Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού

Λάβαμε αναφορές σχετικά με ορισμένους χρήστες οι οποίοι αποσυνδέθηκαν ξαφνικά από τους λογαριασμούς τους. Διερευνούμε το ζήτημα, αλλά δεν χρειάζεται να ανησυχείτε: Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτό σχετίζεται με συμβάντα ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) ή απειλές για την ασφάλεια των λογαριασμών. Δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά στη διεύθυνση accounts.google.com και εάν δεν μπορείτε να θυμηθείτε τον κωδικό πρόσβασής σας, χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να τον ανακτήσετε. Εάν χρησιμοποιείτε την Επαλήθευση σε 2 βήματα, μπορεί να υπάρξει κάποια καθυστέρηση στη λήψη του κωδικού SMS. Δοκιμάστε ξανά ή χρησιμοποιήστε εφεδρικούς κωδικούς.