογραφίες 360° ταυτόχρονα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να βελτιώσετε τις συνδέσεις των φωτογραφιών σας.

 1. Σε τηλέφωνο Android ή tablet, ανοίξτε την εφαρμογή Street View Street View.
 2. Πατήστε τις φωτογραφίες που θέλετε.
 3. Επάνω δεξιά, πατήστε "Περισσότερα" Περισσότερα και μετά Μετακίνηση και σύνδεση φωτογραφιών. Οι φωτογραφίες σας θα εμφανιστούν στον χάρτη ως αριθμημένοι δείκτες.
 4. Επιλέξτε τι θέλετε να αλλάξετε:
  • Προσαρμογή πολλών φωτογραφιών: Επάνω δεξιά, πατήστε "Περισσότερα" Περισσότερα και μετά Πολλαπλή επεξεργασία.
  • Προσαρμογή όλων των φωτογραφιών: Επάνω δεξιά, πατήστε "Περισσότερα" Περισσότερα και μετά Επιλογή όλων.
 5. Αφού επιλέξετε τις φωτογραφίες σας:
  • Μετακίνηση φωτογραφιών: Πατήστε και σύρετε με ένα δάχτυλο.
  • Περιστροφή φωτογραφιών: Πατήστε στην οθόνη με δύο δάχτυλα και μετακινήστε τα το ένα γύρω από το άλλο.
  • Αλλαγή μεγέθους της επιλογής φωτογραφιών: Πλησιάστε δύο δάχτυλα και εστιάστε.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση των φωτογραφιών 360°

Προσθήκη σε καταχώριση στους Χάρτες

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Street View" Street View.
 2. Στην ενότητα "Προφίλ" ή "Ιδιωτικά", κάτω από μια φωτογραφία που δεν είναι συνδεδεμένη με καταχώριση στους Χάρτες, πατήστε Προσθήκη καταχώρισης στους Χάρτες.
 3. Δείτε μια λίστα με τα κοντινά μέρη ή αναζητήστε συγκεκριμένο μέρος.
 4. Πατήστε την καταχώριση στους Χάρτες που θέλετε να ενημερώσετε.

Επεξεργασία τοποθεσίας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Street View" Street View.
 2. Στην ενότητα "Ιδιωτικά", πατήστε σε μια φωτογραφία, για να τη δείτε.
 3. Επάνω δεξιά, πατήστε "Περισσότερα" Περισσότερα.
 4. Πατήστε Επεξεργασία τοποθεσίας.
 5. Πατήστε και σύρετε τη σήμανση τοποθεσίας σε νέα θέση. Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση του χάρτη.
 6. Πατήστε "Τέλος" Τέλος.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;