Đóng góp cho Google Maps và tích điểm

Hãy đăng ký làm Local Guide và tích điểm bằng cách đóng góp nội dung cho Google Maps. Thu thập điểm để tăng cấp độ và hưởng các lợi ích dành cho Local Guide. Tìm hiểu thêm về điểm và cấp độ Local Guides.

Cách tích điểm

Bạn có thể tích điểm theo 9 cách. Tìm hiểu cách:

Xem chi tiết điểm của bạn

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Đóng góp của bạn.
 3. Nhấn vào tên của bạn.
 4. Điểm của bạn sẽ xuất hiện trong hồ sơ. Sau khi bạn đóng góp, có thể cần đến 24 giờ để điểm của bạn xuất hiện trên hồ sơ.

Lưu ý: Với tư cách là Local Guide, bạn có thể thăng cấp khi kiếm được nhiều điểm hơn. Tìm hiểu về những lợi ích ở mỗi cấp.

Tìm nội dung để đóng góp

Bạn có thể xem danh sách những thứ bạn có thể làm để đóng góp cho Google Maps. Một số thứ trong danh sách:

 • Địa điểm cần đánh giá
 • Ảnh để thêm
 • Câu hỏi về địa điểm cần trả lời
 • Địa điểm có thông tin cần được xác minh, như giờ làm việc hoặc đóng cửa

Để tìm nội dung để đóng góp cho Google Maps, hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Đóng góp của bạn sau đó Đóng góp.

Thêm lối tắt trên thiết bị chạy iOS để nhanh chóng thêm ảnh hoặc viết bài đánh giá

Lưu ý:

 • Tính năng này đã có trên những thiết bị chạy iOS 10 trở lên.
 • Không phải ở vị trí nào bạn cũng có thể viết bài đánh giá hoặc thêm ảnh. Nếu bạn không thể thực hiện các đóng góp này ở vị trí hiện tại, thiết bị sẽ chỉ hiển thị cấp Local Guide của bạn.

1. Trên màn hình khóa của iPhone hoặc iPad, hãy vuốt từ trái sang phải cho đến khi bạn thấy danh sách tiện ích con.

Vuốt sang phải

 

2. Cuộn xuống dưới cùng và nhấn vào Chỉnh sửa.

Vuốt lên

Nhấn vào chỉnh sửa

 

3. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm "Google Local Guides".

Thêm tiện ích con

 

4. Nhấn vào Hoàn tất. Trong chế độ xem Hôm nay, bạn có thể thêm thông tin về vị trí hiện tại của mình.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?