Magdagdag ng lugar na wala sa mapa

Maaari kang magdagdag ng mga lugar sa publiko, gaya ng negosyo o palatandaan, sa mapa.

Para magdagdag ng lugar na wala sa mapa, sundin ang mga hakbang sa ibaba.

Magdagdag ng nawawalang lugar

  1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
  2. I-tap ang Mag-ambag Mag-ambag at pagkatapos ay Magdagdag ng lugar Add place.
  3. Pumili ng opsyon, pagkatapos ay sundin ang mga tagubilin sa screen.

Magdagdag ng nawawalang address

  1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
  2. I-tap ang Account Circle Account Circle at pagkatapos ay Tulong at feedback at pagkatapos ayMagdagdag ng nawawalang address.
  3. Pumili ng opsyon, pagkatapos ay sundin ang mga tagubilin sa screen.

Magdagdag ng impormasyon tungkol sa iyong negosyo

Upang i-update ang impormasyon ng iyong negosyo sa Google Maps:

Kung may negosyo ka, gamitin ang Google My Business upang pamahalaan nang libre ang impormasyon ng iyong listing. Mabilis mong mapapamahalaan ang mga detalye tulad ng iyong mga oras ng negosyo, address, at mga larawan.

Upang i-update ang impormasyon ng iyong negosyo sa Google Maps:

Pagkatapos mong i-claim at i-verify ang iyong negosyo, magagawa mo nang i-update ang impormasyon ng iyong negosyo.

Padalhan kami ng iba pang uri ng feedback

Ipaalam sa amin ang tungkol sa iba pang isyu sa pamamagitan ng pag-click sa isang opsyon sa ibaba.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?