Magdagdag ng lugar na wala sa mapa

Maaari kang magdagdag ng mga lugar sa publiko, gaya ng negosyo o palatandaan, sa mapa. Sa Android, maaari ka ring magdagdag ng address ng tahanan o apartment.

Para magdagdag ng lugar na wala sa mapa, sundin ang mga hakbang sa ibaba.

Magdagdag ng nawawalang lugar

  1. Buksan ang Google Maps app Google Maps.
  2. I-tap ang Menu Menu at pagkatapos ay Magpadala ng feedback at pagkatapos ay Magdagdag ng nawawalang lugar.
  3. Pumili ng opsyon, pagkatapos ay sundin ang mga tagubilin sa screen.

Magdagdag ng nawawalang address

  1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Google Maps.
  2. I-tap ang Menu Menu at pagkatapos ay Magpadala ng feedback at pagkatapos ay Magdagdag ng nawawalang address.
  3. Pumili ng opsyon, pagkatapos ay sundin ang mga tagubilin sa screen.

Gaano katagal bago maidagdag sa Maps ang mga lugar

Sinusuri namin ang iyong mga pag-edit, kaya maaaring matagalan bago ma-update sa mapa ang mga pagbabago mo. Maaaring mag-email sa iyo ang Google tungkol sa status ng iyong mga pag-edit at maaari itong magpasa sa iyo ng mga tanong mula sa ibang taong nagsusuri ng mga pag-edit mo.

Magdagdag ng impormasyon tungkol sa iyong negosyo

Upang i-update ang impormasyon ng iyong negosyo sa Google Maps:

Kung may negosyo ka, gamitin ang Google My Business upang pamahalaan nang libre ang impormasyon ng iyong listing. Mabilis mong mapapamahalaan ang mga detalye tulad ng iyong mga oras ng negosyo, address, at mga larawan.

Upang i-update ang impormasyon ng iyong negosyo sa Google Maps:

Pagkatapos mong i-claim at i-verify ang iyong negosyo, magagawa mo nang i-update ang impormasyon ng iyong negosyo.

Padalhan kami ng iba pang uri ng feedback

Ipaalam sa amin ang tungkol sa iba pang isyu sa pamamagitan ng pag-click sa isang opsyon sa ibaba.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?