Đóng góp cho Google Maps và tích điểm

Hãy đăng ký làm Local Guide và tích điểm bằng cách đóng góp nội dung cho Google Maps. Thu thập điểm để tăng cấp độ và hưởng các lợi ích dành cho Local Guide. Tìm hiểu thêm về điểm và cấp độ Local Guides.

Cách tích điểm

Bạn có thể tích điểm theo 9 cách. Tìm hiểu cách:

Xem chi tiết điểm của bạn

  1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps.
  2. Nhấp vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Đóng góp của bạn.
  3. Nhấp vào tên của bạn.
  4. Điểm của bạn sẽ xuất hiện trong hồ sơ. Sau khi bạn đóng góp, có thể cần đến 24 giờ để điểm của bạn xuất hiện trên hồ sơ.

Lưu ý: Với tư cách là Local Guide, bạn có thể thăng cấp khi kiếm được nhiều điểm hơn. Tìm hiểu về những lợi ích ở mỗi cấp.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?