Doprinos Google kartama i prikupljanje bodova

Kad se registrirate da budete lokalni vodič, možete doprinijeti sadržaju Google karata i dobivati bodove ako su objavljeni. Prikupljajte bodove da biste povećali svoju razinu i osvojite pogodnosti za lokalne vodiče

Saznajte više o bodovima i razinama Lokalnih vodiča i pronađite savjete za doprinos recenzijama i fotografijama visoke kvalitete.

Kako se osvajaju bodovi

Provjerite analizu bodova

Pregledajte svoje doprinose

  1. Na računalu otvorite Google karte.
  2. Kliknite Izbornik Izbornik a zatim Vaši doprinosi.
  3. Kliknite svoje ime.
  4. Bodove možete pronaći na svojem profilu.

Savjet: kada doprinesete, bodovi će se prikazati na vašem profilu u roku od 24 sata.

Povezani izvori

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik